Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6162
UUID βάσης δεδομένων: 237ca2cd-6bf0-4d6c-b5d0-ae848666434b
Όνομα: ∆ένεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Denya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Deneia
∆ένεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Dhenia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 14.239,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.040,0 360,0 5.315,0 2.524,0
42,4% 2,5% 37,3% 17,7%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
13,00
1.278,00
1,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
42,00
2,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
16,00
1.461,00
1,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
17,00
1.487,00
1,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
27,00
2.600,00
1,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
663,25
40.883,47
1,6%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
6.040,00
1.108.871,00
0,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
8,00
1.137,00
0,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
19,00
1.628,00
1,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
36,00
4.404,00
0,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
17,00
1.787,00
1,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
360,00
51.785,00
0,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
5.315,00
368.475,00
1,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
11,00
1.158,00
0,9%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
209,00
13.547,00
1,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
2.524,00
230.513,00
1,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
14.239,00
1.759.644,00
0,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Abdülkerim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ένεια 575,00
Mehmed γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ένεια 370,00
Ali γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ένεια 74,00
Ahmed γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ένεια 345,00
Şerif γιος του Ebubekir
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ένεια 1.930,00
Fatma ορφανό (θηλ.) του κόρης του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ένεια 355,00
Κόρη του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ένεια 0,00
Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ένεια 0,00
Mehmed γιος του Beyhan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ένεια 2.080,00
Dede γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ένεια 2.620,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 27 663,25 6.040,00
002   γη με βλάστηση 19 655,25 5.960,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,25 25,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,25 25,00
005   κήπος με μουριές (bağçe-i dut) 1 0,25 25,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 4,50 650,00
007   λαχανικό 3 4,50 650,00
008   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 3 4,50 650,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 15 650,50 5.285,00
010   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 2 4,50 1.000,00
011   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 2 6,00 750,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 11 640,00 3.535,00
013   άλλη χρήση γης 8 8,00 80,00
014   αλώνι (harman) 8 8,00 80,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 8 36 360,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 8 36 360,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 7 30 300,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 6 60,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 19 17 5.315,00
002   σπίτι (hane) 11 11 715,00
003   βοηθητικές κατασκευές 8 6 4.600,00
004   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari) 6 0 2.400,00
005   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık 2) 1 5 1.200,00
006   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 1 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 9 207 2.024,00
002   αγελάδα (inek) 2 2 150,00
003   βόδι (öküz) 2 2 250,00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 5 203 1.624,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 5 203 1.624,00
Τελευταία επεξεργασία: Δεκ. 27, 2019, 9:21 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: ∆ένεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6162/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό