Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6291
UUID βάσης δεδομένων: df63791f-b273-4b2b-b93a-bcd169b64af8
Όνομα: Καζάς Κουκλιών
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kaza-i Kukla
Κατηγορία: καζάς (kaza)
Διοικητική υπαγωγή: Επαρχία της Κύπρου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 306.076,90
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
125.366,9 8.600,0 68.940,0 103.170,0
41,0% 2,8% 22,5% 33,7%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Καζάς Κουκλιών (Αυτή η εγγραφή) 0 0,00%
Κούκλια (Πάφου) (τα) Kukla 76.147 24,88%
Μαλούντα, η Malunda 10.465 3,42%
Μέσα Χωριό Mesahorko 13.422 4,39%
Κούρδακα Kurdaka 5.428 1,77%
Βρέτσια (τα) İvreça 23.625 7,72%
Λετύμβου Ledimbu 33.700 11,01%
∆ρύμου Tirimu 20.265 6,62%
Αγία Μαρίνα (Κελοκεδάρων) Aya Marina 4.845 1,58%
Φάλεια Falya 8.355 2,73%
Τραχυπέδουλα Tiraşipedula 10.340 3,38%
Αγία Βαρβάρα (Πάφου) Aya Varvara 2.915 0,95%
Πάνω Παναγιά Pano Panaya 17.260 5,64%
Αχέλεια Aşelya 11.235 3,67%
Θρινιά Tiranya 19.390 6,33%
Ψάθι İpşati 4.875 1,59%
Τσάδα Çada 26.085 8,52%
Μεσόγη Meso'i 17.725 5,79%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Επαρχία της Κύπρου:
446,00
20.053,00
2,2%
Επαρχία της Κύπρου:
9,00
464,00
1,9%
Επαρχία της Κύπρου:
512,00
24.940,00
2,1%
Επαρχία της Κύπρου:
512,00
25.232,00
2,0%
Επαρχία της Κύπρου:
857,00
40.177,00
2,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Επαρχία της Κύπρου:
9.083,75
580.135,86
1,6%
Γαίες (αξία)
Επαρχία της Κύπρου:
125.366,90
10.418.410,18
1,2%
Επαρχία της Κύπρου:
177,00
16.494,00
1,1%
Επαρχία της Κύπρου:
479,00
24.827,00
1,9%
Επαρχία της Κύπρου:
836,00
198.070,00
0,4%
Επαρχία της Κύπρου:
491,00
26.834,00
1,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
8.600,00
2.428.941,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
68.940,00
5.966.619,50
1,2%
Επαρχία της Κύπρου:
347,00
16.552,00
2,1%
Ζώα (αριθμός)
Επαρχία της Κύπρου:
4.461,00
212.455,00
2,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
103.170,00
4.485.358,00
2,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
306.076,90
23.300.128,68
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Ali Hoca
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούκλια (Πάφου) (τα) 1.690,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούκλια (Πάφου) (τα) 90,00
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούκλια (Πάφου) (τα) 1.780,00
Receb γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούκλια (Πάφου) (τα) 180,00
Süleyman γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαλούντα, η 1.435,00
Χριστόδουλος γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μεσόγη 1.092,50
Κυριακός γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μεσόγη 1.002,50
Βασίλης γιος του Γαβριήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μεσόγη 275,00
Σταυρινός γιος του Πέτρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μεσόγη 410,00
Παπαδιά γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μεσόγη 410,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 857 9.083,75 125.366,90
002   γη με βλάστηση 541 4.583,75 101.741,90
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 267 349,50 68.837,50
004   καλλιέργειες μουριάς 265 347,00 68.600,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 18 24,75 5.100,00
006   κήπος με μουριές (bağçe dutlu) 1 0,00 400,00
007   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 246 322,25 63.100,00
008   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 2 2,50 237,50
009   μη δενδρώδης καλλιέργεια 114 230,75 7.669,50
010   καπνά 24 25,25 802,00
011   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 7 8,75 277,00
012   αγροτεμάχιο με καπνό (tütün tarlası) 6 6,50 97,50
013   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 11 10,00 427,50
014   βαμβάκι 30 71,00 1.162,50
015   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 18 40,00 667,50
016   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 12 31,00 495,00
017   αμπέλι 59 129,50 5.655,00
018   αμπέλι (bağ) 59 129,50 5.655,00
019   δημητριακά 1 5,00 50,00
020   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 5,00 50,00
021   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 138 3.989,50 24.897,50
022   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 3 22,00 360,00
023   κήπος (bağçe) 1 0,50 100,00
024   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 0,50 50,00
025   οπωρώνας χωρίς άρδευση (meyveli bağçe susuz) 1 1,50 75,00
026   αγροτεμάχιο (tarla) 15 572,00 2.860,00
027   αγροτεμάχιο για κήπο (bağçe yeri) 2 8,00 400,00
028   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 6 9,00 527,50
029   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 102 2.208,50 11.342,50
030   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 7 1.167,50 9.182,50
031   κλωστική κάνναβη (Kendir) 22 14,00 337,40
032   αγροτεμάχιο με κλωστική κάνναβη (kendür tarlası) 22 14,00 337,40
033   άλλη χρήση γης 120 99,00 1.420,00
034   αλώνι (harman) 120 99,00 1.420,00
035   αλώνι (harman yeri) 4 4,00 60,00
036   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 196 4.401,00 22.205,00
037   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 196 4.401,00 22.205,00
038   άγονο βαμβακοχώραφο (kıraç pembe tarlası) 1 2,50 37,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 177 836 8.600,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 146 777 8.210,00
003   πεδινές (ήμερες) ελιές (ova zeytini eşcarı) 2 4 440,00
004   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 4 23 230,00
005   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 11 66 660,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 45 270 2.740,00
007   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 17 199 1.990,00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 20 44 440,00
009   ελιά (zeytun 2) 2 11 110,00
010   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 5 30 300,00
011   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 14 65 650,00
012   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 4 7 70,00
013   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 1 1 10,00
014   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 2 5 50,00
015   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇ eşcâri) 1 1 10,00
016   ελιά (zeytun) 1 2 20,00
017   ελιές (eşcar-ı zeytun) 21 56 560,00
018   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 19 42 230,00
019   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 15 35 185,00
020   αμυγδαλιά (badem 2) 3 5 25,00
021   αμυγδαλιά (badem) 1 2 20,00
022   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 1 2 20,00
023   καρυδιά 8 9 90,00
024   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 8 9 90,00
025   χαρουπιές 4 8 70,00
026   χαρουπιά (harub 2) 2 4 40,00
027   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 2 20,00
028   χαρουπιές (harub eşcâri) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 479 491 68.940,00
002   σπίτι (hane) 429 426 60.670,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 2 2 3.000,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 2 2 3.000,00
005   σπίτια (haneler) 1 0 500,00
006   αγροτικά κτήρια 22 22 1.195,00
007   μάντρα (mandıra) 21 21 1.190,00
008   αγροτεμάχιο για μάντρα (mandıra yeri) 1 1 5,00
009   βυρσοδεψείο (debbağhane) 1 1 150,00
010   κτήριο προορισμένα για ζώα 14 28 155,00
011   κυψέλη (ari kovani) 14 28 155,00
012   Μύλοι 13 14 6.770,00
013   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 500,00
014   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 8 8 1.470,00
015   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harab yağ değirmeni) 1 1 200,00
016   Νερόμυλοι 2 3 4.600,00
017   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 2 3 4.600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 218 4.307 68.370,00
002   πρόβατα (agnam) 29 851 5.728,00
003   πρόβατα (koyun) 8 185 1.480,00
004   άλογο (bargi̇r) 27 226 17.275,00
005   φοράδα (kisrak) 16 63 11.650,00
006   αδάμαστο άλογο (hergele) 1 152 3.825,00
007   αγελάδα (inek) 57 70 7.340,00
008   δαμαλάκι (dana) 1 1 50,00
009   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 50,00
010   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 3 3 600,00
011   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 3 4 400,00
012   μουλάρι (katir) 2 10 3.100,00
013   αίγες (keçi̇) 31 1.710 14.360,00
014   βόδι (öküz) 63 96 13.375,00
015   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 9 1.344 7.192,00
016   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 5 1.209 6.112,00
017   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 4 135 1.080,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 3, 2023, 10:37 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καζάς Κουκλιών. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6291/ στις 15/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό