Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6154
UUID βάσης δεδομένων: 261f583d-02f4-4552-bfde-55375e90b0c7
Όνομα: Άγιος Δημήτριος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Dimitri-i Lefkara
Κατηγορία: μαχαλάς χωριού (karye - mahalle)
Διοικητική υπαγωγή: Πάνω Λεύκαρα
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 147.762,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
32.465,0 90.402,0 21.270,0 3.625,0
22,0% 61,2% 14,4% 2,5%
Γενικά στατιστικά
Πάνω Λεύκαρα:
49,00
188,00
26,1%
Πάνω Λεύκαρα:
0,00
2,00
0,0%
Πάνω Λεύκαρα:
85,00
316,00
26,9%
Πάνω Λεύκαρα:
87,00
332,00
26,2%
Πάνω Λεύκαρα:
128,00
459,00
27,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Πάνω Λεύκαρα:
581,00
2.647,38
21,9%
Γαίες (αξία)
Πάνω Λεύκαρα:
32.465,00
119.641,00
27,1%
Πάνω Λεύκαρα:
91,00
376,00
24,2%
Πάνω Λεύκαρα:
63,00
245,00
25,7%
Πάνω Λεύκαρα:
4.655,00
15.220,00
30,6%
Πάνω Λεύκαρα:
72,00
263,00
27,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πάνω Λεύκαρα:
90.402,00
281.971,00
32,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πάνω Λεύκαρα:
21.270,00
78.750,00
27,0%
Πάνω Λεύκαρα:
15,00
74,00
20,3%
Ζώα (αριθμός)
Πάνω Λεύκαρα:
18,00
398,00
4,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πάνω Λεύκαρα:
3.625,00
16.927,00
21,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πάνω Λεύκαρα:
147.762,00
498.089,00
29,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παπά Γιωρκής γιος του Κουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Δημήτριος 3.370,00
Γιακουμής γιος του παπά Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Δημήτριος 1.510,00
Μιχαήλ γιος του παπά Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Δημήτριος 1.460,00
Κουμής γιος του Παύλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Δημήτριος 2.310,00
Γυναίκα του Κουμή γιου του Παύλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Δημήτριος 825,00
Μιχαήλ Παναής γιος του Νικολού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Δημήτριος 3.455,00
Γυναίκα του Μιχαήλ Παναή γιου του Νικολού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Δημήτριος 1.545,00
Γυναίκα του Τουμάζου Τζαΐρη γιου του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Δημήτριος 1.490,00
Τουμάζος Τζαΐρης γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Δημήτριος 0,00
Λουκάς γιος του Γαβριήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Δημήτριος 2.720,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 128 581,00 32.465,00
002   γη με βλάστηση 120 564,50 31.855,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 9 15,50 1.280,00
004   καλλιέργειες μουριάς 8 14,50 1.180,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 6 10,50 1.050,00
006   αγροτεμάχιο περιφραγμένο με μουριές (firahti ma' dut) 1 1,00 100,00
007   αγροτεμάχιο με μουριές (tarla ma' dut) 1 3,00 30,00
008   καλλιέργειες συκιάς 1 1,00 100,00
009   κήπος με συκιές (inci̇r bağçesi̇) 1 1,00 100,00
010   μη δενδρώδης καλλιέργεια 90 423,50 27.065,00
011   αμπέλι 90 423,50 27.065,00
012   παλιός αμπελώνας (eski̇ bağ) 2 7,00 280,00
013   αμπέλι (bağ) 88 416,50 26.785,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 21 125,50 3.510,00
015   κήπος (bağçe) 12 12,50 1.250,00
016   αγροτεμάχιο (tarla) 8 112,00 2.060,00
017   αγροτεμάχιο για κήπο (bağçe yeri) 1 1,00 200,00
018   άλλη χρήση γης 8 16,50 610,00
019   αλώνι (harman) 3 3,00 60,00
020   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
021   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 4 3,50 350,00
022   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 10,00 200,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 91 4.655 90.402,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 64 4.411 88.320,00
003   πεδινές (ήμερες) ελιές (ova zeytini eşcarı) 2 110 2.200,00
004   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 5 485 9.700,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 53 3.696 74.020,00
006   ελιά (zeytun 2) 4 120 2.400,00
007   συκιές 6 13 297,00
008   συκιές (eşcar-ı incir) 6 13 297,00
009   χαρουπιές 21 231 1.785,00
010   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 21 231 1.785,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 63 72 21.270,00
002   σπίτι (hane) 57 57 18.720,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 250,00
004   αγροτικά κτήρια 4 4 2.000,00
005   ληνός με πιεστήριο (şırahane mengenesi) 4 4 2.000,00
006   τμήμα κτηρίου 1 1 500,00
007   δωμάτιο 1 1 500,00
008   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 500,00
009   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 10 50,00
010   κυψέλη (ari kovani) 1 10 50,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 5 8 1.125,00
002   αγελάδα (inek) 3 6 500,00
003   δαμαλάκι (dana) 2 2 100,00
004   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 2 100,00
005   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 1 4 400,00
006   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
007   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 6, 2023, 7:52 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Δημήτριος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6154/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό