Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6149
UUID βάσης δεδομένων: 9f414505-57be-40de-a527-61b5499e9e2c
Όνομα: Μαθιάτης
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Madyat
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Mathiatis
Μαθιάτης
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Mathiati
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 0,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
1.346,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
22,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
1.771,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
1.778,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
2.689,00
0,0%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
58.633,43
0,0%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
1.041.522,50
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
868,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
1.595,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
8.499,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
1.554,00
0,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
152.586,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
324.435,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
1.069,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
19.093,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
314.868,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
1.833.411,50
0,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 11:39 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μαθιάτης. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6149/ στις 10/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό