Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6301
UUID βάσης δεδομένων: 531f681d-a2ea-4288-9d9f-b9d461b4e06a
Όνομα: Λάπηθος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Labta
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 639.956,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
361.326,0 118.374,0 109.360,0 50.896,0
56,5% 18,5% 17,1% 8,0%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Λάπηθος (Αυτή η εγγραφή) 0 0,00%
Πέντε τσιφλίκια του βακουφιού της Αγίας Σοφίας Lefkoşa'da vaki Aya Sofya-yı Kebir Cami-i Şerifine vakıf olan beş kıta çiftlik 4.000 0,63%
Ενορία Αγίου Θεοδώρου Aya Todoro 72.355 11,31%
Prodromos Podromo 19.101 2,98%
Agia Anastasia Aya Anastasya 29.760 4,65%
Agios Loukas Aya Luka 74.030 11,57%
Καραβάς Karava 227.902 35,61%
Agia Paraskevi Aya Paraskevi 27.673 4,32%
Lapta Karyesi Kurbunda Lapta Karyesi Kurbunda 25.410 3,97%
Labta cami Cami 159.726 24,96%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
562,00
1.423,00
39,5%
Καζάς Κερύνειας:
9,00
43,00
20,9%
Καζάς Κερύνειας:
623,00
1.607,00
38,8%
Καζάς Κερύνειας:
638,00
1.643,00
38,8%
Καζάς Κερύνειας:
1.173,00
2.866,00
40,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
6.849,50
30.017,52
22,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
361.326,00
611.147,50
59,1%
Καζάς Κερύνειας:
811,00
2.011,00
40,3%
Καζάς Κερύνειας:
643,00
1.713,00
37,5%
Καζάς Κερύνειας:
8.684,00
35.582,00
24,4%
Καζάς Κερύνειας:
686,00
2.345,00
29,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
118.374,00
389.495,00
30,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
109.360,00
263.601,00
41,5%
Καζάς Κερύνειας:
252,00
915,00
27,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
1.182,00
20.490,00
5,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
50.896,00
287.405,00
17,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
639.956,00
1.551.648,50
41,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ali γιος του Bican
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Labta cami 1.410,00
Abdurrahman γιος του Korkud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Labta cami 340,00
Hasan γιος του Hacı İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Labta cami 1.439,00
Ahmed γιος του μουλλά (ιεροδιδάσκαλου) Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Labta cami 2.030,00
Καρά Muhammed γιος του Korkud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Labta cami 589,00
Ali γιος του Korkud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Labta cami 100,00
Ali γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Labta cami 80,00
Süleyman γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Labta cami 787,00
Ali γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Labta cami 160,00
Mustafa Efendi γιος του Hacı Salih
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Labta cami 1.730,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 1.173 6.849,50 361.326,00
002   γη με βλάστηση 909 6.238,75 338.696,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 216 136,25 12.420,00
004   καλλιέργειες μουριάς 204 129,25 11.745,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 203 129,00 11.720,00
006   κήπος με προσμίξεις μουριών (mahlut dut bağçesi) 1 0,25 25,00
007   καλλιέργειες ελιάς 1 1,00 50,00
008   ελαιώνας (zeytun bağçesi) 1 1,00 50,00
009   καλλιέργειες λεμονιάς 11 6,00 625,00
010   λεμονόκηπος (limon bağçesi) 11 6,00 625,00
011   μη δενδρώδης καλλιέργεια 425 4.728,25 195.978,50
012   λαχανικό 46 36,00 3.395,00
013   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 46 36,00 3.395,00
014   βαμβάκι 22 137,50 11.005,00
015   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 4,00 400,00
016   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 20 133,50 10.605,00
017   αμπέλι 111 355,50 11.545,00
018   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 3 3,50 205,00
019   νέος αμπελώνας (cedid bağ) 6 12,50 625,00
020   αμπέλι (bağ) 100 335,50 10.515,00
021   καινούργιος αμπελώνας (bağ-ı cedid) 2 4,00 200,00
022   δημητριακά 246 4.199,25 170.033,50
023   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 241 4.196,00 169.876,00
024   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 2 2,00 120,00
025   αγροτεμάχιο με δημητριακά για ζωοτροφές (hasıl tarla) 3 1,25 37,50
026   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 268 1.374,25 130.298,00
027   βακουφικό αγροτεμάχιο (vakıf tarla) 1 1,00 8,00
028   κήπος (bağçe) 3 2,50 200,00
029   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 249 354,25 29.045,00
030   μικτός κήπος (mahlut bağçe) 11 5,25 500,00
031   αγροτεμάχιο (tarla) 3 1.011,00 100.520,00
032   κήπος με αυλή (havli bağçe) 1 0,25 25,00
033   άλλη χρήση γης 249 475,75 20.839,50
034   αλώνι (harman) 19 19,00 380,00
035   ανεξάρτητη πηγή τρεχούμενου νερού (müstakil ma-i cari) 4 1,00 4.600,00
036   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 224 455,75 14.919,50
037   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-i cari) 2 0,00 940,00
038   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 15 135,00 1.790,00
039   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 15 135,00 1.790,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 811 8.684 118.374,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 43 202 1.259,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 43 202 1.259,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 542 6.955 109.120,00
005   δενδρύλλιο ορεινής (άγριας) ελιάς (fidan-ı dağ zeytini) 1 10 100,00
006   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 5 55 1.710,00
007   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 10 60 600,00
008   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 196 2.957 32.065,00
009   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 329 3.823 73.645,00
010   ελιά (zeytun 2) 1 50 1.000,00
011   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 15 35 175,00
012   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 14 34 170,00
013   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
014   καρυδιά 2 3 15,00
015   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 2 3 15,00
016   χαρουπιές 209 1.489 7.805,00
017   δενδρύλλιο χαρουπιάς (fidan-ı harub) 1 10 50,00
018   χαρουπιά (harub 2) 3 4 20,00
019   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 205 1.475 7.735,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 643 686 109.360,00
002   σπίτι (hane) 554 553 81.725,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 2 980,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 5 5 810,00
005   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 3 3 680,00
006   άλλο διώροφο σπίτι (fevkani diğer hane) 1 1 3.500,00
007   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 250,00
008   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 14 14 7.980,00
009   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 4 4 750,00
010   αγροτικά κτήρια 6 6 395,00
011   αχυρώνας (samanlik) 1 1 80,00
012   μάντρα (mandıra) 5 5 315,00
013   τμήμα κτηρίου 3 3 5.800,00
014   δωμάτιο 2 2 3.000,00
015   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 500,00
016   διώροφο κτήριο με δωμάτια (tahtani ve fevkani oda) 1 1 2.500,00
017   διόρωφο μοναστηριακό σύμπλεγμα κελιών (diğer tahtani oda) 1 1 2.800,00
018   αποθήκη (mahzen) 1 2 1.000,00
019   κτήριο προορισμένα για ζώα 14 57 445,00
020   κυψέλη (ari kovani) 12 55 265,00
021   στάβλος (ahir) 2 2 180,00
022   βοηθητικές κατασκευές 1 1 200,00
023   καλοκαιρινός νερόμυλος (yaş değirmen) 1 1 200,00
024   Μύλοι 60 60 19.045,00
025   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 15 15 4.000,00
026   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 6 6 1.150,00
027   Νερόμυλοι 24 24 11.140,00
028   νέος νερόμυλος (cedid su değirmeni) 1 1 100,00
029   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 20 20 9.260,00
030   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 3 3 1.780,00
031   μύλος (deği̇rmen) 15 15 2.755,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 173 1.101 30.646,00
002   πρόβατα (agnam) 9 330 2.640,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   αγελάδα (inek) 75 93 8.930,00
006   δαμαλάκι (dana) 6 8 380,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 6 8 380,00
008   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 2 2 300,00
009   μουλάρι (katir) 9 11 5.500,00
010   αίγες (keçi̇) 19 587 4.696,00
011   βόδι (öküz) 59 69 8.600,00
012   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 10 80,00
013   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 10 80,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 3, 2023, 7:36 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λάπηθος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6301/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό