Όνομα: Ναχιγιές Κυθρέας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Nahiye-i Değirmenlik
Κατηγορία: ναχιγιές (nahiye)
Διοικητική υπαγωγή: Επαρχία της Κύπρου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.080.676,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
666.219,5 104.046,0 152.835,0 174.691,0
61,6% 9,6% 14,1% 16,2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Ναχιγιές Κυθρέας (Αυτή η εγγραφή) 0 0,00%
Τράχωνας Tırahona nam-ı diğer Kızılbaş 59.456 5,50%
Στρόβολος İstirovillo 36.462 3,37%
Ψιμολόφου İpsimolof 39.567 3,66%
Νήσου Dizdar 49.401 4,57%
Πέρα Χωριό Perahorko 9.343 0,86%
Παλιόν Κκιφλίκι- τό Margo 26.025 2,41%
Μια Μηλιά Anya Milya 27.815 2,57%
Maşera Manastırı Maşera Manastırı 6.518 0,60%
Kalan Manastırı Kalan Manastırı 1.850 0,17%
Ομορφίτα, η Küçük Kaymaklı 27.226 2,52%
Παλλουριώτισσα, η Ballurkodisa 19.400 1,80%
Μαργό Margo 1.735 0,16%
Άγιος Σωζόμενος Aya Sozomeno 26.515 2,45%
Αγλαντζιά / Αγλαγγιά Eylence 15.033 1,39%
∆άλι Dali 40.772 3,77%
Νέο Χωριό (Λευκωσίας) Minareli 80.520 7,45%
Λουρουκίνα Lurucina 28.157 2,61%
Ποταμιά Bodamiya 18.691 1,73%
Τραχώνι (Λευκωσίας) Tırahon 24.036 2,22%
Τύμβου Dimbu 43.654 4,04%
Μπέϊκιοϊ Bey 3.915 0,36%
Πέτρα του ∆ιγενή Yenice 3.310 0,31%
Τσέρι Çeri 7.522 0,70%
Βώνη Voni 28.866 2,67%
Πυρόγι Piroyi 21.979 2,03%
Επιχό (η) Abohor 13.379 1,24%
Γέρι Yeri 21.460 1,99%
Πολιτικό Polidiko 8.396 0,78%
Καλυβάκια (τα) Kalavaç 3.482 0,32%
Αλάμπρα Alambra 13.468 1,25%
Κόρνος Korno 14.152 1,31%
Ψευδάς Sevda 8.996 0,83%
Malloura Mallura 4.955 0,46%
Μοσφιλωτή Mosfilodi 12.345 1,14%
Σιά İşa 5.929 0,55%
Καϊμακλί, το Mesokelepsi nam-ı diğer Kaymaklı-ı Kebir 47.049 4,35%
Κουρού Μοναστήρι Manastır-ı Kuri 7.514 0,70%
Παλαίκυθρο Palekitre 51.827 4,80%
Έξω Μετόχι Eksemodoş 27.886 2,58%
Λύμπια (τα) Olimya 8.420 0,78%
∆ελίκηπος Delicibo 8.848 0,82%
Κυθρέα Değirmenlik 174.807 16,18%
Μαθιάτης Madyat 0 0,00%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Επαρχία της Κύπρου:
1.346,00
20.052,00
6,7%
Επαρχία της Κύπρου:
22,00
462,00
4,8%
Επαρχία της Κύπρου:
1.771,00
24.940,00
7,1%
Επαρχία της Κύπρου:
71,00
1.005,00
7,1%
Επαρχία της Κύπρου:
2.689,00
40.177,00
6,7%
Γαίες (εμβαδόν)
Επαρχία της Κύπρου:
35.779,66
317.736,38
11,3%
Γαίες (αξία)
Επαρχία της Κύπρου:
666.219,50
5.462.953,93
12,2%
Επαρχία της Κύπρου:
868,00
16.494,00
5,3%
Επαρχία της Κύπρου:
1.595,00
24.827,00
6,4%
Επαρχία της Κύπρου:
5.990,00
104.335,00
5,7%
Επαρχία της Κύπρου:
97,00
5.470,00
1,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
104.046,00
1.377.941,00
7,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
152.835,00
2.461.919,50
6,2%
Επαρχία της Κύπρου:
1.069,00
16.552,00
6,5%
Ζώα (αριθμός)
Επαρχία της Κύπρου:
14.647,00
157.660,00
9,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
174.691,00
2.137.807,00
8,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
1.080.676,50
11.190.961,43
9,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hacı Ali γιος του Hasan
Καϊμακλί, το 7.655,00
Γυναίκα του İbrahim γιου του Abdullah
Καϊμακλί, το 550,00
İbrahim γιος του Abdullah
Καϊμακλί, το 0,00
Mahmud γιος του Abdullah
Καϊμακλί, το 210,00
Ahmed γιος του İsmail
Καϊμακλί, το 80,00
Πετρής γιος του Βραχίμη
Καϊμακλί, το 1.500,00
Χατζή Λουκάς γιος του Κυριάκου
Καϊμακλί, το 3.750,00
Νικόλας γιος του Γεωργαλλή
Καϊμακλί, το 915,00
Χατζή Λουιζής γιος του Ευκονή
Καϊμακλί, το 1.050,00
Γιωρκής γιος του Λουκά
Καϊμακλί, το 80,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 2.689 38.923,54 725.989,50
002   γη με βλάστηση 1.967 32.341,54 459.461,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 9 52,00 3.240,00
004   καλλιέργειες μουριάς 7 50,00 3.130,00
005   καλλιεργήσιμος κήπος με μουριές (mamur dut bağçesi) 1 8,00 800,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 5 20,00 1.450,00
007   εγκαταλελειμμένο αγροτεμάχιο κήπου με μουριές (dut bağçesinden bozma tarla) 1 22,00 880,00
008   καλλιέργειες ελιάς 1 1,50 60,00
009   αγροτεμάχιο με ελιές (tarla ma' zeytun eşcarı) 1 1,50 60,00
010   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 1 0,50 50,00
011   μη δενδρώδης καλλιέργεια 294 2.876,25 60.379,50
012   βαμβάκι 13 703,50 27.050,00
013   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 98,50 5.900,00
014   αγροτεμάχιο με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolap kuyusuyla pembe tarlası) 2 56,00 2.800,00
015   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 1 150,00 7.500,00
016   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 8 399,00 10.850,00
017   αμπέλι 219 629,50 16.552,00
018   αγροτεμάχιο με αμπέλια (bağ tarlası) 1 5,00 125,00
019   αμπέλι (bağ) 218 624,50 16.427,00
020   δημητριακά 60 1.539,25 16.562,50
021   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 12 1.521,00 16.115,00
022   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 15 8,50 193,50
023   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 33 9,75 254,00
024   σπαρμένο αγροτεμάχιο (tohum tarlası) 1 3,00 15,00
025   καλαμιώνας (kamışlık) 1 1,00 200,00
026   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1.664 29.413,29 395.842,00
027   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 10 100,50 3.250,00
028   άλλο αγροτεμάχιο (diğer tarla) 3 75,00 1.515,00
029   ιδιωτικό αγροτεμάχιο με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (hassa tarla ma dolap kuyusu) 1 34,00 1.700,00
030   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 2 56,00 1.050,00
031   άλλο αγροτεμάχιο (def'a tarla) 1 3,00 60,00
032   βακουφικό αγροτεμάχιο (vakıf tarla) 1 100,00 2.000,00
033   άλλος κήπος (diğer bahçe) 2 0,88 87,00
034   κήπος (bağçe) 529 680,66 36.263,00
035   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 51 646,00 12.155,00
036   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) και δέντρα (dolaplı ve eşcarlı bağçe) 1 6,00 3.000,00
037   καλλιεργήσιμος κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusuyla mamur bağçe) 1 1,00 500,00
038   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma-dolab kuyusu) 3 15,00 1.900,00
039   αγροτεμάχιο (tarla) 1.040 26.997,25 323.647,00
040   οπωρώνας με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (eşcar-ı müşmireli dolab kuyusu ile bağçe) 1 10,00 1.000,00
041   κήπος με δέντρα (bağçe ma' eşcar) 1 1,00 45,00
042   αγροτεμάχιο των βακουφιών της Μέκκας και Μεδίνας (haremeyn vakfı tarla) 1 60,00 900,00
043   αγροτεμάχιο πλήρους κυριότητας (temlik-i sultani tarla) 5 78,00 420,00
044   άλλος βακουφικός κήπος (diğer vakıf bağçe) 1 12,00 600,00
045   ακαλλιέργητο βακουφικό χωράφι (vakıf kıraç tarla) 1 100,00 500,00
046   βακουφικός κήπος (vakıf bağçe tarlası) 1 15,00 375,00
047   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe tarlası ma' ma-yi cari) 1 18,00 1.200,00
048   κήπος με τρεχούμενο νερό (ma-i carili bağçe) 1 1,00 25,00
049   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 300,00 1.500,00
050   αγροτεμάχιο αρδευόμενο με όμβρια ύδατα (sel suyu ile saki olunur tarla) 3 100,00 1.500,00
051   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe maa ma-yı cari) 2 3,00 650,00
052   άλλη χρήση γης 643 601,00 221.861,00
053   αλώνι (harman) 432 76,50 1.096,00
054   αλώνι (harman yeri) 55 28,50 351,00
055   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 3 3,00 50,00
056   χριστιανικό βακούφι (αφιέρωμα) με τρεχούμενο νερό (zimmet-i vakıf ma-yı cari) 1 0,00 2.400,00
057   ιδιωτική πηγή τρεχούμενου νερού (mülk ma-yı cari) 3 0,00 8.280,00
058   βακουφική πηγή τρεχούμενου νερού (vakıf ma-yı cari) 3 0,00 7.100,00
059   πηγή τρεχούμενου νερού αφιερωμένη στις ιερές πόλεις (haremeyn vakfı ma-yı cari) 1 0,00 1.400,00
060   άλλη πηγή τρεχούμενου νερού (diğer ma-yı cari) 1 0,00 900,00
061   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 183 87,00 164.385,00
062   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık) 1 0,00 4.000,00
063   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-i cari) 9 2,00 11.380,00
064   μάντρα (mandira) 2 2,00 45,00
065   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 3 430,50 14.825,00
066   υποδομή σχετική με νερό 1 0,00 6.000,00
067   παλιά πηγή με δεξαμενή (kadim ma-i cari maa havuz) 1 0,00 6.000,00
068   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 79 5.981,00 44.667,00
069   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 78 5.966,00 44.217,00
070   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 13 10,00 1.070,00
071   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 11 9,00 980,00
072   ιδιωτικό και άγονο χωράφι (has ve kıraç tarla) 1 454,00 4.540,00
073   άγονο χωράφι (kiraç tarlası) 1 20,00 1.000,00
074   άγονος κήπος (kıraç bağçe) 1 15,00 450,00
075   άγονος κήπος (kıraç bağçe tarlası) 1 15,00 450,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 868 6.413 111.276,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 7 246 607,00
003   μουριές (tut eşcarı) 1 6 12,00
004   μουριές (eşcar-ı dut) 4 30 175,00
005   μουριές (dut eşcarı) 2 210 420,00
006   ελιά (όλα τα είδη) 858 6.112 110.394,00
007   ελιές (zeytun eşcarı) 55 274 5.130,00
008   βακουφικά ελαιόδεντρα (vakıf eşcar-ı zeytun) 2 35 700,00
009   ορεινή (άγρια) και πεδινή (ήμερη) ελιά (dağ ve ova zeytuni) 1 200 3.000,00
010   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 1 15 75,00
011   άλλη ορεινή ελιά (diğer dağ zeytuni) 1 2 10,00
012   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 8 80,00
013   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 698 4.784 86.119,00
014   ελιά (zeytun 2) 93 664 13.490,00
015   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 6 130 1.790,00
016   χαρουπιές 3 55 275,00
017   χαρουπιά (harub 2) 2 5 25,00
018   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 50 250,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1.595 174 161.515,00
002   σπίτι (hane) 1.509 103 116.915,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 59 27 4.230,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 4 4 185,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 1 1 25,00
006   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 10 9 10.730,00
007   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 5 3 900,00
008   σπίτια σε τσιφλίκια (çiftlik haneleri) 1 1 4.000,00
009   διώροφο σπίτι με στάβλο και αχυρώνα (hane-i fevkani ve tahtani ma' ahιr samanlık) 1 0 500,00
010   διώροφο κονάκι που μοιάζει με παλάτι (fevkani ve tahtani saray tabir olunur konak) 1 1 15.000,00
011   μεγαλούτσικο σπίτι (büyücek hane) 1 1 800,00
012   κονάκι (konak) 1 1 100,00
013   σπίτι με στάβλο και αχυρώνα (hane ma-ahır ve samanlık) 2 1 1.100,00
014   κατάστημα (dükkan) 5 3 1.400,00
015   αγροτικά κτήρια 13 12 615,00
016   μάντρα (mandıra) 12 10 515,00
017   μάντρα για πρόβατα (koyun mandırası) 1 2 100,00
018   τμήμα κτηρίου 8 7 1.040,00
019   δωμάτιο 4 4 900,00
020   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 4 4 900,00
021   βοηθητικό κτίσμα/αποθήκη (sundurma) 4 3 140,00
022   αποθήκη (mahzen) 1 1 100,00
023   επίκοινο κατάστημα (diğer müşterek mağaza) 1 1 100,00
024   βυρσοδεψείο (debbağhane) 22 2 320,00
025   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 24 400,00
026   κυψέλη (ari kovani) 1 20 100,00
027   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 2 4 300,00
028   βοηθητικές κατασκευές 5 6 6.550,00
029   σπίτι με αυλή (hane havlu) 2 2 50,00
030   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim bir dolaplık ma-i cari) 1 3 6.000,00
031   πηγάδι κήπου με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (devha kuyusu ma' dolab) 1 1 200,00
032   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 0 300,00
033   Μύλοι 29 16 34.175,00
034   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 600,00
035   Νερόμυλοι 9 7 22.050,00
036   χειμωνιάτικος μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 2 2 5.000,00
037   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (asyab (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 1 1 2.500,00
038   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 2.550,00
039   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 5 3 12.000,00
040   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 1 1 700,00
041   μύλος (deği̇rmen) 17 6 10.825,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1.069 15.892 188.404,00
002   πρόβατα (agnam) 316 8.544 68.984,00
003   πρόβατα (koyun) 4 74 592,00
004   άλογο (bargi̇r) 7 12 1.800,00
005   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
006   καμήλα (deve) 11 22 7.600,00
007   αγελάδα (inek) 28 36 2.065,00
008   δαμαλάκι (dana) 14 17 740,00
009   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 14 17 740,00
010   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 4 7 450,00
011   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 50,00
012   μουλάρι (katir) 9 7 2.550,00
013   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 2 2 600,00
014   αίγες (keçi̇) 55 665 5.408,00
015   βόδι (öküz) 569 249 49.486,00
016   βόδι και δαμάλι (öküz ma' buzağı) 2 5 825,00
017   νεαρό βόδι (sagir öküz) 1 2 400,00
018   ηλικιωμένο βόδι (kebir öküz) 1 4 500,00
019   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 416 148 34.650,00
020   ζεύγος ηλικιωμένου και νεαρού βοδιού (kebir ve sagir çift öküz) 1 1 750,00
021   άλλο βόδι (diğer öküz) 1 1 125,00
022   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 73 6.257 49.711,00
023   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 50 3.528 27.824,00
024   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 15 1.543 12.399,00
025   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 8 1.186 9.488,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 13, 2021, 7:52 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ναχιγιές Κυθρέας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6304/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό