Όνομα: Μοναστήρι Σκουριώτισσας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Uskurodissa Manastırı
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Skouriotissa Mon.
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Κατύδατα
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.720,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
4.470,0 600,0 1.400,0 250,0
66,5% 8,9% 20,8% 3,7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Κατύδατα:
1,00
24,00
4,2%
Κατύδατα:
1,00
1,00
100,0%
Κατύδατα:
1,00
32,00
3,1%
Κατύδατα:
1,00
4,00
25,0%
Κατύδατα:
5,00
94,00
5,3%
Γαίες (εμβαδόν)
Κατύδατα:
61,50
198,00
31,1%
Γαίες (αξία)
Κατύδατα:
4.470,00
8.998,50
49,7%
Κατύδατα:
1,00
30,00
3,3%
Κατύδατα:
4,00
34,00
11,8%
Κατύδατα:
30,00
134,00
22,4%
Κατύδατα:
1,00
4,00
25,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Κατύδατα:
600,00
1.360,00
44,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Κατύδατα:
1.400,00
3.795,00
36,9%
Κατύδατα:
1,00
12,00
8,3%
Ζώα (αριθμός)
Κατύδατα:
1,00
194,00
0,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Κατύδατα:
250,00
2.090,00
12,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Κατύδατα:
6.720,00
16.078,50
41,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Σκουριώτισσας
Μοναστήρι Σκουριώτισσας 6.720,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 5 61,50 4.470,00
002   γη με βλάστηση 4 61,50 3.750,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 1,00 100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 1,00 100,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 1,00 100,00
006   2 58,00 3.400,00
007   βαμβάκι 1 8,00 2.400,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 8,00 2.400,00
009   δημητριακά 1 50,00 1.000,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 50,00 1.000,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 2,50 250,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 1 2,50 250,00
013   1 0,00 720,00
014   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 720,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 1 30 600,00
002   ελιές 1 30 600,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 30 600,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 4 4 1.400,00
002   σπίτι (hane) 2 2 900,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 400,00
004   άλλο ερειπωμένο σπίτι (diğer harabe hane) 1 1 400,00
005   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 1 500,00
006   1 1 200,00
007   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 1 1 200,00
008   Μύλοι 1 1 300,00
009   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 1 1 250,00
002   βόδι (öküz) 1 1 250,00
003   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 2, 2021, 8:34 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μοναστήρι Σκουριώτισσας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6338/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό