Όνομα: Λευκωσία
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lefkoşa (Kaza)
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Lefkosia
Λευκωσία
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Nicosia
Κατηγορία: καζάς (kaza)
Διοικητική υπαγωγή: Επαρχία της Κύπρου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μεικτός οικισμός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 3,109,630.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1,747,210.0 260,115.0 662,615.0 439,690.0
56.2% 8.4% 21.3% 14.1%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Λευκωσία (Αυτή η εγγραφή) 0 0.00%
Ναχιγιές Μόρφου Nahiye-i Amorfa 1,759,644 56.59%
Ναχιγιές Ορεινής Nahiye-i Dağ 1,349,986 43.41%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Επαρχία της Κύπρου:
2,409.00
20,052.00
12.0%
Επαρχία της Κύπρου:
52.00
462.00
11.3%
Επαρχία της Κύπρου:
3,103.00
24,940.00
12.4%
Επαρχία της Κύπρου:
3,139.00
25,232.00
12.4%
Επαρχία της Κύπρου:
5,736.00
40,177.00
14.3%
Γαίες (εμβαδόν)
Επαρχία της Κύπρου:
78,073.37
580,135.54
13.5%
Γαίες (αξία)
Επαρχία της Κύπρου:
1,747,210.00
10,418,410.18
16.8%
Επαρχία της Κύπρου:
2,211.00
16,494.00
13.4%
Επαρχία της Κύπρου:
3,267.00
24,827.00
13.2%
Επαρχία της Κύπρου:
15,459.00
198,070.00
7.8%
Επαρχία της Κύπρου:
3,394.00
26,834.00
12.6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
260,115.00
2,428,941.00
10.7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
662,615.00
5,966,619.50
11.1%
Επαρχία της Κύπρου:
2,147.00
16,552.00
13.0%
Ζώα (αριθμός)
Επαρχία της Κύπρου:
26,187.00
212,455.00
12.3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
439,690.00
4,485,358.00
9.8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
3,109,630.00
23,300,128.68
13.3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γαβριήλ γιος του Λουίζου
Ορούντα 1,588.00
Χατζή Μιχαήλ γιος του Χατζή Πέτρου
Περιστερώνα (Λευκωσίας) 4,290.00
Σιδεράς Φλουρής γιος του Γιαννή
Περιστερώνα (Λευκωσίας) 550.00
Χατζή Πιερής γιος του Χατζή Γιαννή
Άγιος ∆ομέτιος 1,095.00
Γυναίκα του Χατζή Πιερή γιου του Χατζή Γιαννή
Άγιος ∆ομέτιος 250.00
Γυναίκα του Χατζή Πιερή γιου του Χατζή Γιάννη
Άγιος ∆ομέτιος 250.00
Μητέρα του Χατζή Πιερή γιου του Χατζή Γιαννή
Άγιος ∆ομέτιος 170.00
Χατζή Αργύρης γιος του Γιαννή
Άγιος ∆ομέτιος 350.00
Θεοδόσης γιος του Χατζή Πιερή
Άγιος ∆ομέτιος 725.00
Γυναίκα του Θεοδόση γιου του Χατζή Πιερή
Άγιος ∆ομέτιος 170.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 5,736 78,073.37 1,747,210.00
002   γη με βλάστηση 4,625 73,173.62 1,628,475.00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 222 181.99 26,787.50
004   καλλιέργειες μουριάς 72 45.24 2,717.50
005   κήπος με μουριές (dut eşcarlı bağçe) 1 0.50 25.00
006   κήπος με μουριές (bağçe-i dut) 1 0.25 25.00
007   κήπος με μουριές (eşcar-ı dut bağçesi) 3 0.75 85.00
008   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 67 43.74 2,582.50
009   καλλιέργειες συκιάς 1 1.00 50.00
010   κήπος με συκιές (inci̇r bağçesi̇) 1 1.00 50.00
011   καλλιέργειες φουντουκιάς 145 128.25 23,520.00
012   άλλο δασύλλιο με φουντουκιές (diğer fındıklık) 2 0.50 100.00
013   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçe tarlası) 4 2.50 500.00
014   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçe) 8 9.25 1,850.00
015   δασύλλιο με φουντουκιές (fındıklık) 26 20.00 3,815.00
016   κήπος με φουντουκιές (fındıklı bağçe) 4 5.00 900.00
017   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçesi) 101 91.00 16,355.00
018   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 1 1.00 100.00
019   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 3 6.50 400.00
020   1,980 14,440.63 390,758.00
021   32 25.25 3,190.00
022   καλλιεργήσιμο περιβόλι/κήπος (mamur bağçe) 32 25.25 3,190.00
023   λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) 3 18.00 750.00
024   αγροτεμάχιο με λουβιά (μαυρομάτικα) (börülce tarlası) 3 18.00 750.00
025   βαμβάκι 167 1,152.00 69,625.00
026   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 11 168.00 12,105.00
027   αγροτεμάχιο βαμβακιού (tarla-yı penbe) 2 2.00 130.00
028   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 60 226.50 22,535.00
029   άλλο αγροτεμάχιο βαμβακιού (diğer pembe tarlası) 1 0.50 25.00
030   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 2 153.00 7,650.00
031   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 91 602.00 27,180.00
032   αμπέλι 1,195 6,472.00 221,124.50
033   αμπέλι (bağ) 1,194 6,471.50 221,104.50
034   κατεστραμμένο αμπέλι (viran bağ) 1 0.50 20.00
035   δημητριακά 457 6,700.00 80,482.00
036   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 133 6,421.50 71,862.50
037   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 315 273.25 8,456.00
038   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 9 5.25 163.50
039   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 104 58.13 13,412.00
040   αγροτεμάχιο με φακές (mercimek tarlası) 1 5.00 50.00
041   καλαμιώνας (kamışlık) 19 9.50 2,100.00
042   εγκαταλελειμένο αγροτεμάχιο με ριζάρι (hali boya tarlası) 1 0.50 12.50
043   κατεστραμμένο αγροτεμάχιο με ριζάρι (viran boya tarla) 1 0.25 12.00
044   μεικτές καλλιέργειες 2 1.50 400.00
045   κήπος με λεμονιές και μουριές (limon ve dut bağçesi) 1 0.50 200.00
046   κήπος με φουντουκιές και μουριές (fındık bağçesi ma' dut) 1 1.00 200.00
047   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2,421 58,549.50 1,210,529.50
048   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 4 287.00 5,740.00
049   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 3 15.00 450.00
050   άλλο αγροτεμάχιο (diğer tarla) 2 65.00 1,300.00
051   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 21 53.50 2,235.00
052   αγροτεμάχιο για κήπο με τρεχούμενο νερό (bağçe yeri ma' ma-yı cari) 1 2.00 200.00
053   άλλος κήπος (diğer bahçe) 4 10.25 467.50
054   κήπος (bağçe) 589 880.00 39,247.00
055   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 47 38.50 3,745.00
056   περιβόλι (bostanlık) 1 5.00 125.00
057   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe ma' ma-yi cari) 1 2.00 400.00
058   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe ma' ma-yi cariyle) 1 1.50 2,000.00
059   αγροτεμάχιο με δεντρόκηπο (eşcarlı bağçe hafi tarla) 1 95.00 9,500.00
060   καλλιεργήσιμο αγροτεμάχιο (mamur tarla) 1 500.00 15,000.00
061   αγροτεμάχιο (tarla) 1,726 54,463.00 1,111,055.00
062   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusu ile bağçe) 2 21.00 2,000.00
063   οπωρώνας (eşcar-ı müsmireli bağçe) 1 3.00 300.00
064   αγροτεμάχιο πλήρους κυριότητας (temlik-i sultani tarla) 1 300.00 3,000.00
065   εγκαταλελειμένο χωράφι (hâli tarla) 7 1,770.00 12,750.00
066   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarlası) 1 28.00 280.00
067   κήπος με τρεχούμενο νερό και δεξαμενή (bağçe tarlası ma-i cari maa havuz) 1 0.75 150.00
068   καλλιεργήσιμος κήπος με τρεχούμενο νερό (mamur bağçe ma-yı cari) 1 4.00 400.00
069   οικόπεδο (hane yeri) 5 5.00 185.00
070   arz-ı miri tarla 1 600.00 1,200.00
071   1,037 1,540.00 81,330.00
072   αλώνι (harman) 837 850.50 21,407.00
073   αλώνι (harman yeri) 96 97.50 1,775.00
074   ιδιωτική πηγή τρεχούμενου νερού (mülk ma-yı cari) 1 0.00 3,000.00
075   άλλη πηγή τρεχούμενου νερού (diğer ma-yı cari) 4 0.00 285.00
076   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 148 2.50 32,013.00
077   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık) 3 0.00 8,000.00
078   kadim ma-i cari 6 0.00 4,450.00
079   μάντρα (mandira) 35 35.00 2,075.00
080   αγροτεμάχιο (arazi) 1 650.00 9,750.00
081   χειμαδιό (kışlık) 1 1.00 200.00
082   küttab türbesi için gül 1 1.00 150.00
083   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 73 2,759.75 36,205.00
084   κατεστραμμένο οικόπεδο (arsa-i virane) 1 1.00 25.00
085   ερειπωμένο οικόπεδο (harab hane yeri) 1 1.00 25.00
086   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 72 2,758.75 36,180.00
087   ερειπωμένο άγονο χωράφι (hali kıraç tarla) 1 50.00 250.00
088   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 9 5.75 340.00
089   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 8 4.75 240.00
090   άγονο εγκαταλελειμένο χωράφι (kıraç hali tarla) 2 350.00 5,300.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 2,211 15,459 260,115.00
002   Σύνολο μουριών 128 615 2,692.00
003   μουριές (dut) 2 10 50.00
004   μουριές (eşcar-ı dut) 115 554 2,467.00
005   μουριές (dut eşcarı) 11 51 175.00
006   ελιές 1,699 13,897 250,475.00
007   ελιές (zeytun eşcarı) 52 331 6,440.00
008   άλλη ελιά (diğer zeytun) 3 33 660.00
009   ορεινές (άγριες) ελιές (dağ zeytun eşcarı) 1 3 30.00
010   ελιά (şecer-i zeytun) 1 1 20.00
011   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 2 45 450.00
012   δενδρύλλια ελιάς (fidan zeytun eşcarı) 2 125 1,250.00
013   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 58 380 3,475.00
014   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1,397 11,715 219,990.00
015   ελιά (zeytun 2) 169 1,180 16,580.00
016   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 3 18 360.00
017   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 34 680.00
018   άλλες ελιές (diğer eşcar-ı zeytun) 3 10 200.00
019   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 5 14 260.00
020   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 1 9 90.00
021   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 8 80.00
022   συκιές 40 108 555.00
023   συκιές (şecere-i incir) 1 1 20.00
024   συκιά (incir) 2 2 10.00
025   συκιές (eşcar-ı incir) 32 91 465.00
026   συκιές (incir eşcarı) 4 13 55.00
027   συκιές (şecer-i incir) 1 1 5.00
028   Σύνολο αμυγδαλιών 164 441 2,233.00
029   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 16 31 143.00
030   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 138 381 1,955.00
031   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 1 1 5.00
032   αμυγδαλιά (badem 2) 9 28 130.00
033   καρυδιές 169 362 3,950.00
034   καρυδιές (ceviz eşcarı) 7 7 75.00
035   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 160 353 3,855.00
036   καρυδιά (ceviz 2) 2 2 20.00
037   χαρουπιές 8 26 135.00
038   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 6 24 125.00
039   χαρουπιές (harub eşcarı) 2 2 10.00
040   αχλαδιές 1 2 20.00
041   αχλαδιές (eşcar-ı arrmud) 1 2 20.00
042   κυδωνιές 1 3 30.00
043   κυδωνιές (eşcar-ı ayva) 1 3 30.00
044   ανάμεικτα δέντρα 1 5 25.00
045   μουριές και συκιές (dut ve incir eşcarı) 1 5 25.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 3,267 3,394 662,615.00
002   σπίτι (hane) 2,676 2,643 452,090.00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 46 43 4,350.00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 9 9 650.00
005   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 2 2 200.00
006   άλλο ερειπωμένο σπίτι (diğer harabe hane) 2 2 155.00
007   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 8 8 7,100.00
008   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 32 29 6,645.00
009   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 2 2 450.00
010   άλλο επίκοινο σπίτι (diğer müşterek hane) 1 1 5.00
011   μονόροφο σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (fevkani ve sundurma hane) 1 1 380.00
012   ερειπωμένο σπίτι (virane hane) 1 1 45.00
013   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα και αυλή (hane ma' sundurma ve havlı) 2 2 185.00
014   ευρωπαϊκού τύπου σπίτι (frenk hane) 1 1 120.00
015   διώροφο σπίτι (hane-i fevkanili) 2 2 1,550.00
016   σπίτι με αυλή (hane ma' havli) 1 1 80.00
017   σπίτι μέσα σε κήπο (derun-ı bağçede hane) 1 1 500.00
018   κατάστημα (dükkan) 2 2 650.00
019   παλαιοπωλείο (eski̇ci̇ dükkani) 1 1 150.00
020   καφενείο (kahve dükkani) 1 1 500.00
021   καφενείο (kahve hane) 1 1 500.00
022   αγροτικά κτήρια 38 39 5,950.00
023   μάντρα (mandıra) 16 17 950.00
024   ληνός με πιεστήριο (şırahane mengenesi) 19 19 4,550.00
025   μάντρα με σπίτι (mandıra maa hane) 3 3 450.00
026   291 295 77,140.00
027   288 292 77,030.00
028   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 287 291 76,030.00
029   διώροφο κτήριο με δωμάτια (tahtani ve fevkani oda) 1 1 1,000.00
030   βοηθητικό κτίσμα/αποθήκη (sundurma) 3 3 110.00
031   αποθήκη (mahzen) 2 4 1,450.00
032   βυρσοδεψείο (debbağhane) 2 3 300.00
033   38 133 1,275.00
034   κυψέλη (ari kovani) 34 127 725.00
035   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 3 5 500.00
036   στάβλος (ahir) 1 1 50.00
037   βοηθητικές κατασκευές 156 212 64,350.00
038   πιεστήριο (πιθανότατα λινός) (mengene) 1 1 200.00
039   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusu) 1 2 600.00
040   σπίτι με αυλή (hane havlu) 1 0 100.00
041   ερειπωμένος ληνός (πατητήρι) (harabe şirahane) 1 1 300.00
042   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (ma-ı cari dolab) 1 1 2,000.00
043   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim bir dolaplık ma-i cari) 1 1 2,000.00
044   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari) 6 0 2,400.00
045   ερειπωμένος ληνός (πατητήρι) (harab şirahane) 5 5 935.00
046   ληνός με πιεστήριο (mengene şirahane) 2 2 500.00
047   αλακάτι (μαγγανοπήγαδι) με τρεχούμενο νερό (ma-yı cari dolaplık) 1 0 500.00
048   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με δεξαμενή από τρεχούμενο νερό (dolaplık ma-yı cari havuz) 1 1 3,000.00
049   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık 2) 4 59 11,700.00
050   πετρόκτιστο ισόγειο (fevkani kagir) 1 1 3,500.00
051   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 130 138 36,615.00
052   Μύλοι 62 63 59,410.00
053   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 35 34 8,730.00
054   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 5 6 1,850.00
055   ειπειπωμένος ελαιόμυλος (harab yağ değirmeni) 1 1 250.00
056   Νερόμυλοι 16 17 46,900.00
057   χειμερινός νερόμυλος (kış su değirmeni) 2 2 5,000.00
058   χειμωνιάτικος μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 7 7 14,000.00
059   μύλος με τρεχούμενο νερό (değirmen ma-yı cari) 1 1 15,000.00
060   ερειπωμένος χειμερινός νερόμυλος (kış değirmeni-i harab) 1 1 100.00
061   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (asyab (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 1 1 5,000.00
062   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 2 2 1,300.00
063   χειμερινός νερόμυλος σε αχρησία (battal kış değirmeni) 1 1 2,500.00
064   μικρός μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (sağir değirmeni (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 1 2 4,000.00
065   μύλος (deği̇rmen) 5 5 1,680.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 2,147 26,187 439,690.00
002   πρόβατα (agnam) 254 7,525 60,292.00
003   πρόβατα (koyun) 27 350 2,788.00
004   άλογο (bargi̇r) 4 4 700.00
005   φοράδα (kisrak) 3 3 650.00
006   πουλάρι (tay) 1 1 50.00
007   αγελάδα (inek) 313 436 26,485.00
008   δαμαλάκι (dana) 32 37 1,260.00
009   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 32 37 1,260.00
010   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 8 8 1,350.00
011   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 60.00
012   αγελάδα και νεαρός ταύρος (inek tosun) 1 1 60.00
013   μουλάρι (katir) 16 16 6,500.00
014   κουτσό μουλάρι (topal katır) 1 1 300.00
015   αίγες (keçi̇) 252 3,191 25,996.00
016   βόδι (öküz) 1,020 1,130 205,130.00
017   βόδι και δαμάλι (öküz ma' buzağı) 1 2 250.00
018   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 471 504 124,855.00
019   ζευγάρι βοδιών (çift gâv) 2 3 500.00
020   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 1 30 3,000.00
021   μη εξημερωμένο βόδι και αγελάδα (hergele öküz ve inek) 1 30 3,000.00
022   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 287 13,855 111,587.00
023   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 195 8,430 67,745.00
024   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 45 2,216 17,928.00
025   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 12 711 5,930.00
026   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 30 1,853 14,824.00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 13, 2021, 7:43 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λευκωσία. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6324/ στις 26/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό