Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6331
UUID βάσης δεδομένων: c5a516e5-b08f-4244-967a-941d2a521993
Όνομα: Τσιφλίκι της Πύλας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Sicilyateyn Konsolosu mürd olan Antonaki Kalimeri tebaalarından Bezirgan Labir Yorgi zevcesi Nasraniye Lu'iza oğlu Emilyo Aleksandro ve kızı Milanoi'nin Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Πύλα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Riddel Chiftlik
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 32.216,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
24.220,0 346,0 3.600,0 4.050,0
75,2% 1,1% 11,2% 12,6%
Γενικά στατιστικά
Πύλα:
0,00
35,00
0,0%
Πύλα:
0,00
0,00
0,0%
Πύλα:
0,00
45,00
0,0%
Πύλα:
0,00
45,00
0,0%
Πύλα:
7,00
36,00
19,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Πύλα:
683,00
1.861,75
36,7%
Γαίες (αξία)
Πύλα:
24.220,00
41.290,00
58,7%
Πύλα:
4,00
13,00
30,8%
Πύλα:
2,00
43,00
4,7%
Πύλα:
52,00
66,00
78,8%
Πύλα:
2,00
65,00
3,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πύλα:
346,00
474,00
73,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πύλα:
3.600,00
10.330,00
34,8%
Πύλα:
2,00
28,00
7,1%
Ζώα (αριθμός)
Πύλα:
355,00
1.211,00
29,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πύλα:
4.050,00
13.886,00
29,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πύλα:
32.216,00
65.980,00
48,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 7 683,00 24.220,00
002   γη με βλάστηση 4 182,00 17.200,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 130,00 12.000,00
004   βαμβάκι 2 130,00 12.000,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 130,00 12.000,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 52,00 5.200,00
007   άλλο αγροτεμάχιο (diğer tarla) 1 36,00 3.600,00
008   επίκοινο αγροτεμάχιο (yarılı tarla) 1 16,00 1.600,00
009   άλλη χρήση γης 2 1,00 2.020,00
010   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
011   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
012   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (dolaplık ma-yı cari) 1 0,00 2.000,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 500,00 5.000,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 500,00 5.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 4 52 346,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 32 146,00
003   μουριές (dut eşcarı) 2 32 146,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 2 20 200,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 20 200,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 2 3.600,00
002   σπίτι (hane) 1 1 3.500,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 350 2.800,00
002   πρόβατα (agnam) 1 350 2.800,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 21, 2021, 11:27 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τσιφλίκι της Πύλας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6331/ στις 15/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό