Όνομα: Καζάς Λεμεσού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kaza-i Limason
Κατηγορία: καζάς (kaza)
Διοικητική υπαγωγή: Επαρχία της Κύπρου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μεικτός οικισμός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1,358,990.50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
513,357.5 225,086.0 415,120.0 205,427.0
37.8% 16.6% 30.5% 15.1%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Καζάς Λεμεσού (Αυτή η εγγραφή) 0 0.00%
Αγρίδια (τα) Ağridya 20,833 1.53%
Κλωνάρι Kilonari 10,899 0.80%
Παρεκκλησιά Balyokilisa 12,575 0.93%
Άγιος Τύχων Ayandihona 5,749 0.42%
Ασγάτα Azğada 15,996 1.18%
Ακρούντα Akruda 7,867 0.58%
Πεντάκωμο Pendakomi 20,779 1.53%
Φασούλα (Λεμεσού) Fasulya 20,546 1.51%
Βάσα (Κελλακίου) Vasa 22,313 1.64%
Πραστιό Pirasko 38,895 2.86%
Μονή Moni 23,485 1.73%
Σανίδα Sanidi 18,460 1.36%
Ορόγκου, η Οğronku 8,785 0.65%
Καλό Χωριό Kalohoryo 36,427 2.68%
Κελλάκι Cellaci 67,413 4.96%
Άγιος Κωνσταντίνος Aya Konstantino 14,840 1.09%
Άγιος Παύλος Aya Pavlo 26,377 1.94%
Μαθικολώνη Masikoloni 14,342 1.06%
Μέσα Γειτονιά Mesa'idonya 14,871 1.09%
Γερμασόγεια Yermasoya 26,698 1.96%
Άγιος Αθανάσιος Aya Atanas 15,997 1.18%
Φοινικάρια (τα) Finikarya 9,406 0.69%
Μουτταγιάκα Mutayaka 6,615 0.49%
Αθρακός, ο Atrako 12,048 0.89%
Αψιού Apşu 29,561 2.18%
Αρμενοχώρι Armenohor 5,978 0.44%
Μοναγρούλλι Monağrul 20,947 1.54%
Πύργος Pirko 19,059 1.40%
Ζωοπηγή Zοyi 28,843 2.12%
Αρακαπάς Arakapa 21,088 1.55%
Μύλοι, οι Miloz 21,828 1.61%
Kato Yerona Kado Diyerona 3,357 0.25%
Λουβαράς Loğara 14,345 1.06%
Ποταμίτισσα Podamidissa 17,540 1.29%
Επταγώνεια Eftağonya 52,457 3.86%
Βίκλα Vikla 16,573 1.22%
∆ύμες (οι) Dimes 18,975 1.40%
Αγρός Ağro 60,540 4.45%
Συκόπετρα Sikopedra 7,725 0.57%
Άγιος Θεόδωρος (Λεμεσού) Aya Todori 22,760 1.67%
Κάτω Μύλος Kado Mili 8,980 0.66%
Πελένδρι Pelendrya 48,862 3.60%
Άγιος Ιωάννης (Λεμεσού) Aya Yani 8,848 0.65%
Τραχώνι (Λεμεσού) Tırahon 20,441 1.50%
Σωτήρα (Λεμεσός) Sodira 18,059 1.33%
∆ιερώνα Pano Dikerona 46,208 3.40%
Λεμεσός Limason 170,222 12.53%
Kasaba-i Limason Kasaba-i Limason 203,589 14.98%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Επαρχία της Κύπρου:
1,271.00
20,052.00
6.3%
Επαρχία της Κύπρου:
52.00
462.00
11.3%
Επαρχία της Κύπρου:
1,473.00
24,940.00
5.9%
Επαρχία της Κύπρου:
1,481.00
25,232.00
5.9%
Επαρχία της Κύπρου:
3,362.00
40,177.00
8.4%
Γαίες (εμβαδόν)
Επαρχία της Κύπρου:
24,918.75
580,135.54
4.3%
Γαίες (αξία)
Επαρχία της Κύπρου:
513,357.50
10,418,410.18
4.9%
Επαρχία της Κύπρου:
2,215.00
16,494.00
13.4%
Επαρχία της Κύπρου:
2,155.00
24,827.00
8.7%
Επαρχία της Κύπρου:
23,886.00
198,070.00
12.1%
Επαρχία της Κύπρου:
814.00
26,834.00
3.0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
225,086.00
2,428,941.00
9.3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
415,120.00
5,966,619.50
7.0%
Επαρχία της Κύπρου:
939.00
16,552.00
5.7%
Ζώα (αριθμός)
Επαρχία της Κύπρου:
4,790.00
212,455.00
2.3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
205,427.00
4,485,358.00
4.6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
1,358,990.50
23,300,128.68
5.8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γυναίκα του Χατζή Ζωρζή γιου του Χατζή Κωνσταντή
Αγιος Αντώνιος 600.00
Χατζή Ζωρζής γιος του Χατζή Κωνσταντή
Αγιος Αντώνιος 0.00
Σάββας γιος του Αντώνη
Αγία Νάπα, ενορία Λεμεσού 150.00
Γιαννής γιος του Λουίζου
Μονή 1,241.00
Αντιπρόσωπος του προξένου της Αγγλίας εκ των αυστριακών υπηκόων Νικολάκης Δημήτρης
Λεμεσός 8,000.00
Γάλλος υποπρόξενος Fransalı Nefortelli
Λεμεσός 8,000.00
Αντιπρόσωπος του προξένου της Αγγλίας εκ των υπηκόων του αυστριακού κράτους Νικολάκης Δημήτρης Φράγκος
Λεμεσός 5,365.00
Εκ των αυστριακών υπηκόων Γιαννής Δημήτρης Φράγκος
Λεμεσός 12,700.00
Γυναίκα του εκ των αυστριακών υπηκόων Γιαννή Δημήτρη Φράγκου
Λεμεσός 2,500.00
Μαρτής γιος του Αντωνή
Σωτήρα (Λεμεσός) 355.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 3,362 24,918.75 513,357.50
002   γη με βλάστηση 2,408 13,216.00 412,552.50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 109 240.75 8,895.00
004   καλλιέργειες μουριάς 75 95.50 4,810.00
005   αρδευόμενος κήπος με μουριές (dutlu sulu bağçe) 1 0.50 25.00
006   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 60 74.25 3,570.00
007   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dut bağçesi ma dolab) 2 3.50 250.00
008   κήπος με μουριές (bağçe dutlu) 1 1.00 50.00
009   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 9 9.50 465.00
010   κήπος με μουριές και αλακάτι (bağçe dutlu ma' dolap) 1 0.75 150.00
011   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dutlu bağçe ma' dolap) 1 6.00 300.00
012   καλλιέργειες ελιάς 15 120.00 1,400.00
013   ελαιώνας (bağçe zeytini 2) 15 120.00 1,400.00
014   καλλιέργειες φουντουκιάς 1 0.50 25.00
015   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçesi) 1 0.50 25.00
016   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 2 10.00 1,750.00
017   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 16 14.75 910.00
018   1,519 10,019.50 341,951.00
019   2 1.00 100.00
020   καλλιεργήσιμο περιβόλι/κήπος (mamur bağçe) 2 1.00 100.00
021   3 304.00 2,175.00
022   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 1 1.00 30.00
023   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 1 3.00 45.00
024   ακαλλιέργητο αγροτεμάχιο καπνού (kiraç duhani tarla) 1 300.00 2,100.00
025   βαμβάκι 127 290.75 7,556.00
026   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 9 15.75 443.50
027   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 3 42.00 570.00
028   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 2 3.00 75.00
029   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 4 16.00 465.00
030   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 88 161.00 4,597.50
031   άνυδρο αγροτεμάχιο με βαμβάκι (susuz penbe tarlası) 19 49.50 1,300.00
032   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονο νερό (su basar penbe tarlası) 1 1.00 30.00
033   αρδευόμενο αγροτεμάχι με βαμβάκι (penbe tarlası-ı sulu) 1 2.50 75.00
034   αμπέλι 1,096 8,783.00 322,902.50
035   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 4 9.00 230.00
036   αγροτεμάχιο με αμπέλια (bağ tarlası) 1 4.00 80.00
037   αμπελώνας (bağ yeri) 1 5.00 150.00
038   αμπέλι (bağ) 1,090 8,765.00 322,442.50
039   δημητριακά 290 640.25 9,017.50
040   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 15 464.00 3,825.00
041   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 271 172.00 5,082.50
042   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 3 4.00 105.00
043   çiftlik hasıllık 1 0.25 5.00
044   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 1 0.50 200.00
045   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 780 2,955.75 61,706.50
046   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 27 65.25 2,470.00
047   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu bağçe tarlası) 1 1.00 30.00
048   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 1 1.00 30.00
049   αρδευόμενο ιδιωτικό αγροτεμάχιο (sulu hassa tarla) 2 0.75 22.50
050   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma' dolap) 21 49.50 2,475.00
051   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe maa dolab) 6 11.75 587.50
052   μερίδιο αγροτεμαχίου (hisse-i tarla) 6 45.00 675.00
053   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 1 0.50 20.00
054   εγκαταλελειμένος κήπος (hâli̇ bağçe) 1 8.00 320.00
055   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 448 435.50 16,210.00
056   άλλος κήπος (diğer bahçe) 1 1.00 50.00
057   κήπος (bağçe) 126 127.25 5,977.50
058   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 30 227.00 6,551.50
059   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 11 71.25 3,675.00
060   οπωρώνας με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (meyveli ve dolaplı bağçe) 1 2.00 100.00
061   αγροτεμάχιο (tarla) 59 1,075.00 10,158.00
062   οπωρώνας (eşcar-ı müsmireli bağçe) 1 1.00 200.00
063   άλλος κήπος με καρπούς και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (diğer meyve bağçesi ma' dolap) 1 4.00 200.00
064   αρδευόμενος κήπος (bağçe-i sulu) 2 0.75 37.50
065   εγκαταλελειμένο χωράφι (hâli tarla) 9 170.50 1,422.00
066   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarlası) 5 53.00 440.00
067   κήπος με άφθονη άρδευση (su basar bağçe) 1 0.50 25.00
068   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 25 616.00 10,617.50
069   469 1,044.75 20,225.00
070   αλώνι (harman) 234 249.00 3,940.00
071   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 72 44.25 975.50
072   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 2 0.25 150.00
073   μάντρα (mandira) 14 14.00 645.00
074   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 147 737.25 14,514.50
075   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 485 10,658.00 80,580.00
076   κατεστραμμένο οικόπεδο (arsa-i virane) 1 1.00 60.00
077   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 484 10,657.00 80,520.00
078   άλλο άγονο χωράφι (diğer kiraç tarla) 1 150.00 750.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 2,215 23,886 225,086.00
002   Σύνολο μουριών 2 5 22.00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 4 12.00
004   μουριές (dut eşcâri) 1 1 10.00
005   ελιές 1,144 14,303 165,317.00
006   ελιές (zeytun eşcarı) 76 832 8,835.00
007   ορεινές (άγριες) ελιές (eşcar-ı zeytun dağı) 1 20 200.00
008   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytuni) 2 15 150.00
009   ορεινή (άγρια) και πεδινή (ήμερη) ελιά (dağ ve ova zeytuni) 1 120 1,200.00
010   ορεινές (άγριες) ελιές (dağ zeytun eşcarı) 4 139 1,390.00
011   ελιά (şecer-i zeytun) 4 4 40.00
012   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 1 50 750.00
013   πεδινές (ήμερες) ελιές (ova zeytini eşcarı) 1 7 105.00
014   ελιές κήπου (zeytun-ı bağ eşcarı) 1 40 600.00
015   ελιά κήπου (bağ zeytini) 23 211 2,110.00
016   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 3 60 600.00
017   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 535 7,234 77,655.00
018   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 2 56 560.00
019   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 109 1,509 21,620.00
020   ελιά (zeytun 2) 111 1,557 19,933.00
021   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 262 2,288 27,054.00
022   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 4 17 255.00
023   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 1 6 90.00
024   ελιές (eşcar-ı zeytun) 4 144 2,260.00
025   Σύνολο αμυγδαλιών 246 573 3,170.00
026   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 75 126 630.00
027   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 160 431 2,460.00
028   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 5 7 35.00
029   αμυγδαλιά (badem 2) 5 8 40.00
030   αμυγδαλιά (badem ağacı) 1 1 5.00
031   καρυδιές 283 488 4,885.00
032   καρυδιές (şecer-i ceviz) 20 20 205.00
033   καρυδιές (ceviz eşcarı) 38 50 500.00
034   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 214 396 3,960.00
035   καρυδιά (ceviz 2) 10 21 210.00
036   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 1 1 10.00
037   φουντουκιές 48 456 4,635.00
038   φουντουκιές (eşcar-ı fındık) 48 456 4,635.00
039   χαρουπιές 492 8,061 47,057.00
040   χαρουπιά (harub 2) 74 1,342 7,764.00
041   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 254 4,066 24,828.00
042   χαρουπιές (harub eşcarı) 164 2,653 14,465.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 2,155 814 415,120.00
002   σπίτι (hane) 1,597 188 252,352.50
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 205 38 23,032.50
004   άλλο σπίτι (hane-i diğer) 6 0 560.00
005   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 8 0 695.00
006   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 0 25.00
007   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 1 0 25.00
008   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 2 0 2,000.00
009   σπίτια σε τσιφλίκια (çiftlik haneleri) 2 0 1,350.00
010   σπίτι εξημισείας (nısf-ı hane) 1 0 325.00
011   σπίτι με κήπο (hane ma' bağçe) 1 0 10,000.00
012   άλλο επίκοινο σπίτι (diğer müşterek hane) 1 0 200.00
013   ερειπωμένο σπίτι (hane-i virane) 1 1 50.00
014   άλλο σπίτι με κήπο (diğer hane ma' bağçe) 1 1 1,000.00
015   άλλο ερειπωμένο σπίτι (harabe diğer hane) 1 1 30.00
016   ερειπωμένο σπίτι (diğer hane-i harabe) 1 1 50.00
017   κατάστημα (dükkan) 56 47 18,830.00
018   μπακάλικο (bakkal dükkani) 1 1 500.00
019   καφενείο (kahve dükkani) 2 1 1,750.00
020   καφενείο (kahve hane) 2 1 1,750.00
021   μικρό κατάστημα (sagir dükkan) 2 2 500.00
022   μικρό κατάστημα (dükkan-ı sagir) 1 2 350.00
023   κατάστημα εξ ημισείας (nısf-ı dükkan) 2 0 300.00
024   ερειπωμένο κατάστημα (harabe mağaza) 1 16 550.00
025   άλλο ερειπωμένο κατάστημα (diğer harabe dükkan) 1 2 250.00
026   αγροτικά κτήρια 10 10 2,330.00
027   μάντρα (mandıra) 2 1 230.00
028   ληνός με πιεστήριο (şırahane mengenesi) 1 1 175.00
029   άλλος ληνός (πατητήρι) (diğer şırahane) 7 8 1,925.00
030   χαμάμ (hamam) 1 1 1,500.00
031   283 269 77,860.00
032   283 269 77,860.00
033   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 283 269 77,860.00
034   αποθήκη (mahzen) 49 27 24,445.00
035   άλλο κατάστημα (diğer mağaza) 2 3 1,350.00
036   κατάστημα (mağaza) 37 16 19,095.00
037   κατάστημα εξ ημισείας (nısf-ı mağaza) 2 1 500.00
038   επίκοινο κατάστημα (müşterek mağaza) 1 0 250.00
039   επίκοινο κατάστημα (diğer müşterek mağaza) 1 0 250.00
040   βυρσοδεψείο (debbağhane) 2 2 450.00
041   63 179 895.00
042   κυψέλη (ari kovani) 63 179 895.00
043   βοηθητικές κατασκευές 4 4 1,630.00
044   φράκτης (firahti) 1 1 5.00
045   ερειπωμένος ληνός (πατητήρι) (virane şirahane) 1 1 700.00
046   επίκοινος ληνός (πατητήρι) (müşterek şirahane) 2 2 925.00
047   Μύλοι 90 87 34,827.50
048   άλλος ελαιόμυλος (diğer yağ değirmeni) 1 1 75.00
049   ελαιόμυλος με μονόχωρο (yağ derğirmeni ma' oda) 1 1 200.00
050   ελαιόμυλος με σπίτι (yağ değirmeni ma' hane) 1 1 270.00
051   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 53 52 10,405.00
052   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harabe yağ değirmeni) 1 1 200.00
053   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 5 5 1,350.00
054   Νερόμυλοι 28 26 22,327.50
055   άλλος εξημισείας νερόμυλος (diğer nısf-ı su değirmeni) 1 1 450.00
056   ερειπωμένος νερόμυλος (harab su değirmeni) 1 1 1,500.00
057   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 25 23 19,877.50
058   χειμερινός μύλος (νερόμυλος) (kış değirmeni) 1 1 500.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 939 4,790 205,427.00
002   πρόβατα (agnam) 118 3,036 23,538.00
003   άλογο (bargi̇r) 69 89 16,950.00
004   φοράδα (kisrak) 46 62 11,900.00
005   άλογο αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolap bargiri) 1 1 200.00
006   αγελάδα (inek) 250 304 30,045.00
007   δαμαλάκι (dana) 20 22 990.00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 19 21 965.00
009   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 10 11 1,900.00
010   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 1 4 300.00
011   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 80.00
012   μουλάρι (katir) 96 104 49,200.00
013   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 3 3 1,100.00
014   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 2 3 1,500.00
015   αίγες (keçi̇) 25 619 4,928.00
016   βόδι (öküz) 375 407 78,500.00
017   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 213 221 55,250.00
018   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 2 4 450.00
019   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 4 227 1,816.00
020   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 140 1,120.00
021   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 1 40 320.00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 13, 2021, 7:56 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καζάς Λεμεσού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6293/ στις 03/07/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό