Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6324
UUID βάσης δεδομένων: 32549d46-a7b0-4ce6-a189-2d21f53f1fea
Όνομα: Καζάς Λευκωσίας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lefkoşa (Kaza)
Κατηγορία: καζάς (kaza)
Διοικητική υπαγωγή: Επαρχία της Κύπρου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Lefkosia
Λευκωσία
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Nicosia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 3.109.630,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.747.210,0 260.115,0 662.615,0 439.690,0
56,2% 8,4% 21,3% 14,1%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Καζάς Λευκωσίας (Αυτή η εγγραφή) 0 0,00%
Ναχιγιές Μόρφου Nahiye-i Amorfa 1.759.644 56,59%
Ναχιγιές Ορεινής Nahiye-i Dağ 1.349.986 43,41%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Επαρχία της Κύπρου:
2.409,00
20.053,00
12,0%
Επαρχία της Κύπρου:
52,00
464,00
11,2%
Επαρχία της Κύπρου:
3.103,00
24.940,00
12,4%
Επαρχία της Κύπρου:
3.139,00
25.232,00
12,4%
Επαρχία της Κύπρου:
5.736,00
40.177,00
14,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Επαρχία της Κύπρου:
78.073,47
580.135,86
13,5%
Γαίες (αξία)
Επαρχία της Κύπρου:
1.747.210,00
10.418.410,18
16,8%
Επαρχία της Κύπρου:
2.211,00
16.494,00
13,4%
Επαρχία της Κύπρου:
3.267,00
24.827,00
13,2%
Επαρχία της Κύπρου:
15.459,00
198.070,00
7,8%
Επαρχία της Κύπρου:
3.394,00
26.834,00
12,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
260.115,00
2.428.941,00
10,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
662.615,00
5.966.619,50
11,1%
Επαρχία της Κύπρου:
2.147,00
16.552,00
13,0%
Ζώα (αριθμός)
Επαρχία της Κύπρου:
26.187,00
212.455,00
12,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
439.690,00
4.485.358,00
9,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
3.109.630,00
23.300.128,68
13,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γαβριήλ γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ορούντα 1.588,00
Χατζή Μιχαήλ γιος του Χατζή Πέτρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Περιστερώνα (Λευκωσίας) 4.290,00
Σιδεράς Φλουρής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Περιστερώνα (Λευκωσίας) 550,00
Χατζή Πιερής γιος του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 1.095,00
Γυναίκα του Χατζή Πιερή γιου του Χατζή Γιάννη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 250,00
Γυναίκα του Χατζή Πιερή γιου του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 250,00
Μητέρα του Χατζή Πιερή γιου του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 170,00
Χατζή Αργύρης γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 350,00
Θεοδόσης γιος του Χατζή Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 725,00
Γυναίκα του Θεοδόση γιου του Χατζή Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ομέτιος 170,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 5.736 78.073,47 1.747.210,00
002   γη με βλάστηση 4.625 73.173,72 1.628.475,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 222 182,01 26.787,50
004   καλλιέργειες μουριάς 72 45,26 2.717,50
005   κήπος με μουριές (dut eşcarlı bağçe) 1 0,50 25,00
006   κήπος με μουριές (bağçe-i dut) 1 0,25 25,00
007   κήπος με μουριές (eşcar-ı dut bağçesi) 3 0,75 85,00
008   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 67 43,76 2.582,50
009   καλλιέργειες συκιάς 1 1,00 50,00
010   κήπος με συκιές (inci̇r bağçesi̇) 1 1,00 50,00
011   καλλιέργειες φουντουκιάς 145 128,25 23.520,00
012   άλλο δασύλλιο με φουντουκιές (diğer fındıklık) 2 0,50 100,00
013   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçe tarlası) 4 2,50 500,00
014   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçe) 8 9,25 1.850,00
015   δασύλλιο με φουντουκιές (fındıklık) 26 20,00 3.815,00
016   κήπος με φουντουκιές (fındıklı bağçe) 4 5,00 900,00
017   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçesi) 101 91,00 16.355,00
018   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 1 1,00 100,00
019   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 3 6,50 400,00
020   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1.980 14.440,71 390.758,00
021   λαχανικό 32 25,25 3.190,00
022   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 32 25,25 3.190,00
023   λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) 3 18,00 750,00
024   αγροτεμάχιο με λουβιά (μαυρομάτικα) (börülce tarlası) 3 18,00 750,00
025   βαμβάκι 167 1.152,00 69.625,00
026   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 11 168,00 12.105,00
027   αγροτεμάχιο βαμβακιού (tarla-yı penbe) 2 2,00 130,00
028   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 60 226,50 22.535,00
029   άλλο αγροτεμάχιο βαμβακιού (diğer pembe tarlası) 1 0,50 25,00
030   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 2 153,00 7.650,00
031   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 91 602,00 27.180,00
032   αμπέλι 1.195 6.472,00 221.124,50
033   αμπέλι (bağ) 1.194 6.471,50 221.104,50
034   κατεστραμμένο αμπέλι (viran bağ) 1 0,50 20,00
035   δημητριακά 457 6.700,01 80.482,00
036   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 133 6.421,50 71.862,50
037   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 315 273,26 8.456,00
038   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 9 5,25 163,50
039   αγροτεμάχιο με φακές (mercimek tarlası) 1 5,00 50,00
040   καλαμιώνας (kamışlık) 19 9,50 2.100,00
041   Αγροτεμάχια ριζαριού (Boya tarlaları) 106 58,95 13.436,50
042   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 104 58,20 13.412,00
043   εγκαταλελειμμένο αγροτεμάχιο με ριζάρι (hali boya tarlası) 1 0,50 12,50
044   κατεστραμμένο αγροτεμάχιο με ριζάρι (viran boya tarla) 1 0,25 12,00
045   μικτές καλλιέργειες 2 1,50 400,00
046   κήπος με λεμονιές και μουριές (limon ve dut bağçesi) 1 0,50 200,00
047   κήπος με φουντουκιές και μουριές (fındık bağçesi ma' dut) 1 1,00 200,00
048   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2.421 58.549,50 1.210.529,50
049   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 4 287,00 5.740,00
050   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 3 15,00 450,00
051   άλλο αγροτεμάχιο (diğer tarla) 2 65,00 1.300,00
052   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 21 53,50 2.235,00
053   αγροτεμάχιο για κήπο με τρεχούμενο νερό (bağçe yeri ma' ma-yı cari) 1 2,00 200,00
054   άλλος κήπος (diğer bahçe) 4 10,25 467,50
055   κήπος (bağçe) 589 880,00 39.247,00
056   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 47 38,50 3.745,00
057   περιβόλι (bostanlık) 1 5,00 125,00
058   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe ma' ma-yi cari) 1 2,00 400,00
059   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe ma' ma-yi cariyle) 1 1,50 2.000,00
060   αγροτεμάχιο με δεντρόκηπο (eşcarlı bağçe hafi tarla) 1 95,00 9.500,00
061   πλούσιο αγροτεμάχιο (mamur tarla) 1 500,00 15.000,00
062   αγροτεμάχιο (tarla) 1.726 54.463,00 1.111.055,00
063   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusu ile bağçe) 2 21,00 2.000,00
064   οπωρώνας (eşcar-ı müsmireli bağçe) 1 3,00 300,00
065   αγροτεμάχιο πλήρους κυριότητας (temlik-i sultani tarla) 1 300,00 3.000,00
066   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 7 1.770,00 12.750,00
067   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarlası) 1 28,00 280,00
068   κήπος με τρεχούμενο νερό και δεξαμενή (bağçe tarlası ma-i cari maa havuz) 1 0,75 150,00
069   πλούσιος κήπος με τρεχούμενο νερό (mamur bağçe ma-yı cari) 1 4,00 400,00
070   οικόπεδο (hane yeri) 5 5,00 185,00
071   arz-ı miri tarla 1 600,00 1.200,00
072   άλλη χρήση γης 1.037 1.540,00 81.330,00
073   αλώνι (harman) 837 850,50 21.407,00
074   αλώνι (harman yeri) 96 97,50 1.775,00
075   ιδιωτική πηγή τρεχούμενου νερού (mülk ma-yı cari) 1 0,00 3.000,00
076   άλλη πηγή τρεχούμενου νερού (diğer ma-yı cari) 4 0,00 285,00
077   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 148 2,50 32.013,00
078   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık) 3 0,00 8.000,00
079   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-i cari) 6 0,00 4.450,00
080   μάντρα (mandira) 35 35,00 2.075,00
081   αγροτεμάχιο (arazi) 1 650,00 9.750,00
082   χειμαδιό (kışlık) 1 1,00 200,00
083   küttab türbesi için gül 1 1,00 150,00
084   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 73 2.759,75 36.205,00
085   κατεστραμμένο οικόπεδο (arsa-i virane) 1 1,00 25,00
086   ερειπωμένο οικόπεδο (harab hane yeri) 1 1,00 25,00
087   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 72 2.758,75 36.180,00
088   ερειπωμένο άγονο χωράφι (hali kıraç tarla) 1 50,00 250,00
089   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 9 5,75 340,00
090   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 8 4,75 240,00
091   άγονο εγκαταλελειμμένο χωράφι (kıraç hali tarla) 2 350,00 5.300,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2.211 15.459 260.115,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 128 615 2.692,00
003   μουριές (dut) 2 10 50,00
004   μουριές (eşcar-ı dut) 115 554 2.467,00
005   μουριές (dut eşcarı) 11 51 175,00
006   ελιά (όλα τα είδη) 1.699 13.897 250.475,00
007   ελιές (zeytun eşcarı) 52 331 6.440,00
008   άλλη ελιά (diğer zeytun) 3 33 660,00
009   ορεινές (άγριες) ελιές (dağ zeytun eşcarı) 1 3 30,00
010   ελιά (şecer-i zeytun) 1 1 20,00
011   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 2 45 450,00
012   δενδρύλλια ελιάς (fidan zeytun eşcarı) 2 125 1.250,00
013   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 58 380 3.475,00
014   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1.397 11.715 219.990,00
015   ελιά (zeytun 2) 169 1.180 16.580,00
016   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 3 18 360,00
017   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 34 680,00
018   άλλες ελιές (diğer eşcar-ı zeytun) 3 10 200,00
019   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 5 14 260,00
020   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 1 9 90,00
021   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 8 80,00
022   συκιές 40 108 555,00
023   συκιές (şecere-i incir) 1 1 20,00
024   συκιά (incir) 2 2 10,00
025   συκιές (eşcar-ı incir) 32 91 465,00
026   συκιές (incir eşcarı) 4 13 55,00
027   συκιές (şecer-i incir) 1 1 5,00
028   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 164 441 2.233,00
029   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 16 31 143,00
030   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 138 381 1.955,00
031   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 1 1 5,00
032   αμυγδαλιά (badem 2) 9 28 130,00
033   καρυδιά 169 362 3.950,00
034   καρυδιές (ceviz eşcarı) 7 7 75,00
035   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 160 353 3.855,00
036   καρυδιά (ceviz 2) 2 2 20,00
037   χαρουπιές 8 26 135,00
038   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 6 24 125,00
039   χαρουπιές (harub eşcarı) 2 2 10,00
040   αχλαδιές 1 2 20,00
041   αχλαδιές (eşcar-ı arrmud) 1 2 20,00
042   κυδωνιές 1 3 30,00
043   κυδωνιές (eşcar-ı ayva) 1 3 30,00
044   ανάμικτα δέντρα 1 5 25,00
045   μουριές και συκιές (dut ve incir eşcarı) 1 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3.267 3.394 662.615,00
002   σπίτι (hane) 2.676 2.643 452.090,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 46 43 4.350,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 9 9 650,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 2 2 200,00
006   άλλο ερειπωμένο σπίτι (diğer harabe hane) 2 2 155,00
007   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 8 8 7.100,00
008   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 32 29 6.645,00
009   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 2 2 450,00
010   άλλο επίκοινο σπίτι (diğer müşterek hane) 1 1 5,00
011   μονόροφο σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (fevkani ve sundurma hane) 1 1 380,00
012   ερειπωμένο σπίτι (virane hane) 1 1 45,00
013   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα και αυλή (hane ma' sundurma ve havlı) 2 2 185,00
014   ευρωπαϊκού τύπου σπίτι (frenk hane) 1 1 120,00
015   διώροφο σπίτι (hane-i fevkanili) 2 2 1.550,00
016   σπίτι με αυλή (hane ma' havli) 1 1 80,00
017   σπίτι μέσα σε κήπο (derun-ı bağçede hane) 1 1 500,00
018   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 2 2 650,00
019   παλαιοπωλείο (eski̇ci̇ dükkani) 1 1 150,00
020   καφενείο (kahve dükkani) 1 1 500,00
021   καφενείο (kahve hane) 1 1 500,00
022   αγροτικά κτήρια 38 39 5.950,00
023   μάντρα (mandıra) 16 17 950,00
024   ληνός με πιεστήριο (şırahane mengenesi) 19 19 4.550,00
025   μάντρα με σπίτι (mandıra maa hane) 3 3 450,00
026   τμήμα κτηρίου 291 295 77.140,00
027   δωμάτιο 288 292 77.030,00
028   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 287 291 76.030,00
029   διώροφο κτήριο με δωμάτια (tahtani ve fevkani oda) 1 1 1.000,00
030   βοηθητικό κτίσμα/αποθήκη (sundurma) 3 3 110,00
031   αποθήκη (mahzen) 2 4 1.450,00
032   βυρσοδεψείο (debbağhane) 2 3 300,00
033   κτήριο προορισμένα για ζώα 38 133 1.275,00
034   κυψέλη (ari kovani) 34 127 725,00
035   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 3 5 500,00
036   στάβλος (ahir) 1 1 50,00
037   βοηθητικές κατασκευές 156 212 64.350,00
038   πιεστήριο (πιθανότατα λινός) (mengene) 1 1 200,00
039   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusu) 1 2 600,00
040   σπίτι με αυλή (hane havlu) 1 0 100,00
041   ερειπωμένος ληνός (πατητήρι) (harabe şirahane) 1 1 300,00
042   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (ma-ı cari dolab) 1 1 2.000,00
043   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim bir dolaplık ma-i cari) 1 1 2.000,00
044   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari) 6 0 2.400,00
045   ερειπωμένος ληνός (πατητήρι) (harab şirahane) 5 5 935,00
046   ληνός με πιεστήριο (mengene şirahane) 2 2 500,00
047   αλακάτι (μαγγανοπήγαδι) με τρεχούμενο νερό (ma-yı cari dolaplık) 1 0 500,00
048   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με δεξαμενή από τρεχούμενο νερό (dolaplık ma-yı cari havuz) 1 1 3.000,00
049   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık 2) 4 59 11.700,00
050   πετρόκτιστο ισόγειο (fevkani kagir) 1 1 3.500,00
051   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 130 138 36.615,00
052   Μύλοι 62 63 59.410,00
053   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 35 34 8.730,00
054   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 5 6 1.850,00
055   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harab yağ değirmeni) 1 1 250,00
056   Νερόμυλοι 16 17 46.900,00
057   χειμερινός νερόμυλος (kış su değirmeni) 2 2 5.000,00
058   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 7 7 14.000,00
059   μύλος με τρεχούμενο νερό (değirmen ma-yı cari) 1 1 15.000,00
060   ερειπωμένος χειμερινός νερόμυλος (kış değirmeni-i harab) 1 1 100,00
061   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (asyab (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 1 1 5.000,00
062   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 2 2 1.300,00
063   χειμερινός νερόμυλος σε αχρησία (battal kış değirmeni) 1 1 2.500,00
064   μικρός μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (sağir değirmeni (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 1 2 4.000,00
065   μύλος (deği̇rmen) 5 5 1.680,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1.674 25.680 314.335,00
002   πρόβατα (agnam) 254 7.525 60.292,00
003   πρόβατα (koyun) 27 350 2.788,00
004   άλογο (bargi̇r) 4 4 700,00
005   φοράδα (kisrak) 3 3 650,00
006   πουλάρι (tay) 1 1 50,00
007   αγελάδα (inek) 313 436 26.485,00
008   δαμαλάκι (dana) 32 37 1.260,00
009   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 32 37 1.260,00
010   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 8 8 1.350,00
011   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 60,00
012   αγελάδα και νεαρός ταύρος (inek tosun) 1 1 60,00
013   μουλάρι (katir) 16 16 6.500,00
014   κουτσό μουλάρι (topal katır) 1 1 300,00
015   αίγες (keçi̇) 252 3.191 25.996,00
016   βόδι (öküz) 547 623 79.775,00
017   βόδι και δαμάλι (öküz ma' buzağı) 1 2 250,00
018   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 1 30 3.000,00
019   μη εξημερωμένο βόδι και αγελάδα (hergele öküz ve inek) 1 30 3.000,00
020   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 287 13.855 111.587,00
021   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 195 8.430 67.745,00
022   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 45 2.216 17.928,00
023   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 12 711 5.930,00
024   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 30 1.853 14.824,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούν. 5, 2023, 2:31 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καζάς Λευκωσίας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6324/ στις 15/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό