Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6117
UUID βάσης δεδομένων: 558fac15-c8e3-43a2-9664-437dfb2f26c5
Όνομα: Άγιος Επιφάνιος (Σολέας)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Bifan
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Epifanios (Soleas)
Άγιος Επιφάνιος (Σολέας)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Epiphanios
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 16.902,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
8.101,5 3.660,0 3.760,0 1.381,0
47,9% 21,7% 22,2% 8,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
27,00
1.422,00
1,9%
Καζάς Λεύκας:
0,00
28,00
0,0%
Καζάς Λεύκας:
33,00
1.835,00
1,8%
Καζάς Λεύκας:
33,00
1.857,00
1,8%
Καζάς Λεύκας:
86,00
3.231,00
2,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
264,50
20.730,92
1,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
8.101,50
1.113.579,00
0,7%
Καζάς Λεύκας:
40,00
1.853,00
2,2%
Καζάς Λεύκας:
33,00
1.679,00
2,0%
Καζάς Λεύκας:
388,00
8.397,00
4,6%
Καζάς Λεύκας:
35,00
1.968,00
1,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
3.660,00
93.687,00
3,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
3.760,00
338.884,00
1,1%
Καζάς Λεύκας:
9,00
610,00
1,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
14,00
9.132,00
0,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1.381,00
145.442,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
16.902,50
1.691.592,00
1,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Επιφάνιος (Σολέας) 675,00
Abdülhamid γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Επιφάνιος (Σολέας) 1.040,00
'Ömer γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Επιφάνιος (Σολέας) 610,00
Κόρη του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Επιφάνιος (Σολέας) 190,00
Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Επιφάνιος (Σολέας) 0,00
Ιμάμης Hüseyin γιος του Hacı Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Επιφάνιος (Σολέας) 1.717,50
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Επιφάνιος (Σολέας) 596,50
Γυναίκα του Osman γιου του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Επιφάνιος (Σολέας) 85,00
Osman γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Επιφάνιος (Σολέας) 0,00
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Επιφάνιος (Σολέας) 50,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 86 264,50 8.101,50
002   γη με βλάστηση 56 258,00 6.225,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 8 6,00 465,00
004   καλλιέργειες μουριάς 8 6,00 465,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 8 6,00 465,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 39 214,00 4.740,00
007   βαμβάκι 33 169,00 4.330,00
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 33 169,00 4.330,00
009   δημητριακά 6 45,00 410,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 6 45,00 410,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 9 38,00 1.020,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 9 38,00 1.020,00
013   άλλη χρήση γης 29 3,50 1.861,50
014   αλώνι (harman) 2 2,00 40,00
015   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 26 0,00 1.521,50
016   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 1,50 300,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 3,00 15,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 3,00 15,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 40 388 3.660,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 11 146 1.045,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 11 146 1.045,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 24 211 2.255,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 24 211 2.255,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 3 5 100,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 3 5 100,00
008   χαρουπιές 2 26 260,00
009   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 2 26 260,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 33 35 3.760,00
002   σπίτι (hane) 30 30 3.390,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 150,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 4 20,00
005   κυψέλη (ari kovani) 2 4 20,00
006   Μύλοι 1 1 350,00
007   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 350,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 5 10 381,00
002   πρόβατα (agnam) 2 7 56,00
003   αγελάδα (inek) 2 2 200,00
004   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 1, 2019, 4:13 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Επιφάνιος (Σολέας). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6117/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό