Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6150
UUID βάσης δεδομένων: 4687226d-325d-43f0-a3fa-dff0334f3582
Όνομα: Κάτω Λεύκαρα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kado Lefkara
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kato Lefkara
Κάτω Λεύκαρα (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kato Lefkara
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 146.967,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
40.657,5 91.890,0 10.770,0 3.650,0
27,7% 62,5% 7,3% 2,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
37,00
2.611,00
1,4%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
36,00
2,8%
Καζάς Λάρνακας:
68,00
3.912,00
1,7%
Καζάς Λάρνακας:
71,00
4.034,00
1,8%
Καζάς Λάρνακας:
89,00
3.304,00
2,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
1.146,13
89.866,01
1,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
40.657,50
1.111.376,00
3,7%
Καζάς Λάρνακας:
98,00
2.585,00
3,8%
Καζάς Λάρνακας:
43,00
3.328,00
1,3%
Καζάς Λάρνακας:
5.986,00
71.481,00
8,4%
Καζάς Λάρνακας:
43,00
4.456,00
1,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
91.890,00
989.739,00
9,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
10.770,00
1.647.365,50
0,7%
Καζάς Λάρνακας:
16,00
1.730,00
0,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
18,00
21.469,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
3.650,00
523.434,00
0,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
146.967,50
4.272.714,50
3,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γυναίκα του παπά Γιακουμή γιου του παπά Λεοντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Λεύκαρα 4.510,00
Παπά Γιακουμής γιος του παπά Λεοντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Λεύκαρα 500,00
Λουκάς γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Λεύκαρα 4.120,00
Γυναίκα του Λουκά γιου του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Λεύκαρα 200,00
Κουμής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Λεύκαρα 6.350,00
Γυναίκα του Κουμή γιου του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Λεύκαρα 840,00
Κουμής γιος του Χαρίτου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Λεύκαρα 2.880,00
Γυναίκα του Κουμή γιου του Χαρίτου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Λεύκαρα 280,00
Μιχαήλ γιος του Νικολού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Λεύκαρα 1.230,00
Μανουήλ γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Λεύκαρα 5.020,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 89 1.146,13 40.657,50
002   γη με βλάστηση 86 1.143,63 40.517,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 8 16,00 3.200,00
004   καλλιέργειες μουριάς 7 13,50 2.700,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 7 13,50 2.700,00
006   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 2,50 500,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 46 573,00 23.510,00
008   αμπέλι 45 550,00 23.050,00
009   αμπέλι (bağ) 45 550,00 23.050,00
010   δημητριακά 1 23,00 460,00
011   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 23,00 460,00
012   μικτές καλλιέργειες 3 5,38 1.300,00
013   κήπος με μουριές και συκιές (dut ve i̇nci̇r bağçesi̇) 2 5,00 1.000,00
014   κήπος με καρποφόρες μουριές (meyveli dut bağçesi) 1 0,38 300,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 29 549,25 12.507,50
016   αγροτεμάχιο για κήπο χωρίς δέντρα (ağaçsız bağçe yeri) 1 0,50 50,00
017   κήπος (bağçe) 3 6,50 1.250,00
018   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 1,00 200,00
019   αγροτεμάχιο (tarla) 23 540,25 10.807,50
020   αγροτεμάχιο με δέντρα (eşcarlı tarla) 1 1,00 200,00
021   άλλη χρήση γης 3 2,50 140,00
022   αλώνι (harman) 2 2,00 40,00
023   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 0,50 100,00
024   περιφραγμένο αγροτεμάχιο χωρίς δέντρα (ağaçsız firahti) 1 0,50 100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 98 5.986 91.890,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 68 4.868 80.950,00
003   πεδινές (ήμερες) ελιές (ova zeytini eşcarı) 14 1.573 29.660,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 75 750,00
005   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 22 1.306 13.160,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 29 1.864 36.380,00
007   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 50 1.000,00
008   συκιές 2 9 50,00
009   συκιά (incir) 2 9 50,00
010   χαρουπιές 28 1.109 10.890,00
011   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 28 1.109 10.890,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 43 43 10.770,00
002   σπίτι (hane) 40 40 7.770,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 2 350,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 400,00
005   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 5 5 1.600,00
006   Μύλοι 3 3 3.000,00
007   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 3 3 3.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 3 5 400,00
002   αγελάδα (inek) 2 3 200,00
003   δαμαλάκι (dana) 1 2 100,00
004   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 2 100,00
005   βόδι (öküz) 1 2 200,00
006   μη εξημερωμένο βόδι (yabani öküz) 1 2 200,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 7:44 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κάτω Λεύκαρα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6150/ στις 21/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό