Όνομα: Lapta Karyesi Kurbunda
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lapta Karyesi Kurbunda
Κατηγορία: τοποθεσία (mahal)
Διοικητική υπαγωγή: Labta
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 25.410,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
14.020,0 2.615,0 6.775,0 2.000,0
55,2% 10,3% 26,7% 7,9%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Lapta Karyesi Kurbunda (Αυτή η εγγραφή) 0 0,00%
Μοναστήρι Αχειροποίητου Aşeropidi 25.410 100,00%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Labta:
1,00
562,00
0,2%
Labta:
1,00
9,00
11,1%
Labta:
1,00
623,00
0,2%
Labta:
1,00
16,00
6,3%
Labta:
8,00
1.173,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν)
Labta:
164,00
3.785,00
4,3%
Γαίες (αξία)
Labta:
14.020,00
216.696,00
6,5%
Labta:
3,00
811,00
0,4%
Labta:
6,00
643,00
0,9%
Labta:
263,00
3.378,00
7,8%
Labta:
3,00
61,00
4,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Labta:
2.615,00
56.310,00
4,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Labta:
6.775,00
36.675,00
18,5%
Labta:
3,00
252,00
1,2%
Ζώα (αριθμός)
Labta:
16,00
696,00
2,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Labta:
2.000,00
16.546,00
12,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Labta:
25.410,00
312.202,00
8,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Αχειροποίητου
Lapta Karyesi Kurbunda 26.410,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 8 165,00 14.020,00
002   γη με βλάστηση 5 164,00 9.350,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 1,00 100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 1,00 100,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 1,00 100,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 155,00 8.450,00
007   βαμβάκι 1 20,00 2.000,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 20,00 2.000,00
009   αμπέλι 1 15,00 450,00
010   αμπέλι (bağ) 1 15,00 450,00
011   δημητριακά 1 120,00 6.000,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 120,00 6.000,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 8,00 800,00
014   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 8,00 800,00
015   άλλη χρήση γης 3 1,00 4.670,00
016   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
017   ανεξάρτητη πηγή τρεχούμενου νερού (müstakil ma-i cari) 1 0,00 4.000,00
018   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 650,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 263 2.615,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 260 2.600,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 150 1.500,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 110 1.100,00
005   χαρουπιές 1 3 15,00
006   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 3 15,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 6 7 6.775,00
002   τμήμα κτηρίου 2 2 5.300,00
003   δωμάτιο 1 1 2.500,00
004   διώροφο κτήριο με δωμάτια (tahtani ve fevkani oda) 1 1 2.500,00
005   διόρωφο μοναστηριακό σύμπλεγμα κελιών (diğer tahtani oda) 1 1 2.800,00
006   αποθήκη (mahzen) 1 2 1.000,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 100,00
008   στάβλος (ahir) 1 1 100,00
009   Μύλοι 2 2 375,00
010   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
011   μύλος (deği̇rmen) 1 1 75,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 3 16 2.000,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
003   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
004   αγελάδα (inek) 1 13 1.300,00
005   βόδι (öküz) 1 2 500,00
006   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 2 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 11, 2020, 7:58 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Lapta Karyesi Kurbunda. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6230/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό