Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6158
UUID βάσης δεδομένων: 5a03a7e2-ec6e-466e-b13c-bd8c26cb1717
Όνομα: Merika
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Merika
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Merika
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 21.004,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.490,0 2.720,0 10.090,0 2.704,0
26,1% 12,9% 48,0% 12,9%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
23,00
1.130,00
2,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
35,00
1.642,00
2,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
35,00
1.652,00
2,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
68,00
3.136,00
2,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
428,00
37.190,00
1,2%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
5.490,00
638.339,00
0,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
27,00
1.074,00
2,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
40,00
1.639,00
2,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
136,00
11.055,00
1,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
40,00
1.607,00
2,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.720,00
208.330,00
1,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
10.090,00
294.140,00
3,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
25,00
989,00
2,5%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
173,00
12.640,00
1,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.704,00
209.177,00
1,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
21.004,00
1.349.986,00
1,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γυναίκα του Abdurrahman γιου του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Merika 185,00
İsma'il γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Merika 60,00
Γιαννής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Merika 405,00
Γυναίκα του Χριστόδουλου γιου του Σολωμού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Merika 890,00
Χριστόδουλος γιος του Σολωμού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Merika 0,00
Νικόλας γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Merika 0,00
Γιωρκής γιος του Γιακουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Merika 490,00
Γιωρκής γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Merika 1.255,00
Γυναίκα του Γιωρκή γιου του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Merika 60,00
Βασίλης γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Merika 965,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 68 428,00 5.490,00
002   γη με βλάστηση 56 416,00 5.250,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 30 156,00 3.925,00
004   αμπέλι 22 148,00 3.775,00
005   αμπέλι (bağ) 22 148,00 3.775,00
006   δημητριακά 8 8,00 150,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 8 8,00 150,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 26 260,00 1.325,00
009   κήπος (bağçe) 2 1,00 30,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 24 259,00 1.295,00
011   άλλη χρήση γης 12 12,00 240,00
012   αλώνι (harman) 12 12,00 240,00
013   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 27 136 2.720,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 27 136 2.720,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 26 135 2.700,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 1 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 40 40 10.090,00
002   σπίτι (hane) 27 27 3.590,00
003   τμήμα κτηρίου 13 13 6.500,00
004   δωμάτιο 13 13 6.500,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 13 13 6.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 23 171 2.204,00
002   πρόβατα (agnam) 10 108 864,00
003   αγελάδα (inek) 1 1 25,00
004   δαμαλάκι (dana) 1 1 25,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 25,00
006   αίγες (keçi̇) 2 15 120,00
007   βόδι (öküz) 7 7 875,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 3 40 320,00
009   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 3 40 320,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 14, 2023, 10:49 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Merika. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6158/ στις 16/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό