Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6343
UUID βάσης δεδομένων: 6900e618-0e19-4020-9596-2f5fda52df82
Όνομα: Τσιφλίκι Kobat
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kobat Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Άγιοι Ομολογηταί, οι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kobat Chiftlik
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.340,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.400,0 0,0 1.050,0 890,0
63,7% 0,0% 19,7% 16,7%
Γενικά στατιστικά
Άγιοι Ομολογηταί, οι:
1,00
33,00
3,0%
Άγιοι Ομολογηταί, οι:
1,00
1,00
100,0%
Άγιοι Ομολογηταί, οι:
1,00
47,00
2,1%
Άγιοι Ομολογηταί, οι:
1,00
47,00
2,1%
Άγιοι Ομολογηταί, οι:
5,00
31,00
16,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Άγιοι Ομολογηταί, οι:
216,50
679,75
31,8%
Γαίες (αξία)
Άγιοι Ομολογηταί, οι:
3.400,00
11.385,00
29,9%
Άγιοι Ομολογηταί, οι:
0,00
14,00
0,0%
Άγιοι Ομολογηταί, οι:
2,00
44,00
4,5%
Άγιοι Ομολογηταί, οι:
0,00
46,00
0,0%
Άγιοι Ομολογηταί, οι:
2,00
44,00
4,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Άγιοι Ομολογηταί, οι:
0,00
930,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Άγιοι Ομολογηταί, οι:
1.050,00
6.685,00
15,7%
Άγιοι Ομολογηταί, οι:
2,00
7,00
28,6%
Ζώα (αριθμός)
Άγιοι Ομολογηταί, οι:
81,00
194,00
41,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Άγιοι Ομολογηταί, οι:
890,00
2.520,00
35,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Άγιοι Ομολογηταί, οι:
5.340,00
21.520,00
24,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι Κομπάτ
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τσιφλίκι Kobat 5.340,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 5 216,50 3.400,00
002   γη με βλάστηση 3 215,50 2.390,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 15,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 15,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 15,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 215,00 2.375,00
007   βαμβάκι 1 15,00 375,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 15,00 375,00
009   δημητριακά 1 200,00 2.000,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 200,00 2.000,00
011   άλλη χρήση γης 2 1,00 1.010,00
012   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
013   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık) 1 0,00 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 2 1.050,00
002   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
003   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
004   τμήμα κτηρίου 1 1 1.000,00
005   δωμάτιο 1 1 1.000,00
006   διώροφο κτήριο με δωμάτια (tahtani ve fevkani oda) 1 1 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 80 640,00
002   πρόβατα (agnam) 1 80 640,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 4, 2023, 8:39 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τσιφλίκι Kobat. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6343/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό