Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6335
UUID βάσης δεδομένων: f1115973-4b34-4114-8ce0-cd4e0d491067
Όνομα: Μοναστήρι της Παναγίας του Άρακα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Araka Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Μόρφου (του)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Panayia Arakou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.790,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
375,0 295,0 880,0 240,0
20,9% 16,5% 49,2% 13,4%
Γενικά στατιστικά
Μόρφου (του):
1,00
224,00
0,4%
Μόρφου (του):
1,00
4,00
25,0%
Μόρφου (του):
1,00
268,00
0,4%
Μόρφου (του):
1,00
269,00
0,4%
Μόρφου (του):
2,00
228,00
0,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Μόρφου (του):
8,00
8.605,26
0,1%
Γαίες (αξία)
Μόρφου (του):
375,00
178.792,50
0,2%
Μόρφου (του):
3,00
91,00
3,3%
Μόρφου (του):
2,00
234,00
0,9%
Μόρφου (του):
36,00
422,00
8,5%
Μόρφου (του):
2,00
236,00
0,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Μόρφου (του):
295,00
6.650,00
4,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Μόρφου (του):
880,00
58.480,00
1,5%
Μόρφου (του):
1,00
139,00
0,7%
Ζώα (αριθμός)
Μόρφου (του):
30,00
1.949,00
1,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Μόρφου (του):
240,00
37.133,00
0,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Μόρφου (του):
1.790,00
281.055,50
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι της Παναγίας του Άρακα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοναστήρι της Παναγίας του Άρακα 1.990,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 2 8,00 375,00
002   γη με βλάστηση 2 8,00 375,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 8,00 375,00
004   λαχανικό 1 3,00 225,00
005   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 1 3,00 225,00
006   αμπέλι 1 5,00 150,00
007   αμπέλι (bağ) 1 5,00 150,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 36 295,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 15 150,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 15 150,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 13 65,00
005   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 13 65,00
006   καρυδιά 1 8 80,00
007   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 8 80,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 2 880,00
002   σπίτι (hane) 1 1 380,00
003   μονόροφο σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (fevkani ve sundurma hane) 1 1 380,00
004   τμήμα κτηρίου 1 1 500,00
005   δωμάτιο 1 1 500,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 30 240,00
002   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 31, 2021, 1:31 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μοναστήρι της Παναγίας του Άρακα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6335/ στις 24/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό