Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6120
UUID βάσης δεδομένων: 9a18f539-0d4a-4ed3-8a08-4d0a75186e9b
Όνομα: Άγιος Γεώργιος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Yorgi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Georgios (Lefkosias)
Άγιος Γεώργιος (Λευκωσίας)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Yeorgios
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 12.797,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.267,5 1.545,0 5.500,0 1.485,0
33,3% 12,1% 43,0% 11,6%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
13,00
1.422,00
0,9%
Καζάς Λεύκας:
0,00
28,00
0,0%
Καζάς Λεύκας:
15,00
1.835,00
0,8%
Καζάς Λεύκας:
15,00
1.857,00
0,8%
Καζάς Λεύκας:
34,00
3.231,00
1,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
258,00
20.730,92
1,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
4.267,50
1.113.579,00
0,4%
Καζάς Λεύκας:
13,00
1.853,00
0,7%
Καζάς Λεύκας:
19,00
1.679,00
1,1%
Καζάς Λεύκας:
77,00
8.397,00
0,9%
Καζάς Λεύκας:
18,00
1.968,00
0,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1.545,00
93.687,00
1,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
5.500,00
338.884,00
1,6%
Καζάς Λεύκας:
9,00
610,00
1,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
28,00
9.132,00
0,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1.485,00
145.442,00
1,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
12.797,50
1.691.592,00
0,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
'Ömer γιος του Καρά Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Γεώργιος 200,00
Μητέρα του 'Ömer γιου του Καρά Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Γεώργιος 135,00
Ali γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Γεώργιος 465,00
Αδελφός του Ali γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Γεώργιος 465,00
Ahmed γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Γεώργιος 525,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Γεώργιος 225,00
Emir Hüseyin γιος του Derviş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Γεώργιος 955,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Γεώργιος 835,00
Γυναίκα του Hasan γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Γεώργιος 140,00
Mehmed γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Γεώργιος 405,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 34 258,00 4.267,50
002   γη με βλάστηση 28 256,00 4.160,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 9 6,00 500,00
004   καλλιέργειες μουριάς 9 6,00 500,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 9 6,00 500,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 14 228,00 3.230,00
007   βαμβάκι 5 10,00 250,00
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 5 10,00 250,00
009   δημητριακά 9 218,00 2.980,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 9 218,00 2.980,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 5 22,00 430,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 5 22,00 430,00
013   άλλη χρήση γης 6 2,00 107,50
014   αλώνι (harman) 2 2,00 40,00
015   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 4 0,00 67,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 13 77 1.545,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 2 10,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 2 10,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 11 74 1.525,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 11 74 1.525,00
006   χαρουπιές 1 1 10,00
007   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 19 18 5.500,00
002   σπίτι (hane) 14 14 1.490,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 2 10,00
004   κυψέλη (ari kovani) 2 2 10,00
005   βοηθητικές κατασκευές 1 0 1.200,00
006   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 0 1.200,00
007   Μύλοι 2 2 2.800,00
008   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
009   Νερόμυλοι 1 1 2.500,00
010   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 2.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 6 25 735,00
002   πρόβατα (agnam) 1 20 160,00
003   αγελάδα (inek) 2 2 200,00
004   βόδι (öküz) 3 3 375,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 27, 2021, 1:51 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Γεώργιος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6120/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό