Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6122
UUID βάσης δεδομένων: 5611afd4-0b52-46a9-8898-b98bc788e158
Όνομα: Περιστερωνάρι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Peristeronari
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Peristeronari
Περιστερωνάρι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Peristeronari
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 11.230,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.580,0 4.365,0 1.660,0 625,0
40,8% 38,9% 14,8% 5,6%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
8,00
1.422,00
0,6%
Καζάς Λεύκας:
0,00
28,00
0,0%
Καζάς Λεύκας:
10,00
1.835,00
0,5%
Καζάς Λεύκας:
10,00
1.857,00
0,5%
Καζάς Λεύκας:
22,00
3.231,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
428,00
20.730,92
2,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
4.580,00
1.113.579,00
0,4%
Καζάς Λεύκας:
23,00
1.853,00
1,2%
Καζάς Λεύκας:
9,00
1.679,00
0,5%
Καζάς Λεύκας:
258,00
8.397,00
3,1%
Καζάς Λεύκας:
9,00
1.968,00
0,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
4.365,00
93.687,00
4,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1.660,00
338.884,00
0,5%
Καζάς Λεύκας:
3,00
610,00
0,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
3,00
9.132,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
625,00
145.442,00
0,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
11.230,00
1.691.592,00
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Halil γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερωνάρι 1.345,00
Κόρες του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερωνάρι 550,00
Kilal γιος του Salih
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερωνάρι 835,00
Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερωνάρι 0,00
İbrahim γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερωνάρι 977,50
Hüseyin γιος του Salih
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερωνάρι 800,00
İsmail γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερωνάρι 717,50
Ali γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερωνάρι 595,00
Mustafa γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερωνάρι 1.680,00
Hasan γιος του Veli
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερωνάρι 430,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 22 428,00 4.580,00
002   γη με βλάστηση 19 421,00 4.315,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 17 413,00 4.160,00
004   βαμβάκι 3 2,50 55,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 3 2,50 55,00
006   δημητριακά 14 410,50 4.105,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 14 410,50 4.105,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 8,00 155,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 1 5,00 125,00
010   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 3,00 30,00
011   άλλη χρήση γης 2 2,00 40,00
012   αλώνι (harman) 2 2,00 40,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 5,00 225,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 5,00 225,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 23 258 4.365,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 6 17 85,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 6 17 85,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 17 241 4.280,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 16 240 4.270,00
006   ελιά (zeytun 2) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 9 9 1.660,00
002   σπίτι (hane) 7 7 660,00
003   Μύλοι 2 2 1.000,00
004   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 1 125,00
002   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 7, 2020, 2:25 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Περιστερωνάρι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6122/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό