Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6228
UUID βάσης δεδομένων: 89b1e249-9c05-4565-88b2-11e8b514f521
Όνομα: Kuraha-yı
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kuraha-yı
Κατηγορία:
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 45.261,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
20.640,0 425,0 22.700,0 1.496,0
45,6% 0,9% 50,2% 3,3%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Kuraha-yı (Αυτή η εγγραφή) 0 0,00%
Manastır-i Çiko Manastır-i Çiko 45.261 100,00%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
1,00
1.422,00
0,1%
Καζάς Λεύκας:
1,00
28,00
3,6%
Καζάς Λεύκας:
1,00
1.835,00
0,1%
Καζάς Λεύκας:
1,00
1.857,00
0,1%
Καζάς Λεύκας:
6,00
3.231,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
231,00
20.730,92
1,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
20.640,00
1.113.579,00
1,9%
Καζάς Λεύκας:
5,00
1.853,00
0,3%
Καζάς Λεύκας:
9,00
1.679,00
0,5%
Καζάς Λεύκας:
43,00
8.397,00
0,5%
Καζάς Λεύκας:
11,00
1.968,00
0,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
425,00
93.687,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
22.700,00
338.884,00
6,7%
Καζάς Λεύκας:
2,00
610,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
731,00
9.132,00
8,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1.496,00
145.442,00
1,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
45.261,00
1.691.592,00
2,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι του Κύκκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Manastır-i Çiko 122.127,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 6 231,00 20.640,00
002   γη με βλάστηση 5 227,00 20.240,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 225,00 19.940,00
004   βαμβάκι 1 23,00 9.200,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 23,00 9.200,00
006   αμπέλι 3 202,00 10.740,00
007   αμπέλι (bağ) 3 202,00 10.740,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 2,00 300,00
009   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe maa ma-yı cari) 1 2,00 300,00
010   άλλη χρήση γης 1 4,00 400,00
011   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 4,00 400,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 5 43 425,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 19 240,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 19 240,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 11 55,00
005   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 11 55,00
006   καρυδιά 1 13 130,00
007   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 13 130,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 9 11 22.700,00
002   σπίτι (hane) 3 3 12.400,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 10.000,00
004   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 1 1 1.500,00
005   κατάστημα σιδηρικών (nalburcu dükkanı) 1 1 1.500,00
006   τμήμα κτηρίου 4 6 8.500,00
007   δωμάτιο 2 5 6.200,00
008   μονόχωρο με αποθήκη (oda ve mahzen) 2 5 6.200,00
009   σύπμπλεγμα μοναστηριακών κελιών ή μονόχωρο (oda) 2 1 2.300,00
010   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 300,00
011   στάβλος (ahir) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 731 1.496,00
002   πρόβατα (agnam) 1 707 656,00
003   μουλάρι (katir) 1 24 840,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 6, 2020, 8:31 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Kuraha-yı. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6228/ στις 16/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό