Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6159
UUID βάσης δεδομένων: 571f7be1-2d0f-4275-8f7f-5c721bec2f45
Όνομα: Αρεδιού (το)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aretyu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Arediou
Αρεδιού (το)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Aradiou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 22.563,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.880,0 6.140,0 4.970,0 4.573,0
30,5% 27,2% 22,0% 20,3%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
27,00
1.130,00
2,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
47,00
1.642,00
2,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
48,00
1.652,00
2,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
73,00
3.136,00
2,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
621,00
37.190,00
1,7%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
6.880,00
638.339,00
1,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
38,00
1.074,00
3,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
39,00
1.639,00
2,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
307,00
11.055,00
2,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
39,00
1.607,00
2,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
6.140,00
208.330,00
2,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
4.970,00
294.140,00
1,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
31,00
989,00
3,1%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
343,00
12.640,00
2,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
4.573,00
209.177,00
2,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
22.563,00
1.349.986,00
1,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Veliyüddin γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρεδιού (το) 312,50
Μητέρα του Veliyüddin γιου του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρεδιού (το) 60,00
Αδελφή του Veliyüddin γιου του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρεδιού (το) 80,00
İbrahim γιος του Veliyüddin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρεδιού (το) 505,00
Osman γιος του Veliyüddin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρεδιού (το) 312,50
Μητέρα του Osman γιου του Veliyüddin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρεδιού (το) 32,00
İbrahim γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρεδιού (το) 300,00
Halil γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρεδιού (το) 2.390,00
Merhum γυναίκα του Halil γιου του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρεδιού (το) 400,00
Halil γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρεδιού (το) 1.345,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 73 621,00 6.880,00
002   γη με βλάστηση 63 611,00 6.780,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 29 58,50 1.250,00
004   αμπέλι 29 58,50 1.250,00
005   αμπέλι (bağ) 29 58,50 1.250,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 34 552,50 5.530,00
007   κήπος (bağçe) 1 0,50 10,00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 33 552,00 5.520,00
009   άλλη χρήση γης 10 10,00 100,00
010   αλώνι (harman) 10 10,00 100,00
011   αλώνι (harman yeri) 3 3,00 30,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 38 307 6.140,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 38 307 6.140,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 36 285 5.700,00
004   ελιά (zeytun 2) 2 22 440,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 39 39 4.970,00
002   σπίτι (hane) 31 31 3.765,00
003   τμήμα κτηρίου 7 7 1.055,00
004   δωμάτιο 7 7 1.055,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 7 7 1.055,00
006   Μύλοι 1 1 150,00
007   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 26 338 3.323,00
002   πρόβατα (agnam) 5 97 776,00
003   αγελάδα (inek) 3 3 175,00
004   δαμαλάκι (dana) 1 1 25,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 25,00
006   αίγες (keçi̇) 8 84 672,00
007   βόδι (öküz) 4 4 500,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 6 150 1.200,00
009   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 6 150 1.200,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 20, 2020, 2:18 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αρεδιού (το). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6159/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό