Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6332
UUID βάσης δεδομένων: 64149ac8-a246-4cb8-a5a8-d5393b1568f4
Όνομα: Χρυσολάκουρνα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Hrisolakurna Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Άγιος Ισίδωρος
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Chrysolakourna
Χρυσολάκουρνα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Khrysolakkourna Monastery
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.090,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
670,0 70,0 150,0 200,0
61,5% 6,4% 13,8% 18,3%
Γενικά στατιστικά
Άγιος Ισίδωρος:
0,00
30,00
0,0%
Άγιος Ισίδωρος:
1,00
2,00
50,0%
Άγιος Ισίδωρος:
1,00
37,00
2,7%
Άγιος Ισίδωρος:
1,00
2,00
50,0%
Άγιος Ισίδωρος:
3,00
80,00
3,8%
Γαίες (εμβαδόν)
Άγιος Ισίδωρος:
102,50
586,50
17,5%
Γαίες (αξία)
Άγιος Ισίδωρος:
670,00
3.987,50
16,8%
Άγιος Ισίδωρος:
1,00
29,00
3,4%
Άγιος Ισίδωρος:
1,00
37,00
2,7%
Άγιος Ισίδωρος:
7,00
41,00
17,1%
Άγιος Ισίδωρος:
1,00
7,00
14,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Άγιος Ισίδωρος:
70,00
430,00
16,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Άγιος Ισίδωρος:
150,00
1.260,00
11,9%
Άγιος Ισίδωρος:
1,00
26,00
3,8%
Ζώα (αριθμός)
Άγιος Ισίδωρος:
2,00
193,00
1,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Άγιος Ισίδωρος:
200,00
2.680,00
7,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Άγιος Ισίδωρος:
1.090,00
8.227,50
13,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Χρυσολάκουρνας
Χρυσολάκουρνα 1.090,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 102,50 670,00
002   γη με βλάστηση 2 101,50 650,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 1,50 150,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 1,50 150,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 1,50 150,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 100,00 500,00
007   δημητριακά 1 100,00 500,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 100,00 500,00
009   άλλη χρήση γης 1 1,00 20,00
010   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
011   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 7 70,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 7 70,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 7 70,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 150,00
002   σπίτι (hane) 1 1 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 2 200,00
002   αγελάδα (inek) 1 2 200,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 25, 2021, 10:58 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Χρυσολάκουρνα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6332/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό