Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6344
UUID βάσης δεδομένων: 0c7beb04-2aad-4d32-af66-fdd15f8af159
Όνομα: Τσιφλίκι του Μοναστηριού του Κύκκου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Çikko Manastırına ilhak Çiftlik
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Κάτω Παναγιά, η
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Livadhes
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.120,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.970,0 450,0 700,0 3.000,0
32,2% 7,4% 11,4% 49,0%
Γενικά στατιστικά
Κάτω Παναγιά, η:
1,00
8,00
12,5%
Κάτω Παναγιά, η:
1,00
1,00
100,0%
Κάτω Παναγιά, η:
1,00
10,00
10,0%
Κάτω Παναγιά, η:
1,00
10,00
10,0%
Κάτω Παναγιά, η:
5,00
12,00
41,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Κάτω Παναγιά, η:
270,00
306,50
88,1%
Γαίες (αξία)
Κάτω Παναγιά, η:
1.970,00
2.265,00
87,0%
Κάτω Παναγιά, η:
1,00
3,00
33,3%
Κάτω Παναγιά, η:
2,00
9,00
22,2%
Κάτω Παναγιά, η:
45,00
48,00
93,8%
Κάτω Παναγιά, η:
2,00
10,00
20,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Κάτω Παναγιά, η:
450,00
480,00
93,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Κάτω Παναγιά, η:
700,00
1.290,00
54,3%
Κάτω Παναγιά, η:
1,00
6,00
16,7%
Ζώα (αριθμός)
Κάτω Παναγιά, η:
20,00
25,00
80,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Κάτω Παναγιά, η:
3.000,00
3.950,00
75,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Κάτω Παναγιά, η:
6.120,00
7.985,00
76,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι του Μαναστηριού του Κύκκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσιφλίκι του Μοναστηριού του Κύκκου 6.120,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 5 270,00 1.970,00
002   γη με βλάστηση 3 119,00 1.200,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 3,00 600,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 3,00 600,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 3,00 600,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 116,00 600,00
007   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 1 1,00 25,00
008   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 115,00 575,00
009   άλλη χρήση γης 1 1,00 20,00
010   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 150,00 750,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 150,00 750,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 45 450,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 45 450,00
003   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 45 450,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 2 700,00
002   σπίτι (hane) 1 1 500,00
003   Μύλοι 1 1 200,00
004   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 20 3.000,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 20 3.000,00
003   φοράδα (kisrak) 1 20 3.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 4, 2023, 8:54 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τσιφλίκι του Μοναστηριού του Κύκκου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6344/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό