Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6304
UUID βάσης δεδομένων: df2d687c-1043-493b-bdf5-abf86a74276b
Όνομα: Ναχιγιές Κυθρέας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Nahiye-i Değirmenlik
Κατηγορία: ναχιγιές (nahiye)
Διοικητική υπαγωγή: Επαρχία της Κύπρου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.833.411,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.041.522,5 152.586,0 324.435,0 314.868,0
56,8% 8,3% 17,7% 17,2%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Ναχιγιές Κυθρέας (Αυτή η εγγραφή) 0 0,00%
Τράχωνας Tırahona nam-ı diğer Kızılbaş 65.231 3,56%
Στρόβολος İstirovillo 75.042 4,09%
Ψιμολόφου İpsimolof 80.382 4,38%
Νήσου Dizdar 58.841 3,21%
Πέρα Χωριό Perahorko 21.678 1,18%
Παλιόν Κκιφλίκι- τό Margo 26.025 1,42%
Μια Μηλιά Anya Milya 38.450 2,10%
Maşera Manastırı Maşera Manastırı 6.518 0,36%
Kalan Manastırı Kalan Manastırı 1.850 0,10%
Ομορφίτα, η Küçük Kaymaklı 35.121 1,92%
Παλλουριώτισσα, η Ballurkodisa 31.355 1,71%
Μαργό Margo 4.620 0,25%
Άγιος Σωζόμενος Aya Sozomeno 37.260 2,03%
Αγλαντζιά / Αγλαγγιά Eylence 24.193 1,32%
∆άλι Dali 108.643 5,93%
Νέο Χωριό (Λευκωσίας) Minareli 140.744 7,68%
Λουρουκίνα Lurucina 85.116 4,64%
Ποταμιά Bodamiya 31.276 1,71%
Τραχώνι (Λευκωσίας) Tırahon 29.356 1,60%
Τύμβου Dimbu 65.269 3,56%
Μπέϊκιοϊ Bey 3.930 0,21%
Πέτρα του ∆ιγενή Yenice 4.845 0,26%
Τσέρι Çeri 26.592 1,45%
Βώνη Voni 56.227 3,07%
Πυρόγι Piroyi 27.914 1,52%
Επιχό (η) Abohor 33.536 1,83%
Γέρι Yeri 35.936 1,96%
Πολιτικό Polidiko 13.291 0,72%
Καλυβάκια (τα) Kalavaç 6.637 0,36%
Αλάμπρα Alambra 30.594 1,67%
Κόρνος Korno 24.855 1,36%
Ψευδάς Sevda 15.095 0,82%
Malloura Mallura 5.965 0,33%
Μοσφιλωτή Mosfilodi 23.212 1,27%
Σιά İşa 17.411 0,95%
Καϊμακλί, το Mesokelepsi nam-ı diğer Kaymaklı-ı Kebir 86.148 4,70%
Κουρού Μοναστήρι Manastır-ı Kuri 10.933 0,60%
Παλαίκυθρο Palekitre 62.267 3,40%
Έξω Μετόχι Eksemodoş 56.410 3,08%
Λύμπια (τα) Olimya 19.292 1,05%
∆ελίκηπος Delicibo 14.688 0,80%
Κυθρέα Değirmenlik 290.667 15,85%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Επαρχία της Κύπρου:
1.346,00
20.053,00
6,7%
Επαρχία της Κύπρου:
23,00
464,00
5,0%
Επαρχία της Κύπρου:
1.771,00
24.940,00
7,1%
Επαρχία της Κύπρου:
1.778,00
25.232,00
7,0%
Επαρχία της Κύπρου:
2.689,00
40.177,00
6,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Επαρχία της Κύπρου:
58.633,43
580.135,86
10,1%
Γαίες (αξία)
Επαρχία της Κύπρου:
1.041.522,50
10.418.410,18
10,0%
Επαρχία της Κύπρου:
868,00
16.494,00
5,3%
Επαρχία της Κύπρου:
1.595,00
24.827,00
6,4%
Επαρχία της Κύπρου:
8.499,00
198.070,00
4,3%
Επαρχία της Κύπρου:
1.554,00
26.834,00
5,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
152.586,00
2.428.941,00
6,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
324.435,00
5.966.619,50
5,4%
Επαρχία της Κύπρου:
1.069,00
16.552,00
6,5%
Ζώα (αριθμός)
Επαρχία της Κύπρου:
19.093,00
212.455,00
9,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
314.868,00
4.485.358,00
7,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
1.833.411,50
23.300.128,68
7,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hacı Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καϊμακλί, το 7.655,00
Γυναίκα του İbrahim γιου του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καϊμακλί, το 550,00
İbrahim γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καϊμακλί, το 0,00
Mahmud γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καϊμακλί, το 210,00
Ahmed γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καϊμακλί, το 80,00
Πετρής γιος του Βραχίμη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καϊμακλί, το 1.500,00
Χατζή Λουκάς γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καϊμακλί, το 3.750,00
Νικόλας γιος του Γεωργαλλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καϊμακλί, το 915,00
Χατζή Λουιζής γιος του Ευκονή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καϊμακλί, το 1.050,00
Γιωρκής γιος του Λουκά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καϊμακλί, το 80,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 2.689 58.633,43 1.041.522,50
002   γη με βλάστηση 1.967 50.739,43 718.649,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 9 52,00 3.240,00
004   καλλιέργειες μουριάς 7 50,00 3.130,00
005   πλούσιος κήπος με μουριές (mamur dut bağçesi) 1 8,00 800,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 5 20,00 1.450,00
007   εγκαταλελειμμένο αγροτεμάχιο κήπου με μουριές (dut bağçesinden bozma tarla) 1 22,00 880,00
008   καλλιέργειες ελιάς 1 1,50 60,00
009   αγροτεμάχιο με ελιές (tarla ma' zeytun eşcarı) 1 1,50 60,00
010   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 1 0,50 50,00
011   μη δενδρώδης καλλιέργεια 294 3.295,25 69.161,50
012   βαμβάκι 13 704,50 27.125,00
013   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 98,50 5.900,00
014   αγροτεμάχιο με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolap kuyusuyla pembe tarlası) 2 56,00 2.800,00
015   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 1 150,00 7.500,00
016   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 8 400,00 10.925,00
017   αμπέλι 219 969,50 24.852,00
018   αγροτεμάχιο με αμπέλια (bağ tarlası) 1 5,00 125,00
019   αμπέλι (bağ) 218 964,50 24.727,00
020   δημητριακά 60 1.617,25 16.969,50
021   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 12 1.581,00 16.115,00
022   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 15 12,50 273,50
023   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 33 23,75 581,00
024   σπαρμένο αγροτεμάχιο (tohum tarlası) 1 3,00 15,00
025   καλαμιώνας (kamışlık) 1 1,00 200,00
026   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1.664 47.392,18 646.248,00
027   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 10 100,50 3.250,00
028   άλλο αγροτεμάχιο (diğer tarla) 3 75,00 1.515,00
029   ιδιωτικό αγροτεμάχιο με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (hassa tarla ma dolap kuyusu) 1 34,00 1.700,00
030   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 2 56,00 1.050,00
031   άλλο αγροτεμάχιο (def'a tarla) 1 3,00 60,00
032   βακουφικό αγροτεμάχιο (vakıf tarla) 1 100,00 2.000,00
033   άλλος κήπος (diğer bahçe) 2 0,88 87,00
034   κήπος (bağçe) 529 1.226,05 74.726,00
035   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 51 703,00 13.730,00
036   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) και δέντρα (dolaplı ve eşcarlı bağçe) 1 6,00 3.000,00
037   πλούσιος κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusuyla mamur bağçe) 1 1,00 500,00
038   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma-dolab kuyusu) 3 15,00 1.900,00
039   αγροτεμάχιο (tarla) 1.040 44.323,75 533.515,00
040   οπωρώνας με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (eşcar-ı müşmireli dolab kuyusu ile bağçe) 1 10,00 1.000,00
041   κήπος με δέντρα (bağçe ma' eşcar) 1 1,00 45,00
042   αγροτεμάχιο των βακουφιών της Μέκκας και Μεδίνας (haremeyn vakfı tarla) 1 60,00 900,00
043   αγροτεμάχιο πλήρους κυριότητας (temlik-i sultani tarla) 5 78,00 420,00
044   άλλος βακουφικός κήπος (diğer vakıf bağçe) 1 12,00 600,00
045   ακαλλιέργητο βακουφικό χωράφι (vakıf kıraç tarla) 1 100,00 500,00
046   βακουφικός κήπος (vakıf bağçe tarlası) 1 15,00 375,00
047   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe tarlası ma' ma-yi cari) 1 18,00 1.200,00
048   κήπος με τρεχούμενο νερό (ma-i carili bağçe) 1 1,00 25,00
049   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 300,00 1.500,00
050   αγροτεμάχιο αρδευόμενο με όμβρια ύδατα (sel suyu ile saki olunur tarla) 3 150,00 2.000,00
051   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe maa ma-yı cari) 2 3,00 650,00
052   άλλη χρήση γης 643 1.022,00 271.986,00
053   αλώνι (harman) 432 437,50 4.726,00
054   αλώνι (harman yeri) 55 59,50 641,00
055   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 3 3,00 50,00
056   χριστιανικό βακούφι (αφιέρωμα) με τρεχούμενο νερό (zimmet-i vakıf ma-yı cari) 1 0,00 2.400,00
057   ιδιωτική πηγή τρεχούμενου νερού (mülk ma-yı cari) 3 0,00 8.280,00
058   βακουφική πηγή τρεχούμενου νερού (vakıf ma-yı cari) 3 0,00 7.100,00
059   πηγή τρεχούμενου νερού αφιερωμένη στις ιερές πόλεις (haremeyn vakfı ma-yı cari) 1 0,00 1.400,00
060   άλλη πηγή τρεχούμενου νερού (diğer ma-yı cari) 1 0,00 900,00
061   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 183 147,00 210.730,00
062   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık) 1 0,00 4.000,00
063   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-i cari) 9 2,00 11.530,00
064   μάντρα (mandira) 2 2,00 45,00
065   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 3 430,50 14.825,00
066   υποδομή σχετική με νερό 1 0,00 6.000,00
067   παλιά πηγή με δεξαμενή (kadim ma-i cari maa havuz) 1 0,00 6.000,00
068   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 79 6.872,00 50.887,00
069   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 78 6.857,00 50.437,00
070   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 13 11,00 1.100,00
071   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 11 10,00 1.010,00
072   ιδιωτικό και άγονο χωράφι (has ve kıraç tarla) 1 454,00 4.540,00
073   άγονο χωράφι (kiraç tarlası) 1 20,00 1.000,00
074   άγονος κήπος (kıraç bağçe) 1 15,00 450,00
075   άγονος κήπος (kıraç bağçe tarlası) 1 15,00 450,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 868 8.499 152.586,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 7 246 607,00
003   μουριές (tut eşcarı) 1 6 12,00
004   μουριές (eşcar-ı dut) 4 30 175,00
005   μουριές (dut eşcarı) 2 210 420,00
006   ελιά (όλα τα είδη) 858 8.198 151.704,00
007   ελιές (zeytun eşcarı) 55 325 6.110,00
008   βακουφικά ελαιόδεντρα (vakıf eşcar-ı zeytun) 2 35 700,00
009   ορεινή (άγρια) και πεδινή (ήμερη) ελιά (dağ ve ova zeytuni) 1 200 3.000,00
010   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 1 15 75,00
011   άλλη ορεινή ελιά (diğer dağ zeytuni) 1 2 10,00
012   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 8 80,00
013   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 698 6.742 124.969,00
014   ελιά (zeytun 2) 93 741 14.970,00
015   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 6 130 1.790,00
016   χαρουπιές 3 55 275,00
017   χαρουπιά (harub 2) 2 5 25,00
018   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 50 250,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1.595 1.554 324.435,00
002   σπίτι (hane) 1.509 1.442 275.695,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 59 56 6.265,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 4 4 185,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 1 1 25,00
006   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 10 10 10.730,00
007   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 5 4 900,00
008   σπίτια σε τσιφλίκια (çiftlik haneleri) 1 1 4.000,00
009   διώροφο σπίτι με στάβλο και αχυρώνα (hane-i fevkani ve tahtani ma' ahιr samanlık) 1 0 500,00
010   διώροφο κονάκι που μοιάζει με παλάτι (fevkani ve tahtani saray tabir olunur konak) 1 1 15.000,00
011   μεγαλούτσικο σπίτι (büyücek hane) 1 1 800,00
012   κονάκι (konak) 1 1 100,00
013   σπίτι με στάβλο και αχυρώνα (hane ma-ahır ve samanlık) 2 1 1.100,00
014   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 5 6 2.100,00
015   αγροτικά κτήρια 13 14 655,00
016   μάντρα (mandıra) 12 12 555,00
017   μάντρα για πρόβατα (koyun mandırası) 1 2 100,00
018   τμήμα κτηρίου 8 8 1.090,00
019   δωμάτιο 4 4 900,00
020   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 4 4 900,00
021   βοηθητικό κτίσμα/αποθήκη (sundurma) 4 4 190,00
022   αποθήκη (mahzen) 1 1 100,00
023   επίκοινο κατάστημα (diğer müşterek mağaza) 1 1 100,00
024   βυρσοδεψείο (debbağhane) 22 22 2.220,00
025   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 24 400,00
026   κυψέλη (ari kovani) 1 20 100,00
027   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 2 4 300,00
028   βοηθητικές κατασκευές 5 6 6.550,00
029   σπίτι με αυλή (hane havlu) 2 2 50,00
030   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim bir dolaplık ma-i cari) 1 3 6.000,00
031   πηγάδι κήπου με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (devha kuyusu ma' dolab) 1 1 200,00
032   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 0 300,00
033   Μύλοι 29 31 35.625,00
034   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 600,00
035   Νερόμυλοι 9 9 22.050,00
036   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 2 2 5.000,00
037   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (asyab (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 1 1 2.500,00
038   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 2.550,00
039   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 5 5 12.000,00
040   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 1 1 700,00
041   μύλος (deği̇rmen) 17 19 12.275,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 652 18.596 193.093,00
002   πρόβατα (agnam) 316 11.009 88.648,00
003   πρόβατα (koyun) 4 74 592,00
004   άλογο (bargi̇r) 7 13 1.950,00
005   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
006   καμήλα (deve) 11 33 12.000,00
007   αγελάδα (inek) 28 41 2.415,00
008   δαμαλάκι (dana) 14 20 790,00
009   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 14 20 790,00
010   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 4 7 600,00
011   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 50,00
012   μουλάρι (katir) 9 10 3.450,00
013   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 2 2 600,00
014   αίγες (keçi̇) 55 815 6.488,00
015   βόδι (öküz) 152 203 26.711,00
016   βόδι και δαμάλι (öküz ma' buzağı) 2 5 825,00
017   νεαρό βόδι (sagir öküz) 1 2 400,00
018   ηλικιωμένο βόδι (kebir öküz) 1 4 500,00
019   άλλο βόδι (diğer öküz) 1 1 125,00
020   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 73 6.372 50.631,00
021   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 50 3.643 28.744,00
022   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 15 1.543 12.399,00
023   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 8 1.186 9.488,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 13, 2021, 7:52 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ναχιγιές Κυθρέας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6304/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό