Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6298
UUID βάσης δεδομένων: 98be0596-37d0-4579-b177-78e991d8ca30
Όνομα: Καζάς Επισκοπής
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kaza-i Piskopu
Κατηγορία: καζάς (kaza)
Διοικητική υπαγωγή: Επαρχία της Κύπρου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 512.738,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
194.111,0 50.422,0 134.414,0 133.791,0
37,9% 9,8% 26,2% 26,1%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Καζάς Επισκοπής (Αυτή η εγγραφή) 0 0,00%
Παλόδεια Palodya 4.360 0,85%
Κάτω Πολεμίδια (τα) Kado Polamidya 33.403 6,51%
Ασώματος (Λεμεσού) Asomato 8.037 1,57%
Αγία Φύλαξις, η Aya Fila 46.966 9,16%
Κορφή Korfi 19.858 3,87%
Σπιτάλι İspidalli 10.598 2,07%
Πάνω Πολεμίδια (τα) Pano Polemidya 11.527 2,25%
Γεράσα Yerasa 15.556 3,03%
Απεσιά Apeşa 9.772 1,91%
Παραμύθα Podamida 11.087 2,16%
Ζακάκι, το Zakaci 10.940 2,13%
Ερήμη Erimi 16.213 3,16%
Καντού (το) Kandu 9.924 1,94%
Κολόσσι Koloş 68.835 13,42%
Φασούρι, το Fasuri 30.664 5,98%
Ayios Nikolaos Mon. Aya Nikola Manastırı 1.530 0,30%
Κάτω Κιβίδες (οι) Kado Civides 15.934 3,11%
Πάνω Κιβίδες (οι) Pano Civides 26.912 5,25%
Επισκοπή (Λεμεσού) Piskobi 160.624 31,33%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Επαρχία της Κύπρου:
548,00
20.053,00
2,7%
Επαρχία της Κύπρου:
27,00
464,00
5,8%
Επαρχία της Κύπρου:
632,00
24.940,00
2,5%
Επαρχία της Κύπρου:
634,00
25.232,00
2,5%
Επαρχία της Κύπρου:
1.222,00
40.177,00
3,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Επαρχία της Κύπρου:
11.393,16
580.135,86
2,0%
Γαίες (αξία)
Επαρχία της Κύπρου:
194.111,00
10.418.410,18
1,9%
Επαρχία της Κύπρου:
695,00
16.494,00
4,2%
Επαρχία της Κύπρου:
768,00
24.827,00
3,1%
Επαρχία της Κύπρου:
6.931,00
198.070,00
3,5%
Επαρχία της Κύπρου:
1.061,00
26.834,00
4,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
50.422,00
2.428.941,00
2,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
134.414,00
5.966.619,50
2,3%
Επαρχία της Κύπρου:
563,00
16.552,00
3,4%
Ζώα (αριθμός)
Επαρχία της Κύπρου:
3.507,00
212.455,00
1,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
133.791,00
4.485.358,00
3,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
512.738,00
23.300.128,68
2,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Salih
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Πολεμίδια (τα) 40,00
Γιαννής γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Φύλαξις, η 115,00
Εξισλαμισθείς Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παλόδεια 260,00
Yoakim γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλόδεια 815,00
Ζαχαρίας γιος του παπά Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλόδεια 725,00
Νικόλας γιος του Ζαχαρία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλόδεια 565,00
Γυναίκα του Νικόλα γιου του Ζαχαρία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλόδεια 60,00
Μιχαήλ γιος του Ζαχαρία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλόδεια 285,00
Γυναίκα του Μιχαήλ γιου του Ζαχαρία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλόδεια 50,00
Αντωνής γιος του Καρά Νικολού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλόδεια 1.125,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 1.222 11.393,16 194.111,00
002   γη με βλάστηση 719 4.922,75 144.988,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 113 121,00 6.325,00
004   καλλιέργειες μουριάς 80 94,75 4.707,50
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 61 68,75 3.352,50
006   αρδευόμενος κήπος με μουριές (sulu dut bağçesi) 1 0,50 25,00
007   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 18 25,50 1.330,00
008   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 33 26,25 1.617,50
009   μη δενδρώδης καλλιέργεια 292 1.561,50 53.539,50
010   λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) 1 0,50 15,00
011   αγροτεμάχιο με μαυρομάτικα και άφθονη άρδευση (böğürülce su basar tarla) 1 0,50 15,00
012   βαμβάκι 73 382,00 11.520,00
013   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 9,00 410,00
014   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 1 2,00 60,00
015   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 1 4,00 120,00
016   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 44 210,50 6.340,00
017   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 19 136,00 3.975,00
018   άνυδρο αγροτεμάχιο με βαμβάκι (susuz penbe tarlası) 1 10,00 100,00
019   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονο νερό (su basar penbe tarlası) 5 10,50 515,00
020   αμπέλι 152 1.052,00 40.040,00
021   αμπέλι (bağ) 151 1.052,00 39.940,00
022   κατεστραμμένο αμπέλι (harab bağ) 1 0,00 100,00
023   δημητριακά 66 127,00 1.964,50
024   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 80,00 750,00
025   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 63 47,00 1.214,50
026   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 314 3.240,25 85.123,50
027   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 40 1.315,50 46.126,00
028   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu bağçe tarlası) 1 50,00 3.000,00
029   ιδιωτικό χωράφι με άφθονο νερό (su basar hassa tarla) 2 38,00 380,00
030   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 145 150,75 7.902,50
031   άλλος κήπος (diğer bahçe) 3 6,00 300,00
032   κήπος (bağçe) 13 65,50 3.210,00
033   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 3 4,00 75,00
034   άλλος οπωρώνας (diğer meyveli bağçe) 1 1,00 80,00
035   αρδευόμενος κήπος με φρούτα (sulu meyveli bağçe) 1 0,50 25,00
036   αγροτεμάχιο (tarla) 13 150,50 1.615,00
037   αρδευόμενος κήπος (bağçe-i sulu) 1 0,50 25,00
038   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 5 335,00 1.325,00
039   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarlası) 1 5,00 100,00
040   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 2 70,00 1.400,00
041   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 83 1.048,00 19.560,00
042   άλλη χρήση γης 202 392,41 8.869,50
043   αλώνι (harman) 113 114,00 1.800,00
044   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 10 3,50 82,00
045   μάντρα (mandira) 19 19,00 1.270,00
046   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 60 255,91 5.717,50
047   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 301 6.078,00 40.253,50
048   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 301 6.078,00 40.253,50
049   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 1,00 50,00
050   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 1,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 695 6.931 50.422,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 326 1.665 18.675,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 52 217 2.315,00
004   ορεινές (άγριες) ελιές (eşcar-ı zeytun dağı) 1 5 75,00
005   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytuni) 8 39 390,00
006   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytun) 1 10 100,00
007   άλλη ελιά (diğer zeytun) 1 2 20,00
008   ελιά (şecer-i zeytun) 2 2 25,00
009   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 1 1 10,00
010   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 41 240 2.315,00
011   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 26 136 1.640,00
012   ελιά (zeytun 2) 4 9 100,00
013   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 189 1.004 11.685,00
014   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 31 58 290,00
015   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 4 7 35,00
016   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 23 46 230,00
017   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 3 4 20,00
018   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
019   καρυδιά 14 23 210,00
020   καρυδιές (şecer-i ceviz) 2 2 20,00
021   καρυδιές (ceviz eşcarı) 1 1 10,00
022   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 11 20 180,00
023   φουντουκιά 2 20 100,00
024   φουντουκιές (eşcar-ı fındık) 2 20 100,00
025   χαρουπιές 322 5.165 31.147,00
026   χαρουπιά (harub 2) 20 197 1.070,00
027   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 216 3.428 21.405,00
028   χαρουπιές (harub eşcarı) 84 1.524 8.587,00
029   άλλο δενδρύλλιο χαρουπιάς (diğer fidan-ı harub) 1 15 75,00
030   χαρουπιές (şecer-i harub) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 768 1.061 134.414,00
002   σπίτι (hane) 623 438 81.120,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 77 62 7.960,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 4 4 380,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 3 1 220,00
006   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 3 1 220,00
007   ερειπωμένο σπίτι (hane-i virane) 2 1 130,00
008   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 3 3 525,00
009   καφενείο (kahve dükkani) 1 1 250,00
010   καφενείο (kahve hane) 1 1 250,00
011   μικρό κατάστημα (sagir dükkan) 2 2 275,00
012   αγροτικά κτήρια 5 5 660,00
013   αχυρώνας (samanlik) 1 1 75,00
014   μάντρα (mandıra) 3 3 210,00
015   ληνός με πιεστήριο (şırahane mengenesi) 1 1 375,00
016   χαμάμ (hamam) 1 1 500,00
017   τμήμα κτηρίου 27 25 8.010,00
018   δωμάτιο 27 25 8.010,00
019   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 27 25 8.010,00
020   κτήριο προορισμένα για ζώα 71 341 1.294,00
021   κυψέλη (ari kovani) 70 340 1.194,00
022   στάβλος (ahir) 1 1 100,00
023   βοηθητικές κατασκευές 17 226 25.700,00
024   δεξαμενή και πηγάδι (havuz ve kuyu) 1 1 150,00
025   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 16 225 25.550,00
026   Μύλοι 21 22 16.605,00
027   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 9 9 1.935,00
028   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 4 4 1.070,00
029   Νερόμυλοι 8 9 13.600,00
030   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 750,00
031   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 7 8 12.850,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 435 3.370 99.541,00
002   πρόβατα (agnam) 78 2.531 21.312,00
003   άλογο (bargi̇r) 98 127 20.900,00
004   φοράδα (kisrak) 46 65 11.250,00
005   πουλάρι (tay) 9 11 600,00
006   πουλάρι (tay bargir) 1 1 100,00
007   άλογο για αλώνισμα (harman bargiri) 3 4 750,00
008   αγελάδα (inek) 108 154 14.115,00
009   δαμαλάκι (dana) 17 24 1.185,00
010   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 17 24 1.185,00
011   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 2 2 400,00
012   νεαρός ταύρος (tosun) 4 6 330,00
013   μουλάρι (katir) 54 58 24.700,00
014   κουτσό μουλάρι (topal katır) 1 1 350,00
015   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 1 500,00
016   αίγες (keçi̇) 12 216 1.728,00
017   βόδι (öküz) 81 117 15.450,00
018   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 4 167 1.336,00
019   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 4 167 1.336,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 13, 2021, 8:07 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καζάς Επισκοπής. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6298/ στις 03/03/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό