Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6332
UUID βάσης δεδομένων: 64149ac8-a246-4cb8-a5a8-d5393b1568f4
Όνομα: Χρυσολάκουρνα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Hrisolakurna Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Άγιος Ισίδωρος
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Chrysolakourna
Χρυσολάκουρνα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Khrysolakkourna Monastery
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.090,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
670,0 70,0 150,0 200,0
61,5% 6,4% 13,8% 18,3%
Γενικά στατιστικά
Άγιος Ισίδωρος:
0,00
30,00
0,0%
Άγιος Ισίδωρος:
1,00
2,00
50,0%
Άγιος Ισίδωρος:
1,00
37,00
2,7%
Άγιος Ισίδωρος:
1,00
37,00
2,7%
Άγιος Ισίδωρος:
3,00
80,00
3,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Άγιος Ισίδωρος:
102,50
1.003,00
10,2%
Γαίες (αξία)
Άγιος Ισίδωρος:
670,00
8.877,50
7,5%
Άγιος Ισίδωρος:
1,00
29,00
3,4%
Άγιος Ισίδωρος:
1,00
37,00
2,7%
Άγιος Ισίδωρος:
7,00
81,00
8,6%
Άγιος Ισίδωρος:
1,00
40,00
2,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Άγιος Ισίδωρος:
70,00
780,00
9,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Άγιος Ισίδωρος:
150,00
4.675,00
3,2%
Άγιος Ισίδωρος:
1,00
26,00
3,8%
Ζώα (αριθμός)
Άγιος Ισίδωρος:
2,00
280,00
0,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Άγιος Ισίδωρος:
200,00
6.140,00
3,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Άγιος Ισίδωρος:
1.090,00
20.472,50
5,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Χρυσολάκουρνας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χρυσολάκουρνα 1.090,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 102,50 670,00
002   γη με βλάστηση 2 101,50 650,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 1,50 150,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 1,50 150,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 1,50 150,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 100,00 500,00
007   δημητριακά 1 100,00 500,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 100,00 500,00
009   άλλη χρήση γης 1 1,00 20,00
010   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
011   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 7 70,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 7 70,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 7 70,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 150,00
002   σπίτι (hane) 1 1 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 2 200,00
002   αγελάδα (inek) 1 2 200,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 25, 2021, 10:58 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Χρυσολάκουρνα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6332/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό