Όνομα: Καζάς Λεμεσού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kaza-i Limason
Κατηγορία: καζάς (kaza)
Διοικητική υπαγωγή: Επαρχία της Κύπρου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 592.117,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
248.168,5 126.227,0 170.962,5 78.924,0
41,9% 21,3% 28,9% 13,3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Καζάς Λεμεσού (Αυτή η εγγραφή) 0 0,00%
Αγρίδια (τα) Ağridya 7.008 1,18%
Κλωνάρι Kilonari 7.474 1,26%
Παρεκκλησιά Balyokilisa 6.953 1,17%
Άγιος Τύχων Ayandihona 4.164 0,70%
Ασγάτα Azğada 7.646 1,29%
Ακρούντα Akruda 5.672 0,96%
Πεντάκωμο Pendakomi 11.064 1,87%
Φασούλα (Λεμεσού) Fasulya 8.111 1,37%
Βάσα (Κελλακίου) Vasa 11.683 1,97%
Πραστιό Pirasko 14.614 2,47%
Μονή Moni 11.041 1,86%
Σανίδα Sanidi 8.328 1,41%
Ορόγκου, η Οğronku 4.615 0,78%
Καλό Χωριό Kalohoryo 19.354 3,27%
Κελλάκι Cellaci 23.770 4,01%
Άγιος Κωνσταντίνος Aya Konstantino 9.060 1,53%
Άγιος Παύλος Aya Pavlo 12.285 2,07%
Μαθικολώνη Masikoloni 8.392 1,42%
Μέσα Γειτονιά Mesa'idonya 8.037 1,36%
Γερμασόγεια Yermasoya 11.327 1,91%
Άγιος Αθανάσιος Aya Atanas 10.722 1,81%
Φοινικάρια (τα) Finikarya 5.196 0,88%
Μουτταγιάκα Mutayaka 3.950 0,67%
Αθρακός, ο Atrako 6.548 1,11%
Αψιού Apşu 16.412 2,77%
Αρμενοχώρι Armenohor 3.499 0,59%
Μοναγρούλλι Monağrul 9.777 1,65%
Πύργος Pirko 9.588 1,62%
Ζωοπηγή Zοyi 13.383 2,26%
Αρακαπάς Arakapa 9.318 1,57%
Μύλοι, οι Miloz 18.363 3,10%
Kato Yerona Kado Diyerona 3.052 0,52%
Λουβαράς Loğara 7.045 1,19%
Ποταμίτισσα Podamidissa 8.858 1,50%
Επταγώνεια Eftağonya 12.372 2,09%
Βίκλα Vikla 7.278 1,23%
∆ύμες (οι) Dimes 6.705 1,13%
Αγρός Ağro 14.315 2,42%
Συκόπετρα Sikopedra 5.030 0,85%
Άγιος Θεόδωρος (Λεμεσού) Aya Todori 12.215 2,06%
Κάτω Μύλος Kado Mili 5.190 0,88%
Πελένδρι Pelendrya 7.302 1,23%
Άγιος Ιωάννης (Λεμεσού) Aya Yani 4.748 0,80%
Τραχώνι (Λεμεσού) Tırahon 7.902 1,33%
Σωτήρα (Λεμεσός) Sodira 7.552 1,28%
∆ιερώνα Pano Dikerona 16.165 2,73%
Λεμεσός Limason 77.790 13,14%
Kasaba-i Limason Kasaba-i Limason 81.258 13,72%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Επαρχία της Κύπρου:
1.271,00
20.052,00
6,3%
Επαρχία της Κύπρου:
52,00
462,00
11,3%
Επαρχία της Κύπρου:
1.473,00
24.940,00
5,9%
Επαρχία της Κύπρου:
62,00
1.005,00
6,2%
Επαρχία της Κύπρου:
3.362,00
40.177,00
8,4%
Γαίες (εμβαδόν)
Επαρχία της Κύπρου:
12.630,25
317.736,38
4,0%
Γαίες (αξία)
Επαρχία της Κύπρου:
248.168,50
5.462.953,93
4,5%
Επαρχία της Κύπρου:
2.215,00
16.494,00
13,4%
Επαρχία της Κύπρου:
2.155,00
24.827,00
8,7%
Επαρχία της Κύπρου:
12.125,00
104.335,00
11,6%
Επαρχία της Κύπρου:
228,00
5.470,00
4,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
126.227,00
1.377.941,00
9,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
170.962,50
2.461.919,50
6,9%
Επαρχία της Κύπρου:
939,00
16.552,00
5,7%
Ζώα (αριθμός)
Επαρχία της Κύπρου:
3.618,00
157.660,00
2,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
78.924,00
2.137.807,00
3,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
592.117,00
11.190.961,43
5,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γυναίκα του Χατζή Ζωρζή γιου του Χατζή Κωνσταντή
Αγιος Αντώνιος 600,00
Χατζή Ζωρζής γιος του Χατζή Κωνσταντή
Αγιος Αντώνιος 0,00
Σάββας γιος του Αντώνη
Αγία Νάπα, ενορία Λεμεσού 150,00
Γιαννής γιος του Λουίζου
Μονή 1.241,00
Αντιπρόσωπος του προξένου της Αγγλίας εκ των αυστριακών υπηκόων Νικολάκης Δημήτρης
Λεμεσός 8.000,00
Γάλλος υποπρόξενος Fransalı Nefortelli
Λεμεσός 8.000,00
Αντιπρόσωπος του προξένου της Αγγλίας εκ των υπηκόων του αυστριακού κράτους Νικολάκης Δημήτρης Φράγκος
Λεμεσός 5.365,00
Εκ των αυστριακών υπηκόων Γιαννής Δημήτρης Φράγκος
Λεμεσός 12.700,00
Γυναίκα του εκ των αυστριακών υπηκόων Γιαννή Δημήτρη Φράγκου
Λεμεσός 2.500,00
Μαρτής γιος του Αντωνή
Σωτήρα (Λεμεσός) 355,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 3.362 15.020,50 281.764,00
002   γη με βλάστηση 2.408 6.801,25 210.635,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 109 172,25 6.642,50
004   καλλιέργειες μουριάς 75 61,50 3.107,50
005   αρδευόμενος κήπος με μουριές (dutlu sulu bağçe) 1 0,50 25,00
006   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 60 44,25 2.042,50
007   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dut bağçesi ma dolab) 2 3,50 250,00
008   κήπος με μουριές (bağçe dutlu) 1 1,00 50,00
009   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 9 5,50 290,00
010   κήπος με μουριές και αλακάτι (bağçe dutlu ma' dolap) 1 0,75 150,00
011   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dutlu bağçe ma' dolap) 1 6,00 300,00
012   καλλιέργειες ελιάς 15 90,00 1.100,00
013   ελαιώνας (bağçe zeytini 2) 15 90,00 1.100,00
014   καλλιέργειες φουντουκιάς 1 0,50 25,00
015   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçesi) 1 0,50 25,00
016   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 2 10,00 1.750,00
017   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 16 10,25 660,00
018   1.519 4.386,50 159.533,50
019   2 0,50 50,00
020   καλλιεργήσιμο περιβόλι/κήπος (mamur bağçe) 2 0,50 50,00
021   καπνά 3 304,00 2.175,00
022   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 1 1,00 30,00
023   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 1 3,00 45,00
024   ακαλλιέργητο αγροτεμάχιο καπνού (kiraç duhani tarla) 1 300,00 2.100,00
025   βαμβάκι 127 188,75 4.676,00
026   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 9 12,75 323,50
027   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 3 40,00 520,00
028   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 2 3,00 75,00
029   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 4 16,00 465,00
030   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 88 72,50 2.062,50
031   άνυδρο αγροτεμάχιο με βαμβάκι (susuz penbe tarlası) 19 41,00 1.125,00
032   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονο νερό (su basar penbe tarlası) 1 1,00 30,00
033   αρδευόμενο αγροτεμάχιο με βαμβάκι (penbe tarlası-ı sulu) 1 2,50 75,00
034   αμπέλι 1.096 3.421,50 146.987,50
035   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 4 9,00 230,00
036   αγροτεμάχιο με αμπέλια (bağ tarlası) 1 4,00 80,00
037   αμπελώνας (bağ yeri) 1 5,00 150,00
038   αμπέλι (bağ) 1.090 3.403,50 146.527,50
039   δημητριακά 290 471,25 5.445,00
040   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 15 399,00 3.225,00
041   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 271 68,00 2.110,00
042   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 3 4,00 105,00
043   çiftlik hasıllık 1 0,25 5,00
044   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 1 0,50 200,00
045   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 780 2.242,50 44.459,00
046   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 27 59,75 2.350,00
047   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu bağçe tarlası) 1 1,00 30,00
048   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 1 1,00 30,00
049   αρδευόμενο ιδιωτικό αγροτεμάχιο (sulu hassa tarla) 2 0,75 22,50
050   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma' dolap) 21 39,00 1.950,00
051   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe maa dolab) 6 11,25 562,50
052   μερίδιο αγροτεμαχίου (hisse-i tarla) 6 37,00 555,00
053   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 1 0,50 20,00
054   εγκαταλελειμμένος κήπος (hâli̇ bağçe) 1 8,00 320,00
055   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 448 138,75 6.165,00
056   άλλος κήπος (diğer bahçe) 1 1,00 50,00
057   κήπος (bağçe) 126 93,75 4.650,00
058   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 30 162,00 4.901,50
059   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 11 60,25 3.125,00
060   οπωρώνας με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (meyveli ve dolaplı bağçe) 1 2,00 100,00
061   αγροτεμάχιο (tarla) 59 832,00 7.708,00
062   οπωρώνας (eşcar-ı müsmireli bağçe) 1 1,00 200,00
063   άλλος κήπος με καρπούς και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (diğer meyve bağçesi ma' dolap) 1 4,00 200,00
064   αρδευόμενος κήπος (bağçe-i sulu) 2 0,75 37,50
065   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 9 170,50 1.422,00
066   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarlası) 5 53,00 440,00
067   κήπος με άφθονη άρδευση (su basar bağçe) 1 0,50 25,00
068   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 25 576,00 10.157,50
069   469 673,25 12.811,00
070   αλώνι (harman) 234 49,00 810,00
071   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 72 23,00 571,50
072   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 2 0,25 150,00
073   μάντρα (mandira) 14 9,00 395,00
074   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 147 592,00 10.884,50
075   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 485 7.546,00 58.318,00
076   κατεστραμμένο οικόπεδο (arsa-i virane) 1 1,00 60,00
077   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 484 7.545,00 58.258,00
078   άλλο άγονο χωράφι (diğer kiraç tarla) 1 150,00 750,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 2.215 16.502 160.836,00
002   Σύνολο μουριών 2 5 22,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 4 12,00
004   μουριές (dut eşcâri) 1 1 10,00
005   ελιές 1.144 10.079 120.864,00
006   ελιές (zeytun eşcarı) 76 588 6.445,00
007   ορεινές (άγριες) ελιές (eşcar-ı zeytun dağı) 1 20 200,00
008   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytuni) 2 15 150,00
009   ορεινή (άγρια) και πεδινή (ήμερη) ελιά (dağ ve ova zeytuni) 1 120 1.200,00
010   ορεινές (άγριες) ελιές (dağ zeytun eşcarı) 4 139 1.390,00
011   ελιά (şecer-i zeytun) 4 2 20,00
012   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 1 50 750,00
013   πεδινές (ήμερες) ελιές (ova zeytini eşcarı) 1 7 105,00
014   ελιές κήπου (zeytun-ı bağ eşcarı) 1 40 600,00
015   ελιά κήπου (bağ zeytini) 23 161 1.610,00
016   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 3 60 600,00
017   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 535 4.670 52.329,00
018   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 2 56 560,00
019   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 109 1.438 20.236,00
020   ελιά (zeytun 2) 111 937 12.278,00
021   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 262 1.615 19.876,00
022   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 4 17 255,00
023   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 1 6 90,00
024   ελιές (eşcar-ı zeytun) 4 144 2.260,00
025   Σύνολο αμυγδαλιών 246 294 1.685,00
026   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 75 57 285,00
027   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 160 221 1.320,00
028   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 5 7 35,00
029   αμυγδαλιά (badem 2) 5 8 40,00
030   αμυγδαλιά (badem ağacı) 1 1 5,00
031   καρυδιές 283 202 2.025,00
032   καρυδιές (şecer-i ceviz) 20 5 55,00
033   καρυδιές (ceviz eşcarı) 38 22 220,00
034   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 214 161 1.610,00
035   καρυδιά (ceviz 2) 10 13 130,00
036   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 1 1 10,00
037   φουντουκιές 48 239 2.465,00
038   φουντουκιές (eşcar-ı fındık) 48 239 2.465,00
039   χαρουπιές 492 5.683 33.775,00
040   χαρουπιά (harub 2) 74 815 4.875,00
041   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 254 2.978 18.325,00
042   χαρουπιές (harub eşcarı) 164 1.890 10.575,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 2.155 361 218.465,00
002   σπίτι (hane) 1.597 53 120.552,50
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 205 16 16.062,50
004   άλλο σπίτι (hane-i diğer) 6 0 560,00
005   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 8 0 695,00
006   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 0 25,00
007   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 1 0 25,00
008   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 2 0 2.000,00
009   σπίτια σε τσιφλίκια (çiftlik haneleri) 2 0 1.350,00
010   σπίτι εξ ημισείας (nısf-ı hane) 1 0 325,00
011   σπίτι με κήπο (hane ma' bağçe) 1 0 10.000,00
012   άλλο επίκοινο σπίτι (diğer müşterek hane) 1 0 200,00
013   ερειπωμένο σπίτι (hane-i virane) 1 1 50,00
014   άλλο σπίτι με κήπο (diğer hane ma' bağçe) 1 1 1.000,00
015   άλλο ερειπωμένο σπίτι (harabe diğer hane) 1 1 30,00
016   ερειπωμένο σπίτι (diğer hane-i harabe) 1 1 50,00
017   κατάστημα (dükkan) 56 35 14.185,00
018   μπακάλικο (bakkal dükkani) 1 1 500,00
019   καφενείο (kahve dükkani) 2 1 1.750,00
020   καφενείο (kahve hane) 2 1 1.750,00
021   μικρό κατάστημα (sagir dükkan) 2 2 500,00
022   μικρό κατάστημα (dükkan-ı sagir) 1 2 350,00
023   κατάστημα εξ ημισείας (nısf-ı dükkan) 2 0 150,00
024   ερειπωμένο κατάστημα (harabe mağaza) 1 16 550,00
025   άλλο ερειπωμένο κατάστημα (diğer harabe dükkan) 1 2 250,00
026   αγροτικά κτήρια 10 9 2.155,00
027   μάντρα (mandıra) 2 1 230,00
028   ληνός με πιεστήριο (şırahane mengenesi) 1 1 175,00
029   άλλος ληνός (πατητήρι) (diğer şırahane) 7 7 1.750,00
030   χαμάμ (hamam) 1 1 1.500,00
031   283 39 32.785,00
032   283 39 32.785,00
033   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 283 39 32.785,00
034   αποθήκη (mahzen) 49 16 18.745,00
035   άλλο κατάστημα (diğer mağaza) 2 3 1.350,00
036   κατάστημα (mağaza) 37 8 14.545,00
037   κατάστημα εξ ημισείας (nısf-ı mağaza) 2 1 250,00
038   επίκοινο κατάστημα (müşterek mağaza) 1 0 250,00
039   επίκοινο κατάστημα (diğer müşterek mağaza) 1 0 250,00
040   βυρσοδεψείο (debbağhane) 2 2 450,00
041   63 152 760,00
042   κυψέλη (ari kovani) 63 152 760,00
043   βοηθητικές κατασκευές 4 3 1.630,00
044   φράκτης (firahti) 1 1 5,00
045   ερειπωμένος ληνός (πατητήρι) (virane şirahane) 1 1 700,00
046   επίκοινος ληνός (πατητήρι) (müşterek şirahane) 2 1 925,00
047   Μύλοι 90 51 25.702,50
048   άλλος ελαιόμυλος (diğer yağ değirmeni) 1 1 75,00
049   ελαιόμυλος με μονόχωρο (yağ derğirmeni ma' oda) 1 1 200,00
050   ελαιόμυλος με σπίτι (yağ değirmeni ma' hane) 1 1 270,00
051   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 53 30 8.730,00
052   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harabe yağ değirmeni) 1 1 200,00
053   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 5 5 1.350,00
054   Νερόμυλοι 28 12 14.877,50
055   άλλος εξ ημισείας νερόμυλος (diğer nısf-ı su değirmeni) 1 1 450,00
056   ερειπωμένος νερόμυλος (harab su değirmeni) 1 1 1.500,00
057   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 25 9 12.427,50
058   χειμερινός μύλος (νερόμυλος) (kış değirmeni) 1 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 939 3.911 90.934,00
002   πρόβατα (agnam) 118 2.757 21.290,00
003   άλογο (bargi̇r) 69 44 8.150,00
004   φοράδα (kisrak) 46 30 5.900,00
005   άλογο αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolap bargiri) 1 1 200,00
006   αγελάδα (inek) 250 134 13.045,00
007   δαμαλάκι (dana) 20 14 590,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 19 13 565,00
009   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 10 8 1.300,00
010   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 1 4 300,00
011   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 80,00
012   μουλάρι (katir) 96 36 18.700,00
013   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 3 3 1.100,00
014   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 2 3 1.500,00
015   αίγες (keçi̇) 25 584 4.608,00
016   βόδι (öküz) 375 125 22.875,00
017   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 213 58 14.500,00
018   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 2 4 450,00
019   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 4 227 1.816,00
020   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 140 1.120,00
021   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 1 40 320,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 13, 2021, 7:56 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καζάς Λεμεσού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6293/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό