Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6116
UUID βάσης δεδομένων: 34fc84c5-3969-4166-81f2-c293d0bebd71
Όνομα: Κατύδατα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kadizada
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Katydata
Κατύδατα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Katydhata Kadia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 26.608,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
14.258,5 1.945,0 6.565,0 3.840,0
53,6% 7,3% 24,7% 14,4%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Κατύδατα (Αυτή η εγγραφή) 19.889 74,74%
Μοναστήρι Σκουριώτισσας Uskurodissa Manastırı 6.720 25,26%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
24,00
1.422,00
1,7%
Καζάς Λεύκας:
1,00
28,00
3,6%
Καζάς Λεύκας:
32,00
1.835,00
1,7%
Καζάς Λεύκας:
35,00
1.857,00
1,9%
Καζάς Λεύκας:
94,00
3.231,00
2,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
355,50
20.730,92
1,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
14.258,50
1.113.579,00
1,3%
Καζάς Λεύκας:
30,00
1.853,00
1,6%
Καζάς Λεύκας:
34,00
1.679,00
2,0%
Καζάς Λεύκας:
200,00
8.397,00
2,4%
Καζάς Λεύκας:
35,00
1.968,00
1,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1.945,00
93.687,00
2,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
6.565,00
338.884,00
1,9%
Καζάς Λεύκας:
12,00
610,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
202,00
9.132,00
2,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
3.840,00
145.442,00
2,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
26.608,50
1.691.592,00
1,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Σκουριώτισσας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοναστήρι Σκουριώτισσας 6.720,00
Γυναίκα του Kasım γιου του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κατύδατα 1.275,00
Kasım γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κατύδατα 0,00
Hasan γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κατύδατα 367,50
Κόρη του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κατύδατα 170,00
Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κατύδατα 0,00
Mustafa γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κατύδατα 120,00
Τζιρκαλλής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κατύδατα 702,50
Γυναίκα του Τζιρκαλλή γιου του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κατύδατα 100,00
Νικόλας γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κατύδατα 525,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 94 355,50 14.258,50
002   γη με βλάστηση 64 332,50 12.675,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 13 8,00 800,00
004   καλλιέργειες μουριάς 13 8,00 800,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 13 8,00 800,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 45 303,50 11.070,00
007   λαχανικό 2 1,00 100,00
008   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 2 1,00 100,00
009   βαμβάκι 32 147,50 8.805,00
010   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 31 139,50 6.405,00
011   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 8,00 2.400,00
012   δημητριακά 11 155,00 2.165,00
013   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 11 155,00 2.165,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 21,00 805,00
015   αγροτεμάχιο (tarla) 6 21,00 805,00
016   άλλη χρήση γης 30 23,00 1.583,50
017   αλώνι (harman) 9 8,00 160,00
018   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 21 15,00 1.423,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 30 200 1.945,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 4 72 375,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 4 72 375,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 24 126 1.560,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 24 126 1.560,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 2 10,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 34 35 6.565,00
002   σπίτι (hane) 27 27 4.620,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 400,00
004   άλλο ερειπωμένο σπίτι (diğer harabe hane) 1 1 400,00
005   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 1 500,00
006   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
007   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
008   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 4 215,00
009   κυψέλη (ari kovani) 2 3 15,00
010   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 1 1 200,00
011   Μύλοι 3 3 1.650,00
012   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 650,00
013   Νερόμυλοι 1 1 1.000,00
014   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (asyab (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 1 1 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 181 1.540,00
002   πρόβατα (agnam) 1 180 1.440,00
003   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 1, 2019, 4:13 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κατύδατα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6116/ στις 16/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό