Όνομα: Ληνού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Linu
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Linou
Ληνού
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Linou
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 15.697,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
4.182,0 2.595,0 8.035,0 1.145,0
26,6% 16,5% 51,2% 7,3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
44,00
1.422,00
3,1%
Καζάς Λεύκας:
0,00
28,00
0,0%
Καζάς Λεύκας:
58,00
1.835,00
3,2%
Καζάς Λεύκας:
3,00
72,00
4,2%
Καζάς Λεύκας:
163,00
3.231,00
5,0%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεύκας:
227,13
12.180,27
1,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
4.182,00
445.650,50
0,9%
Καζάς Λεύκας:
55,00
1.853,00
3,0%
Καζάς Λεύκας:
54,00
1.679,00
3,2%
Καζάς Λεύκας:
133,00
3.707,00
3,6%
Καζάς Λεύκας:
21,00
337,00
6,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
2.595,00
47.876,00
5,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
8.035,00
159.579,00
5,0%
Καζάς Λεύκας:
24,00
610,00
3,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
41,00
7.593,00
0,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1.145,00
77.590,00
1,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
15.697,00
715.790,50
2,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Mehmed
Ληνού 2.755,00
Mehmed γιος του Abdullah
Ληνού 450,00
Γυναίκα του Εξισαλαμισθέντος Ali γιου του Abdullah
Ληνού 120,00
Εξισλαμισθείς Ali γιος του Abdullah
Ληνού 0,00
Süleyman γιος του Hüseyin
Ληνού 1.395,00
Ορφανός Hüseyin γιος του Mehmed
Ληνού 1.430,00
Ali γιος του Mustafa
Ληνού 190,00
Hasan γιος του Hüseyin
Ληνού 610,00
Ορφανός Osman γιος του Mehmed
Ληνού 87,50
Αδέλφια του Ορφανού Osman γιου του Mehmed
Ληνού 87,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 163 295,13 6.849,50
002   γη με βλάστηση 111 294,00 5.250,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 28 6,00 590,00
004   καλλιέργειες μουριάς 28 6,00 590,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 28 6,00 590,00
006   70 259,50 3.622,50
007   βαμβάκι 55 225,50 3.257,50
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 54 222,50 3.107,50
009   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 3,00 150,00
010   δημητριακά 15 34,00 365,00
011   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 15 34,00 365,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 13 28,50 1.037,50
013   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 2,50 250,00
014   αγροτεμάχιο (tarla) 12 26,00 787,50
015   52 1,13 1.599,50
016   αλώνι (harman) 10 1,00 45,00
017   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 42 0,13 1.554,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 55 187 2.720,00
002   Σύνολο μουριών 7 55 275,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 7 55 275,00
004   ελιές 43 130 2.430,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 7 70,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 42 123 2.360,00
007   Σύνολο αμυγδαλιών 4 1 5,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 4 1 5,00
009   χαρουπιές 1 1 10,00
010   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 54 28 12.835,00
002   σπίτι (hane) 43 3 3.930,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 100,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 5 1 2.100,00
005   4 21 105,00
006   κυψέλη (ari kovani) 4 21 105,00
007   βοηθητικές κατασκευές 1 0 100,00
008   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 0 100,00
009   Μύλοι 6 4 8.700,00
010   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 1 850,00
011   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 350,00
012   Νερόμυλοι 3 2 7.500,00
013   νερόμυλος (su değirmeni) 2 1 4.500,00
014   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 3.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 24 45 1.795,00
002   πρόβατα (agnam) 1 40 320,00
003   αγελάδα (inek) 11 3 1.100,00
004   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 4 2 650,00
005   ζεύγος αγελάδων (inek çift) 2 1 450,00
006   βόδι (öküz) 12 2 375,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 6 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 1, 2019, 4:13 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ληνού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6118/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό