Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6333
UUID βάσης δεδομένων: 444a4106-a8b5-4629-8193-b58a563d8f5d
Όνομα: Asflanyodisa manastırı
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Asflanyodisa manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Πεντάκωμο
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.750,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
0,0 1.950,0 550,0 250,0
0,0% 70,9% 20,0% 9,1%
Γενικά στατιστικά
Πεντάκωμο:
1,00
19,00
5,3%
Πεντάκωμο:
1,00
1,00
100,0%
Πεντάκωμο:
1,00
20,00
5,0%
Πεντάκωμο:
1,00
20,00
5,0%
Πεντάκωμο:
0,00
64,00
0,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Πεντάκωμο:
0,00
698,25
0,0%
Γαίες (αξία)
Πεντάκωμο:
0,00
5.427,50
0,0%
Πεντάκωμο:
2,00
39,00
5,1%
Πεντάκωμο:
2,00
27,00
7,4%
Πεντάκωμο:
270,00
660,00
40,9%
Πεντάκωμο:
0,00
9,00
0,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πεντάκωμο:
1.950,00
5.105,00
38,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πεντάκωμο:
550,00
3.235,00
17,0%
Πεντάκωμο:
1,00
34,00
2,9%
Ζώα (αριθμός)
Πεντάκωμο:
1,00
271,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πεντάκωμο:
250,00
7.011,00
3,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πεντάκωμο:
2.750,00
20.778,50
13,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Σφαλαγγιώτισσας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Asflanyodisa manastırı 4.790,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 270 1.950,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 120 1.200,00
003   ορεινή (άγρια) και πεδινή (ήμερη) ελιά (dağ ve ova zeytuni) 1 120 1.200,00
004   χαρουπιές 1 150 750,00
005   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 150 750,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 0 550,00
002   σπίτι (hane) 2 0 550,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 29, 2021, 9:26 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Asflanyodisa manastırı. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6333/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό