Όνομα: Paşa Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Paşa Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Άσκεια / Άσσεια
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 525,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
75,0 0,0 0,0 450,0
14,3% 0,0% 0,0% 85,7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Άσκεια / Άσσεια:
0,00
120,00
0,0%
Άσκεια / Άσσεια:
0,00
3,00
0,0%
Άσκεια / Άσσεια:
0,00
129,00
0,0%
Άσκεια / Άσσεια:
0,00
2,00
0,0%
Άσκεια / Άσσεια:
1,00
277,00
0,4%
Γαίες (εμβαδόν)
Άσκεια / Άσσεια:
15,00
2.418,50
0,6%
Γαίες (αξία)
Άσκεια / Άσσεια:
75,00
32.466,00
0,2%
Άσκεια / Άσσεια:
0,00
1,00
0,0%
Άσκεια / Άσσεια:
0,00
128,00
0,0%
Άσκεια / Άσσεια:
0,00
1,00
0,0%
Άσκεια / Άσσεια:
0,00
52,00
0,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Άσκεια / Άσσεια:
0,00
10,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Άσκεια / Άσσεια:
0,00
11.930,00
0,0%
Άσκεια / Άσσεια:
2,00
183,00
1,1%
Ζώα (αριθμός)
Άσκεια / Άσσεια:
3,00
1.275,00
0,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Άσκεια / Άσσεια:
450,00
15.480,00
2,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Άσκεια / Άσσεια:
525,00
59.876,00
0,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 1 15,00 75,00
002   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 15,00 75,00
003   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 15,00 75,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 2 3 450,00
002   αγελάδα (inek) 1 2 200,00
003   βόδι (öküz) 1 1 250,00
004   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 11, 2020, 2:18 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Paşa Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6142/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό