Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6338
UUID βάσης δεδομένων: b75e8368-ff4f-4151-be0d-470a12a66e76
Όνομα: Μοναστήρι Σκουριώτισσας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Uskurodissa Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Κατύδατα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Skouriotissa Mon.
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.720,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.470,0 600,0 1.400,0 250,0
66,5% 8,9% 20,8% 3,7%
Γενικά στατιστικά
Κατύδατα:
1,00
24,00
4,2%
Κατύδατα:
1,00
1,00
100,0%
Κατύδατα:
1,00
32,00
3,1%
Κατύδατα:
1,00
35,00
2,9%
Κατύδατα:
5,00
94,00
5,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Κατύδατα:
61,50
355,50
17,3%
Γαίες (αξία)
Κατύδατα:
4.470,00
14.258,50
31,3%
Κατύδατα:
1,00
30,00
3,3%
Κατύδατα:
4,00
34,00
11,8%
Κατύδατα:
30,00
200,00
15,0%
Κατύδατα:
4,00
35,00
11,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Κατύδατα:
600,00
1.945,00
30,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Κατύδατα:
1.400,00
6.565,00
21,3%
Κατύδατα:
1,00
12,00
8,3%
Ζώα (αριθμός)
Κατύδατα:
1,00
202,00
0,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Κατύδατα:
250,00
3.840,00
6,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Κατύδατα:
6.720,00
26.608,50
25,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Σκουριώτισσας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοναστήρι Σκουριώτισσας 6.720,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 5 61,50 4.470,00
002   γη με βλάστηση 4 61,50 3.750,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 1,00 100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 1,00 100,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 1,00 100,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 58,00 3.400,00
007   βαμβάκι 1 8,00 2.400,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 8,00 2.400,00
009   δημητριακά 1 50,00 1.000,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 50,00 1.000,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 2,50 250,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 1 2,50 250,00
013   άλλη χρήση γης 1 0,00 720,00
014   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 720,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 30 600,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 30 600,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 30 600,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 4 4 1.400,00
002   σπίτι (hane) 2 2 900,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 400,00
004   άλλο ερειπωμένο σπίτι (diğer harabe hane) 1 1 400,00
005   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 1 500,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 200,00
007   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 1 1 200,00
008   Μύλοι 1 1 300,00
009   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 2, 2021, 8:34 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μοναστήρι Σκουριώτισσας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6338/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό