Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6286
UUID βάσης δεδομένων: c635445d-d027-4508-a90f-ed23be73fe8b
Όνομα: Καζάς Κοιλανίου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kaza-i Gilan
Κατηγορία: καζάς (kaza)
Διοικητική υπαγωγή: Επαρχία της Κύπρου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 629.571,20
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
313.912,2 41.210,0 138.605,0 135.844,0
49,9% 6,5% 22,0% 21,6%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Καζάς Κοιλανίου (Αυτή η εγγραφή) 0 0,00%
Κοιλάνι Gilan 97.367 15,47%
Μανδριά (Λεμεσού) (τα) Mandirya 13.894 2,21%
Κουκά Kuka 9.196 1,46%
Μονιάτης Monyad 7.167 1,14%
Λάνεια Lanya 58.860 9,35%
Tornarides Turnadiya 3.960 0,63%
Πραστιό Piraskyo 9.798 1,56%
Καλογενάτα, τα Kaloyenada 2.558 0,41%
Άγιος Θεράπων Aya Terab 19.383 3,08%
Βουνί Ğuni 80.706 12,82%
Μονάγρι Monagri 34.231 5,44%
Άγιος Μάμας Aya Mama 31.580 5,02%
Άγιος Γεώργιος Aya Yorgi 18.945 3,01%
Κάτω Λιμνάτης, ο Limnad 40.636 6,45%
Πάνω Πλάτρες (οι) Pano Piladre 2.470 0,39%
Κάτω Πλάτρες Kato Piladre 11.304 1,80%
∆ωρός Doro 35.199 5,59%
Λόφου Lof 42.716 6,78%
Μοναστήρι Αρχαγγέλου Arkanceloz Manastırı 4.845 0,77%
Τριμήκληνη Tirimiklini 23.225 3,69%
Μοναστήρι Μεσοποτάμου Mesapodamo Manastırı 3.113 0,49%
Σιλίκου Siliku 30.308 4,81%
Πέρα Πεδί Perapeki 27.428 4,36%
Καπηλειό Kapiliyo 20.688 3,29%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Επαρχία της Κύπρου:
671,00
20.053,00
3,3%
Επαρχία της Κύπρου:
25,00
464,00
5,4%
Επαρχία της Κύπρου:
757,00
24.940,00
3,0%
Επαρχία της Κύπρου:
767,00
25.232,00
3,0%
Επαρχία της Κύπρου:
1.995,00
40.177,00
5,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Επαρχία της Κύπρου:
13.774,75
580.135,86
2,4%
Γαίες (αξία)
Επαρχία της Κύπρου:
313.912,20
10.418.410,18
3,0%
Επαρχία της Κύπρου:
791,00
16.494,00
4,8%
Επαρχία της Κύπρου:
898,00
24.827,00
3,6%
Επαρχία της Κύπρου:
4.177,00
198.070,00
2,1%
Επαρχία της Κύπρου:
590,00
26.834,00
2,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
41.210,00
2.428.941,00
1,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
138.605,00
5.966.619,50
2,3%
Επαρχία της Κύπρου:
631,00
16.552,00
3,8%
Ζώα (αριθμός)
Επαρχία της Κύπρου:
2.720,00
212.455,00
1,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
135.844,00
4.485.358,00
3,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
629.571,20
23.300.128,68
2,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Emir Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 292,50
Hüseyin γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 289,00
Mikdan γιος του Şeyh
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 90,00
Salih γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 140,00
Hasan γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 375,00
Salih γιος του Mahmud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 150,00
Mehmed αδελφός του Salih γιου του Mahmud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 150,00
Εξισλαμισθής Hüseyin γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 92,50
Εξισλαμισθής Mehmed γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 120,00
Mehmed Çelebi γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνι 1.601,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 1.995 13.774,75 313.912,20
002   γη με βλάστηση 1.164 7.410,50 270.006,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 66 57,00 2.382,50
004   καλλιέργειες μουριάς 62 41,75 2.147,50
005   αρδευόμενος κήπος με μουριές (dutlu sulu bağçe) 2 1,50 75,00
006   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 4 3,50 240,00
007   αρδευόμενος κήπος με μουριές (sulu dut bağçesi) 1 0,50 25,00
008   κήπος με μουριές (bağçe tarlası dut) 1 0,25 12,50
009   αγροτεμάχιο με μουριές (dutlu tarla) 1 1,00 50,00
010   κήπος με μουριές (bağçe dutlu) 1 1,00 50,00
011   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 52 34,00 1.695,00
012   καλλιέργειες ελιάς 3 15,00 225,00
013   ελαιώνας (bağçe zeytini 2) 3 15,00 225,00
014   καλλιέργεια καρυδιάς 1 0,25 10,00
015   κήπος με καρυδιές (cevizli bağçe) 1 0,25 10,00
016   μη δενδρώδης καλλιέργεια 822 7.025,50 258.995,00
017   βαμβάκι 1 15,00 600,00
018   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 15,00 600,00
019   αμπέλι 793 6.759,00 255.785,00
020   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 28 59,00 1.200,00
021   αμπελώνας (bağ yeri) 7 37,00 740,00
022   αμπελώνας με τρεχούμενο νερό (ma-yı carili bağ) 2 1,00 50,00
023   αμπέλι (bağ) 756 6.662,00 253.795,00
024   δημητριακά 28 251,50 2.610,00
025   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 22 248,00 2.530,00
026   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 6 3,50 80,00
027   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 276 328,00 8.628,50
028   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 153 148,25 3.465,00
029   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu bağçe tarlası) 2 1,50 75,00
030   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 4 8,25 162,00
031   αγροτεμάχιο με τρεχούμενο νερό (ma-yı carili tarla) 1 0,50 25,00
032   αρδευόμενο ιδιωτικό αγροτεμάχιο (sulu hassa tarla) 4 4,50 125,00
033   άνυδρο ιδιωτικό χωράφι (susuz hassa tarla) 1 6,00 90,00
034   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 30 25,25 1.305,00
035   άλλος κήπος (diğer bahçe) 2 1,00 50,00
036   κήπος (bağçe) 24 24,50 1.083,50
037   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 25 27,25 695,50
038   αγροτεμάχιο (tarla) 11 52,50 785,00
039   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî hassa tarla) 1 1,00 20,00
040   άλλος αρδευόμενος κήπος (diğer sulu bağçe) 1 1,50 75,00
041   χειμερινό αρδευόμενο αγροτεμάχιο (kış sulu tarla) 1 1,00 20,00
042   οικόπεδο (hane yeri) 2 2,00 80,00
043   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 14 23,00 572,50
044   άλλη χρήση γης 372 282,75 7.168,70
045   αλώνι (harman) 165 147,50 3.120,00
046   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 188 117,00 3.401,20
047   τρεχούμενο νερό (ma-i cari) 1 0,00 250,00
048   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 18 18,25 397,50
049   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 459 6.081,50 36.737,50
050   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 459 6.081,50 36.737,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 791 4.177 41.210,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 454 2.590 32.275,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 10 100,00
004   ελιά κήπου (zeytun-ı bağ) 4 13 145,00
005   ελιά κήπου (bağ zeytini) 7 27 405,00
006   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 12 57 855,00
007   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 8 41 470,00
008   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 147 1.018 11.170,00
009   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 17 164 2.200,00
010   ελιά (zeytun 2) 7 68 685,00
011   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 3 9 115,00
012   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 139 706 10.285,00
013   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 94 429 5.155,00
014   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 15 57 560,00
015   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 40 129 1.920,00
016   ορεινές ελιές (dağ zeytini) 36 218 2.425,00
017   ελιές κήπου (zeytun-ı bağçe) 5 16 305,00
018   ελαιώνας (bağçe zeytini) 1 1 15,00
019   ελιά (zeytun) 7 18 225,00
020   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 2 20,00
021   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun) 1 2 40,00
022   δενδρύλλιο ορεινής ελιάς (fidan-ı zeytun dağda) 1 10 100,00
023   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 79 146 735,00
024   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 18 26 130,00
025   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 27 43 215,00
026   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
027   αμυγδαλιά (badem ağacı) 1 1 5,00
028   αμυγδαλιά (badem) 32 75 380,00
029   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 26 66 335,00
030   καρυδιά 75 81 820,00
031   καρυδιές (şecer-i ceviz) 7 7 70,00
032   καρυδιές (ceviz şeceratı) 1 1 10,00
033   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 3 4 40,00
034   καρυδιά (ceviz 2) 6 6 60,00
035   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 58 63 640,00
036   καρυδιά (ceviz) 13 15 150,00
037   δενδρύλλιο καρυδιάς (fidan-ı ceviz) 1 1 10,00
038   χαρουπιές 183 1.360 7.380,00
039   χαρουπιά (harub 2) 103 658 3.660,00
040   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 15 160 897,00
041   χαρουπιές (harub eşcarı) 6 113 678,00
042   χαρουπιές (şecer-i harub) 2 4 20,00
043   χαρουπιά (harub) 3 60 300,00
044   χαρουπιά (harup) 18 87 435,00
045   χαρουπιές (harub eşcâri) 36 278 1.390,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 898 590 138.605,00
002   σπίτι (hane) 731 272 91.870,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 66 25 6.535,00
004   άλλο σπίτι (hane-i diğer) 2 0 100,00
005   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 27 4 2.835,00
006   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 3 1 190,00
007   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 1 0 50,00
008   άλλο ερειπωμένο σπίτι (diğer harabe hane) 1 0 55,00
009   άλλο διώροφο σπίτι (fevkani diğer hane) 2 0 400,00
010   παλιό σπίτι (köhne hane) 1 0 150,00
011   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 3 0 650,00
012   άλλο παλιό σπίτι (diğer hane köhne) 1 1 30,00
013   αγροτικά κτήρια 15 14 1.262,50
014   μάντρα (mandıra) 13 12 975,00
015   άλλος ληνός (πατητήρι) (diğer şırahane) 1 1 187,50
016   σπίτι-μάντρα (hane mandıra) 1 1 100,00
017   τμήμα κτηρίου 46 46 26.627,50
018   δωμάτιο 45 45 26.587,50
019   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 44 44 25.787,50
020   διώροφο κτήριο με δωμάτια (tahtani ve fevkani oda) 1 1 800,00
021   σύπμπλεγμα μοναστηριακών κελιών ή μονόχωρο (oda) 1 1 40,00
022   βυρσοδεψείο (debbağhane) 3 2 600,00
023   κτήριο προορισμένα για ζώα 71 229 1.145,00
024   κυψέλη (ari kovani) 71 229 1.145,00
025   βοηθητικές κατασκευές 1 1 500,00
026   μικρός ληνός (πατητήρι) (şırahane-i küçük) 1 1 500,00
027   Μύλοι 31 26 16.600,00
028   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 450,00
029   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 22 18 6.000,00
030   Νερόμυλοι 7 6 10.150,00
031   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 6 5 9.950,00
032   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 506 2.593 104.094,00
002   πρόβατα (agnam) 11 233 1.864,00
003   πρόβατα (koyun) 5 67 536,00
004   άλογο (bargi̇r) 48 58 11.025,00
005   άλογο (beygir) 5 7 875,00
006   ζεύγος αλόγων (çift beygir) 2 2 500,00
007   φοράδα (kisrak) 26 34 6.750,00
008   αγελάδα (inek) 109 115 11.210,00
009   νεαρός ταύρος (tosun) 9 11 810,00
010   αγελάδα και νεαρός ταύρος (inek tosun) 2 4 350,00
011   μουλάρι (katir) 83 90 38.100,00
012   κουτσό μουλάρι (topal katır) 2 2 500,00
013   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 9 10 3.000,00
014   αίγες (keçi̇) 58 1.820 14.420,00
015   βουβάλι (manda) 10 10 700,00
016   βόδι (öküz) 180 195 24.820,00
017   νεαρό βόδι (öküz tosun) 1 2 200,00
018   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 5 11 1.275,00
019   βόδι και δαμάλι (öküz ve tosun) 1 1 200,00
020   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 60 480,00
021   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 60 480,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 13, 2021, 8:06 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καζάς Κοιλανίου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6286/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό