Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6137
UUID βάσης δεδομένων: b61b8717-2605-4fba-a7ce-1b0cb4583b6d
Όνομα: Moni Kykkou
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Çiko Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Πολέμι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Moni Kykkou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.460,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.510,0 0,0 100,0 3.850,0
47,1% 0,0% 1,3% 51,6%
Γενικά στατιστικά
Πολέμι:
1,00
44,00
2,3%
Πολέμι:
1,00
2,00
50,0%
Πολέμι:
1,00
50,00
2,0%
Πολέμι:
1,00
50,00
2,0%
Πολέμι:
5,00
118,00
4,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Πολέμι:
283,50
1.954,50
14,5%
Γαίες (αξία)
Πολέμι:
3.510,00
26.925,00
13,0%
Πολέμι:
0,00
7,00
0,0%
Πολέμι:
2,00
48,00
4,2%
Πολέμι:
0,00
12,00
0,0%
Πολέμι:
1,00
46,00
2,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πολέμι:
0,00
120,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πολέμι:
100,00
4.295,00
2,3%
Πολέμι:
5,00
49,00
10,2%
Ζώα (αριθμός)
Πολέμι:
22,00
127,00
17,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πολέμι:
3.850,00
11.879,00
32,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πολέμι:
7.460,00
43.219,00
17,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μετόχι του Κύκκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Moni Kykkou 7.460,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 5 283,50 3.510,00
002   γη με βλάστηση 3 132,50 2.750,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 9,00 1.800,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 9,00 1.800,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 9,00 1.800,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 123,50 950,00
007   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 1 3,50 350,00
008   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 120,00 600,00
009   άλλη χρήση γης 1 1,00 10,00
010   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 150,00 750,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 150,00 750,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 1 100,00
002   σπίτι (hane) 1 0 0,00
003   σπίτια (haneler) 1 0 0,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 19 3.100,00
002   άλογο (bargi̇r) 2 16 2.400,00
003   φοράδα (kisrak) 1 10 1.500,00
004   αγελάδα (inek) 1 2 200,00
005   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 5, 2020, 9:55 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Moni Kykkou. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6137/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό