Όνομα: Ναχιγιές Μόρφου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Nahiye-i Amorfa
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Morfou
Μόρφου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Morphou
Κατηγορία: ναχιγιές (nahiye)
Διοικητική υπαγωγή: Λευκωσία
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 972.741,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
661.438,5 31.096,0 176.755,0 112.902,0
68,0% 3,2% 18,2% 11,6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Ναχιγιές Μόρφου (Αυτή η εγγραφή) 0 0,00%
Φυλλιά Filya 11.582 1,19%
Μάσαρη (τα) Masari 20.561 2,11%
Νικήτας Nicida 4.045 0,42%
Αργάκι Arkacı 37.068 3,81%
Κυρά Cira 19.551 2,01%
Συριανοχώρι Sirkanohorko 12.483 1,28%
Livadhia Livayı Sirkanohorko 2.420 0,25%
Χρυσηλιού, του Rusilyu 8.936 0,92%
Πραστιό Pirasyo 7.684 0,79%
Καζιβερά Gazi Veren 12.399 1,27%
Καλό Χωριό Καπούτη Kaput 2.903 0,30%
Phloudhi Iflui İflubi 4.625 0,48%
Τσιφλίκι Παλαιόμυλου Balyomilo Çiftliği 2.030 0,21%
Πέτρα Pedra 48.027 4,94%
Πεντάγεια Pendaya 7.305 0,75%
Αγγολέμι Ankolem 10.758 1,11%
Κάτω Ζώδεια Kado Zotya 25.790 2,65%
Αστρομερίτης Astromerid 26.763 2,75%
Περιστερώνα (Λευκωσίας) Peristerona 70.172 7,21%
Κάτω Κουτραφάς Kudrafa 10.296 1,06%
Βυζακιά Vizaca 6.595 0,68%
Νικητάρι Nicidari 1.448 0,15%
Κατωκοπιά Kadakopya 34.907 3,59%
Ποτάμι Podami 3.453 0,35%
Άλωνα Alona 24.004 2,47%
Ασκάς Aska 5.248 0,54%
Φτερικούδι İfterikuyi 7.177 0,74%
Καννάβια Kanavya 6.580 0,68%
Ορούντα Orunda 42.764 4,40%
Ακάκι Akaci 150.191 15,44%
Αυλώνα Avlona 25.965 2,67%
Μένικο Meniko 49.182 5,06%
Λιβάδια (Λευκωσίας) (τα) Livatya 5.324 0,55%
Palekhori Morphou Palohor 12.795 1,32%
Λαγουδερά (τα) Lagudera 3.145 0,32%
Πολύστυπος Bolistibo 9.495 0,98%
Σαράντι Sarandi 573 0,06%
Αληθινού (το) Alihinu 3.608 0,37%
Πλατανιστάσα Biladanistasa 10.926 1,12%
Πάνω Ζώδεια Pano Zotya 21.190 2,18%
Αγία Μαρίνα (Ξυλιάτου) Aya Marina 4.725 0,49%
Ξυλιάτος İksalyadi 960 0,10%
Ελιά Elya 25.097 2,58%
∆ένεια Denya 9.184 0,94%
Μόρφου (του) Amorfa 162.813 16,74%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Λευκωσία:
1.278,00
2.409,00
53,1%
Λευκωσία:
42,00
52,00
80,8%
Λευκωσία:
1.461,00
3.103,00
47,1%
Λευκωσία:
84,00
161,00
52,2%
Λευκωσία:
2.600,00
5.736,00
45,3%
Γαίες (εμβαδόν)
Λευκωσία:
24.005,54
43.189,04
55,6%
Γαίες (αξία)
Λευκωσία:
661.438,50
985.252,00
67,1%
Λευκωσία:
1.137,00
2.211,00
51,4%
Λευκωσία:
1.628,00
3.267,00
49,8%
Λευκωσία:
2.176,00
8.823,00
24,7%
Λευκωσία:
337,00
405,00
83,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Λευκωσία:
31.096,00
153.571,00
20,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Λευκωσία:
176.755,00
292.372,50
60,5%
Λευκωσία:
1.158,00
2.147,00
53,9%
Ζώα (αριθμός)
Λευκωσία:
9.643,00
18.182,00
53,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Λευκωσία:
112.902,00
208.383,00
54,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Λευκωσία:
972.741,50
1.608.738,50
60,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γαβριήλ γιος του Λουίζου
Ορούντα 1.588,00
Χατζή Μιχαήλ γιος του Χατζή Πέτρου
Περιστερώνα (Λευκωσίας) 4.290,00
Σιδεράς Φλουρής γιος του Γιαννή
Περιστερώνα (Λευκωσίας) 550,00
Ali γιος του İsma'il
Κατωκοπιά 155,00
Mehmed Kethüda γιος του Mehmed
Μόρφου (του) 2.640,00
Ορφανό (αρσ.) του Mehmed Kethüda γιου του Mehmed
Μόρφου (του) 350,00
Μουεζίνης (ιερωμένος που καλεί τους Μουσουλμάνους για προσευχή) Mustafa γιος του Hüseyin
Μόρφου (του) 2.287,50
Emetullah κόρη του Osman
Μόρφου (του) 40,00
Μουεζίνης (ιερωμένος που καλεί τους Μουσουλμάνους για προσευχή) Hasan γιος του Mustafa
Μόρφου (του) 1.920,00
Γυναίκα του μουεζίνη (ιερωμένου που καλεί τους Μουσουλμάνους για προσευχή) Hasan γιου του Mustafa
Μόρφου (του) 60,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 2.600 26.106,79 703.511,00
002   γη με βλάστηση 2.036 24.511,79 671.379,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 216 87,01 13.937,50
004   καλλιέργειες μουριάς 69 21,01 1.667,50
005   κήπος με μουριές (bağçe-i dut) 1 0,25 25,00
006   κήπος με μουριές (eşcar-ı dut bağçesi) 3 0,75 85,00
007   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 65 20,01 1.557,50
008   καλλιέργειες συκιάς 1 1,00 50,00
009   κήπος με συκιές (inci̇r bağçesi̇) 1 1,00 50,00
010   καλλιέργειες φουντουκιάς 145 64,50 12.120,00
011   άλλο δασύλλιο με φουντουκιές (diğer fındıklık) 2 0,25 50,00
012   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçe tarlası) 4 1,50 300,00
013   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçe) 8 8,25 1.650,00
014   δασύλλιο με φουντουκιές (fındıklık) 26 14,50 3.065,00
015   κήπος με φουντουκιές (fındıklı bağçe) 4 4,00 700,00
016   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçesi) 101 36,00 6.355,00
017   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 0,50 100,00
018   911 5.290,03 137.313,50
019   31 17,25 2.260,00
020   καλλιεργήσιμο περιβόλι/κήπος (mamur bağçe) 31 17,25 2.260,00
021   λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) 3 18,00 750,00
022   αγροτεμάχιο με λουβιά (μαυρομάτικα) (börülce tarlası) 3 18,00 750,00
023   βαμβάκι 155 695,00 47.350,00
024   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 7 73,00 7.805,00
025   αγροτεμάχιο βαμβακιού (tarla-yı penbe) 2 2,00 130,00
026   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 60 176,50 15.890,00
027   άλλο αγροτεμάχιο βαμβακιού (diğer pembe tarlası) 1 0,50 25,00
028   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 2 153,00 7.650,00
029   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 83 290,00 15.850,00
030   αμπέλι 322 801,00 34.005,00
031   αμπέλι (bağ) 321 800,50 33.985,00
032   κατεστραμμένο αμπέλι (viran bağ) 1 0,50 20,00
033   δημητριακά 288 3.740,01 47.174,50
034   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 108 3.679,50 44.787,50
035   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 179 59,51 2.342,00
036   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 1 1,00 45,00
037   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 104 15,02 5.199,50
038   καλαμιώνας (kamışlık) 6 3,00 550,00
039   εγκαταλελειμμένο αγροτεμάχιο με ριζάρι (hali boya tarlası) 1 0,50 12,50
040   κατεστραμμένο αγροτεμάχιο με ριζάρι (viran boya tarla) 1 0,25 12,00
041   μικτές καλλιέργειες 2 1,50 400,00
042   κήπος με λεμονιές και μουριές (limon ve dut bağçesi) 1 0,50 200,00
043   κήπος με φουντουκιές και μουριές (fındık bağçesi ma' dut) 1 1,00 200,00
044   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 907 19.133,25 519.728,00
045   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 20 10,00 1.380,00
046   κήπος (bağçe) 27 25,75 2.277,50
047   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 42 16,25 2.690,00
048   περιβόλι (bostanlık) 1 5,00 125,00
049   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe ma' ma-yi cari) 1 2,00 400,00
050   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe ma' ma-yi cariyle) 1 1,50 2.000,00
051   καλλιεργήσιμο αγροτεμάχιο (mamur tarla) 1 500,00 15.000,00
052   αγροτεμάχιο (tarla) 804 16.797,00 482.505,50
053   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 7 1.770,00 12.750,00
054   κήπος με τρεχούμενο νερό και δεξαμενή (bağçe tarlası ma-i cari maa havuz) 1 0,75 150,00
055   καλλιεργήσιμος κήπος με τρεχούμενο νερό (mamur bağçe ma-yı cari) 1 4,00 400,00
056   οικόπεδο (hane yeri) 1 1,00 50,00
057   511 90,00 8.987,00
058   αλώνι (harman) 472 66,00 1.892,00
059   αλώνι (harman yeri) 30 13,00 305,00
060   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 2.000,00
061   kadim ma-i cari 1 0,00 3.000,00
062   μάντρα (mandira) 35 22,00 1.745,00
063   χειμαδιό (kışlık) 1 1,00 200,00
064   küttab türbesi için gül 1 1,00 150,00
065   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 53 1.505,00 23.145,00
066   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 53 1.505,00 23.145,00
067   ερειπωμένο άγονο χωράφι (hali kıraç tarla) 1 50,00 250,00
068   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 2 2,00 140,00
069   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 1,00 40,00
070   άγονο εγκαταλελειμμένο χωράφι (kıraç hali tarla) 1 200,00 5.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1.137 2.859 35.118,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 120 369 1.851,00
003   μουριές (dut) 2 10 50,00
004   μουριές (eşcar-ı dut) 111 338 1.726,00
005   μουριές (dut eşcarı) 7 21 75,00
006   ελιές 642 2.042 29.870,00
007   ελιές (zeytun eşcarı) 9 15 165,00
008   ορεινές (άγριες) ελιές (dağ zeytun eşcarı) 1 3 30,00
009   ελιά (şecer-i zeytun) 1 1 20,00
010   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 1 5 50,00
011   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 52 230 2.300,00
012   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 520 1.644 25.470,00
013   ελιά (zeytun 2) 58 144 1.835,00
014   συκιές 36 66 335,00
015   συκιές (şecere-i incir) 1 1 20,00
016   συκιά (incir) 2 2 10,00
017   συκιές (eşcar-ı incir) 30 60 290,00
018   συκιές (incir eşcarı) 2 2 10,00
019   συκιές (şecer-i incir) 1 1 5,00
020   Σύνολο αμυγδαλιών 164 217 1.142,00
021   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 16 25 120,00
022   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 138 165 897,00
023   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 1 1 5,00
024   αμυγδαλιά (badem 2) 9 26 120,00
025   καρυδιές 169 143 1.780,00
026   καρυδιές (ceviz eşcarı) 7 5 55,00
027   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 160 136 1.705,00
028   καρυδιά (ceviz 2) 2 2 20,00
029   χαρουπιές 3 12 65,00
030   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 3 12 65,00
031   αχλαδιές 1 2 20,00
032   αχλαδιές (eşcar-ı arrmud) 1 2 20,00
033   κυδωνιές 1 3 30,00
034   κυδωνιές (eşcar-ı ayva) 1 3 30,00
035   ανάμικτα δέντρα 1 5 25,00
036   μουριές και συκιές (dut ve incir eşcarı) 1 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 1.628 433 202.070,00
002   σπίτι (hane) 1.301 85 94.005,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 14 8 1.440,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 3 3 350,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 1 1 150,00
006   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 2 2 1.650,00
007   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 9 2 2.120,00
008   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 1 250,00
009   μονόροφο σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (fevkani ve sundurma hane) 1 1 380,00
010   ερειπωμένο σπίτι (virane hane) 1 1 45,00
011   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα και αυλή (hane ma' sundurma ve havlı) 2 1 185,00
012   ευρωπαϊκού τύπου σπίτι (frenk hane) 1 1 120,00
013   διώροφο σπίτι (hane-i fevkanili) 2 2 1.550,00
014   κατάστημα (dükkan) 2 2 650,00
015   παλαιοπωλείο (eski̇ci̇ dükkani) 1 1 150,00
016   καφενείο (kahve dükkani) 1 1 500,00
017   καφενείο (kahve hane) 1 1 500,00
018   αγροτικά κτήρια 22 8 2.790,00
019   μάντρα (mandıra) 3 3 240,00
020   ληνός με πιεστήριο (şırahane mengenesi) 19 5 2.550,00
021   81 12 7.575,00
022   81 12 7.575,00
023   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 81 12 7.575,00
024   αποθήκη (mahzen) 1 3 1.300,00
025   βυρσοδεψείο (debbağhane) 1 2 200,00
026   36 106 1.130,00
027   κυψέλη (ari kovani) 32 100 580,00
028   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 3 5 500,00
029   στάβλος (ahir) 1 1 50,00
030   βοηθητικές κατασκευές 151 187 47.720,00
031   πιεστήριο (πιθανότατα λινός) (mengene) 1 1 200,00
032   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari) 6 0 1.200,00
033   ερειπωμένος ληνός (πατητήρι) (harab şirahane) 5 2 695,00
034   ληνός με πιεστήριο (mengene şirahane) 2 1 250,00
035   αλακάτι (μαγγανοπήγαδι) με τρεχούμενο νερό (ma-yı cari dolaplık) 1 0 500,00
036   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με δεξαμενή από τρεχούμενο νερό (dolaplık ma-yı cari havuz) 1 1 3.000,00
037   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık 2) 4 59 11.700,00
038   πετρόκτιστο ισόγειο (fevkani kagir) 1 1 3.500,00
039   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 130 122 26.675,00
040   Μύλοι 33 28 46.700,00
041   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 16 10 3.900,00
042   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 3 3 950,00
043   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harab yağ değirmeni) 1 1 250,00
044   Νερόμυλοι 13 14 41.600,00
045   χειμερινός νερόμυλος (kış su değirmeni) 2 2 5.000,00
046   χειμωνιάτικος μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 5 5 9.000,00
047   μύλος με τρεχούμενο νερό (değirmen ma-yı cari) 1 1 15.000,00
048   ερειπωμένος χειμερινός νερόμυλος (kış değirmeni-i harab) 1 1 100,00
049   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (asyab (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 1 1 5.000,00
050   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 1.000,00
051   χειμερινός νερόμυλος σε αχρησία (battal kış değirmeni) 1 1 2.500,00
052   μικρός μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (sağir değirmeni (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 1 2 4.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 1.158 10.425 124.958,00
002   πρόβατα (agnam) 76 1.493 12.180,00
003   πρόβατα (koyun) 25 236 1.996,00
004   άλογο (bargi̇r) 3 3 500,00
005   φοράδα (kisrak) 2 2 450,00
006   πουλάρι (tay) 1 1 50,00
007   αγελάδα (inek) 276 168 8.250,00
008   δαμαλάκι (dana) 2 2 75,00
009   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 2 75,00
010   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 8 8 1.350,00
011   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 60,00
012   αγελάδα και νεαρός ταύρος (inek tosun) 1 1 60,00
013   μουλάρι (katir) 16 8 3.950,00
014   κουτσό μουλάρι (topal katır) 1 1 300,00
015   αίγες (keçi̇) 125 1.248 10.452,00
016   βόδι (öküz) 455 148 27.105,00
017   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 219 48 13.330,00
018   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 1 30 3.000,00
019   μη εξημερωμένο βόδι και αγελάδα (hergele öküz ve inek) 1 30 3.000,00
020   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 206 7.327 59.521,00
021   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 195 6.613 53.449,00
022   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 8 589 5.072,00
023   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 50 400,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 13, 2021, 7:47 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ναχιγιές Μόρφου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6302/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό