Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6118
UUID βάσης δεδομένων: 88014ef9-a047-4938-8798-7be2ca51f833
Όνομα: Ληνού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Linu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Linou
Ληνού
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Linou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 38.778,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
13.973,0 4.655,0 15.880,0 4.270,0
36,0% 12,0% 41,0% 11,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
44,00
1.422,00
3,1%
Καζάς Λεύκας:
0,00
28,00
0,0%
Καζάς Λεύκας:
58,00
1.835,00
3,2%
Καζάς Λεύκας:
60,00
1.857,00
3,2%
Καζάς Λεύκας:
163,00
3.231,00
5,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
518,63
20.730,92
2,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
13.973,00
1.113.579,00
1,3%
Καζάς Λεύκας:
55,00
1.853,00
3,0%
Καζάς Λεύκας:
54,00
1.679,00
3,2%
Καζάς Λεύκας:
282,00
8.397,00
3,4%
Καζάς Λεύκας:
74,00
1.968,00
3,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
4.655,00
93.687,00
5,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
15.880,00
338.884,00
4,7%
Καζάς Λεύκας:
24,00
610,00
3,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
63,00
9.132,00
0,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
4.270,00
145.442,00
2,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
38.778,00
1.691.592,00
2,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ληνού 2.755,00
Mehmed γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ληνού 450,00
Γυναίκα του Εξισαλαμισθέντος Ali γιου του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ληνού 120,00
Εξισλαμισθείς Ali γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ληνού 0,00
Süleyman γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ληνού 1.395,00
Ορφανός Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ληνού 1.430,00
Ali γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ληνού 190,00
Hasan γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ληνού 610,00
Ορφανός Osman γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ληνού 87,50
Αδέλφια του Ορφανού Osman γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ληνού 87,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 163 518,63 13.973,00
002   γη με βλάστηση 111 509,50 10.945,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 28 20,00 1.890,00
004   καλλιέργειες μουριάς 28 20,00 1.890,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 28 20,00 1.890,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 70 439,00 7.642,50
007   βαμβάκι 55 372,00 7.007,50
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 54 369,00 6.857,50
009   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 3,00 150,00
010   δημητριακά 15 67,00 635,00
011   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 15 67,00 635,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 13 50,50 1.412,50
013   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 2,50 250,00
014   αγροτεμάχιο (tarla) 12 48,00 1.162,50
015   άλλη χρήση γης 52 9,13 3.028,00
016   αλώνι (harman) 10 9,00 205,00
017   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 42 0,13 2.823,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 55 282 4.655,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 7 55 275,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 7 55 275,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 43 222 4.350,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 7 70,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 42 215 4.280,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 4 4 20,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 4 4 20,00
009   χαρουπιές 1 1 10,00
010   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 54 74 15.880,00
002   σπίτι (hane) 43 43 6.950,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 100,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 5 5 2.200,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 4 26 130,00
006   κυψέλη (ari kovani) 4 26 130,00
007   βοηθητικές κατασκευές 1 0 100,00
008   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 0 100,00
009   Μύλοι 6 5 8.700,00
010   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 850,00
011   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 350,00
012   Νερόμυλοι 3 2 7.500,00
013   νερόμυλος (su değirmeni) 2 1 4.500,00
014   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 3.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 18 57 2.770,00
002   πρόβατα (agnam) 1 40 320,00
003   αγελάδα (inek) 11 11 1.700,00
004   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 4 4 850,00
005   ζεύγος αγελάδων (inek çift) 2 2 450,00
006   βόδι (öküz) 6 6 750,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 1, 2019, 4:13 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ληνού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6118/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό