Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6347
UUID βάσης δεδομένων: 78f78aea-b37c-4a8c-b602-b6b2722a6108
Όνομα: Τσιφλίκι στη Μια Μηλιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Hacı Mehmed veled-i Mehmed Haremin evkafı çiftliği arazisi ve sayr emlakı, Sakin-i Lefkoşa der mahalle-i Taht-i Kal'e
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Μια Μηλιά
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Haci Ali
Haci Ali
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Haji Ali Chiftlik
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.610,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.110,0 0,0 500,0 3.000,0
59,3% 0,0% 5,8% 34,8%
Γενικά στατιστικά
Μια Μηλιά:
1,00
22,00
4,5%
Μια Μηλιά:
1,00
1,00
100,0%
Μια Μηλιά:
1,00
29,00
3,4%
Μια Μηλιά:
1,00
29,00
3,4%
Μια Μηλιά:
3,00
41,00
7,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Μια Μηλιά:
505,00
1.566,00
32,2%
Γαίες (αξία)
Μια Μηλιά:
5.110,00
21.440,00
23,8%
Μια Μηλιά:
0,00
7,00
0,0%
Μια Μηλιά:
1,00
26,00
3,8%
Μια Μηλιά:
0,00
28,00
0,0%
Μια Μηλιά:
0,00
25,00
0,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Μια Μηλιά:
0,00
300,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Μια Μηλιά:
500,00
3.705,00
13,5%
Μια Μηλιά:
2,00
25,00
8,0%
Ζώα (αριθμός)
Μια Μηλιά:
304,00
1.087,00
28,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Μια Μηλιά:
3.000,00
13.005,00
23,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Μια Μηλιά:
8.610,00
38.450,00
22,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι στη Μια Μηλιά
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τσιφλίκι στη Μια Μηλιά 8.610,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 505,00 5.110,00
002   γη με βλάστηση 1 4,00 100,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 4,00 100,00
004   αγροτεμάχιο (tarla) 1 4,00 100,00
005   άλλη χρήση γης 1 1,00 10,00
006   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
007   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 500,00 5.000,00
008   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 500,00 5.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 0 500,00
002   σπίτι (hane) 1 0 500,00
003   διώροφο σπίτι με στάβλο και αχυρώνα (hane-i fevkani ve tahtani ma' ahιr samanlık) 1 0 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 304 3.000,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 4 600,00
003   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 300 2.400,00
004   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 300 2.400,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 4, 2023, 9:18 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τσιφλίκι στη Μια Μηλιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6347/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό