Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6346
UUID βάσης δεδομένων: 7ed6d85b-3d99-4e83-a2a2-2d46c7ddefbc
Όνομα: Τσιφλίκι υπό την ευθύνη της κόρης του εκλιπόντος τέως Κυβερνήτη της Κύπρου, Ρασίντ Εφέντη (correct)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kıbrıs muhassılı esbak müteveffa Raşid Efendi kerimesi uhdesinde çiftlik (correct)
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Τύμβου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Comlekci Ciftlik
Comlekci Ciftlik
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Tchumlekji Chiftlik
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 33.360,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
21.015,0 120,0 8.025,0 4.200,0
63,0% 0,4% 24,1% 12,6%
Γενικά στατιστικά
Τύμβου:
1,00
32,00
3,1%
Τύμβου:
1,00
1,00
100,0%
Τύμβου:
1,00
44,00
2,3%
Τύμβου:
1,00
44,00
2,3%
Τύμβου:
4,00
52,00
7,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Τύμβου:
451,00
1.392,00
32,4%
Γαίες (αξία)
Τύμβου:
21.015,00
35.480,00
59,2%
Τύμβου:
1,00
11,00
9,1%
Τύμβου:
3,00
36,00
8,3%
Τύμβου:
6,00
47,00
12,8%
Τύμβου:
3,00
36,00
8,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Τύμβου:
120,00
865,00
13,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Τύμβου:
8.025,00
16.265,00
49,3%
Τύμβου:
2,00
42,00
4,8%
Ζώα (αριθμός)
Τύμβου:
404,00
849,00
47,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Τύμβου:
4.200,00
12.659,00
33,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Τύμβου:
33.360,00
65.269,00
51,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι υπό την ευθύνη της κόρης του εκλιπόντος τέως Κυβερνήτη της Κύπρου, Ρασίντ Εφέντη
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τσιφλίκι υπό την ευθύνη της κόρης του εκλιπόντος τέως Κυβερνήτη της Κύπρου, Ρασίντ Εφέντη (correct) 33.360,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 451,00 21.015,00
002   γη με βλάστηση 1 150,00 7.500,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 150,00 7.500,00
004   βαμβάκι 1 150,00 7.500,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 1 150,00 7.500,00
006   άλλη χρήση γης 2 1,00 9.015,00
007   αλώνι (harman) 1 1,00 15,00
008   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 15,00
009   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 9.000,00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 300,00 4.500,00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 300,00 4.500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 6 120,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 6 120,00
003   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 6 120,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3 3 8.025,00
002   σπίτι (hane) 1 1 5.000,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 25,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 25,00
005   Μύλοι 1 1 3.000,00
006   Νερόμυλοι 1 1 3.000,00
007   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 3.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 400 3.200,00
002   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 400 3.200,00
003   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 1 400 3.200,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 4, 2023, 9:09 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τσιφλίκι υπό την ευθύνη της κόρης του εκλιπόντος τέως Κυβερνήτη της Κύπρου, Ρασίντ Εφέντη (correct). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6346/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό