Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6302
UUID βάσης δεδομένων: d795d93e-c210-4c4a-b252-5ccd9d473fe6
Όνομα: Ναχιγιές Μόρφου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Nahiye-i Amorfa
Κατηγορία: ναχιγιές (nahiye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λευκωσίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Morfou
Μόρφου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Morphou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.759.644,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.108.871,0 51.785,0 368.475,0 230.513,0
63,0% 2,9% 20,9% 13,1%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Ναχιγιές Μόρφου (Αυτή η εγγραφή) 0 0,00%
Φυλλιά Filya 21.215 1,21%
Μάσαρη (τα) Masari 21.761 1,24%
Νικήτας Nicida 6.535 0,37%
Αργάκι Arkacı 74.677 4,24%
Κυρά Cira 30.591 1,74%
Συριανοχώρι Sirkanohorko 25.870 1,47%
Livadhia Livayı Sirkanohorko 2.645 0,15%
Χρυσηλιού, του Rusilyu 11.862 0,67%
Πραστιό Pirasyo 12.504 0,71%
Καζιβερά Gazi Veren 19.954 1,13%
Καλό Χωριό Καπούτη Kaput 7.783 0,44%
Phloudhi Iflui İflubi 5.840 0,33%
Τσιφλίκι Παλαιόμυλου Balyomilo Çiftliği 2.530 0,14%
Πέτρα Pedra 96.427 5,48%
Πεντάγεια Pendaya 9.355 0,53%
Αγγολέμι Ankolem 20.713 1,18%
Κάτω Ζώδεια Kado Zotya 45.035 2,56%
Αστρομερίτης Astromerid 46.843 2,66%
Περιστερώνα (Λευκωσίας) Peristerona 138.949 7,90%
Κάτω Κουτραφάς Kudrafa 22.091 1,26%
Βυζακιά Vizaca 7.670 0,44%
Νικητάρι Nicidari 2.016 0,11%
Κατωκοπιά Kadakopya 55.411 3,15%
Ποτάμι Podami 4.198 0,24%
Άλωνα Alona 47.978 2,73%
Ασκάς Aska 11.183 0,64%
Φτερικούδι İfterikuyi 14.090 0,80%
Καννάβια Kanavya 12.310 0,70%
Ορούντα Orunda 66.472 3,78%
Ακάκι Akaci 275.863 15,68%
Αυλώνα Avlona 36.835 2,09%
Μένικο Meniko 96.124 5,46%
Λιβάδια (Λευκωσίας) (τα) Livatya 12.165 0,69%
Palekhori Morphou Palohor 40.369 2,29%
Λαγουδερά (τα) Lagudera 8.375 0,48%
Πολύστυπος Bolistibo 19.070 1,08%
Σαράντι Sarandi 1.073 0,06%
Αληθινού (το) Alihinu 10.613 0,60%
Πλατανιστάσα Biladanistasa 20.711 1,18%
Πάνω Ζώδεια Pano Zotya 44.465 2,53%
Αγία Μαρίνα (Ξυλιάτου) Aya Marina 5.275 0,30%
Ξυλιάτος İksalyadi 1.010 0,06%
Ελιά Elya 47.897 2,72%
∆ένεια Denya 14.239 0,81%
Μόρφου (του) Amorfa 281.056 15,97%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λευκωσίας:
1.278,00
2.409,00
53,1%
Καζάς Λευκωσίας:
42,00
52,00
80,8%
Καζάς Λευκωσίας:
1.461,00
3.103,00
47,1%
Καζάς Λευκωσίας:
1.487,00
3.139,00
47,4%
Καζάς Λευκωσίας:
2.600,00
5.736,00
45,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λευκωσίας:
40.883,47
78.073,47
52,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λευκωσίας:
1.108.871,00
1.747.210,00
63,5%
Καζάς Λευκωσίας:
1.137,00
2.211,00
51,4%
Καζάς Λευκωσίας:
1.628,00
3.267,00
49,8%
Καζάς Λευκωσίας:
4.404,00
15.459,00
28,5%
Καζάς Λευκωσίας:
1.787,00
3.394,00
52,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λευκωσίας:
51.785,00
260.115,00
19,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λευκωσίας:
368.475,00
662.615,00
55,6%
Καζάς Λευκωσίας:
1.158,00
2.147,00
53,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λευκωσίας:
13.547,00
26.187,00
51,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λευκωσίας:
230.513,00
439.690,00
52,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λευκωσίας:
1.759.644,00
3.109.630,00
56,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γαβριήλ γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ορούντα 1.588,00
Χατζή Μιχαήλ γιος του Χατζή Πέτρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Περιστερώνα (Λευκωσίας) 4.290,00
Σιδεράς Φλουρής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Περιστερώνα (Λευκωσίας) 550,00
Ali γιος του İsma'il
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κατωκοπιά 155,00
Mehmed Kethüda γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρφου (του) 2.640,00
Ορφανό (αρσ.) του Mehmed Kethüda γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρφου (του) 350,00
Μουεζίνης (ιερωμένος που καλεί τους Μουσουλμάνους για προσευχή) Mustafa γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρφου (του) 2.287,50
Emetullah κόρη του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρφου (του) 40,00
Μουεζίνης (ιερωμένος που καλεί τους Μουσουλμάνους για προσευχή) Hasan γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρφου (του) 1.920,00
Γυναίκα του μουεζίνη (ιερωμένου που καλεί τους Μουσουλμάνους για προσευχή) Hasan γιου του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρφου (του) 60,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 2.600 40.883,47 1.108.871,00
002   γη με βλάστηση 2.036 38.439,47 1.056.394,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 216 173,51 26.322,50
004   καλλιέργειες μουριάς 69 43,76 2.652,50
005   κήπος με μουριές (bağçe-i dut) 1 0,25 25,00
006   κήπος με μουριές (eşcar-ı dut bağçesi) 3 0,75 85,00
007   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 65 42,76 2.542,50
008   καλλιέργειες συκιάς 1 1,00 50,00
009   κήπος με συκιές (inci̇r bağçesi̇) 1 1,00 50,00
010   καλλιέργειες φουντουκιάς 145 128,25 23.520,00
011   άλλο δασύλλιο με φουντουκιές (diğer fındıklık) 2 0,50 100,00
012   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçe tarlası) 4 2,50 500,00
013   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçe) 8 9,25 1.850,00
014   δασύλλιο με φουντουκιές (fındıklık) 26 20,00 3.815,00
015   κήπος με φουντουκιές (fındıklı bağçe) 4 5,00 900,00
016   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçesi) 101 91,00 16.355,00
017   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 0,50 100,00
018   μη δενδρώδης καλλιέργεια 911 7.491,71 200.618,50
019   λαχανικό 31 24,25 3.140,00
020   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 31 24,25 3.140,00
021   λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) 3 18,00 750,00
022   αγροτεμάχιο με λουβιά (μαυρομάτικα) (börülce tarlası) 3 18,00 750,00
023   βαμβάκι 155 859,50 61.610,00
024   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 7 73,00 7.805,00
025   αγροτεμάχιο βαμβακιού (tarla-yı penbe) 2 2,00 130,00
026   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 60 226,50 22.535,00
027   άλλο αγροτεμάχιο βαμβακιού (diğer pembe tarlası) 1 0,50 25,00
028   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 2 153,00 7.650,00
029   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 83 404,50 23.465,00
030   αμπέλι 322 1.716,50 60.270,00
031   αμπέλι (bağ) 321 1.716,00 60.250,00
032   κατεστραμμένο αμπέλι (viran bağ) 1 0,50 20,00
033   δημητριακά 288 4.810,51 60.562,00
034   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 108 4.668,50 54.817,50
035   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 179 141,01 5.699,50
036   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 1 1,00 45,00
037   καλαμιώνας (kamışlık) 6 4,00 850,00
038   Αγροτεμάχια ριζαριού (Boya tarlaları) 106 58,95 13.436,50
039   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 104 58,20 13.412,00
040   εγκαταλελειμμένο αγροτεμάχιο με ριζάρι (hali boya tarlası) 1 0,50 12,50
041   κατεστραμμένο αγροτεμάχιο με ριζάρι (viran boya tarla) 1 0,25 12,00
042   μικτές καλλιέργειες 2 1,50 400,00
043   κήπος με λεμονιές και μουριές (limon ve dut bağçesi) 1 0,50 200,00
044   κήπος με φουντουκιές και μουριές (fındık bağçesi ma' dut) 1 1,00 200,00
045   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 907 30.772,75 829.053,00
046   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 20 13,50 1.435,00
047   κήπος (bağçe) 27 30,00 2.582,50
048   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 42 28,50 3.315,00
049   περιβόλι (bostanlık) 1 5,00 125,00
050   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe ma' ma-yi cari) 1 2,00 400,00
051   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe ma' ma-yi cariyle) 1 1,50 2.000,00
052   πλούσιο αγροτεμάχιο (mamur tarla) 1 500,00 15.000,00
053   αγροτεμάχιο (tarla) 804 28.416,50 790.845,50
054   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 7 1.770,00 12.750,00
055   κήπος με τρεχούμενο νερό και δεξαμενή (bağçe tarlası ma-i cari maa havuz) 1 0,75 150,00
056   πλούσιος κήπος με τρεχούμενο νερό (mamur bağçe ma-yı cari) 1 4,00 400,00
057   οικόπεδο (hane yeri) 1 1,00 50,00
058   άλλη χρήση γης 511 519,00 22.207,00
059   αλώνι (harman) 472 482,00 14.782,00
060   αλώνι (harman yeri) 30 32,00 605,00
061   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 2.000,00
062   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-i cari) 1 0,00 3.000,00
063   μάντρα (mandira) 35 35,00 2.075,00
064   χειμαδιό (kışlık) 1 1,00 200,00
065   küttab türbesi için gül 1 1,00 150,00
066   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 53 1.925,00 30.270,00
067   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 53 1.925,00 30.270,00
068   ερειπωμένο άγονο χωράφι (hali kıraç tarla) 1 50,00 250,00
069   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 2 2,00 140,00
070   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 1,00 40,00
071   άγονο εγκαταλελειμμένο χωράφι (kıraç hali tarla) 1 200,00 5.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1.137 4.404 51.785,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 120 530 2.387,00
003   μουριές (dut) 2 10 50,00
004   μουριές (eşcar-ı dut) 111 499 2.262,00
005   μουριές (dut eşcarı) 7 21 75,00
006   ελιά (όλα τα είδη) 642 2.959 42.600,00
007   ελιές (zeytun eşcarı) 9 17 190,00
008   ορεινές (άγριες) ελιές (dağ zeytun eşcarı) 1 3 30,00
009   ελιά (şecer-i zeytun) 1 1 20,00
010   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 1 5 50,00
011   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 52 294 2.940,00
012   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 520 2.473 37.350,00
013   ελιά (zeytun 2) 58 166 2.020,00
014   συκιές 36 90 475,00
015   συκιές (şecere-i incir) 1 1 20,00
016   συκιά (incir) 2 2 10,00
017   συκιές (eşcar-ı incir) 30 84 430,00
018   συκιές (incir eşcarı) 2 2 10,00
019   συκιές (şecer-i incir) 1 1 5,00
020   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 164 441 2.233,00
021   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 16 31 143,00
022   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 138 381 1.955,00
023   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 1 1 5,00
024   αμυγδαλιά (badem 2) 9 28 130,00
025   καρυδιά 169 362 3.950,00
026   καρυδιές (ceviz eşcarı) 7 7 75,00
027   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 160 353 3.855,00
028   καρυδιά (ceviz 2) 2 2 20,00
029   χαρουπιές 3 12 65,00
030   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 3 12 65,00
031   αχλαδιές 1 2 20,00
032   αχλαδιές (eşcar-ı arrmud) 1 2 20,00
033   κυδωνιές 1 3 30,00
034   κυδωνιές (eşcar-ı ayva) 1 3 30,00
035   ανάμικτα δέντρα 1 5 25,00
036   μουριές και συκιές (dut ve incir eşcarı) 1 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1.628 1.787 368.475,00
002   σπίτι (hane) 1.301 1.306 236.450,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 14 14 1.440,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 3 3 350,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 1 1 150,00
006   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 2 2 1.650,00
007   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 9 9 2.120,00
008   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 1 250,00
009   μονόροφο σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (fevkani ve sundurma hane) 1 1 380,00
010   ερειπωμένο σπίτι (virane hane) 1 1 45,00
011   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα και αυλή (hane ma' sundurma ve havlı) 2 2 185,00
012   ευρωπαϊκού τύπου σπίτι (frenk hane) 1 1 120,00
013   διώροφο σπίτι (hane-i fevkanili) 2 2 1.550,00
014   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 2 2 650,00
015   παλαιοπωλείο (eski̇ci̇ dükkani) 1 1 150,00
016   καφενείο (kahve dükkani) 1 1 500,00
017   καφενείο (kahve hane) 1 1 500,00
018   αγροτικά κτήρια 22 22 4.790,00
019   μάντρα (mandıra) 3 3 240,00
020   ληνός με πιεστήριο (şırahane mengenesi) 19 19 4.550,00
021   τμήμα κτηρίου 81 82 17.425,00
022   δωμάτιο 81 82 17.425,00
023   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 81 82 17.425,00
024   αποθήκη (mahzen) 1 3 1.300,00
025   βυρσοδεψείο (debbağhane) 1 2 200,00
026   κτήριο προορισμένα για ζώα 36 130 1.260,00
027   κυψέλη (ari kovani) 32 124 710,00
028   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 3 5 500,00
029   στάβλος (ahir) 1 1 50,00
030   βοηθητικές κατασκευές 151 207 59.350,00
031   πιεστήριο (πιθανότατα λινός) (mengene) 1 1 200,00
032   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari) 6 0 2.400,00
033   ερειπωμένος ληνός (πατητήρι) (harab şirahane) 5 5 935,00
034   ληνός με πιεστήριο (mengene şirahane) 2 2 500,00
035   αλακάτι (μαγγανοπήγαδι) με τρεχούμενο νερό (ma-yı cari dolaplık) 1 0 500,00
036   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με δεξαμενή από τρεχούμενο νερό (dolaplık ma-yı cari havuz) 1 1 3.000,00
037   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık 2) 4 59 11.700,00
038   πετρόκτιστο ισόγειο (fevkani kagir) 1 1 3.500,00
039   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 130 138 36.615,00
040   Μύλοι 33 33 47.050,00
041   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 16 15 4.250,00
042   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 3 3 950,00
043   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harab yağ değirmeni) 1 1 250,00
044   Νερόμυλοι 13 14 41.600,00
045   χειμερινός νερόμυλος (kış su değirmeni) 2 2 5.000,00
046   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 5 5 9.000,00
047   μύλος με τρεχούμενο νερό (değirmen ma-yı cari) 1 1 15.000,00
048   ερειπωμένος χειμερινός νερόμυλος (kış değirmeni-i harab) 1 1 100,00
049   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (asyab (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 1 1 5.000,00
050   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 1.000,00
051   χειμερινός νερόμυλος σε αχρησία (battal kış değirmeni) 1 1 2.500,00
052   μικρός μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (sağir değirmeni (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 1 2 4.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 939 13.314 173.033,00
002   πρόβατα (agnam) 76 1.976 15.484,00
003   πρόβατα (koyun) 25 319 2.540,00
004   άλογο (bargi̇r) 3 3 500,00
005   φοράδα (kisrak) 2 2 450,00
006   πουλάρι (tay) 1 1 50,00
007   αγελάδα (inek) 276 393 24.700,00
008   δαμαλάκι (dana) 2 2 75,00
009   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 2 75,00
010   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 8 8 1.350,00
011   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 60,00
012   αγελάδα και νεαρός ταύρος (inek tosun) 1 1 60,00
013   μουλάρι (katir) 16 16 6.500,00
014   κουτσό μουλάρι (topal katır) 1 1 300,00
015   αίγες (keçi̇) 125 1.458 12.132,00
016   βόδι (öküz) 236 294 36.900,00
017   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 1 30 3.000,00
018   μη εξημερωμένο βόδι και αγελάδα (hergele öküz ve inek) 1 30 3.000,00
019   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 206 9.144 73.817,00
020   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 195 8.430 67.745,00
021   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 8 589 5.072,00
022   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 50 400,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 13, 2021, 7:47 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ναχιγιές Μόρφου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6302/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό