Όνομα: Κατύδατα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kadizada
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Katydata
Κατύδατα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Katydhata Kadia
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 16.078,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
8.998,5 1.360,0 3.795,0 2.090,0
56,0% 8,5% 23,6% 13,0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Κατύδατα (Αυτή η εγγραφή) 9.359 58,21%
Μοναστήρι Σκουριώτισσας Uskurodissa Manastırı 6.720 41,79%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
24,00
1.422,00
1,7%
Καζάς Λεύκας:
1,00
28,00
3,6%
Καζάς Λεύκας:
32,00
1.835,00
1,7%
Καζάς Λεύκας:
4,00
72,00
5,6%
Καζάς Λεύκας:
94,00
3.231,00
2,9%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεύκας:
198,00
12.180,27
1,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
8.998,50
445.650,50
2,0%
Καζάς Λεύκας:
30,00
1.853,00
1,6%
Καζάς Λεύκας:
34,00
1.679,00
2,0%
Καζάς Λεύκας:
134,00
3.707,00
3,6%
Καζάς Λεύκας:
4,00
337,00
1,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1.360,00
47.876,00
2,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
3.795,00
159.579,00
2,4%
Καζάς Λεύκας:
12,00
610,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
194,00
7.593,00
2,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
2.090,00
77.590,00
2,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
16.078,50
715.790,50
2,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Σκουριώτισσας
Μοναστήρι Σκουριώτισσας 6.720,00
Γυναίκα του Kasım γιου του Mustafa
Κατύδατα 1.275,00
Kasım γιος του Mustafa
Κατύδατα 0,00
Hasan γιος του Hüseyin
Κατύδατα 367,50
Κόρη του Hasan
Κατύδατα 170,00
Hasan
Κατύδατα 0,00
Mustafa γιος του Mehmed
Κατύδατα 120,00
Γυναίκα του Τζιρκαλλή γιου του Μιχαήλ
Κατύδατα 100,00
Τζιρκαλλής γιος του Μιχαήλ
Κατύδατα 702,50
Νικόλας γιος του Κυριάκου
Κατύδατα 525,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 94 244,50 10.438,50
002   γη με βλάστηση 64 228,00 9.185,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 13 3,00 300,00
004   καλλιέργειες μουριάς 13 3,00 300,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 13 3,00 300,00
006   45 204,00 8.080,00
007   2 0,50 50,00
008   καλλιεργήσιμο περιβόλι/κήπος (mamur bağçe) 2 0,50 50,00
009   βαμβάκι 32 81,50 6.065,00
010   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 31 73,50 3.665,00
011   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 8,00 2.400,00
012   δημητριακά 11 122,00 1.965,00
013   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 11 122,00 1.965,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 21,00 805,00
015   αγροτεμάχιο (tarla) 6 21,00 805,00
016   30 16,50 1.253,50
017   αλώνι (harman) 9 1,50 30,00
018   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 21 15,00 1.223,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 30 144 1.390,00
002   Σύνολο μουριών 4 69 345,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 4 69 345,00
004   ελιές 24 74 1.040,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 24 74 1.040,00
006   Σύνολο αμυγδαλιών 2 1 5,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 34 11 4.225,00
002   σπίτι (hane) 27 3 2.280,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 400,00
004   άλλο ερειπωμένο σπίτι (diğer harabe hane) 1 1 400,00
005   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 1 500,00
006   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
007   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
008   3 4 215,00
009   κυψέλη (ari kovani) 2 3 15,00
010   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 1 1 200,00
011   Μύλοι 3 3 1.650,00
012   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 650,00
013   Νερόμυλοι 1 1 1.000,00
014   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (asyab (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 1 1 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 12 195 2.090,00
002   πρόβατα (agnam) 1 180 1.440,00
003   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
004   βόδι (öküz) 10 14 550,00
005   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 10 14 550,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 1, 2019, 4:13 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κατύδατα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6116/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό