Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6342
UUID βάσης δεδομένων: 831b1453-94de-4ab3-9374-a40b3cdb02f2
Όνομα: Τσιφλίκι Αθαλάσσας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Athalassa çiftlik
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Αγλαντζιά / Αγλαγγιά
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Athalassa
Αθαλάσσα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Athalassa Chiftlik
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.130,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.630,0 650,0 800,0 3.050,0
44,6% 8,0% 9,8% 37,5%
Γενικά στατιστικά
Αγλαντζιά / Αγλαγγιά:
0,00
28,00
0,0%
Αγλαντζιά / Αγλαγγιά:
1,00
2,00
50,0%
Αγλαντζιά / Αγλαγγιά:
1,00
45,00
2,2%
Αγλαντζιά / Αγλαγγιά:
1,00
45,00
2,2%
Αγλαντζιά / Αγλαγγιά:
4,00
66,00
6,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Αγλαντζιά / Αγλαγγιά:
301,00
1.353,00
22,2%
Γαίες (αξία)
Αγλαντζιά / Αγλαγγιά:
3.630,00
10.661,00
34,0%
Αγλαντζιά / Αγλαγγιά:
2,00
5,00
40,0%
Αγλαντζιά / Αγλαγγιά:
1,00
40,00
2,5%
Αγλαντζιά / Αγλαγγιά:
40,00
48,00
83,3%
Αγλαντζιά / Αγλαγγιά:
1,00
41,00
2,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Αγλαντζιά / Αγλαγγιά:
650,00
810,00
80,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Αγλαντζιά / Αγλαγγιά:
800,00
4.860,00
16,5%
Αγλαντζιά / Αγλαγγιά:
3,00
23,00
13,0%
Ζώα (αριθμός)
Αγλαντζιά / Αγλαγγιά:
303,00
606,00
50,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Αγλαντζιά / Αγλαγγιά:
3.050,00
7.862,00
38,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Αγλαντζιά / Αγλαγγιά:
8.130,00
24.193,00
33,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι Αθαλάσσας
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τσιφλίκι Αθαλάσσας 8.130,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 301,00 3.630,00
002   γη με βλάστηση 1 10,00 750,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 10,00 750,00
004   βαμβάκι 1 10,00 750,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 10,00 750,00
006   άλλη χρήση γης 2 1,00 2.010,00
007   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
008   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 2.000,00
009   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 290,00 870,00
010   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 290,00 870,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 40 650,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 10 50,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 10 50,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 1 30 600,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 30 600,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 800,00
002   σπίτι (hane) 1 1 800,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 800,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 301 2.550,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 1 150,00
003   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 300 2.400,00
005   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 300 2.400,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 4, 2023, 8:18 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τσιφλίκι Αθαλάσσας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6342/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό