Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6143
UUID βάσης δεδομένων: 261761d5-b7d2-43d5-b451-8903d16958fb
Όνομα: Çiko Manastırı
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Çiko Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 630,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
225,0 205,0 200,0 0,0
35,7% 32,5% 31,7% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
1,00
1.792,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
1,00
2.071,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
1,00
2.074,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
2,00
3.639,00
0,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
27,00
33.744,75
0,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
225,00
521.383,10
0,0%
Καζάς Πάφου:
2,00
947,00
0,2%
Καζάς Πάφου:
1,00
2.012,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
21,00
6.113,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
1,00
2.185,00
0,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
205,00
61.145,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
200,00
346.355,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
0,00
1.574,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
0,00
15.440,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
0,00
437.137,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
630,00
1.366.020,10
0,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι του Κύκκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Çiko Manastırı 630,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 2 27,00 225,00
002   γη με βλάστηση 1 2,00 100,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 2,00 100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 2,00 100,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 2,00 100,00
006   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 25,00 125,00
007   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 25,00 125,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 21 205,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 20 200,00
003   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 1 20 200,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
005   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 200,00
002   σπίτι (hane) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 2, 2020, 6:10 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Çiko Manastırı. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6143/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό