Όνομα: Χαλά Σουλτάν Τεκκέ
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Hala Sultan Tekkesi ve Zaviyesi
Κατηγορία: τεκκές (tekke ve zaviye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9,910.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
100.0 0.0 400.0 9,410.0
1.0% 0.0% 4.0% 95.0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
0.00
2,611.00
0.0%
Καζάς Λάρνακας:
1.00
35.00
2.9%
Καζάς Λάρνακας:
1.00
3,913.00
0.0%
Καζάς Λάρνακας:
1.00
4,035.00
0.0%
Καζάς Λάρνακας:
1.00
3,304.00
0.0%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λάρνακας:
2.00
89,866.01
0.0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
100.00
1,111,376.00
0.0%
Καζάς Λάρνακας:
0.00
2,585.00
0.0%
Καζάς Λάρνακας:
3.00
3,328.00
0.1%
Καζάς Λάρνακας:
0.00
71,481.00
0.0%
Καζάς Λάρνακας:
4.00
4,456.00
0.1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
0.00
989,739.00
0.0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
400.00
1,647,365.50
0.0%
Καζάς Λάρνακας:
4.00
1,730.00
0.2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
462.00
21,469.00
2.2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
9,410.00
523,434.00
1.8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
9,910.00
4,272,714.50
0.2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Tuzla Kazasında Memleha kurbunda merhume-i cennet-mekan firdevs aşiyan Ümmü’l-Haram bint-i Milhan Sultan radıyallahu anha efendimiz hazretlerinin dergah-ı şefaatpenahilerine amed-şud eden fukara-yı dervişanın nafakalarına aid ve raci olan emlakı
Χαλά Σουλτάν Τεκκέ 38,055.00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 1 2.00 100.00
002   γη με βλάστηση 1 2.00 100.00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 2.00 100.00
004   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 1 2.00 100.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 3 4 400.00
002   αγροτικά κτήρια 1 1 50.00
003   μάντρα για πρόβατα (koyun mandırası) 1 1 50.00
004   1 2 100.00
005   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 1 2 100.00
006   βοηθητικές κατασκευές 1 1 250.00
007   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusu) 1 1 250.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 4 462 9,410.00
002   πρόβατα (agnam) 1 420 3,360.00
003   άλογο (bargi̇r) 1 32 3,200.00
004   καμήλα (deve) 1 7 2,100.00
005   Καμήλα με τα μωρά της (deve ma deverem) 1 7 2,100.00
006   βόδι (öküz) 1 3 750.00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 3 750.00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 30, 2021, 6:01 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Χαλά Σουλτάν Τεκκέ. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6327/ στις 26/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό