Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6160
UUID βάσης δεδομένων: eafe7ce7-f1a4-4ee0-98c7-db7777bc5b8c
Όνομα: Άγιοι Ομολογηταί, οι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Balcı Ayazması
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agioi Omologitai
Άγιοι Ομολογηταί, οι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayii Omoloyitades
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 21.520,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
11.385,0 930,0 6.685,0 2.520,0
52,9% 4,3% 31,1% 11,7%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Άγιοι Ομολογηταί, οι (Αυτή η εγγραφή) 16.180 75,19%
Τσιφλίκι Kobat Kobat Çiftliği 5.340 24,81%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
33,00
1.130,00
2,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
1,00
10,00
10,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
47,00
1.642,00
2,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
47,00
1.652,00
2,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
31,00
3.136,00
1,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
679,75
37.190,00
1,8%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
11.385,00
638.339,00
1,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
14,00
1.074,00
1,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
44,00
1.639,00
2,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
46,00
11.055,00
0,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
44,00
1.607,00
2,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
930,00
208.330,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
6.685,00
294.140,00
2,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
7,00
989,00
0,7%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
194,00
12.640,00
1,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.520,00
209.177,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
21.520,00
1.349.986,00
1,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χαράλαμπος γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιοι Ομολογηταί, οι 400,00
Γυναίκα του Χαράλαμπου γιου του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιοι Ομολογηταί, οι 60,00
Σάββας γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιοι Ομολογηταί, οι 240,00
Γυναίκα του Σάββα γιου του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιοι Ομολογηταί, οι 100,00
Γιαννής γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιοι Ομολογηταί, οι 87,50
Κουρέας Θεοδόσης γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιοι Ομολογηταί, οι 250,00
Κυριάκος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιοι Ομολογηταί, οι 375,00
Χατζή Ανδρέας γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιοι Ομολογηταί, οι 150,00
Χατζή Κυριάκος γιος του Χατζή Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιοι Ομολογηταί, οι 80,00
Χριστόδουλος γιος του Πετρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιοι Ομολογηταί, οι 300,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 31 679,75 11.385,00
002   γη με βλάστηση 27 678,50 9.865,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 15,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 15,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 15,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 215,00 2.375,00
007   βαμβάκι 1 15,00 375,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 15,00 375,00
009   δημητριακά 1 200,00 2.000,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 200,00 2.000,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 24 463,00 7.475,00
012   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 1 5,00 150,00
013   κήπος (bağçe) 7 25,00 1.230,00
014   αγροτεμάχιο (tarla) 16 433,00 6.095,00
015   άλλη χρήση γης 3 1,00 1.510,00
016   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
017   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 500,00
018   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık) 1 0,00 1.000,00
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 0,25 10,00
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 0,25 10,00
021   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 0,25 10,00
022   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 0,25 10,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 14 46 930,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 14 46 930,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 4 80,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 12 39 790,00
005   άλλες ελιές (diğer eşcar-ı zeytun) 1 3 60,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 44 44 6.685,00
002   σπίτι (hane) 42 42 5.635,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 4 4 305,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
006   τμήμα κτηρίου 1 1 1.000,00
007   δωμάτιο 1 1 1.000,00
008   διώροφο κτήριο με δωμάτια (tahtani ve fevkani oda) 1 1 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 3 190 1.520,00
002   πρόβατα (agnam) 3 190 1.520,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 28, 2020, 11:31 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιοι Ομολογηταί, οι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6160/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό