Όνομα: Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri
Κατηγορία: τοποθεσία (mahal)
Διοικητική υπαγωγή: Βυζακιά
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.670,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.140,0 1.230,0 300,0 0,0
42,7% 46,1% 11,2% 0,0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri (Αυτή η εγγραφή) 0 0,00%
Manastırlar Manastırlar 2.670 100,00%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Βυζακιά:
1,00
9,00
11,1%
Βυζακιά:
1,00
1,00
100,0%
Βυζακιά:
1,00
11,00
9,1%
Βυζακιά:
1,00
2,00
50,0%
Βυζακιά:
3,00
17,00
17,6%
Γαίες (εμβαδόν)
Βυζακιά:
107,00
261,50
40,9%
Γαίες (αξία)
Βυζακιά:
1.140,00
3.440,00
33,1%
Βυζακιά:
1,00
12,00
8,3%
Βυζακιά:
1,00
12,00
8,3%
Βυζακιά:
82,00
99,00
82,8%
Βυζακιά:
1,00
7,00
14,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Βυζακιά:
1.230,00
1.410,00
87,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Βυζακιά:
300,00
1.285,00
23,3%
Βυζακιά:
0,00
6,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Βυζακιά:
0,00
26,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Βυζακιά:
0,00
525,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Βυζακιά:
2.670,00
6.595,00
40,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Ασίνου
Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri 2.670,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 3 107,00 1.140,00
002   γη με βλάστηση 2 106,00 1.120,00
003   1 100,00 1.000,00
004   δημητριακά 1 100,00 1.000,00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 100,00 1.000,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 6,00 120,00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 1 6,00 120,00
008   1 1,00 20,00
009   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 1 82 1.230,00
002   ελιές 1 82 1.230,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 82 1.230,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 1 1 300,00
002   σπίτι (hane) 1 1 300,00
003   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 11, 2020, 10:13 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6319/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό