Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6340
UUID βάσης δεδομένων: 0c5c1f55-f301-4bf7-aa4e-74d1c7e283be
Όνομα: Μοναστήρι Σταυρού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İstavroz Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Ανώγυρα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Stavros Mon.
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 345,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
0,0 345,0 0,0 0,0
0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Ανώγυρα:
1,00
51,00
2,0%
Ανώγυρα:
1,00
2,00
50,0%
Ανώγυρα:
1,00
59,00
1,7%
Ανώγυρα:
1,00
59,00
1,7%
Ανώγυρα:
0,00
106,00
0,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ανώγυρα:
0,00
633,25
0,0%
Γαίες (αξία)
Ανώγυρα:
0,00
6.130,00
0,0%
Ανώγυρα:
1,00
92,00
1,1%
Ανώγυρα:
0,00
73,00
0,0%
Ανώγυρα:
23,00
485,00
4,7%
Ανώγυρα:
0,00
22,00
0,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ανώγυρα:
345,00
4.105,00
8,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ανώγυρα:
0,00
8.700,00
0,0%
Ανώγυρα:
0,00
68,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Ανώγυρα:
0,00
603,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ανώγυρα:
0,00
16.258,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ανώγυρα:
345,00
35.193,00
1,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Τιμίου Σταυρού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοναστήρι Σταυρού 345,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 23 345,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 23 345,00
003   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 23 345,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 3, 2021, 9:46 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μοναστήρι Σταυρού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6340/ στις 24/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό