Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6119
UUID βάσης δεδομένων: 0b0b0afc-d168-4ad1-827a-98fa91427224
Όνομα: Καλό Χωριό
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Çamlı
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kalo Chorio (Soleas)
Καλό Χωριό (Σολέας)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kalo Khorio Chamli Keuy
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 20.280,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.880,0 1.385,0 3.350,0 8.665,0
33,9% 6,8% 16,5% 42,7%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Καλό Χωριό (Αυτή η εγγραφή) 19.875 98,00%
Farkiz? Farkiz? 405 2,00%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
15,00
1.422,00
1,1%
Καζάς Λεύκας:
0,00
28,00
0,0%
Καζάς Λεύκας:
17,00
1.835,00
0,9%
Καζάς Λεύκας:
17,00
1.857,00
0,9%
Καζάς Λεύκας:
36,00
3.231,00
1,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
457,50
20.730,92
2,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
6.880,00
1.113.579,00
0,6%
Καζάς Λεύκας:
15,00
1.853,00
0,8%
Καζάς Λεύκας:
19,00
1.679,00
1,1%
Καζάς Λεύκας:
86,00
8.397,00
1,0%
Καζάς Λεύκας:
19,00
1.968,00
1,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1.385,00
93.687,00
1,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
3.350,00
338.884,00
1,0%
Καζάς Λεύκας:
10,00
610,00
1,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
887,00
9.132,00
9,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
8.665,00
145.442,00
6,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
20.280,00
1.691.592,00
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Ramazan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλό Χωριό 905,00
Κόρη του Mahmud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλό Χωριό 350,00
Mahmud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλό Χωριό 0,00
Ali γιος του Arslan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλό Χωριό 3.145,00
İbrahim γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλό Χωριό 1.410,00
Ορφανός Ali γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλό Χωριό 80,00
Mustafa γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλό Χωριό 8.077,50
Süleyman γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλό Χωριό 1.770,00
İbrahim γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλό Χωριό 545,00
Ali γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλό Χωριό 290,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 36 457,50 6.880,00
002   γη με βλάστηση 23 427,50 5.620,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 1,50 250,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 1,50 250,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 1,50 250,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 19 371,00 3.995,00
007   βαμβάκι 10 49,00 1.225,00
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 10 49,00 1.225,00
009   δημητριακά 9 322,00 2.770,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 9 322,00 2.770,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 55,00 1.375,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 2 55,00 1.375,00
013   άλλη χρήση γης 12 5,00 1.135,00
014   αλώνι (harman) 5 5,00 105,00
015   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 7 0,00 1.030,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 25,00 125,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 25,00 125,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 15 86 1.385,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 5 25,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 5 25,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 9 64 1.160,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 9 64 1.160,00
006   χαρουπιές 5 17 200,00
007   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 5 17 200,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 19 19 3.350,00
002   σπίτι (hane) 16 16 2.870,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 1 250,00
004   αγροτικά κτήρια 2 2 130,00
005   μάντρα (mandıra) 2 2 130,00
006   Μύλοι 1 1 350,00
007   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 350,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 881 7.165,00
002   πρόβατα (agnam) 3 880 7.040,00
003   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 27, 2021, 1:55 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καλό Χωριό. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6119/ στις 15/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό