Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6130
UUID βάσης δεδομένων: 53f8e551-5f64-402f-89c3-719376daf6d5
Όνομα: Κάτω ∆ρυς
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Κado Driye
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kato Drys
Κάτω ∆ρυς
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kato Drys
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 133.250,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
55.655,0 47.795,0 20.360,0 9.440,0
41,8% 35,9% 15,3% 7,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
55,00
2.611,00
2,1%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
36,00
2,8%
Καζάς Λάρνακας:
88,00
3.912,00
2,2%
Καζάς Λάρνακας:
93,00
4.034,00
2,3%
Καζάς Λάρνακας:
193,00
3.304,00
5,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
1.714,50
89.866,01
1,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
55.655,00
1.111.376,00
5,0%
Καζάς Λάρνακας:
154,00
2.585,00
6,0%
Καζάς Λάρνακας:
77,00
3.328,00
2,3%
Καζάς Λάρνακας:
4.896,00
71.481,00
6,8%
Καζάς Λάρνακας:
152,00
4.456,00
3,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
47.795,00
989.739,00
4,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
20.360,00
1.647.365,50
1,2%
Καζάς Λάρνακας:
53,00
1.730,00
3,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
58,00
21.469,00
0,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
9.440,00
523.434,00
1,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
133.250,00
4.272.714,50
3,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παπά Νικόλας γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω ∆ρυς 3.040,00
Σολωμός γιος του Αναστάση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω ∆ρυς 1.300,00
Παπά Μιχαήλ γιος του Πέτρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω ∆ρυς 3.220,00
Παυλής γιος του Πέτρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω ∆ρυς 2.720,00
Κυριάκος γιος του Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω ∆ρυς 3.235,00
Κυριάκος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω ∆ρυς 2.270,00
Παφίτης Γιωρκής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω ∆ρυς 1.520,00
Γυναίκα του Παφίτη Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω ∆ρυς 1.110,00
Μιχαήλ γιος του Νικολού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω ∆ρυς 3.910,00
Γυναίκα του Μιχαήλ γιου του Νικολού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω ∆ρυς 910,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 193 1.714,50 55.655,00
002   γη με βλάστηση 183 1.674,25 54.465,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 3 4,50 850,00
004   καλλιέργειες μουριάς 3 4,50 850,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 3 4,50 850,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 131 813,50 37.595,00
007   βαμβάκι 1 3,00 150,00
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 3,00 150,00
009   αμπέλι 126 754,50 36.305,00
010   αμπέλι (bağ) 126 754,50 36.305,00
011   δημητριακά 4 56,00 1.140,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 4 56,00 1.140,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 49 856,25 16.020,00
014   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 1 4,00 200,00
015   αγροτεμάχιο (tarla) 46 851,00 15.570,00
016   αγροτεμάχιο με δέντρα (eşcarlı tarla) 1 1,00 200,00
017   χωράφι με δέντρα και παλιά πηγή (kadim ma-yı carisiyle tarla ma' eşcar) 1 0,25 50,00
018   άλλη χρήση γης 9 6,25 510,00
019   αλώνι (harman) 4 3,50 70,00
020   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
021   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 5 2,75 440,00
022   περιφραγμένο αγροτεμάχιο χωρίς δέντρα (ağaçsız firahti) 2 0,50 200,00
023   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 34,00 680,00
024   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 34,00 680,00
025   χωράφι χωρίς βλάστηση (meyvesiz tarla) 1 34,00 680,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 154 4.896 47.795,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 99 4.056 43.110,00
003   πεδινές (ήμερες) ελιές (ova zeytini eşcarı) 5 308 3.515,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 61 810,00
005   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 23 640 6.550,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 64 2.958 30.580,00
007   ελιά (zeytun 2) 3 51 515,00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun) 2 38 1.140,00
009   συκιές 11 45 225,00
010   συκιές (eşcar-ı incir) 9 40 200,00
011   συκιές (incir eşcarı) 2 5 25,00
012   χαρουπιές 44 795 4.460,00
013   χαρουπιά (harub 2) 2 24 215,00
014   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 41 758 4.180,00
015   χαρουπιές (eşcar-ı harup) 1 13 65,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 77 152 20.360,00
002   σπίτι (hane) 69 69 16.460,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 5,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 500,00
005   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 2 2 600,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 5 80 400,00
007   κυψέλη (ari kovani) 5 80 400,00
008   Μύλοι 3 3 3.500,00
009   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 1.000,00
010   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 1.500,00
011   Νερόμυλοι 1 1 1.000,00
012   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 26 31 2.690,00
002   αγελάδα (inek) 25 30 2.190,00
003   δαμαλάκι (dana) 14 16 790,00
004   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 14 16 790,00
005   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
006   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 1 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 30, 2021, 4:21 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κάτω ∆ρυς. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6130/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό