Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6303
UUID βάσης δεδομένων: d3a83a8d-346d-40d4-aa60-bd02d06a054e
Όνομα: Ναχιγιές Ορεινής
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Nahiye-i Dağ
Κατηγορία: ναχιγιές (nahiye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λευκωσίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.349.986,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
638.339,0 208.330,0 294.140,0 209.177,0
47,3% 15,4% 21,8% 15,5%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Ναχιγιές Ορεινής (Αυτή η εγγραφή) 0 0,00%
Άγιοι Τριμιθιάς Ayus Tirimitya 20.755 1,54%
Καταλιόντας Kadalyonda 3.555 0,26%
Μαθιάτης Matyat 34.663 2,57%
Πάνω Λακατάμεια, η Yukarı Lakatamya 48.310 3,58%
Πάνω ∆ευτερά Deftera 105.690 7,83%
Κλήρου İkliru 74.463 5,52%
Επισκοπειό Piskopyo 18.633 1,38%
Μαργί Marki 12.738 0,94%
Ανάγεια Anaya 24.902 1,84%
Άγιος Ιωάννης (Λευκωσίας) Aya Yani Malunda 15.847 1,17%
Άγιοι Βαβατσινιάς Ayos Vavatsine 46.068 3,41%
Μαλούντα Malunda 12.734 0,94%
Εργάτες Arkadez 26.169 1,94%
Καπέδες Kapevez 25.790 1,91%
Φαρμακάς Farmaka 24.585 1,82%
Λαζανιάς Lazanya 16.279 1,21%
Οδού Odu 31.447 2,33%
Γούρρη (του) Ğurri 12.535 0,93%
Κάτω Μονή Kado Moni 7.824 0,58%
Καμπί Kambya 16.320 1,21%
Ορτάκιοϊ Orta 13.913 1,03%
Κιόνελι Gönyeli 32.676 2,42%
Αναλιόντας Analyonda 17.908 1,33%
Κοκκινοτριμιθιά Tirimitya 12.150 0,90%
Άγιοι Ηλιόφωτοι Aylifodez 2.449 0,18%
Έγκωμη (Λευκωσίας) Enkomi 19.751 1,46%
Αγροκηπιά Ağrocibya 2.754 0,20%
Βαβατσινιά Vavatsinya 23.004 1,70%
Μιτσερό Mitsero 6.590 0,49%
Κοτσιάτης Koçat 7.750 0,57%
Απλίκι Aplic 5.102 0,38%
Παλαιομέτοχο Palyomedoho 39.824 2,95%
Γερόλακκος Yerolako 26.477 1,96%
Μάμμαρη (τα) Mammari 11.651 0,86%
Palekhori Oreinis Balehor 29.627 2,19%
Αγία Βαρβάρα (Λευκωσίας) Aya Varvara 53.024 3,93%
Πέρα Pera 72.341 5,36%
Λακατάμεια Aşağı Lakatamya 77.808 5,76%
Φικάρδου (του) Fikardu 6.185 0,46%
Άγιος Επιφάνιος (Ορεινής) Aya Bifan 2.520 0,19%
Σκυλλούρα Şillura 20.855 1,54%
Άγιος Βασίλειος Aya Vasil 16.770 1,24%
Καμπιά Kamya 20.734 1,54%
Αγία Μαρίνα (Σκυλλούρας) Aya Marina 12.270 0,91%
Λυθροδόντας Litronda 117.106 8,67%
Άγιος ∆ομέτιος İncirli nam-ı diğer Ay Demet 54.358 4,03%
Ayios Eraklis Mon. Araklidi Manastırı 0 0,00%
Αρεδιού (το) Aretyu 22.563 1,67%
Merika Merika 21.004 1,56%
Άγιοι Ομολογηταί, οι Balcı Ayazması 21.520 1,59%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λευκωσίας:
1.130,00
2.409,00
46,9%
Καζάς Λευκωσίας:
10,00
52,00
19,2%
Καζάς Λευκωσίας:
1.642,00
3.103,00
52,9%
Καζάς Λευκωσίας:
1.652,00
3.139,00
52,6%
Καζάς Λευκωσίας:
3.136,00
5.736,00
54,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λευκωσίας:
37.190,00
78.073,47
47,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λευκωσίας:
638.339,00
1.747.210,00
36,5%
Καζάς Λευκωσίας:
1.074,00
2.211,00
48,6%
Καζάς Λευκωσίας:
1.639,00
3.267,00
50,2%
Καζάς Λευκωσίας:
11.055,00
15.459,00
71,5%
Καζάς Λευκωσίας:
1.607,00
3.394,00
47,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λευκωσίας:
208.330,00
260.115,00
80,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λευκωσίας:
294.140,00
662.615,00
44,4%
Καζάς Λευκωσίας:
989,00
2.147,00
46,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λευκωσίας:
12.640,00
26.187,00
48,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λευκωσίας:
209.177,00
439.690,00
47,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λευκωσίας:
1.349.986,00
3.109.630,00
43,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Πιερής γιος του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 1.095,00
Γυναίκα του Χατζή Πιερή γιου του Χατζή Γιάννη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 250,00
Γυναίκα του Χατζή Πιερή γιου του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 250,00
Μητέρα του Χατζή Πιερή γιου του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 170,00
Χατζή Αργύρης γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 350,00
Θεοδόσης γιος του Χατζή Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 725,00
Γυναίκα του Θεοδόση γιου του Χατζή Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 170,00
Γιωρκής γιος του Χατζή Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 735,00
Γυναίκα του Γιωρκή γιου του Χατζή Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 100,00
Δημήτρης γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 132,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3.136 37.190,00 638.339,00
002   γη με βλάστηση 2.589 34.734,25 572.081,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 6 8,50 465,00
004   καλλιέργειες μουριάς 3 1,50 65,00
005   κήπος με μουριές (dut eşcarlı bağçe) 1 0,50 25,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 1,00 40,00
007   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 1 1,00 100,00
008   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 2 6,00 300,00
009   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1.069 6.949,00 190.139,50
010   λαχανικό 1 1,00 50,00
011   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 1 1,00 50,00
012   βαμβάκι 12 292,50 8.015,00
013   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 4 95,00 4.300,00
014   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 8 197,50 3.715,00
015   αμπέλι 873 4.755,50 160.854,50
016   αμπέλι (bağ) 873 4.755,50 160.854,50
017   δημητριακά 169 1.889,50 19.920,00
018   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 25 1.753,00 17.045,00
019   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 136 132,25 2.756,50
020   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 8 4,25 118,50
021   αγροτεμάχιο με φακές (mercimek tarlası) 1 5,00 50,00
022   καλαμιώνας (kamışlık) 13 5,50 1.250,00
023   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1.514 27.776,75 381.476,50
024   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 4 287,00 5.740,00
025   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 3 15,00 450,00
026   άλλο αγροτεμάχιο (diğer tarla) 2 65,00 1.300,00
027   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 1 40,00 800,00
028   αγροτεμάχιο για κήπο με τρεχούμενο νερό (bağçe yeri ma' ma-yı cari) 1 2,00 200,00
029   άλλος κήπος (diğer bahçe) 4 10,25 467,50
030   κήπος (bağçe) 562 850,00 36.664,50
031   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 5 10,00 430,00
032   αγροτεμάχιο με δεντρόκηπο (eşcarlı bağçe hafi tarla) 1 95,00 9.500,00
033   αγροτεμάχιο (tarla) 922 26.046,50 320.209,50
034   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusu ile bağçe) 2 21,00 2.000,00
035   οπωρώνας (eşcar-ı müsmireli bağçe) 1 3,00 300,00
036   αγροτεμάχιο πλήρους κυριότητας (temlik-i sultani tarla) 1 300,00 3.000,00
037   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarlası) 1 28,00 280,00
038   οικόπεδο (hane yeri) 4 4,00 135,00
039   arz-ı miri tarla 1 600,00 1.200,00
040   άλλη χρήση γης 526 1.021,00 59.123,00
041   αλώνι (harman) 365 368,50 6.625,00
042   αλώνι (harman yeri) 66 65,50 1.170,00
043   ιδιωτική πηγή τρεχούμενου νερού (mülk ma-yı cari) 1 0,00 3.000,00
044   άλλη πηγή τρεχούμενου νερού (diğer ma-yı cari) 4 0,00 285,00
045   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 147 2,50 30.013,00
046   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık) 3 0,00 8.000,00
047   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-i cari) 5 0,00 1.450,00
048   αγροτεμάχιο (arazi) 1 650,00 9.750,00
049   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 20 834,75 5.935,00
050   κατεστραμμένο οικόπεδο (arsa-i virane) 1 1,00 25,00
051   ερειπωμένο οικόπεδο (harab hane yeri) 1 1,00 25,00
052   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 19 833,75 5.910,00
053   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 7 3,75 200,00
054   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 7 3,75 200,00
055   άγονο εγκαταλελειμμένο χωράφι (kıraç hali tarla) 1 150,00 300,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1.074 11.055 208.330,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 8 85 305,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 4 55 205,00
004   μουριές (dut eşcarı) 4 30 100,00
005   ελιά (όλα τα είδη) 1.057 10.938 207.875,00
006   ελιές (zeytun eşcarı) 43 314 6.250,00
007   άλλη ελιά (diğer zeytun) 3 33 660,00
008   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 1 40 400,00
009   δενδρύλλια ελιάς (fidan zeytun eşcarı) 2 125 1.250,00
010   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 6 86 535,00
011   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 877 9.242 182.640,00
012   ελιά (zeytun 2) 111 1.014 14.560,00
013   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 3 18 360,00
014   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 34 680,00
015   άλλες ελιές (diğer eşcar-ı zeytun) 3 10 200,00
016   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 5 14 260,00
017   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 1 9 90,00
018   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 8 80,00
019   συκιές 4 18 80,00
020   συκιές (eşcar-ı incir) 2 7 35,00
021   συκιές (incir eşcarı) 2 11 45,00
022   χαρουπιές 5 14 70,00
023   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 3 12 60,00
024   χαρουπιές (harub eşcarı) 2 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1.639 1.607 294.140,00
002   σπίτι (hane) 1.375 1.337 215.640,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 32 29 2.910,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 6 6 300,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 1 1 50,00
006   άλλο ερειπωμένο σπίτι (diğer harabe hane) 2 2 155,00
007   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 6 6 5.450,00
008   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 23 20 4.525,00
009   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 1 200,00
010   άλλο επίκοινο σπίτι (diğer müşterek hane) 1 1 5,00
011   σπίτι με αυλή (hane ma' havli) 1 1 80,00
012   σπίτι μέσα σε κήπο (derun-ı bağçede hane) 1 1 500,00
013   αγροτικά κτήρια 16 17 1.160,00
014   μάντρα (mandıra) 13 14 710,00
015   μάντρα με σπίτι (mandıra maa hane) 3 3 450,00
016   τμήμα κτηρίου 210 213 59.715,00
017   δωμάτιο 207 210 59.605,00
018   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 206 209 58.605,00
019   διώροφο κτήριο με δωμάτια (tahtani ve fevkani oda) 1 1 1.000,00
020   βοηθητικό κτίσμα/αποθήκη (sundurma) 3 3 110,00
021   αποθήκη (mahzen) 1 1 150,00
022   βυρσοδεψείο (debbağhane) 1 1 100,00
023   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 3 15,00
024   κυψέλη (ari kovani) 2 3 15,00
025   βοηθητικές κατασκευές 5 5 5.000,00
026   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusu) 1 2 600,00
027   σπίτι με αυλή (hane havlu) 1 0 100,00
028   ερειπωμένος ληνός (πατητήρι) (harabe şirahane) 1 1 300,00
029   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (ma-ı cari dolab) 1 1 2.000,00
030   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim bir dolaplık ma-i cari) 1 1 2.000,00
031   Μύλοι 29 30 12.360,00
032   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 19 19 4.480,00
033   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 2 3 900,00
034   Νερόμυλοι 3 3 5.300,00
035   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 2 2 5.000,00
036   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
037   μύλος (deği̇rmen) 5 5 1.680,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 735 12.366 141.302,00
002   πρόβατα (agnam) 178 5.549 44.808,00
003   πρόβατα (koyun) 2 31 248,00
004   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
005   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
006   αγελάδα (inek) 37 43 1.785,00
007   δαμαλάκι (dana) 30 35 1.185,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 30 35 1.185,00
009   αίγες (keçi̇) 127 1.733 13.864,00
010   βόδι (öküz) 311 329 42.875,00
011   βόδι και δαμάλι (öküz ma' buzağı) 1 2 250,00
012   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 81 4.711 37.770,00
013   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 37 1.627 12.856,00
014   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 11 661 5.530,00
015   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 30 1.853 14.824,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 13, 2021, 7:50 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ναχιγιές Ορεινής. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6303/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό