Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6319
UUID βάσης δεδομένων: d8f04002-64ea-4dbe-ad31-0975d2dafb63
Όνομα: Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri
Κατηγορία: τοποθεσία (mahal)
Διοικητική υπαγωγή: Βυζακιά
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.670,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.140,0 1.230,0 300,0 0,0
42,7% 46,1% 11,2% 0,0%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri (Αυτή η εγγραφή) 0 0,00%
Manastırlar Manastırlar 2.670 100,00%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Βυζακιά:
1,00
9,00
11,1%
Βυζακιά:
1,00
1,00
100,0%
Βυζακιά:
1,00
11,00
9,1%
Βυζακιά:
1,00
11,00
9,1%
Βυζακιά:
3,00
17,00
17,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Βυζακιά:
107,00
264,50
40,5%
Γαίες (αξία)
Βυζακιά:
1.140,00
3.590,00
31,8%
Βυζακιά:
1,00
12,00
8,3%
Βυζακιά:
1,00
12,00
8,3%
Βυζακιά:
82,00
117,00
70,1%
Βυζακιά:
1,00
16,00
6,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Βυζακιά:
1.230,00
1.530,00
80,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Βυζακιά:
300,00
1.875,00
16,0%
Βυζακιά:
0,00
6,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Βυζακιά:
0,00
29,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Βυζακιά:
0,00
675,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Βυζακιά:
2.670,00
7.670,00
34,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Ασίνου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri 2.670,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 107,00 1.140,00
002   γη με βλάστηση 2 106,00 1.120,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 100,00 1.000,00
004   δημητριακά 1 100,00 1.000,00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 100,00 1.000,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 6,00 120,00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 1 6,00 120,00
008   άλλη χρήση γης 1 1,00 20,00
009   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 82 1.230,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 82 1.230,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 82 1.230,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 300,00
002   σπίτι (hane) 1 1 300,00
003   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 11, 2020, 10:13 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6319/ στις 24/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό