Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6275
UUID βάσης δεδομένων: 5e48409a-09e4-4871-9632-57d2be240a68
Όνομα: Kasaba-i Limason
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kasaba-i Limason
Κατηγορία: πόλη (κασαμπάς) (kasaba)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 203.589,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
46.677,0 23.741,0 97.415,0 35.756,0
22,9% 11,7% 47,8% 17,6%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Kasaba-i Limason (Αυτή η εγγραφή) 0 0,00%
Αγιος Αντώνιος Aya Anton 4.594 2,26%
Katholiki Kaholici 39.518 19,41%
Αγία Νάπα, ενορία Λεμεσού Aya Napa 159.478 78,33%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
169,00
1.271,00
13,3%
Καζάς Λεμεσού:
4,00
52,00
7,7%
Καζάς Λεμεσού:
231,00
1.473,00
15,7%
Καζάς Λεμεσού:
236,00
1.481,00
15,9%
Καζάς Λεμεσού:
238,00
3.362,00
7,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
2.854,25
24.918,75
11,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
46.677,00
513.357,50
9,1%
Καζάς Λεμεσού:
185,00
2.215,00
8,4%
Καζάς Λεμεσού:
350,00
2.155,00
16,2%
Καζάς Λεμεσού:
2.335,00
23.886,00
9,8%
Καζάς Λεμεσού:
106,00
814,00
13,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
23.741,00
225.086,00
10,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
97.415,00
415.120,00
23,5%
Καζάς Λεμεσού:
101,00
939,00
10,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
662,00
4.790,00
13,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
35.756,00
205.427,00
17,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
203.589,00
1.358.990,50
15,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γυναίκα του Χατζή Ζωρζή γιου του Χατζή Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγιος Αντώνιος 600,00
Χατζή Ζωρζής γιος του Χατζή Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγιος Αντώνιος 0,00
Σάββας γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Νάπα, ενορία Λεμεσού 150,00
Hüseyin γιος του Hacı İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Kasaba-i Limason 1.054,00
Μονόχειρας Γιωρκής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Νάπα, ενορία Λεμεσού 1.433,50
Γιωρκάτζ̆ης γιος του Τζοβάν
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Νάπα, ενορία Λεμεσού 350,00
Χαραλαμπής γιος του Χατζή Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Νάπα, ενορία Λεμεσού 1.585,00
Γιος του Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Νάπα, ενορία Λεμεσού 1.680,00
Γιωρκής γιος του Νικολή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Νάπα, ενορία Λεμεσού 1.350,00
Γαβριήλ γιος του Κεφάλα Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Νάπα, ενορία Λεμεσού 462,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 238 2.854,25 46.677,00
002   γη με βλάστηση 160 1.083,25 31.470,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 5 10,25 625,00
004   καλλιέργειες μουριάς 5 10,25 625,00
005   αρδευόμενος κήπος με μουριές (dutlu sulu bağçe) 1 0,50 25,00
006   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dut bağçesi ma dolab) 1 2,00 100,00
007   κήπος με μουριές (bağçe dutlu) 1 1,00 50,00
008   κήπος με μουριές και αλακάτι (bağçe dutlu ma' dolap) 1 0,75 150,00
009   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dutlu bağçe ma' dolap) 1 6,00 300,00
010   μη δενδρώδης καλλιέργεια 101 734,50 23.675,00
011   καπνά 1 3,00 45,00
012   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 1 3,00 45,00
013   βαμβάκι 3 41,00 515,00
014   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 1 2,00 30,00
015   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 38,00 470,00
016   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 1 1,00 15,00
017   αμπέλι 89 685,00 22.945,00
018   αμπελώνας (bağ yeri) 1 5,00 150,00
019   αμπέλι (bağ) 88 680,00 22.795,00
020   δημητριακά 8 5,50 170,00
021   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 8 5,50 170,00
022   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 54 338,50 7.170,00
023   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma' dolap) 8 13,50 675,00
024   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe maa dolab) 3 2,00 100,00
025   μερίδιο αγροτεμαχίου (hisse-i tarla) 6 45,00 675,00
026   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 18 25,25 767,50
027   κήπος (bağçe) 6 7,75 270,00
028   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 2 9,00 135,00
029   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 5 24,75 1.350,00
030   οπωρώνας με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (meyveli ve dolaplı bağçe) 1 2,00 100,00
031   αγροτεμάχιο (tarla) 3 18,00 150,00
032   άλλος κήπος με καρπούς και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (diğer meyve bağçesi ma' dolap) 1 4,00 200,00
033   αρδευόμενος κήπος (bağçe-i sulu) 1 0,25 12,50
034   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 3 189,00 2.835,00
035   άλλη χρήση γης 35 361,00 5.445,00
036   αλώνι (harman) 7 7,00 140,00
037   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 15 7,00 95,00
038   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 13 347,00 5.210,00
039   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 43 1.410,00 9.762,00
040   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 43 1.410,00 9.762,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 185 2.335 23.741,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 102 1.156 16.930,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 28 491 7.005,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 21 268 4.020,00
005   ελιά (zeytun 2) 48 389 5.825,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 5 8 80,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 11 77 410,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 9 72 385,00
009   αμυγδαλιά (badem 2) 2 5 25,00
010   καρυδιά 23 75 750,00
011   καρυδιές (şecer-i ceviz) 2 2 20,00
012   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 17 67 670,00
013   καρυδιά (ceviz 2) 4 6 60,00
014   χαρουπιές 49 1.027 5.651,00
015   χαρουπιά (harub 2) 36 797 4.321,00
016   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 13 230 1.330,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 350 106 97.415,00
002   σπίτι (hane) 242 56 54.680,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 51 12 7.595,00
004   άλλο σπίτι (hane-i diğer) 2 0 220,00
005   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 4 0 400,00
006   σπίτια σε τσιφλίκια (çiftlik haneleri) 2 0 1.350,00
007   σπίτι εξ ημισείας (nısf-ı hane) 1 0 325,00
008   άλλο επίκοινο σπίτι (diğer müşterek hane) 1 0 200,00
009   άλλο σπίτι με κήπο (diğer hane ma' bağçe) 1 1 1.000,00
010   άλλο ερειπωμένο σπίτι (harabe diğer hane) 1 1 30,00
011   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 36 13 12.280,00
012   καφενείο (kahve dükkani) 1 0 1.500,00
013   καφενείο (kahve hane) 1 0 1.500,00
014   κατάστημα εξ ημισείας (nısf-ı dükkan) 2 0 300,00
015   άλλο ερειπωμένο κατάστημα (diğer harabe dükkan) 1 2 250,00
016   αγροτικά κτήρια 3 3 1.225,00
017   μάντρα (mandıra) 1 0 150,00
018   άλλος ληνός (πατητήρι) (diğer şırahane) 2 3 1.075,00
019   τμήμα κτηρίου 21 12 7.830,00
020   δωμάτιο 21 12 7.830,00
021   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 21 12 7.830,00
022   αποθήκη (mahzen) 42 16 19.680,00
023   άλλο κατάστημα (diğer mağaza) 1 1 350,00
024   κατάστημα (mağaza) 32 10 16.280,00
025   κατάστημα εξ ημισείας (nısf-ı mağaza) 2 1 500,00
026   επίκοινο κατάστημα (müşterek mağaza) 1 0 250,00
027   επίκοινο κατάστημα (diğer müşterek mağaza) 1 0 250,00
028   βυρσοδεψείο (debbağhane) 1 1 250,00
029   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 4 20,00
030   κυψέλη (ari kovani) 2 4 20,00
031   Μύλοι 3 1 1.450,00
032   Νερόμυλοι 3 1 1.450,00
033   άλλος εξ ημισείας νερόμυλος (diğer nısf-ı su değirmeni) 1 1 450,00
034   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 2 0 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 86 641 30.506,00
002   πρόβατα (agnam) 13 472 3.776,00
003   άλογο (bargi̇r) 20 31 6.250,00
004   φοράδα (kisrak) 14 23 4.650,00
005   άλογο αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolap bargiri) 1 1 200,00
006   αγελάδα (inek) 14 32 2.925,00
007   δαμαλάκι (dana) 3 4 125,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 3 4 125,00
009   μουλάρι (katir) 25 31 15.200,00
010   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 1 1 400,00
011   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 2 1.000,00
012   αίγες (keçi̇) 3 60 480,00
013   βόδι (öküz) 11 15 1.875,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 9, 2020, 1:30 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Kasaba-i Limason. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6275/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό