Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6133
UUID βάσης δεδομένων: 860a5b51-d01c-4b36-b405-78724a5f172a
Όνομα: Farkiz?
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Farkiz?
Κατηγορία:
Διοικητική υπαγωγή: Καλό Χωριό
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 405,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
325,0 0,0 80,0 0,0
80,2% 0,0% 19,8% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Καλό Χωριό:
0,00
15,00
0,0%
Καλό Χωριό:
0,00
0,00
0,0%
Καλό Χωριό:
0,00
17,00
0,0%
Καλό Χωριό:
0,00
17,00
0,0%
Καλό Χωριό:
2,00
36,00
5,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καλό Χωριό:
26,00
457,50
5,7%
Γαίες (αξία)
Καλό Χωριό:
325,00
6.880,00
4,7%
Καλό Χωριό:
0,00
15,00
0,0%
Καλό Χωριό:
1,00
19,00
5,3%
Καλό Χωριό:
0,00
86,00
0,0%
Καλό Χωριό:
1,00
19,00
5,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καλό Χωριό:
0,00
1.385,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καλό Χωριό:
80,00
3.350,00
2,4%
Καλό Χωριό:
0,00
10,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Καλό Χωριό:
0,00
887,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καλό Χωριό:
0,00
8.665,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καλό Χωριό:
405,00
20.280,00
2,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 2 26,00 325,00
002   γη με βλάστηση 1 1,00 200,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 1,00 200,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 1,00 200,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 1,00 200,00
006   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 25,00 125,00
007   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 25,00 125,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 80,00
002   σπίτι (hane) 1 1 80,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 11, 2020, 10:11 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Farkiz?. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6133/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό