Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6155
UUID βάσης δεδομένων: efb2ad79-b54c-44dc-8a34-d38a49da6b21
Όνομα: Μοναστήρι Αγίου Μηνά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Mina Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Πόλη της Λάρνακας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.365,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.850,0 2.900,0 2.015,0 600,0
34,1% 34,7% 24,1% 7,2%
Γενικά στατιστικά
Πόλη της Λάρνακας:
1,00
1.010,00
0,1%
Πόλη της Λάρνακας:
1,00
12,00
8,3%
Πόλη της Λάρνακας:
1,00
1.539,00
0,1%
Πόλη της Λάρνακας:
1,00
1.562,00
0,1%
Πόλη της Λάρνακας:
5,00
288,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Πόλη της Λάρνακας:
213,00
7.275,00
2,9%
Γαίες (αξία)
Πόλη της Λάρνακας:
2.850,00
92.175,00
3,1%
Πόλη της Λάρνακας:
2,00
42,00
4,8%
Πόλη της Λάρνακας:
4,00
1.232,00
0,3%
Πόλη της Λάρνακας:
290,00
633,00
45,8%
Πόλη της Λάρνακας:
6,00
1.317,00
0,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
2.900,00
6.523,00
44,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
2.015,00
1.070.325,00
0,2%
Πόλη της Λάρνακας:
2,00
139,00
1,4%
Ζώα (αριθμός)
Πόλη της Λάρνακας:
4,00
2.217,00
0,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
600,00
61.343,00
1,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
8.365,00
1.230.366,00
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Αγίου Μηνά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοναστήρι Αγίου Μηνά 18.030,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 5 213,00 2.850,00
002   γη με βλάστηση 5 213,00 2.850,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 41,00 650,00
004   βαμβάκι 1 1,00 100,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 1,00 100,00
006   αμπέλι 2 40,00 550,00
007   παλιός αμπελώνας (eski̇ bağ) 1 15,00 300,00
008   αμπέλι (bağ) 1 25,00 250,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 172,00 2.200,00
010   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 2,00 500,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 1 170,00 1.700,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 290 2.900,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 140 1.400,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 140 1.400,00
004   χαρουπιές 1 150 1.500,00
005   χαρουπιά (harub 2) 1 150 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 4 6 2.015,00
002   τμήμα κτηρίου 1 1 500,00
003   δωμάτιο 1 1 500,00
004   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 500,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 3 15,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 3 15,00
007   Μύλοι 2 2 1.500,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 500,00
009   Νερόμυλοι 1 1 1.000,00
010   χειμερινός νερόμυλος (su deği̇rmeni̇ kiş) 1 1 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 2 100,00
002   αγελάδα (inek) 1 2 100,00
003   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 1 2 100,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 30, 2021, 6:44 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μοναστήρι Αγίου Μηνά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6155/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό