Όνομα: Kuraha-yı
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kuraha-yı
Κατηγορία:
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 45,261.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
20,640.0 425.0 22,700.0 1,496.0
45.6% 0.9% 50.2% 3.3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Kuraha-yı (Αυτή η εγγραφή) 0 0.00%
Manastır-i Çiko Manastır-i Çiko 45,261 100.00%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
1.00
1,422.00
0.1%
Καζάς Λεύκας:
1.00
28.00
3.6%
Καζάς Λεύκας:
1.00
1,835.00
0.1%
Καζάς Λεύκας:
1.00
1,857.00
0.1%
Καζάς Λεύκας:
6.00
3,231.00
0.2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεύκας:
231.00
20,730.86
1.1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
20,640.00
1,113,579.00
1.9%
Καζάς Λεύκας:
5.00
1,853.00
0.3%
Καζάς Λεύκας:
9.00
1,679.00
0.5%
Καζάς Λεύκας:
43.00
8,397.00
0.5%
Καζάς Λεύκας:
11.00
1,968.00
0.6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
425.00
93,687.00
0.5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
22,700.00
338,884.00
6.7%
Καζάς Λεύκας:
2.00
610.00
0.3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
731.00
9,132.00
8.0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1,496.00
145,442.00
1.0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
45,261.00
1,691,592.00
2.7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι του Κύκκου
Manastır-i Çiko 122,127.00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 6 231.00 20,640.00
002   γη με βλάστηση 5 227.00 20,240.00
003   4 225.00 19,940.00
004   βαμβάκι 1 23.00 9,200.00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 23.00 9,200.00
006   αμπέλι 3 202.00 10,740.00
007   αμπέλι (bağ) 3 202.00 10,740.00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 2.00 300.00
009   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe maa ma-yı cari) 1 2.00 300.00
010   1 4.00 400.00
011   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 4.00 400.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 5 43 425.00
002   ελιές 3 19 240.00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 19 240.00
004   Σύνολο αμυγδαλιών 1 11 55.00
005   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 11 55.00
006   καρυδιές 1 13 130.00
007   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 13 130.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 9 11 22,700.00
002   σπίτι (hane) 3 3 12,400.00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 10,000.00
004   κατάστημα (dükkan) 1 1 1,500.00
005   κατάστημα σιδηρικών (nalburcu dükkanı) 1 1 1,500.00
006   4 6 8,500.00
007   2 5 6,200.00
008   μονόχωρο με αποθήκη (oda ve mahzen) 2 5 6,200.00
009   σύπμπλεγμα μοναστηριακών κελιών ή μονόχωρο (oda) 2 1 2,300.00
010   1 1 300.00
011   στάβλος (ahir) 1 1 300.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 2 731 1,496.00
002   πρόβατα (agnam) 1 707 656.00
003   μουλάρι (katir) 1 24 840.00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 6, 2020, 8:31 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Kuraha-yı. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6228/ στις 26/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό