Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6144
UUID βάσης δεδομένων: 1727bd44-5468-4840-be19-1114e0f335b4
Όνομα: Λουκρούνου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lukurinu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Loukrounou
Λουκρούνου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Loukrounou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 0,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
6,00
1.301,00
0,5%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
31,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
1.498,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
1.498,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
2.566,00
0,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
26.828,64
0,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
242.196,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
709,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
1.421,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
1.711,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
1.440,00
0,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
15.511,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
185.167,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
1.025,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
8.641,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
262.074,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
704.948,00
0,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 13, 2021, 5:32 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λουκρούνου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6144/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό