Όνομα: Επαρχία της Κύπρου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Liva-ı Cezire-i Kıbrıs
Κατηγορία: νησί (cezire)
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 11.190.961,43
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
5.462.953,9 1.377.941,0 2.461.919,5 2.137.807,0
48,8% 12,3% 22,0% 19,1%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Επαρχία της Κύπρου (Αυτή η εγγραφή) 0 0,00%
Καζάς Λάρνακας Kaza-i Tuzla 1.863.730 16,65%
Καζάς Λευκωσίας Lefkoşa (Kaza) 1.608.739 14,38%
Καζάς Μεσαορίας Kaza-ı Mesarya 1.487.147 13,29%
Ναχιγιές Κυθρέας Nahiye-i Değirmenlik 1.080.677 9,66%
Καζάς Λεύκας Kaza-ı Lefke 715.791 6,40%
Καζάς Κερύνειας Kaza-ı Girniye 882.086 7,88%
Καζάς Πάφου Kaza-i Baf 566.978 5,07%
Καζάς Λεμεσού Kaza-i Limason 592.117 5,29%
Καζάς Καρπασίας Kaza-ı Karpas 650.935 5,82%
Καζάς Αμμοχώστου Kaza-ı Mağusa 436.196 3,90%
Καζάς Χρυσοχού Kaza-ı Hirsofi 306.663 2,74%
Καζάς Κοιλανίου Kaza-i Gilan 242.720 2,17%
Καζάς Επισκοπής Kaza-i Piskopu 260.954 2,33%
Καζάς Αυδήμου Kaza-ı Avdim 202.026 1,81%
Πόλη της Λευκωσίας Kasaba-i Lefkoşa 157.755 1,41%
Καζάς Κουκλιών Kaza-i Kukla 135.324 1,21%
Mar'aş Mar'aş 1.125 0,01%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
20.052,00
462,00
24.940,00
1.005,00
40.177,00
Γαίες (εμβαδόν)
317.736,38
Γαίες (αξία)
5.462.953,93
16.494,00
24.827,00
104.335,00
5.470,00
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
1.377.941,00
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
2.461.919,50
16.552,00
Ζώα (αριθμός)
157.660,00
Ζώα (αξία σε γρόσια)
2.137.807,00
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
11.190.961,43
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γυναίκα του βαφέα κυανών υφασμάτων Χατζή Γαβριήλ γιου του Λουκά
Συνοικία Τρυπιώτη 600,00
Βαφέας κυανών υφασμάτων Χατζή Γαβριήλ γιος του Λουκά
Συνοικία Τρυπιώτη 0,00
Χατζή Φυλαχτής γιος του Δανιήλ
Συνοικία Τρυπιώτη 1.000,00
Νικόλας γιος του παπά Αντώνη
Συνοικία Τρυπιώτη 500,00
Φαρμακοποιός Αντώνης γιος του Αναστάση
Συνοικία Τρυπιώτη 1.500,00
Φαρμακοποιός Χατζή Χριστόδουλος γιος του Στέφανου
Συνοικία Τρυπιώτη 1.500,00
Αδελφή του κοσμηματοποιού Χατζή Γιαννή γιου του Φραντζέσκου
Συνοικία Τρυπιώτη 1.700,00
Κοσμηματοποιός Χατζή Γιαννής γιος του Φραντζέσκου
Συνοικία Τρυπιώτη 0,00
Γυναίκα του μπακάλη Σολωμού γιου του Χριστοφή
Συνοικία Τρυπιώτη 500,00
Μπακάλης Σολωμός γιος του Χριστοφή
Συνοικία Τρυπιώτη 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 40.171 363.367,52 6.383.784,43
002   γη με βλάστηση 28.192 246.572,04 5.034.657,98
003   περιφραγμένο αγροτεμάχιο με δέντρα (eşcarlı fırahti) 13 53,50 1.590,00
004   αγροτεμάχιο περιφραγμένο από δέντρα (firahti eşcarı) 6 21,50 485,00
005   περιφραγμένο αγροτεμάχιο με δέντρα (fırahti maa eşcar) 1 4,00 400,00
006   δενδρώδεις καλλιέργειες 3.794 2.425,91 269.467,00
007   καλλιέργειες μουριάς 3.351 1.926,53 227.744,00
008   αρδευόμενος κήπος με μουριές (dutlu sulu bağçe) 4 2,50 125,00
009   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 301 261,25 24.210,00
010   αρδευόμενος κήπος με μουριές (sulu dut bağçesi) 3 4,00 550,00
011   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dut bağçesi ma dolab) 13 31,00 4.775,00
012   κήπος με μουριές (bağçe tarlası dut) 1 0,25 12,50
013   αρδευόμενος κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (sulu dolablı dut bağçesi) 9 45,00 8.400,00
014   περιφραγμένο αγροτεμάχιο με μουριές (dut eşcarlı fırahti) 1 1,00 75,00
015   κήπος με μουριές με τρεχούμενο νερό (ma-i cari dutluk) 2 4,00 9.000,00
016   κήπος με μουριές (dut eşcarlı bağçe) 2 1,50 125,00
017   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dut bağçesi maa dolap) 2 7,00 1.300,00
018   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) και μουριές (dolaplı ve tutlu bağçe) 1 4,00 200,00
019   κήπος με μουριές, αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) και οπωροφόρα (dolap ve meyveli dut bahçesi) 1 0,50 37,50
020   καλλιεργήσιμο αγροτεμάχιο για κήπο μουριές (mamur dut bağçesi yeri) 1 5,00 250,00
021   κήπος με μουριές (bağçe-i dut) 1 0,25 25,00
022   καλλιεργήσιμος κήπος με μουριές (mamur dut bağçesi) 2 11,00 1.250,00
023   κήπος με μουριές (eşcar-ı dut bağçesi) 3 0,75 85,00
024   κήπος με μουριές (dutlu bahçe) 1 0,50 25,00
025   άλλος κήπος με μουριές (diğer dut bağçesi) 1 1,50 150,00
026   αγροτεμάχιο περιφραγμένο με μουριές (dutlu fırahti) 4 4,25 230,00
027   αγροτεμάχιο με μουριές (dutlu tarla) 1 1,00 50,00
028   κήπος με μουριές (bağçe dutlu) 8 11,50 1.455,00
029   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2.873 1.269,28 149.684,00
030   κήπος με μουριές και αλακάτι (bağçe dutlu ma' dolap) 2 1,75 300,00
031   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dutlu bağçe ma' dolap) 3 13,00 850,00
032   κήπος με προσμίξεις μουριών (mahlut dut bağçesi) 1 0,25 25,00
033   αγροτεμάχιο περιφραγμένο με μουριές (firahti ma' dut) 1 1,00 100,00
034   αγροτεμάχιο με μουριές (tarla ma' dut) 1 3,00 30,00
035   κήπος με μουριές (bağçe ma' dut) 5 4,50 350,00
036   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı dut bağçesi) 89 196,50 18.425,00
037   αγροτεμάχιο με μουριές (dut eşcarlı tarla) 1 0,25 100,00
038   κήπος με μουριές (dutluk) 2 2,00 100,00
039   κήπος με μουριές, αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) και οπωροφόρα (meyveli ve dolaplı dut bağçesi) 1 5,00 4.000,00
040   εγκαταλελειμμένος κήπος μουριών (viran dut bağçesi) 1 1,50 150,00
041   κήπος με μουριές με τρεχούμενο νερό (dut bağçesi maa ma-yı cari) 1 0,50 100,00
042   κήπος με άκαρπες μουριές (dut olmayan bağçe) 5 4,25 275,00
043   χωράφι με άκαρπες μουριές (dutsuz tarla) 1 3,00 30,00
044   κατεστραμμένος κήπος μουριών (harab dut bağçesi) 1 1,00 15,00
045   εγκαταλελειμμένο αγροτεμάχιο κήπου με μουριές (dut bağçesinden bozma tarla) 1 22,00 880,00
046   καλλιέργειες ελιάς 23 114,50 2.065,00
047   περιφραγμένο αγροτεμάχιο με ελιές (fırahti maa zeytun) 1 0,50 100,00
048   αγροτεμάχιο με ελιές (tarla ma' zeytun eşcarı) 1 1,50 60,00
049   περιφραγμένο αγροτεμάχιο με ελαιόδεντρα (fırahti zeytunlarıyla) 1 4,50 450,00
050   ελαιώνας (bağçe zeytini 2) 18 105,00 1.325,00
051   ελαιώνας (zeytun bağçesi) 2 3,00 130,00
052   καλλιέργειες συκιάς 16 33,50 2.775,00
053   αγροτεμάχιο για κήπο με συκιές (bağçe yeri maa incir eşcarı) 1 2,00 120,00
054   κήπος με συκιές (inci̇r bağçesi̇) 10 21,50 2.195,00
055   αγροτεμάχιο με συκιές (incir eşcarlı tarla) 1 4,00 200,00
056   αγροτεμάχιο με συκιές (tarla ma' incir) 1 4,00 80,00
057   περιφραγμένο τεμάχιο με συκιές (firahti ma' incir) 3 2,00 180,00
058   καλλιέργεια αμυγδαλιάς 3 2,50 85,00
059   κήπος με αμυγδαλιές (bağçe-yi badem) 1 0,50 50,00
060   αμυγδαλιές εντός περιφραγμένου τεμαχίου (firahti derununda badem eşcar) 1 2,00 20,00
061   κήπος με αμυγδαλιές (bağ-ı badem) 1 0,00 15,00
062   καλλιέργεια καρυδιάς 1 0,25 10,00
063   κήπος με καρυδιές (cevizli bağçe) 1 0,25 10,00
064   καλλιέργειες φουντουκιάς 146 65,00 12.145,00
065   άλλο δασύλλιο με φουντουκιές (diğer fındıklık) 2 0,25 50,00
066   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçe tarlası) 4 1,50 300,00
067   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçe) 8 8,25 1.650,00
068   δασύλλιο με φουντουκιές (fındıklık) 26 14,50 3.065,00
069   κήπος με φουντουκιές (fındıklı bağçe) 4 4,00 700,00
070   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçesi) 102 36,50 6.380,00
071   καλλιέργειες λεμονιάς 37 27,38 2.750,00
072   λεμονόκηπος (limon bağçesi) 35 25,88 2.637,50
073   αγροτεμάχιο με λεμονιές (limon tarlası) 2 1,50 112,50
074   καλλιέργειες πορτοκαλιάς 16 21,25 2.175,00
075   πορτοκαλεώνας (portakal bağçesi) 16 21,25 2.175,00
076   καλλιέργειες μηλιάς 9 6,00 575,00
077   κήπος με μηλιές (elma bağçesi) 9 6,00 575,00
078   καλλιέργειες αχλαδιάς 1 3,50 87,50
079   αγροτεμάχιο με αχλαδιές και όμβρια ύδατα (sel suyu ile şecer-i amrud tarla) 1 3,50 87,50
080   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 75 124,00 11.110,00
081   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 116 101,50 7.945,50
082   μη δενδρώδης καλλιέργεια 15.288 123.868,80 2.761.921,08
083   λαχανικό 257 147,75 12.607,50
084   καλλιεργήσιμο περιβόλι/κήπος (mamur bağçe) 232 130,75 10.722,50
085   λαχανόκηπος (sebze bağçe) 16 6,50 635,00
086   λαχανόκηπος (sebzevat bahçesi) 9 10,50 1.250,00
087   αγγινάρα 15 29,50 5.825,00
088   κήπος με αγκινάρες (engi̇nar bağçesi̇) 9 9,50 1.975,00
089   αγροτεμάχιο με αγκινάρες (engi̇nar tarlasi) 6 20,00 3.850,00
090   λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) 97 151,50 18.020,00
091   αγροτεμάχιο με λουβιά (μαυρομάτικα) (börülce tarlası) 94 148,50 17.935,00
092   άλλο χωράφι με λουβιά (μαυρομάτικα) (def'a börülce tarlası) 2 2,50 70,00
093   αγροτεμάχιο με μαυρομάτικα και άφθονη άρδευση (böğürülce su basar tarla) 1 0,50 15,00
094   καπνά 483 604,75 9.870,00
095   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 78 59,00 1.243,50
096   αγροτεμάχιο με καπνό (tütün tarlası) 22 15,00 592,50
097   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 315 147,75 4.349,00
098   ακαλλιέργητο αγροτεμάχιο καπνού (kiraç duhani tarla) 2 325,00 2.225,00
099   κήπος με καπνά (duhan bağçesi) 1 1,00 20,00
100   άλλο αγροτεμάχιο με καπνά (diğer duhan tarlası) 1 14,00 350,00
101   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 64 43,00 1.090,00
102   βαμβάκι 3.471 28.898,25 1.173.506,50
103   αγροτεμάχιο βαμβακιού (pembe) 6 108,00 10.490,00
104   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 188 204,75 4.458,50
105   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2.627 24.471,00 1.000.078,00
106   αγροτεμάχιο με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolap kuyusuyla pembe tarlası) 4 75,00 3.740,00
107   αγροτεμάχιο βαμβακιού εντός κήπου με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe derununda pembe tarlası) 1 35,00 3.500,00
108   ιδιωτικό αγροτεμάχιο βαμβακιού (mülk penbe tarlası) 6 100,00 10.000,00
109   αγροτεμάχιο βαμβακιού με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (pembe tarlası maa dolab) 1 3,00 150,00
110   αγροτεμάχιο βαμβακιού (tarla-yı penbe) 2 2,00 130,00
111   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 70 211,50 18.105,00
112   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 42 409,00 19.190,00
113   άλλο αγροτεμάχιο βαμβακιού (diğer pembe tarlası) 3 36,50 1.045,00
114   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 58 313,50 12.320,00
115   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 418 2.798,00 86.940,00
116   άνυδρο αγροτεμάχιο με βαμβάκι (susuz penbe tarlası) 23 84,00 2.050,00
117   αγροτεμάχιο βαμβακιού με δέντρα (eşcarlı pembe tarlası) 1 4,00 100,00
118   βαμβακοχώραφο με άφθονη άρδευση (sel suyu ile pembe tarlası) 1 5,00 125,00
119   εγκαταλελειμμένο αγροτεμάχιο βαμβακιού (hali penbe tarlası) 1 10,00 150,00
120   άνυδρο βαμβακοχώραφο (su basmaz pembe tarlası) 11 14,00 315,00
121   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονο νερό (su basar penbe tarlası) 7 11,50 545,00
122   αρδευόμενο αγροτεμάχιο με βαμβάκι (penbe tarlası-ı sulu) 1 2,50 75,00
123   αμπέλι 6.433 16.147,50 720.757,08
124   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 78 81,50 3.015,00
125   παλιός αμπελώνας (eski̇ bağ) 15 53,50 2.200,00
126   αγροτεμάχιο με αμπέλια (bağ tarlası) 5 21,50 885,00
127   αμπελώνας (bağ yeri) 15 69,00 2.080,00
128   νέος αμπελώνας (cedid bağ) 19 26,00 1.192,50
129   αμπελώνας με τρεχούμενο νερό (ma-yı carili bağ) 2 0,50 25,00
130   αμπέλι (bağ) 6.294 15.883,00 710.639,58
131   καινούργιος αμπελώνας (bağ-ı cedid) 2 4,00 200,00
132   κατεστραμμένο αμπέλι (harab bağ) 2 8,00 500,00
133   κατεστραμμένο αμπέλι (viran bağ) 1 0,50 20,00
134   δημητριακά 4.000 77.391,77 687.863,50
135   άλλο αγροτεμάχιο με δημητριακά (diğer ekin tarlası) 1 50,00 250,00
136   εγκαταλελειμμένο αγροτεμάχιο με δημητριακά (hali ekin tarlası) 3 45,00 225,00
137   ιδιωτικό αγροτεμάχιο σιτηρών (mülk ekin tarlası) 5 327,00 11.975,00
138   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2.516 76.053,50 646.909,50
139   βακουφικό αγροτεμάχιο δημητριακών (vakıf ekin tarlası) 1 24,00 600,00
140   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1.282 789,76 24.975,00
141   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 171 83,01 2.096,50
142   αγροτεμάχιο με δημητριακά για ζωοτροφές (hasıl tarla) 3 0,75 37,50
143   κήπος με καλλιέργειες ζωοτροφών (hasıllık bağçe) 15 17,50 765,00
144   περιφραγμένο τεμάχιο με καλλιέργειες ζωοτροφών (hasıllık firahti) 1 1,00 25,00
145   çiftlik hasıllık 2 0,25 5,00
146   σπαρμένο αγροτεμάχιο (tohum tarlası) 1 3,00 15,00
147   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 491 456,53 120.467,00
148   αγροτεμάχιο με φακές (mercimek tarlası) 1 5,00 50,00
149   καλαμιώνας (kamışlık) 21 8,25 1.400,00
150   εγκαταλελειμμένο αγροτεμάχιο με ριζάρι (hali boya tarlası) 9 9,75 1.052,50
151   καλλιεργήσιμο αγροτεμάχιο με ριζάρι (mamur boya tarlası) 8 15,00 10.475,00
152   κατεστραμμένο αγροτεμάχιο με ριζάρι (viran boya tarla) 1 0,25 12,00
153   μικτές καλλιέργειες 53 154,63 18.480,00
154   κήπος με καρποφόρες μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı meyveli dut bağçesi) 3 12,00 1.800,00
155   κήπος με καρποφόρα και μη καρποφόρα δέντρα και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (eşcar-ı müsmireli ve gayr-ı müsmireli bağçe ve dolab kuyusu) 3 30,00 6.000,00
156   κήπος με μουριές και άλλα οπωροφόρα (dutlu ve meyveli bağçe) 16 2,50 250,00
157   κήπος με λεμονιές και πορτοκαλιές (limon portakal bağçesi) 1 1,00 100,00
158   κήπος με λεμονιές, πορτοκαλιές και ελιές (limon ve portakal ve zeytun bağçesi) 1 7,50 750,00
159   κήπος με λεμονιές και μουριές (limon ve dut bağçesi) 5 40,00 585,00
160   κήπος με μουριές και συκιές (dut ve i̇nci̇r bağçesi̇) 7 13,00 2.250,00
161   κήπος με φουντουκιές και μουριές (fındık bağçesi ma' dut) 1 1,00 200,00
162   κήπος με καρποφόρες μουριές (meyveli dut bağçesi) 14 46,13 6.475,00
163   αγροτεμάχιο με δημητριακά για ζωοτροφές και μουριές (hasıllık maa dut) 1 0,50 20,00
164   κήπος με άκαρπες μουριές και άλλα οπωροφόρα (dutsuz meyvesiz bağçe) 1 1,00 50,00
165   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8.932 120.022,70 1.981.615,00
166   ροδώνας (gül bağçesi) 1 2,00 200,00
167   βοσκοτόπι (çayir tarlasi) 1 20,00 100,00
168   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 268 1.684,25 53.158,50
169   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu bağçe tarlası) 4 52,50 3.105,00
170   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 18 124,75 3.892,00
171   αγροτεμάχιο με τρεχούμενο νερό (ma-yı carili tarla) 1 0,50 25,00
172   αρδευόμενο ιδιωτικό αγροτεμάχιο (sulu hassa tarla) 8 9,75 337,50
173   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma' dolap) 30 98,50 8.815,00
174   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe maa dolab) 12 65,25 6.162,50
175   νέος κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (cedid bağçe ma' dolab) 1 8,00 2.000,00
176   άλλο αγροτεμάχιο (diğer tarla) 7 376,00 7.415,00
177   άνυδρο ιδιωτικό χωράφι (susuz hassa tarla) 1 6,00 90,00
178   εγκαταλελειμμένο χωράφι με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (harab bağçe ma' dolab kuyusu) 3 36,00 5.000,00
179   αυλή με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (derununda dolab kuyusu ile havlu) 1 1,00 150,00
180   χωράφι με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolap kuyusuyla tarla) 2 28,00 1.050,00
181   ιδιωτικό αγροτεμάχιο με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (hassa tarla ma dolap kuyusu) 1 34,00 1.700,00
182   ιδιωτικό αγροτεμάχιο (mülk tarla) 8 201,00 6.300,00
183   μερίδιο αγροτεμαχίου (hisse-i tarla) 6 37,00 555,00
184   κήπος αρδευόμενος τον χειμώνα με δεξαμενή (kış sulu havuzlu bağçe) 1 0,50 50,00
185   ιδιωτικό χωράφι με άφθονο νερό (su basar hassa tarla) 2 38,00 380,00
186   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 35 122,50 4.560,50
187   άλλο αγροτεμάχιο (def'a tarla) 1 3,00 60,00
188   αγροτεμάχιο με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı tarla) 2 23,00 1.050,00
189   κήπος χωρίς πηγάδι (kuyusuz bağçe) 1 3,00 60,00
190   αγροτεμάχιο κήπου με πηγάδι (kuyulu bağçe tarlası) 1 6,00 250,00
191   κήπος με πηγάδι (kuyulu bağçe) 2 10,00 450,00
192   εσωτερικό κήπου (derun-ı bağçe) 5 53,00 2.650,00
193   αγροτεμάχιο για κήπο χωρίς δέντρα (ağaçsız bağçe yeri) 1 0,50 50,00
194   αγροτεμάχιο για κήπο με τρεχούμενο νερό (bağçe yeri ma' ma-yı cari) 1 2,00 200,00
195   καλλιεργήσιμος κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı mamur bağçe) 8 42,50 7.975,00
196   καλλιεργήσιμος κήπος με δεξαμενή (mamur bağçe ma-havuz) 1 1,00 300,00
197   αγροτεμάτιο με πηγάδι (kuyulu tarla) 1 5,00 250,00
198   βακουφικό αγροτεμάχιο (vakıf tarla) 2 101,00 2.008,00
199   ακαλλιέργητος κήπος (harab bağçe) 13 85,50 5.175,00
200   εγκαταλελειμμένος κήπος (hâli̇ bağçe) 6 13,50 747,50
201   συστάδα με λεύκες (kavaklik) 1 1,00 5,00
202   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 656 255,63 12.945,00
203   άλλος κήπος (diğer bahçe) 17 36,63 2.729,50
204   κήπος (bağçe) 1.541 1.771,04 103.971,50
205   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 41 158,00 14.400,00
206   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 791 1.467,13 60.877,50
207   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 66 271,25 17.525,00
208   οπωρώνας με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (meyveli ve dolaplı bağçe) 16 54,50 8.937,50
209   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) και δέντρα (dolaplı ve eşcarlı bağçe) 9 39,00 6.600,00
210   άλλος οπωρώνας με αλακάτι (μαγανοπήγαδο) (diğer dolaplı meyve bağçesi) 1 6,00 600,00
211   περιβόλι (bostanlık) 1 5,00 125,00
212   καλλιεργήσιμος οπορώνας (mamur bağçe eşcar-ı müşmireli ve dolap kuyusu ve bir bab hanesiyle) 1 8,00 1.500,00
213   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe ma' ma-yi cari) 1 2,00 400,00
214   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe ma' ma-yi cariyle) 1 1,50 2.000,00
215   οπωρώνας χωρίς άρδευση (meyveli bağçe susuz) 1 1,50 75,00
216   αγροτεμάχιο με δεντρόκηπο (eşcarlı bağçe hafi tarla) 1 95,00 9.500,00
217   καλλιεργήσιμος και αρδευόμενος οπωρώνας (sulu meyveli mamur bağçe) 1 13,00 1.300,00
218   καλλιεργήσιμο αγροτεμάχιο (mamur tarla) 1 500,00 15.000,00
219   άλλος οπωρώνας (diğer meyveli bağçe) 1 1,00 80,00
220   αρδευόμενος κήπος με φρούτα (sulu meyveli bağçe) 1 0,50 25,00
221   καλλιεργήσιμος κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusuyla mamur bağçe) 2 8,00 1.025,00
222   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma-dolab kuyusu) 4 21,00 2.500,00
223   άλλος κήπος (diğer bağçe tarlası) 2 14,00 350,00
224   μη αρδευόμενος κήπος (susuz bağçe) 3 5,00 180,00
225   συνηθισμένος κήπος (bayağı bahçe) 7 7,50 345,00
226   μικτός κήπος (mahlut bağçe) 12 3,25 325,00
227   επίκοινος κήπος (yarili bağçe) 1 10,00 100,00
228   αγροτεμάχιο (tarla) 4.122 92.146,25 1.381.708,00
229   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusu ile bağçe) 8 36,50 5.550,00
230   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî hassa tarla) 1 1,00 20,00
231   άλλος αρδευόμενος κήπος (diğer sulu bağçe) 1 1,50 75,00
232   κήπος με φρούτα (meyve bahçesi) 160 95,77 8.660,00
233   οπωρώνας (eşcar-ı müsmireli bağçe) 26 57,50 12.730,00
234   οπωρώνας με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (eşcar-ı müşmireli dolab kuyusu ile bağçe) 7 54,50 8.700,00
235   αγροτεμάχιο με δέντρα (ağaçli tarla) 1 1,00 100,00
236   άλλος κήπος με καρπούς και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (diğer meyve bağçesi ma' dolap) 1 4,00 200,00
237   κήπος με δέντρα (bağçe ma' eşcar) 3 23,00 2.045,00
238   αγροτεμάχιο με δέντρα (eşcarlı tarla) 3 4,00 460,00
239   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) και καρπούς (dolaplı meyveli bahçesi) 1 4,00 800,00
240   χωράφι με δέντρα και παλιά πηγή (kadim ma-yı carisiyle tarla ma' eşcar) 1 0,25 50,00
241   αγροτεμάχιο των βακουφιών της Μέκκας και Μεδίνας (haremeyn vakfı tarla) 1 60,00 900,00
242   αγροτεμάχιο πλήρους κυριότητας (temlik-i sultani tarla) 6 378,00 3.420,00
243   άλλος βακουφικός κήπος (diğer vakıf bağçe) 1 12,00 600,00
244   ακαλλιέργητο βακουφικό χωράφι (vakıf kıraç tarla) 1 100,00 500,00
245   βακουφικός κήπος (vakıf bağçe tarlası) 1 15,00 375,00
246   εγκαταλελειμμένος κήπος (viran bağçe) 56 329,50 16.087,50
247   αρδευόμενος κήπος (bağçe-i sulu) 3 1,25 62,50
248   κήπος με δεξαμενή (havuzlu bağçe) 4 3,75 175,00
249   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe tarlası ma' ma-yi cari) 2 19,00 1.225,00
250   χειμερινό αρδευόμενο αγροτεμάχιο (kış sulu tarla) 1 1,00 20,00
251   κήπος με τρεχούμενο νερό (ma-i carili bağçe) 1 1,00 25,00
252   εκμισθωμένος κήπος (icareteyn ile bağçe) 1 4,00 100,00
253   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 51 6.471,00 38.116,00
254   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarlası) 8 88,00 840,00
255   αγροτεμάχιο αρδευόμενο με όμβρια ύδατα (sel suyu ile saki olunur tarla) 3 100,00 1.500,00
256   ποταμίσιο αγροτεμάχιο (dere tarlası) 1 15,00 375,00
257   κήπος με αυλή (havli bağçe) 1 0,25 25,00
258   άλλο ιδιωτικό χωράφι (diger hassa tarla) 1 9,00 225,00
259   κήπος με τρεχούμενο νερό και δεξαμενή (bağçe tarlası ma-i cari maa havuz) 2 2,75 600,00
260   καλλιεργήσιμος κήπος με τρεχούμενο νερό (mamur bağçe ma-yı cari) 2 5,00 425,00
261   αγροτεμάχιο για κήπο (bağçe yeri) 16 85,00 4.065,00
262   καλλιεργήσιμος κήπος με τρεχούμενο νερό (mamur bağçe tarlası maa ma-i cari) 1 5,00 125,00
263   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe maa ma-yı cari) 4 8,50 1.200,00
264   επίκοινο αγροτεμάχιο (yarılı tarla) 3 58,00 2.380,00
265   οικόπεδο (hane yeri) 15 10,00 785,00
266   κήπος με άφθονη άρδευση (su basar bağçe) 1 0,50 25,00
267   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 53 69,00 4.666,00
268   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 507 8.406,50 44.975,00
269   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 226 3.349,75 53.170,00
270   κλωστική κάνναβη (Kendir) 112 46,50 1.584,90
271   κήπος με κλωστική κάνναβη (kendir bahçesi) 3 11,00 300,00
272   αγροτεμάχιο με κλωστική κάνναβη (kendür tarlası) 109 35,50 1.284,90
273   sıralı bağçe 1 8,00 800,00
274   edna 1 45,00 225,00
275   arz-ı miri tarla 1 600,00 1.200,00
276   άλλη χρήση γης 6.545 4.837,48 537.148,45
277   αλώνι (harman) 4.465 870,25 18.140,50
278   αλώνι (hasıllık harman) 5 13,00 375,00
279   αλώνι (harman yeri) 630 221,75 4.118,50
280   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 578 184,63 7.985,45
281   περιφραγμένο αγροτεμάχιο χωρίς δέντρα (ağaçsız firahti) 3 0,75 200,00
282   εγκαταλελειμμένο περιφραγμένο αγροτεμάχιο (hali firahti) 2 2,00 200,00
283   άλλο περιφραγμένο αγροτεμάχιο (diğer fırahti) 1 0,50 15,00
284   περιφραγμένο αγροτεμάχιο και αλώνι (fırahti ve harman) 2 3,50 350,00
285   χριστιανικό βακούφι (αφιέρωμα) με τρεχούμενο νερό (zimmet-i vakıf ma-yı cari) 1 0,00 2.400,00
286   ιδιωτική πηγή τρεχούμενου νερού (mülk ma-yı cari) 4 0,00 11.280,00
287   βακουφική πηγή τρεχούμενου νερού (vakıf ma-yı cari) 3 0,00 7.100,00
288   πηγή τρεχούμενου νερού αφιερωμένη στις ιερές πόλεις (haremeyn vakfı ma-yı cari) 1 0,00 1.400,00
289   μικρή πηγή τρεχούμενου νερού (cüz'i ma-yı cari) 12 0,00 1.100,00
290   παλιά πηγή (su kadim) 1 0,00 2.500,00
291   μικρή και παλιά πηγή τρεχούμενου νερού (cüz'i ma-yı cari kadim) 3 0,00 490,00
292   πηγή τρεχούμενου νερού με δεξαμενή (ma-yı cari maa havuz) 2 0,00 500,00
293   άλλη πηγή τρεχούμενου νερού (diğer ma-yı cari) 9 0,00 11.285,00
294   ανεξάρτητη πηγή τρεχούμενου νερού (müstakil ma-i cari) 8 1,00 14.900,00
295   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1.039 935,69 303.285,50
296   άλλο περιφραγμένο αγροτεμάχιο με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (diğer firahti ma' dolap kuyusu) 1 2,00 50,00
297   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık) 8 0,00 17.500,00
298   μερίδιο νερού (su hissesi) 4 1,00 272,50
299   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (dolaplık ma-yı cari) 4 0,00 8.000,00
300   τρεχούμενο νερό (ma-i cari) 19 1,00 2.950,00
301   τρεχούμενο νερό (akar su) 2 0,00 1.200,00
302   οικόπεδο με τρεχούμενο νερό (hane yeri ve ma-ı cari) 1 0,00 400,00
303   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-i cari) 22 2,00 18.270,00
304   οικόπεδο (arsa) 1 1,00 50,00
305   μάντρα (mandira) 74 47,00 3.180,00
306   έρημος κήπος με αλακάτι (viran bağçe ma dolap kuyusu) 1 8,00 900,00
307   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 277 2.127,91 85.159,50
308   αγροτεμάχιο (arazi) 1 650,00 9.750,00
309   χειμαδιό (kışlık) 1 1,00 200,00
310   κήπος με υδροτροχό (bağçe tarlası maa dolab) 1 4,00 200,00
311   τρεχούμενο νερό για ένα αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (ma-ı cari bir dolaplık) 1 0,00 1.000,00
312   küttab türbesi için gül 1 1,00 150,00
313   υποδομή σχετική με νερό 2 0,00 6.750,00
314   παλιά πηγή με δεξαμενή (kadim ma-i cari maa havuz) 2 0,00 6.750,00
315   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 5.431 111.305,00 809.753,00
316   κατεστραμμένο οικόπεδο (arsa-i virane) 2 2,00 85,00
317   ερειπωμένο οικόπεδο (harab hane yeri) 1 1,00 25,00
318   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 5.422 111.254,00 807.493,00
319   άγονο βαμβακοχώραφο (kıraç pembe tarlası) 6 180,50 3.587,50
320   άγονος κήπος με πηγάδι (kıraç kuyulu bağçe) 1 3,00 180,00
321   ερειπωμένο άγονο χωράφι (hali kıraç tarla) 1 50,00 250,00
322   χωράφι χωρίς βλάστηση (meyvesiz tarla) 2 35,00 780,00
323   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 48 42,25 3.455,00
324   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 30 23,75 1.840,00
325   εγκαταλελειμμένο χωράφι άγονο (hali tarla kıraç) 1 30,00 150,00
326   άγονο (kıraç) 55 2.215,00 14.965,00
327   άλλο άγονο χωράφι (diğer kiraç tarla) 5 228,00 2.045,00
328   ιδιωτικό και άγονο χωράφι (has ve kıraç tarla) 1 454,00 4.540,00
329   άγονο χωράφι (kiraç tarlası) 9 212,00 2.730,00
330   άγονο εγκαταλελειμμένο χωράφι (kıraç hali tarla) 2 350,00 5.300,00
331   άγονος κήπος (kıraç bağçe) 4 46,00 2.000,00
332   άγονος κήπος (kıraç bağçe tarlası) 2 35,00 1.450,00
333   αγροτεμάχιο για μάντρα (-mandıra yeri) 3 3,00 175,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 16.494 134.138 1.662.548,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 535 3.678 17.278,00
003   μουριές (tut eşcarı) 1 6 12,00
004   μουριές (dut) 43 211 916,00
005   μουριές (eşcar-ı dut) 455 2.003 11.569,00
006   μουριές (dut eşcarı) 19 1.345 4.151,00
007   σκόρπιες μουριές (perakende dut eşcarı) 1 40 120,00
008   δενδρύλλιο μουριάς (dut fidan) 1 10 50,00
009   μουριά (dut ağacı) 7 32 333,00
010   μουριές (dut eşcâri) 8 31 127,00
011   ελιά (όλα τα είδη) 10.835 101.831 1.439.968,00
012   ελιές (zeytun eşcarı) 245 1.797 27.785,00
013   ορεινές (άγριες) ελιές (eşcar-ı zeytun dağı) 2 25 275,00
014   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytuni) 16 100 1.050,00
015   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytun) 3 58 980,00
016   άλλη ελιά (diğer zeytun) 4 35 680,00
017   δενδρύλλιο ορεινής (άγριας) ελιάς (fidan-ı dağ zeytini) 1 10 100,00
018   πεδινή (ήμερη) και ορεινή (άγρια) ελιά (zeytun-ı ova ve dağ) 2 65 750,00
019   δενδρύλλιο ελιάς (zeytun fidanı) 3 181 1.965,00
020   ελιά με μεγάλη ρίζα (zeytun köklü büyük) 1 8 80,00
021   αγριελιά (yaban zeytun) 1 18 360,00
022   πεδινή (ήμερη) και ορεινή (άγρια) ελιά (ova ve dağ zeytini) 4 199 2.655,00
023   βακουφικά ελαιόδεντρα (vakıf eşcar-ı zeytun) 3 46 810,00
024   ορεινή (άγρια) και πεδινή (ήμερη) ελιά (dağ ve ova zeytuni) 2 320 4.200,00
025   ορεινές (άγριες) ελιές (dağ zeytun eşcarı) 13 239 2.590,00
026   ελιά (şecer-i zeytun) 39 38 460,00
027   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 15 290 4.340,00
028   πεδινές (ήμερες) ελιές (ova zeytini eşcarı) 112 3.313 56.905,00
029   ελιές κήπου (zeytun-ı bağ eşcarı) 1 40 600,00
030   δενδρύλλια πεδινής (ήμερης) ελιάς (fidan ova zeytini) 2 29 435,00
031   ελιά κήπου (zeytun-ı bağ) 4 13 145,00
032   ελιά κήπου (bağ zeytini) 30 184 1.955,00
033   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 69 359 4.055,00
034   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 123 1.057 19.480,00
035   άλλη ορεινή ελιά (diğer dağ zeytuni) 1 2 10,00
036   δενδρύλλια ελιάς (fidan zeytun eşcarı) 3 133 1.330,00
037   άκαρπα ελαιόδεντρα (kıraç eşcar-ı zeytun) 1 1 10,00
038   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2.287 23.926 246.444,00
039   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 321 7.429 99.245,00
040   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4.597 43.631 694.450,00
041   ελιά (zeytun 2) 1.241 8.947 126.628,00
042   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 27 134 1.640,00
043   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1.025 6.871 110.351,00
044   άλλες ελιές (diğer eşcar-ı zeytun) 3 10 200,00
045   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 232 715 8.395,00
046   αγριελιά (yaban zeyti̇ni̇ eşcâri) 1 2 20,00
047   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 45 115 1.295,00
048   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 111 308 3.820,00
049   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇ eşcâri) 2 3 30,00
050   ορεινές ελιές (dağ zeytini) 60 234 2.525,00
051   ελιές κήπου (zeytun-ı bağçe) 6 17 320,00
052   ελαιώνας (bağçe zeytini) 1 1 15,00
053   ελιά (zeytun) 117 444 4.505,00
054   ελιές (eşcar-ı zeytun) 245 1.021 12.310,00
055   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun) 1 2 40,00
056   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun daği) 32 114 1.335,00
057   δενδρύλλιο ορεινής ελιάς (fidan-ı zeytun dağda) 1 10 100,00
058   συκιές 230 480 2.840,00
059   συκιές (incir ağacı) 1 10 100,00
060   συκιές (şecere-i incir) 1 1 20,00
061   συκιές (eşcar-ı incirlik) 1 1 100,00
062   συκιά (incir) 62 72 354,00
063   συκιές (eşcar-ı incir) 115 293 1.745,00
064   συκιές (incir eşcarı) 44 96 485,00
065   συκιές (şecer-i incir) 2 2 10,00
066   συκιές (inci̇r eşcari) 4 5 26,00
067   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1.129 1.431 8.083,00
068   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 95 87 430,00
069   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 672 971 5.528,00
070   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 91 58 355,00
071   αμυγδαλιά (badem 2) 108 141 730,00
072   αμυγδαλιά (badem ağacı) 16 14 140,00
073   αμυγδαλιά (badem) 147 160 900,00
074   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 115 113 670,00
075   καρυδιά 1.003 750 7.798,00
076   καρυδιές (şecer-i ceviz) 166 65 610,00
077   καρυδιές (ceviz eşcarı) 47 29 300,00
078   καρυδιές (ceviz şeceratı) 1 1 10,00
079   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 586 534 5.643,00
080   καρυδιά (ceviz 2) 70 43 455,00
081   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 133 78 780,00
082   καρυδιά (ceviz) 27 18 180,00
083   δενδρύλλιο καρυδιάς (fidan-ı ceviz) 1 1 10,00
084   φουντουκιά 51 250 2.525,00
085   φουντουκιές (eşcar-ı fındık) 50 249 2.515,00
086   φουντουκιά (fındık) 1 1 10,00
087   χαρουπιές 2.685 25.638 183.431,00
088   δενδρύλλια χαρουπιάς (fidan eşcar-ı harub) 1 150 1.500,00
089   δενδρύλλιο χαρουπιάς (fidan-ı harub) 1 10 50,00
090   χαρουπιά (harub 2) 519 3.706 27.710,00
091   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1.761 18.446 135.172,00
092   χαρουπιές (harub eşcarı) 299 3.008 17.328,00
093   άλλο δενδρύλλιο χαρουπιάς (diğer fidan-ı harub) 1 15 75,00
094   χαρουπιά (harub ağacı) 1 3 15,00
095   χαρουπιές (şecer-i harub) 10 8 60,00
096   χαρουπιά (harub) 12 64 320,00
097   χαρουπιά (harup) 23 62 315,00
098   χαρουπιές (harub eşcâri) 51 120 631,00
099   χαρουπιές (eşcar-ı harup) 6 46 255,00
100   λεμονιές 15 34 300,00
101   λεμονιές (eşcar-ı limon) 15 34 300,00
102   πορτοκαλιές 6 30 150,00
103   πορτοκαλιές (eşcar-ı portakal) 4 14 70,00
104   πορτοκαλιές (eşcar-ı narez) 1 2 10,00
105   πορτοκαλιές (portakal eşcâri) 1 14 70,00
106   μηλιά 1 4 80,00
107   μηλιές (eşcar-ı elma) 1 4 80,00
108   αχλαδιές 1 2 20,00
109   αχλαδιές (eşcar-ı arrmud) 1 2 20,00
110   κυδωνιές 1 3 30,00
111   κυδωνιές (eşcar-ı ayva) 1 3 30,00
112   ανάμικτα δέντρα 2 7 45,00
113   μουριές και συκιές (dut ve incir eşcarı) 1 5 25,00
114   αμυγδαλιές και συκιές (eşcar-ı badem ve incir) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 24.827 7.169 2.967.999,50
002   σπίτι (hane) 20.925 1.108 1.980.312,50
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 646 150 75.573,50
004   άλλο σπίτι (hane-i diğer) 13 1 1.050,00
005   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 50 11 4.400,00
006   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 104 60 16.620,00
007   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 16 6 4.165,00
008   άλλο ερειπωμένο σπίτι (diğer harabe hane) 5 3 635,00
009   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 81 44 154.060,00
010   σπίτια (haneler) 6 2 3.150,00
011   άλλο διώροφο σπίτι (fevkani diğer hane) 5 3 8.200,00
012   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 62 28 10.755,00
013   παλιό σπίτι (köhne hane) 2 0 200,00
014   σπίτια σε τσιφλίκια (çiftlik haneleri) 4 2 7.350,00
015   σπίτι εξ ημισείας (nısf-ı hane) 1 0 325,00
016   σπίτι με κήπο (hane ma' bağçe) 3 2 11.050,00
017   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 106 32 45.890,00
018   άλλο επίκοινο σπίτι (diğer müşterek hane) 2 1 205,00
019   σπίτι με τρεχούμενο νερό (ma-ı cari ile hane) 4 1 8.000,00
020   μικρό και μεγάλο διώροφο σπίτι (tahtani ve fevkani sagir ve kebir hane) 1 1 10.600,00
021   ερειπωμένο σπίτι (hane-i virane) 3 2 180,00
022   άλλο σπίτι με κήπο (diğer hane ma' bağçe) 1 1 1.000,00
023   άλλο ερειπωμένο σπίτι (harabe diğer hane) 1 1 30,00
024   διώροφο σπίτι με στάβλο και αχυρώνα (hane-i fevkani ve tahtani ma' ahιr samanlık) 3 2 7.300,00
025   μονόροφο σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (fevkani ve sundurma hane) 3 3 3.530,00
026   ερειπωμένο σπίτι (diğer hane-i harabe) 1 1 50,00
027   διώροφο σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (tahtani ma sundurma) 1 1 2.800,00
028   σπίτι με δρόμο (ma-yol hane) 1 1 450,00
029   ερειπωμένο σπίτι (virane hane) 1 1 45,00
030   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα και αυλή (hane ma' sundurma ve havlı) 2 1 185,00
031   διώροφο κονάκι που μοιάζει με παλάτι (fevkani ve tahtani saray tabir olunur konak) 1 1 15.000,00
032   μεγαλούτσικο σπίτι (büyücek hane) 1 1 800,00
033   κονάκι (konak) 1 1 100,00
034   ευρωπαϊκού τύπου σπίτι (frenk hane) 1 1 120,00
035   διώροφο σπίτι (hane-i fevkanili) 2 2 1.550,00
036   σπίτι με αυλή (hane ma' havli) 1 1 80,00
037   άλλο ερειπωμένο σπίτι (diğer viran hane) 1 1 200,00
038   σπίτι δωρεά ως βακούφι στην εκκλησία (kiliseye vakıf hane) 3 1 2.700,00
039   βακουφικό σπίτι (vakıf hane) 1 1 500,00
040   σπίτι δωρεά ως βακούφι στο μοναστήρι (manastıra vakıf hane) 1 1 1.000,00
041   άλλο σπίτι με κήπο και τρεχούμενο νερό (diğer hane ma' ma-yı cari ve bağçesiyle) 1 1 2.500,00
042   άλλο παλιό σπίτι (diğer hane köhne) 1 1 30,00
043   σπίτι μέσα σε κήπο (derun-ı bağçede hane) 8 3 3.700,00
044   σπίτι με στάβλο και αχυρώνα (hane ma-ahır ve samanlık) 4 3 2.600,00
045   σπίτι με δεξαμενή και αχυρώνα (hane ma havuz ve samanlık) 1 1 5.000,00
046   σπίτι και αχυρώνας (hane ve samanlık) 1 1 500,00
047   σπίτι με ελιές (hane ma zeytun) 1 1 200,00
048   άλλο σπίτι (defa hane) 9 4 3.750,00
049   διώροφο σπίτι με στάβλο και αχυρώνα (fevkani ve tahtani ma' ahur ve samalık ve mahzen olub ve ma mağaza) 1 12 3.000,00
050   διώροφο σπίτι μέσα σε αρδευόμενο κήπο (sulu derununda bağçe ma' ma-yı cari hane fevkani ve tahtani) 3 2 14.800,00
051   σπίτι και αχυρώνας (hane ve samanlık 2) 1 1 250,00
052   κατάστημα (dükkan) 307 216 126.955,00
053   κατάστημα βαφέα υφασμάτων (boyaci dükkani) 2 1 550,00
054   μαγειρείο (aşçi dükkani) 3 2 600,00
055   μαχαιροπωλείο (biçakçi dükkani) 2 1 650,00
056   κουρείο (berber dükkani) 9 5 2.350,00
057   μπακάλικο (bakkal dükkani) 57 25 25.100,00
058   άλλο μπακάλικο (di̇ğer bakkal dükkani) 2 2 1.250,00
059   καπνοπωλείο και κουρείο (duhan ve berber dükkani) 1 0 600,00
060   φαρμακείο (attar dükkani) 2 4 2.800,00
061   σιδηρουργείο (demi̇rci̇ dükkani) 8 7 1.530,00
062   καπνοπωλείο (duhanci dükkani) 4 3 1.700,00
063   ταμπακοπωλείο (πεπιεσμένος καπνός) (enfi̇yeci̇ dükkani) 1 1 500,00
064   παλαιοπωλείο (eski̇ci̇ dükkani) 9 4 2.290,00
065   αρτοποιείο (etmekci̇ dükkani) 2 2 950,00
066   χαλβαδοπωλείο (helvaci dükkani) 2 1 1.300,00
067   ερειπωμένο κατάστημα (harab dükkan) 4 12 2.650,00
068   καφενείο (kahve dükkani) 19 17 15.350,00
069   καφενείο (kahve hane) 5 4 2.650,00
070   μανάβικο (manav dükkani) 1 1 600,00
071   υποδηματοπωλείο (pabuşci dükkani) 1 1 100,00
072   σαμαροποιείο (palanci dükkani) 2 2 750,00
073   μαντηλάδικο (yemeni̇ci̇ dükkani) 2 1 550,00
074   παπλωματάδικο (yorganci dükkani) 6 1 2.550,00
075   μικρό κατάστημα (sagir dükkan) 6 4 1.525,00
076   μικρό κατάστημα (dükkan-ı sagir) 1 2 350,00
077   κατάστημα εξ ημισείας (nısf-ı dükkan) 2 0 150,00
078   σιδερουργείο (ahenger dükkanı) 1 1 150,00
079   ερειπωμένο κατάστημα (harabe mağaza) 1 16 550,00
080   ερειπωμένο κατάστημα (harab bakkal dükkanı) 1 1 300,00
081   κοσμηματοπωλείο (kuyumcu dükkanı) 1 1 150,00
082   άλλο ερειπωμένο κατάστημα (diğer harabe dükkan) 1 2 250,00
083   βακουφικό κατάστημα (vakıf dükkan) 7 1 450,00
084   εργαστήρι επεξεργασίας ελιών (zeytun karhanesi) 1 1 200,00
085   ελαιοπωλείο (yağcı dükkanı) 1 1 1.000,00
086   ενοικιαζόμενο κατάστημα (kiracı dükkanı) 1 1 1.000,00
087   καταστήματα (dekakin) 3 16 2.500,00
088   κατάστημα σιδηρικών (nalburcu dükkanı) 2 2 1.600,00
089   άδειο κατάστημα (battal dükkan) 1 2 400,00
090   κρεοπωλείο (kasap dükkanı) 4 4 1.125,00
091   κατάστημα και εξωτερικό βοηθητικό κτίσμα (dükkan ve sundurma) 1 1 150,00
092   κτήριο με κατάστημα στο ισόγειο και οικία στον πρώτο όροφο (fevkani oda ve tahtani mağaza) 1 3 4.500,00
093   κτήριο με κουρείο στο ισόγειο και οικία στον πρώτο όροφο (fevkani oda ve tahtani berber dükkanı) 1 1 700,00
094   σπίτι και καφενείο (hane ma' kahve) 1 1 3.500,00
095   αγροτικά κτήρια 458 280 35.117,50
096   σπίτι σε αμπελώνα (bağ odasi) 1 0 135,00
097   αχυρώνας (samanlik) 15 12 1.265,00
098   οινοποιείο (şaraphane) 4 3 1.940,00
099   μάντρα (mandıra) 366 217 19.955,00
100   αγροτεμάχιο για μάντρα (mandıra yeri) 10 10 595,00
101   ληνός με πιεστήριο (şırahane mengenesi) 34 11 6.470,00
102   μάντρα για πρόβατα (koyun mandırası) 2 3 150,00
103   ερειπωμένη μάντρα (harabe mandıra) 1 1 100,00
104   άλλος ληνός (πατητήρι) (diğer şırahane) 9 9 2.037,50
105   σπίτι-μάντρα (hane mandıra) 1 1 100,00
106   μάντρα και οντάς (mandıra ve oda) 4 4 620,00
107   μάντρα με σπίτι (mandıra maa hane) 5 4 450,00
108   τσιφλίκι με στάβλο και αχυρώνα (çiftlik ma' ahır ve samanlık) 1 1 600,00
109   αμπελώνας με σπίτι (bağ hane) 1 1 300,00
110   μάντρα και σπίτι (mandıra ve hane) 1 1 100,00
111   αγροτεμάχιο ζωοτροφών [με] σπίτι (hane hasıllık) 1 1 200,00
112   μάντρα και βοηθητικό κτίσμα (mandıra ve sundurma) 2 1 100,00
113   χαμάμ (hamam) 9 6 10.000,00
114   βακουφικό χαμάμ (vakıf hamam) 3 2 4.000,00
115   τμήμα κτηρίου 798 191 135.977,50
116   δωμάτιο 784 179 128.867,50
117   μονόχωρο υπηρετών (hi̇zmetkar odasi) 1 1 80,00
118   στοά δερβίσηδων (hücre-i dervişan) 1 1 1.000,00
119   ηλιακός (χώρος υποδοχής) (sofa) 1 1 250,00
120   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 774 166 115.247,50
121   μονόχωρο σε κήπο με βαμβάκι (pembe bağçesinde oda) 1 1 90,00
122   μονόχωρο με αποθήκη (oda ve mahzen) 2 5 6.200,00
123   διώροφο κτήριο με δωμάτια (tahtani ve fevkani oda) 4 4 6.000,00
124   σύπμπλεγμα μοναστηριακών κελιών ή μονόχωρο (oda) 5 4 3.810,00
125   διόρωφο μοναστηριακό σύμπλεγμα κελιών (diğer tahtani oda) 1 1 2.800,00
126   βοηθητικό κτίσμα/αποθήκη (sundurma) 7 6 250,00
127   ηλιακός (χώρος υποδοχής) (hane önü) 1 1 250,00
128   αποθήκη (mahzen) 105 90 54.670,00
129   αποθήκη (anbar) 1 1 100,00
130   εξωτερική αποθήκη (hari̇ci̇ye hücre) 1 1 700,00
131   ερειπωμένη αποθήκη (harab mahzen) 1 2 500,00
132   άλλο κατάστημα (diğer mağaza) 2 3 1.350,00
133   κατάστημα (mağaza) 78 62 38.170,00
134   κατάστημα εξ ημισείας (nısf-ı mağaza) 2 1 250,00
135   επίκοινο κατάστημα (müşterek mağaza) 1 0 250,00
136   επίκοινο κατάστημα (diğer müşterek mağaza) 2 1 350,00
137   βυρσοδεψείο (debbağhane) 43 22 4.920,00
138   βυρσοδεψείο με νερό (debbağhane sulu) 1 1 250,00
139   κτήριο προορισμένα για ζώα 1.075 4.164 30.903,00
140   κυψέλη (ari kovani) 1.030 4.093 21.933,00
141   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 17 42 5.450,00
142   μάντρα για καμήλες (develi̇k) 6 5 1.130,00
143   στάβλος (ahir) 21 22 2.190,00
144   μάντρα για καμήλες και αχυρώνας (develik ve samanlık) 1 2 200,00
145   εργαστήρι (kâr hane) 2 1 350,00
146   βοηθητικές κατασκευές 212 450 107.165,00
147   σπίτια νερόμυλου (su değirmeninin haneleri) 2 5 300,00
148   πιεστήριο (πιθανότατα λινός) (mengene) 2 2 350,00
149   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab) 1 0 125,00
150   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusu) 4 5 1.150,00
151   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolablık) 2 1 1.000,00
152   φράκτης (firahti) 9 4 115,00
153   φράκτης με τρεχούμενο νερό (sulu firahti) 6 75,00
154   σπίτι με αυλή (hane havlu) 4 3 2.650,00
155   ερειπωμένος ληνός (πατητήρι) (harabe şirahane) 2 1 675,00
156   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (ma-ı cari dolab) 3 5 7.000,00
157   μικρός ληνός (πατητήρι) (küçükce şırahane) 6 2 1.750,00
158   μικρός ληνός (πατητήρι) (şırahane-i küçük) 1 1 500,00
159   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim bir dolaplık ma-i cari) 2 4 8.000,00
160   ερειπωμένος ληνός (πατητήρι) (virane şirahane) 1 1 700,00
161   επίκοινος ληνός (πατητήρι) (müşterek şirahane) 2 1 925,00
162   δεξαμενή και πηγάδι (havuz ve kuyu) 1 1 150,00
163   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari) 6 0 1.200,00
164   ερειπωμένος ληνός (πατητήρι) (harab şirahane) 5 2 695,00
165   ληνός με πιεστήριο (mengene şirahane) 2 1 250,00
166   αλακάτι (μαγγανοπήγαδι) με τρεχούμενο νερό (ma-yı cari dolaplık) 3 2 4.500,00
167   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με δεξαμενή από τρεχούμενο νερό (dolaplık ma-yı cari havuz) 1 1 3.000,00
168   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık 2) 4 59 11.700,00
169   πηγάδι κήπου με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (devha kuyusu ma' dolab) 1 1 200,00
170   μερίδιο τελωνείου (gümrük hissesi) 1 0 2.500,00
171   πετρόκτιστο ισόγειο (fevkani kagir) 1 1 3.500,00
172   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 151 346 54.105,00
173   καλοκαιρινός νερόμυλος (yaş değirmen) 1 1 200,00
174   Μύλοι 893 641 481.629,00
175   άλλος ελαιόμυλος (diğer yağ değirmeni) 1 1 75,00
176   ελαιόμυλος με μονόχωρο (yağ derğirmeni ma' oda) 1 1 200,00
177   αλευρόμυλος με μουλάρι (katır un değirmeni) 1 1 500,00
178   ελαιόμυλος (zeytun değirmanı) 2 1 400,00
179   ελαιόμυλος με σπίτι (yağ değirmeni ma' hane) 1 1 270,00
180   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 292 178 65.106,00
181   σησαμόμυλος (tahi̇n deği̇rmeni̇) 1 1 250,00
182   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harabe yağ değirmeni) 3 3 1.300,00
183   αλευρόμυλος (un değirmeni) 2 2 1.000,00
184   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 149 119 36.885,00
185   ανεμόμυλος (yel deği̇rmeni̇) 4 3 3.700,00
186   ελαιόμυλος με εργαλεία (yağ değrimeni ma'a takımı) 4 3 900,00
187   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harab yağ değirmeni) 10 10 3.350,00
188   Νερόμυλοι 245 233 308.217,50
189   άλλος εξ ημισείας νερόμυλος (diğer nısf-ı su değirmeni) 1 1 450,00
190   χειμερινός νερόμυλος (kış su değirmeni) 6 6 10.100,00
191   νερόμυλος σε αχρησία (battal su değirmeni) 4 6 4.000,00
192   χειμωνιάτικος μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 34 29 40.400,00
193   νέος νερόμυλος (cedid su değirmeni) 1 1 100,00
194   ερειπωμένος μύλος (harabe su değirmeni) 1 1 2.500,00
195   νερόμυλος (su değirmeni) 10 12 21.300,00
196   ερειπωμένος μύλος (harab değirmen) 1 1 150,00
197   μύλος με τρεχούμενο νερό (değirmen ma-yı cari) 1 1 15.000,00
198   ερειπωμένος χειμερινός νερόμυλος (kış değirmeni-i harab) 1 1 100,00
199   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (asyab (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 3 3 8.500,00
200   άλλος νερόμυλος (diğer su değirmeni) 2 1 1.600,00
201   ερειπωμένος νερόμυλος (harab su değirmeni) 1 1 1.500,00
202   άλλος χειμερινός νερόμυλος (def'a kış su degirmeni) 1 1 1.500,00
203   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 137 135 162.557,50
204   άλλος ερειπωμένος ελαιόμυλος (diğer su değirmeni harab) 1 1 500,00
205   ερειπωμένος ελαιόμυλος (su değirmeni harab) 1 1 1.500,00
206   χειμερινός μύλος (νερόμυλος) (kış değirmeni) 6 5 3.950,00
207   χειμερινός νερόμυλος (su deği̇rmeni̇ kiş) 1 1 1.000,00
208   χειμερινός νερόμυλος σε αχρησία (battal kış değirmeni) 1 1 2.500,00
209   μικρός μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (sağir değirmeni (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 1 2 4.000,00
210   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 10 6 17.680,00
211   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen) 20 16 7.330,00
212   χαρουπόμυλος (harub değirmeni) 8 3 1.100,00
213   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 115 33 36.150,00
214   ερειπωμένος αλογόμυλος (harab at değirmeni) 1 1 500,00
215   μύλος (deği̇rmen) 53 47 21.725,50
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 16.552 168.239 2.413.309,00
002   πρόβατα (agnam) 2.386 87.355 693.404,00
003   πρόβατα (koyun) 172 5.232 41.884,00
004   πρόβατο (ganem) 5 530 4.240,00
005   άλογο (bargi̇r) 1.100 1.608 228.405,00
006   άλογο (esb) 3 2 370,00
007   άλογο (beygir) 5 5 625,00
008   ζεύγος αλόγων (çift beygir) 2 2 500,00
009   κουτσό άλογο (topal bargir) 3 3 450,00
010   φοράδα (kisrak) 611 1.067 163.260,00
011   φοράδα με πουλάρι (kisrak ma tay) 15 39 7.305,00
012   φοράδα και πουλάρι (kisrak ve tay) 13 23 3.950,00
013   ζεύγος φοράδων (çift kısrak) 1 1 200,00
014   ηλικιωμένη φοράδα (koca kısrak) 4 5 800,00
015   πουλάρι (tay) 52 48 2.705,00
016   πουλάρι (tay bargir) 1 1 100,00
017   νεογέννητο πουλάρι (yavru tay) 1 2 100,00
018   άλογο για αλώνισμα (harman bargiri) 7 9 1.500,00
019   άλογο αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolap bargiri) 3 3 500,00
020   αδάμαστο άλογο (hergele) 1 152 3.825,00
021   ηλικιωμένο άλογο (koca bargir) 2 2 350,00
022   άλογο και φοράδα (bargir ve kısrak) 1 2 250,00
023   Φοράδα για αλώνισμα (harman kısrağı) 1 5 500,00
024   καμήλα (deve) 70 270 76.140,00
025   Καμήλα με τα μωρά της (deve ma deverem) 3 16 5.200,00
026   μωρά καμήλας (deverem) 10 48 8.150,00
027   νεαρή καμήλα ([deve] küçüğü) 5 10 1.000,00
028   πρώτη καμήλα σε καραβάνι (deve katar) 1 6 1.800,00
029   νεαρή καμήλα (deve küçüğü) 1 1 100,00
030   αγελάδα (inek) 2.951 1.863 166.810,00
031   δαμαλάκι (dana) 573 302 15.210,00
032   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 563 291 14.750,00
033   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 128 100 19.780,00
034   ζεύγος αγελάδων (inek çift) 13 11 2.350,00
035   ζεύγος μη εξημερωμένων αγελάδων (yabani inek çift) 2 2 130,00
036   ζεύγος βοδιού και αγελάδας (inek öküz çift) 1 1 250,00
037   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 27 53 3.810,00
038   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 33 62 5.780,00
039   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 150 180 16.185,00
040   ηλικιωμένη αγελάδα (koca inek) 2 2 130,00
041   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 24 70 3.360,00
042   νεαρός ταύρος (tosun) 39 38 2.580,00
043   νεαρός ταύρος (küçük tosun) 1 1 50,00
044   αγελάδα και νεαρός ταύρος (inek tosun) 5 10 910,00
045   μουλάρι (katir) 845 381 171.560,00
046   κουτσό μουλάρι (topal katır) 4 3 900,00
047   άλλο κουτσό μουλάρι (diğer topal katır) 1 1 400,00
048   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 21 20 7.650,00
049   νεαρό μουλάρι (küçükce katır) 1 1 500,00
050   μωρό μουλάρι (tay katır) 2 1 350,00
051   άλλο ηλικιωμένο μουλάρι (diğer koca katır) 1 1 450,00
052   μουλάρι μύλου (değirmen katırı) 3 2 1.300,00
053   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 25 26 9.200,00
054   άλλο μουλάρι (diğer katır) 1 1 500,00
055   μουλάρι (ester) 2 2 800,00
056   μουλάρια (esteran) 1 1 300,00
057   αίγες (keçi̇) 1.190 37.165 299.242,00
058   αίγα και ρίφι (keçi ve oğlak) 4 235 2.740,00
059   βουβάλι (manda) 36 15 1.890,00
060   βόδι (öküz) 7.366 3.144 479.761,00
061   νεαρό βόδι (öküz tosun) 2 3 450,00
062   βόδι και δαμάλι (öküz ma' buzağı) 4 7 1.225,00
063   μη εξημερωμένο βόδι (yabani öküz) 3 9 400,00
064   νεαρό βόδι (sagir öküz) 1 2 400,00
065   ηλικιωμένο βόδι (koca öküz) 1 1 100,00
066   ηλικιωμένο βόδι (kebir öküz) 1 4 500,00
067   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 4.650 1.761 290.285,00
068   ζευγάρι βοδιών (çift gâv) 2 3 250,00
069   ζεύγος ηλικιωμένου και νεαρού βοδιού (kebir ve sagir çift öküz) 1 1 750,00
070   άλλο βόδι (diğer öküz) 1 1 125,00
071   βόδι (sığır) 2 2 225,00
072   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 25 81 8.740,00
073   μη εξημερωμένο βόδι και αγελάδα (hergele öküz ve inek) 1 30 3.000,00
074   βόδι και δαμάλι (öküz ve tosun) 1 1 200,00
075   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 581 36.256 286.357,00
076   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 195 6.613 53.449,00
077   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 199 15.865 122.295,00
078   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 137 10.082 81.045,00
079   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 41 2.809 22.472,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 30, 2021, 11:30 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Επαρχία της Κύπρου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6194/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό