Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6327
UUID βάσης δεδομένων: 68713bd7-fbcd-4b94-978d-47b05a8780f1
Όνομα: Χαλά Σουλτάν Τεκκέ
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Hala Sultan Tekkesi ve Zaviyesi
Κατηγορία: τεκκές (tekke ve zaviye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.910,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
100,0 0,0 400,0 9.410,0
1,0% 0,0% 4,0% 95,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
0,00
2.611,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
36,00
2,8%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
3.912,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
4.034,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
3.304,00
0,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
2,00
89.866,01
0,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
100,00
1.111.376,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
0,00
2.585,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
3,00
3.328,00
0,1%
Καζάς Λάρνακας:
0,00
71.481,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
4,00
4.456,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
0,00
989.739,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
400,00
1.647.365,50
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
4,00
1.730,00
0,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
462,00
21.469,00
2,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
9.410,00
523.434,00
1,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
9.910,00
4.272.714,50
0,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Tuzla Kazasında Memleha kurbunda merhume-i cennet-mekan firdevs aşiyan Ümmü’l-Haram bint-i Milhan Sultan radıyallahu anha efendimiz hazretlerinin dergah-ı şefaatpenahilerine amed-şud eden fukara-yı dervişanın nafakalarına aid ve raci olan emlakı
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χαλά Σουλτάν Τεκκέ 38.055,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 1 2,00 100,00
002   γη με βλάστηση 1 2,00 100,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 2,00 100,00
004   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 1 2,00 100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3 4 400,00
002   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
003   μάντρα για πρόβατα (koyun mandırası) 1 1 50,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 100,00
005   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 1 2 100,00
006   βοηθητικές κατασκευές 1 1 250,00
007   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusu) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 3 459 8.660,00
002   πρόβατα (agnam) 1 420 3.360,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 32 3.200,00
004   καμήλα (deve) 1 7 2.100,00
005   Καμήλα με τα μωρά της (deve ma deverem) 1 7 2.100,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 30, 2021, 6:01 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Χαλά Σουλτάν Τεκκέ. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6327/ στις 24/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό