Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6336
UUID βάσης δεδομένων: f41dc595-114f-46da-9a96-71e9f0d9d09d
Όνομα: Μοναστήρι Αγίου Λουκά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Luka Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Βαρώσια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Loukas
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.900,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.000,0 0,0 1.400,0 500,0
75,9% 0,0% 17,7% 6,3%
Γενικά στατιστικά
Βαρώσια:
1,00
183,00
0,5%
Βαρώσια:
1,00
6,00
16,7%
Βαρώσια:
1,00
201,00
0,5%
Βαρώσια:
1,00
201,00
0,5%
Βαρώσια:
3,00
288,00
1,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Βαρώσια:
240,00
4.011,13
6,0%
Γαίες (αξία)
Βαρώσια:
6.000,00
175.420,00
3,4%
Βαρώσια:
0,00
5,00
0,0%
Βαρώσια:
1,00
183,00
0,5%
Βαρώσια:
0,00
10,00
0,0%
Βαρώσια:
1,00
209,00
0,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Βαρώσια:
0,00
130,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Βαρώσια:
1.400,00
46.730,00
3,0%
Βαρώσια:
1,00
96,00
1,0%
Ζώα (αριθμός)
Βαρώσια:
1,00
305,00
0,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Βαρώσια:
500,00
30.060,00
1,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Βαρώσια:
7.900,00
252.340,00
3,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Αγίου Λουκά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοναστήρι Αγίου Λουκά 7.900,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 240,00 6.000,00
002   γη με βλάστηση 2 90,00 4.500,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 20,00 1.000,00
004   βαμβάκι 1 20,00 1.000,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 20,00 1.000,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 70,00 3.500,00
007   εγκαταλελειμμένος κήπος (viran bağçe) 1 70,00 3.500,00
008   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 150,00 1.500,00
009   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 150,00 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 1.400,00
002   τμήμα κτηρίου 1 1 1.400,00
003   σύπμπλεγμα μοναστηριακών κελιών ή μονόχωρο (oda) 1 1 1.400,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 2, 2021, 6:41 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μοναστήρι Αγίου Λουκά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6336/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό