Όνομα: Καζάς Πάφου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kaza-i Baf
Κατηγορία: καζάς (kaza)
Διοικητική υπαγωγή: Επαρχία της Κύπρου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 566.978,10
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
203.778,1 34.440,0 138.835,0 204.930,0
35,9% 6,1% 24,5% 36,1%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Καζάς Πάφου (Αυτή η εγγραφή) 0 0,00%
Πάφος, η Baf ma' İhtima 29.265 5,16%
Γεροσκήπου Yeroşibu 10.044 1,77%
Αναρίτα Anarida 5.907 1,04%
Τίμη Dimi 9.405 1,66%
Άγιος Γεώργιος Aya Yorgi 6.025 1,06%
Μαμώνια (τα) Mamonya 6.925 1,22%
Σουσκιού Susyu 8.360 1,47%
Κάτω Αρχιμανδρίτα, η Kado Arkimandirida 4.245 0,75%
Κιδάσι Gidas 8.536 1,51%
Αρμίνου Arminu 8.265 1,46%
Πραιτώρι Piredor 6.765 1,19%
Άγιος Νικόλαος Aya Nikola 19.363 3,42%
Μέσανα Mesana 3.845 0,68%
Σαλαμιού Salamyu 5.790 1,02%
Κελοκέδαρα Celocedera 4.055 0,72%
Νατά Nada 13.680 2,41%
Ayios Neophytos Mon. Eklistra Manastırı 13.528 2,39%
Χλώρακας Loraka 4.860 0,86%
Τρεμιθούσα Tirmitusa 4.268 0,75%
Κονιά (τα) Konya 2.576 0,45%
Αναβαργός, ο Anavarkoz 2.545 0,45%
Κισσόνεργα Cinozerka 4.675 0,82%
Λέμπα Lemba 6.028 1,06%
Τάλα Dala 2.575 0,45%
Τσιφλίκι Βασιλικό Vasiliko Çiftliği 8.225 1,45%
Μαραθούντα Marahunda 5.890 1,04%
Φοίνικας Finika 2.783 0,49%
Κανναβιού-Μελαμιού Kannavyu 4.123 0,73%
Φιλούσα (Κελοκεδάρων) Filusa 13.946 2,46%
Κέδαρες (οι) Cedares 11.630 2,05%
Πραστιό Pirasko 10.985 1,94%
Φασούλα (Πάφου) Fasulla 5.187 0,91%
Μούσερε (το) Musara 3.040 0,54%
Μανδριά (Πάφου) (τα) Mandirya 14.400 2,54%
Σταυροκόννου İstavrakonu 12.640 2,23%
Νικόκλεια Nikokla 2.880 0,51%
Πάνω Αρχιμανδρίτα Pano Artimandirida 5.310 0,94%
Μάρωνας Marona 9.480 1,67%
Έμπα Emba 7.968 1,41%
Λεμώνα Lemona 3.678 0,65%
Khrysorrogiatissa Mon. Çiko Manastırı'na Tabi Aya Moni Manastırı 14.670 2,59%
Çiko Manastırı Çiko Manastırı 430 0,08%
Άγιος Ιωάννης (Πάφου) Aya Yani 7.223 1,27%
Çamlı Manastırı Çamlı Manastırı 27.265 4,81%
Αξύλου Aksilu 1.670 0,29%
Κολώνη, η Koloni 16.400 2,89%
Καλλέπεια Kallepya 5.625 0,99%
Ασπρογιά Asproya 4.508 0,80%
Άγιος Φώτιος, ο Aya Fodi 10.440 1,84%
Πενταλιά Pendalya 9.108 1,61%
Κάτω Παναγιά, η Kado Panaya 7.240 1,28%
Πιταργού Pitavgu 5.081 0,90%
Πολέμι Polem 14.499 2,56%
Στρουμπί Usturunbi 8.478 1,50%
Πέγεια Peya 16.198 2,86%
Άρμου Armu 7.463 1,32%
Κοίλη Cili 8.905 1,57%
Ακουρσός (η) Akurso 5.989 1,06%
Stavros Mythas Mon. İstavroz Manastırı 9.575 1,69%
Ελεδιό (η) Eledyο 4.963 0,88%
Γαλαταριά Galatarka 6.878 1,21%
Κοιλίνεια Cilinya 7.178 1,27%
Στατός-Άγιος Φώτιος İstado 11.103 1,96%
Λαπηθιού Lapityu 12.148 2,14%
Μωρόν Νερον, το Moronero 2.200 0,39%
Χούλου Hulu 8.022 1,41%
Επισκοπή (Πάφου) Piskopu 6.615 1,17%
Αμαργέτη Amarged 13.419 2,37%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Επαρχία της Κύπρου:
1.792,00
20.052,00
8,9%
Επαρχία της Κύπρου:
53,00
462,00
11,5%
Επαρχία της Κύπρου:
2.071,00
24.940,00
8,3%
Επαρχία της Κύπρου:
82,00
1.005,00
8,2%
Επαρχία της Κύπρου:
3.639,00
40.177,00
9,1%
Γαίες (εμβαδόν)
Επαρχία της Κύπρου:
17.800,00
317.736,38
5,6%
Γαίες (αξία)
Επαρχία της Κύπρου:
203.778,10
5.462.953,93
3,7%
Επαρχία της Κύπρου:
947,00
16.494,00
5,7%
Επαρχία της Κύπρου:
2.012,00
24.827,00
8,1%
Επαρχία της Κύπρου:
3.394,00
104.335,00
3,3%
Επαρχία της Κύπρου:
283,00
5.470,00
5,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
34.440,00
1.377.941,00
2,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
138.835,00
2.461.919,50
5,6%
Επαρχία της Κύπρου:
1.574,00
16.552,00
9,5%
Ζώα (αριθμός)
Επαρχία της Κύπρου:
12.121,00
157.660,00
7,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
204.930,00
2.137.807,00
9,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
566.978,10
11.190.961,43
5,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hacı Sofi
Επισκοπή (Πάφου) 1.020,00
Παφίτης Χατζή Αργύρης
Πάφος, η 285,00
Παφίτης Χριστίνα
Πάφος, η 90,00
Παφίτης Γιωρκής
Πάφος, η 250,00
Παφίτης Γιαννής
Πάφος, η 2.550,00
Δημήτρης γιος του Αυξεντή
Κολώνη, η 2.915,00
Γερολεμής γιος του Κώστα
Ασπρογιά 180,00
Νικόλας γιος του Αργύρη
Πάφος, η 905,00
Ahmed γιος του Yusuf
Πάφος, η 300,00
Hacı İbrahim γιος του Hasan
Πάφος, η 120,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 3.639 22.139,00 256.398,10
002   γη με βλάστηση 2.528 11.981,00 202.532,10
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 950 471,25 83.030,00
004   καλλιέργειες μουριάς 948 465,75 82.430,00
005   αρδευόμενος κήπος με μουριές (dutlu sulu bağçe) 1 0,50 25,00
006   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 78 57,00 11.025,00
007   αγροτεμάχιο περιφραγμένο με μουριές (dutlu fırahti) 1 1,00 20,00
008   κήπος με μουριές (bağçe dutlu) 1 1,00 200,00
009   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 866 403,25 71.130,00
010   χωράφι με άκαρπες μουριές (dutsuz tarla) 1 3,00 30,00
011   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 2 5,50 600,00
012   809 2.140,75 54.338,60
013   10 13,50 1.550,00
014   λαχανόκηπος (sebze bağçe) 1 3,00 300,00
015   λαχανόκηπος (sebzevat bahçesi) 9 10,50 1.250,00
016   λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) 2 7,00 70,00
017   αγροτεμάχιο με λουβιά (μαυρομάτικα) (börülce tarlası) 1 5,00 50,00
018   άλλο χωράφι με λουβιά (μαυρομάτικα) (def'a börülce tarlası) 1 2,00 20,00
019   καπνά 180 106,75 3.044,00
020   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 69 50,75 996,50
021   αγροτεμάχιο με καπνό (tütün tarlası) 16 11,50 540,00
022   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 43 7,50 785,00
023   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 52 37,00 722,50
024   βαμβάκι 121 155,00 3.131,50
025   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 76 93,00 1.500,00
026   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 39 49,00 1.426,50
027   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 3 2,00 30,00
028   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 3 11,00 175,00
029   αμπέλι 436 982,00 42.045,60
030   αμπέλι (bağ) 436 982,00 42.045,60
031   δημητριακά 60 876,50 4.497,50
032   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 60 876,50 4.497,50
033   μικτές καλλιέργειες 1 1,00 50,00
034   κήπος με άκαρπες μουριές και άλλα οπωροφόρα (dutsuz meyvesiz bağçe) 1 1,00 50,00
035   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 678 9.324,50 63.616,00
036   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 14 92,00 1.365,00
037   άλλος κήπος (diğer bahçe) 1 1,00 200,00
038   κήπος (bağçe) 11 12,25 2.425,00
039   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 9 11,50 1.722,50
040   αγροτεμάχιο (tarla) 122 2.113,50 11.030,00
041   κήπος με φρούτα (meyve bahçesi) 1 15,00 1.500,00
042   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarlası) 1 2,00 20,00
043   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 42 49,75 3.638,50
044   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 399 6.656,50 34.885,00
045   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 78 371,00 6.830,00
046   κλωστική κάνναβη (Kendir) 90 43,50 1.497,50
047   κήπος με κλωστική κάνναβη (kendir bahçesi) 3 11,00 300,00
048   αγροτεμάχιο με κλωστική κάνναβη (kendür tarlası) 87 32,50 1.197,50
049   428 82,00 1.720,00
050   αλώνι (harman) 407 67,00 1.470,00
051   αλώνι (harman yeri) 27 10,00 230,00
052   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 20 14,00 150,00
053   μάντρα (mandira) 1 1,00 100,00
054   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 683 10.076,00 52.146,00
055   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 683 10.076,00 52.146,00
056   άγονο βαμβακοχώραφο (kıraç pembe tarlası) 1 35,00 175,00
057   χωράφι χωρίς βλάστηση (meyvesiz tarla) 1 1,00 100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 947 4.076 41.320,00
002   Σύνολο μουριών 1 1 10,00
003   μουριές (dut eşcâri) 1 1 10,00
004   ελιές 744 3.822 39.395,00
005   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 21 152 1.495,00
006   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 44 263 2.600,00
007   άκαρπα ελαιόδεντρα (kıraç eşcar-ı zeytun) 1 1 10,00
008   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 283 1.514 15.530,00
009   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 95 631 6.710,00
010   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 88 358 3.545,00
011   ελιά (zeytun 2) 6 25 240,00
012   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 6 39 365,00
013   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 31 254 2.290,00
014   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 33 59 650,00
015   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 11 17 270,00
016   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 20 36 320,00
017   ορεινές ελιές (dağ zeytini) 1 5 50,00
018   ελιά (zeytun) 12 129 1.290,00
019   ελιές (eşcar-ı zeytun) 95 286 3.380,00
020   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun daği) 29 111 1.290,00
021   Σύνολο αμυγδαλιών 134 138 805,00
022   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 78 75 425,00
023   αμυγδαλιά (badem 2) 20 31 185,00
024   αμυγδαλιά (badem) 36 32 195,00
025   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 34 30 185,00
026   καρυδιές 16 26 260,00
027   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 10 22 220,00
028   καρυδιά (ceviz 2) 1 1 10,00
029   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 5 3 30,00
030   καρυδιά (ceviz) 2 2 20,00
031   φουντουκιές 1 1 10,00
032   φουντουκιά (fındık) 1 1 10,00
033   χαρουπιές 51 88 840,00
034   χαρουπιά (harub 2) 8 12 120,00
035   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 36 66 620,00
036   χαρουπιές (harub eşcarı) 4 4 40,00
037   χαρουπιά (harup) 1 1 10,00
038   χαρουπιές (eşcar-ı harup) 2 5 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 2.012 440 154.085,00
002   σπίτι (hane) 1.728 87 82.335,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 2 400,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 1 1 100,00
005   σπίτια (haneler) 3 1 1.850,00
006   σπίτι με κήπο (hane ma' bağçe) 1 1 250,00
007   μικρό και μεγάλο διώροφο σπίτι (tahtani ve fevkani sagir ve kebir hane) 1 1 10.600,00
008   κατάστημα (dükkan) 16 4 1.200,00
009   αγροτικά κτήρια 79 48 4.090,00
010   οινοποιείο (şaraphane) 1 1 140,00
011   μάντρα (mandıra) 73 42 3.540,00
012   αγροτεμάχιο για μάντρα (mandıra yeri) 5 5 410,00
013   χαμάμ (hamam) 1 1 2.500,00
014   17 8 4.050,00
015   17 8 4.050,00
016   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 17 8 4.050,00
017   βυρσοδεψείο (debbağhane) 2 2 600,00
018   91 213 1.110,00
019   κυψέλη (ari kovani) 91 213 1.110,00
020   βοηθητικές κατασκευές 3 6 2.300,00
021   σπίτια νερόμυλου (su değirmeninin haneleri) 2 5 300,00
022   αλακάτι (μαγγανοπήγαδι) με τρεχούμενο νερό (ma-yı cari dolaplık) 1 1 2.000,00
023   Μύλοι 75 71 55.900,00
024   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 17 17 2.920,00
025   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 29 29 6.580,00
026   ελαιόμυλος με εργαλεία (yağ değrimeni ma'a takımı) 4 3 900,00
027   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harab yağ değirmeni) 1 1 200,00
028   Νερόμυλοι 24 21 45.300,00
029   χειμερινός νερόμυλος (kış su değirmeni) 3 3 3.100,00
030   χειμωνιάτικος μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 1.500,00
031   ερειπωμένος μύλος (harabe su değirmeni) 1 1 2.500,00
032   νερόμυλος (su değirmeni) 2 2 6.000,00
033   άλλος χειμερινός νερόμυλος (def'a kış su degirmeni) 1 1 1.500,00
034   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 14 11 28.700,00
035   άλλος ερειπωμένος ελαιόμυλος (diğer su değirmeni harab) 1 1 500,00
036   ερειπωμένος ελαιόμυλος (su değirmeni harab) 1 1 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 1.574 13.120 234.072,00
002   πρόβατα (agnam) 119 3.557 29.080,00
003   πρόβατα (koyun) 27 568 4.544,00
004   άλογο (bargi̇r) 200 324 59.430,00
005   φοράδα (kisrak) 111 259 47.180,00
006   αγελάδα (inek) 197 167 20.570,00
007   δαμαλάκι (dana) 1 1 50,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 50,00
009   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 28 22 4.100,00
010   ζεύγος μη εξημερωμένων αγελάδων (yabani inek çift) 1 1 80,00
011   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 5 7 520,00
012   μουλάρι (katir) 20 14 6.350,00
013   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 1 1 300,00
014   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 1 300,00
015   αίγες (keçi̇) 136 6.813 55.860,00
016   αίγα και ρίφι (keçi ve oğlak) 4 235 2.740,00
017   βόδι (öküz) 881 496 48.750,00
018   μη εξημερωμένο βόδι (yabani öküz) 1 1 50,00
019   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 567 348 24.330,00
020   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 21 1.749 14.032,00
021   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 13 1.184 9.512,00
022   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 7 475 3.800,00
023   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 1 90 720,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 13, 2021, 7:56 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καζάς Πάφου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6281/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό