Οικισμοί
Κάθε άτομο, νοικοκυριό ή περιουσία συσχετίζεται στην πηγή με μια ένα οικισμό (συνοικία, χωριό, πόλη, κτλ.), συνήθως τον τόπο κατοικίας του ατόμου/νοικοκυριού. Στην πιo κάτω λίστα μπορείτε να βρείτε τους οικισμούς αυτούς με τη σύγχρονή τους ονομασία, την ονομασία που καταγράφεται στην απογραφή και άλλες εναλλακτικές μορφές του τοπωνυμίου.
Χρώματα που αποδόθηκαν στα είδη περιουσιών
Στην τελευταία στήλη τα διαφορετικά χρώματα υποδηλώνουν και διαφορετικά είδη περιουσιών όπως παρακάτω::
Γαίες
Δέντρα
Κτίρια
Ζώα
Φιλτράρισμα αποτελεσμάτων

  • 145 εγγραφές βρέθηκαν
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία (όπως εμφανίζεται στην απογραφή) Εναλλακτικές ονομασίες Κατηγορία Οθωμανικό νομικό καθεστώς Άτομα (αριθμός) Αξία (σε γρόσια)
001 Σοφτάδες Sohtalar Sophtades Softalar
Σοφτάδες
Softades
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 4
12.350
002 Μαρί Tatlısu Μαρί
Mari Tatli Su
Mari
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 32
21.357
003 Χαλά Σουλτάν Τεκκέ Hala Sultan Tekkesi ve Zaviyesi Χαλά Σουλτάν Τεκκέ
Hala Sultan Tekke
τεκκές μουσουλμάνος (ehl-i islam) 0
9.910
004 (...) Dergah-ı Ali Merhum Hacı İbrahim Ağa Zevcesi'nin Çiftilği (...) Dergah-ı Ali Merhum Hacı İbrahim Ağa Zevcesi'nin Çiftilği τσιφλίκι τεκέ μουσουλμάνος (ehl-i islam) 0
0
005 Απλάντα Aplanda Aplanta
Απλάντα
Aplanda Chiftlik
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 2
6.900
006 Ebu Turabi Tekke ve Zaviyesi Ebu Turabi Tekke ve Zaviyesi Agios Therapon Tomb
τεκκές μουσουλμάνος (ehl-i islam) 0
2.805
007 Phloudhi Iflui İflubi Phloudhi Iflui
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 7
5.840
008 Τσιφλίκι Παλαιόμυλου Balyomilo Çiftliği Paleomylos
Τσιφλίκι Παλαιόμυλου
Palaiomylos estate (çiftlik)
τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
2.530
009 Αγγολέμι Ankolem Angolaemi
Αγγολέμι
Angolemi
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 15
20.713
010 Lefkoşa Sakinlerinden Abdurrezak Efendi Veled-i Hacı Osman Efendi Çiftliği Lefkoşa Sakinlerinden Abdurrezak Efendi Veled-i Hacı Osman Efendi Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
7.305
011 Κάτω Κουτραφάς Kudrafa Kato Koutrafas
Kato Koutrapha
Κάτω Κουτραφάς
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 25
22.091
012 Lefkoşalı İbrahim veled-i Hacı Mustafa Ağa'nın Çiftliği Lefkoşalı İbrahim veled-i Hacı Mustafa Ağa'nın Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
4.810
013 Lefkoşalı Zaim Mehmed Ağa veled-i Hacı Muustafa Çiftliği Lefkoşalı Zaim Mehmed Ağa veled-i Hacı Muustafa Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
3.670
014 Lefkoşa Sakinlerinden Mehmed veledi-i Hacı Osman Çiftliği Lefkoşa Sakinlerinden Mehmed veledi-i Hacı Osman Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
7.000
015 ∆ένεια Denya Deneia
Dhenia
∆ένεια
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 18
14.239
016 Τσιφλίκι Ντερβίς Εφέντη Derviş Efendi Çiftliği Τσιφλίκι Ντερβίς Εφέντη
Derviş Efendi Çiftlik
τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
26.709
017 Arif Bey ve Said Efendi Çiftliği Arif Bey ve Said Efendi Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
72.350
018 Καταλιόντας Kadalyonda Kataliontas
Καταλιόντας
Katalyonda
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 4
3.555
019 Mevlevi Hane? Evkafından Çiftlik (?) Mevlevi Hane? Evkafından Çiftlik (?) τσιφλίκι βακουφιού (ισλαμικό ευαγές ίδρυμα) μουσουλμάνος (ehl-i islam) 3
8.060
020 Silahşoran-ı Hassadan Hasan Ağa'nın oğlu Mehmed Efendi'nin Çiftliği Silahşoran-ı Hassadan Hasan Ağa'nın oğlu Mehmed Efendi'nin Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 3
26.620
021 Silahşoran-ı Hassadan Hüseyin Ağa'nın Zevcesinin Çiftliği Silahşoran-ı Hassadan Hüseyin Ağa'nın Zevcesinin Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 2
11.650
022 Μαργί Marki Margi
Μαργί
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 7
12.738
023 Ορτάκιοϊ Orta Ορτάκιοϊ
Ortakioi
Orta Keuy
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 8
13.913
024 Topçu Yüzbaşısı Hüseyin Veled-i Hacı Ali Çiftliği Topçu Yüzbaşısı Hüseyin Veled-i Hacı Ali Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
4.605
025 Άγιοι Ηλιόφωτοι Aylifodez Agioi Iliofotoi
Eliophotes Alihodis
Άγιοι Ηλιόφωτοι
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 6
2.449
026 Κοτσιάτης Koçat Κοτσιάτης
Kotsiatis
Kotchati
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 7
7.750
027 Τσιφλίκι Kobat Kobat Çiftliği Kobat Chiftlik
Τσιφλίκι Kobat
τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
5.340
028 Κιάδος Çatoz Kiados
Chatos
Κιάδος
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 54
39.363
029 Αλόδα Aloda Aloa Aloda
Aloda
Αλόδα
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 10
8.661
030 Κορνόκηπος Gorneç Kornokipos Keurnech
Κορνόκηπος
Kornokipos
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 22
14.065
031 Μελούντα Malunda Malounda
Melounta
Μελούντα
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 6
9.398
032 Μαράθα Marata Maratha
Μαράθα
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 9
7.105
033 Μόρα Mora Mora
Μόρα
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 30
25.564
034 Πυργά (Αμμοχώστου) (η) Pirka Pyrga
Πυργά (Αμμοχώστου) (η)
Pyrga (Ammochostou)
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 6
20.105
035 Oρνίθι, το Ornuta Ornithi Orunta
Oρνίθι, το
Ornithi
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 21
26.874
036 Μελούσεια Meluşa Μελούσεια
Melouseia
Melousha
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 10
6.665
037 Πέργαμος Perkamo Pergamos
Πέργαμος
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 5
14.075
038 Lefkoşa Sakinlerinden Merhum Ali Efendizade Mehmed Efendi Çiftliği Lefkoşa Sakinlerinden Merhum Ali Efendizade Mehmed Efendi Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
9.485
039 Αγιά Aya Αγιά
Ayia Ayia Kebir
Agia
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 19
18.382
040 Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα) Kukla Kouklia
Kouklia (Ammochostou)
Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα)
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 31
45.780
041 Avgasida Mon. Avkaşiya Çiftliği Avgasida Mon.
τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
43.310
042 Άγιος Ιάκωβος Aya Kofa Ayios Iakovos Ainakofa
Άγιος Ιάκωβος
Agios Iakovos
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 13
15.883
043 Kirklar Tekkesi Kırklar Makamı Kirklar Tekke Ayii Sarantoes
Kirklar Tekkesi
τεκκές μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
5.600
044 Keushk Chiftlik Köşklüçiftlik Keushk Chiftlik
τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
27.266
045 Ser-bevvabın-i Dergah-ı Ali Müteveffa Hacı İbrahim Ağa'nın Vereselerinin Çiftliği Ser-bevvabın-i Dergah-ı Ali Müteveffa Hacı İbrahim Ağa'nın Vereselerinin Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 3
15.350
046 Παλιόν Κκιφλίκι- τό Margo Margo Chiftlik
Παλιόν Κκιφλίκι- τό
Palion Kkifliki
τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 3
26.025
047 Sakin-i Lefkoşa der mahalle-i Taht-ı kale Hacı Mehmed veled-i Mehmed Haremeyn Evkafı Çiftliği Sakin-i Lefkoşa der mahalle-i Taht-ı kale Hacı Mehmed veled-i Mehmed Haremeyn Evkafı Çiftliği Haremeyn Evkafı Çiftliği
τσιφλίκι βακουφιού (ισλαμικό ευαγές ίδρυμα) μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
9.075
048 Τσιφλίκι στη Μια Μηλιά Hacı Mehmed veled-i Mehmed Haremin evkafı çiftliği arazisi ve sayr emlakı, Sakin-i Lefkoşa der mahalle-i Taht-i Kal'e Haci Ali
Τσιφλίκι στη Μια Μηλιά
Estate (çiftlik) in Mia Milia
Haji Ali Chiftlik
τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
8.610
049 Mehmed Ağa veled-i Osman Hareminin Çiftliği Mehmed Ağa veled-i Osman Hareminin Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
10.810
050 Burzade Oğlu Hasan veled-i Mustafa'nın Çiftliği Burzade Oğlu Hasan veled-i Mustafa'nın Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
7.460
051 Τσιφλίκι Αθαλάσσας Athalassa çiftlik Athalassa Chiftlik
Athalassa
Athalassa Chiftlik (estate)
Τσιφλίκι Αθαλάσσας
Αθαλάσσα
τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 0
8.130
052 Müteveffa Katip Hacı Hüseyin Efendinin Vereseleriin Çiftliği Müteveffa Katip Hacı Hüseyin Efendinin Vereseleriin Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
9.105
053 Τσιφλίκι υπό την ευθύνη της κόρης του εκλιπόντος τέως Κυβερνήτη της Κύπρου, Ρασίντ Εφέντη (correct) Kıbrıs muhassılı esbak müteveffa Raşid Efendi kerimesi uhdesinde çiftlik (correct) Comlekci Ciftlik
Τσιφλίκι υπό την ευθύνη της κόρης του εκλιπόντος τέως Κυβερνήτη της Κύπρου, Ρασίντ Εφέντη (correct)
Tchumlekji Chiftlik
Estate (çiftlik) under the duty of the daughter the deceased former governor of Cyprus, Raşid Efendi (correct)
τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 2
33.360
054 Μπέϊκιοϊ Bey Bey Keuy
Beikioi
Μπέϊκιοϊ
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 3
3.930
055 Πέτρα του ∆ιγενή Yenice Petra tou Dhiyeni Yenije Keuy
Petra tou Digeni
Πέτρα του ∆ιγενή
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 9
4.845
056 Lefkoşa sakinlerinden el Hac Ali Efendi veled-i Hüseyin Ağa'nın Çiftliği Lefkoşa sakinlerinden el Hac Ali Efendi veled-i Hüseyin Ağa'nın Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
3.470
057 Επιχό (η) Abohor Επιχό (η)
Epikho Abukhor
Epicho
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 40
33.536
058 Lefkoşa sakinlerinden Zaim İbrahim Veled-i Mustafa Çiftliği Lefkoşa sakinlerinden Zaim İbrahim Veled-i Mustafa Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
4.880
059 Mustafa Veled-i Hacı Yeğen Ağa Çiftliği Mustafa Veled-i Hacı Yeğen Ağa Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
2.884
060 Καλυβάκια (τα) Kalavaç Kalyvakia
Καλυβάκια (τα)
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 13
6.637
061 Κουρού Μοναστήρι Manastır-ı Kuri Κουρού Μοναστήρι
Kuru Monastir
Kourou Monastiri
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 13
10.933
062 El Hac İsmail veled-i Ahmed avn erbâb-ı tımar sakin-i kasaba-i Lefkoşa çiftlği El Hac İsmail veled-i Ahmed avn erbâb-ı tımar sakin-i kasaba-i Lefkoşa çiftlği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
2.965
063 Lefkoşa Alaybeyisi Silahşoran-ı Hassa'dan Mehmed Tahir Ağa'nın Çiftliği Lefkoşa Alaybeyisi Silahşoran-ı Hassa'dan Mehmed Tahir Ağa'nın Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 2
15.350
064 Mehmed Tahir Ağa'nın biraderi İsmail Ağa'nın Çiftliği Mehmed Tahir Ağa'nın biraderi İsmail Ağa'nın Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
5.870
065 Lefkoşa Sakinlerinden sabıken Magusa Alaybeyisi Mehmed Ağa'nın Çiftliği Lefkoşa Sakinlerinden sabıken Magusa Alaybeyisi Mehmed Ağa'nın Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
12.450
066 Lefkoşa sakinlerinden Mustafa Veled-i Derviş'in Temellükü Sultani olan Çiftliği Lefkoşa sakinlerinden Mustafa Veled-i Derviş'in Temellükü Sultani olan Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
8.920
067 Lefkoşa sakinlernden Hüseyin Veled-i Hacı İbrahim Ağa'nın Çiftliği Lefkoşa sakinlernden Hüseyin Veled-i Hacı İbrahim Ağa'nın Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
1.045
068 Άγιος Θεόδωρος (Τιλλιρίας) Aya Todora Άγιος Θεόδωρος (Τιλλιρίας)
Agios Theodoros (Tillirias)
Ayios Theodoros
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 15
7.509
069 Ξερόβουνος İksero Ğulo Xerovounos
Ξερόβουνος
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 35
22.344
070 Περιστερωνάρι Peristeronari Peristeronari
Περιστερωνάρι
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 10
11.230
071 Ambelia Anbelya Ambelia
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 3
1.513
072 Βαρίσεια Varuşa Βαρίσεια
Varisha
Variseia
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 11
5.662
073 Τραπέζα Vugari ve Trapeza Trapeza
Τραπέζα
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
4.335
074 Magusa Alaybeyisi Ebubekir Ağa Beled-i Hacı İbrahim Ağa Çiftliği Magusa Alaybeyisi Ebubekir Ağa Beled-i Hacı İbrahim Ağa Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
8.385
075 Κρηνί Kirini Κρηνί
Krini
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 10
3.030
076 Κιομουρτζού (το) Kömürce Κιομουρτζού (το)
Keumurji
Kiomourtzou
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 10
8.315
077 Kapusan Ciftlik Kapzan Çiftliği Kapusan Ciftlik
Kapusan Chiftlik
τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
580
078 Αγίρδα Ağirda Agridhi Aghirda
Agirda
Αγίρδα
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 26
14.320
079 Άγιος Ερμόλαος Ayarmola Ayios Ermolaos
Agios Ermolaos
Άγιος Ερμόλαος
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 27
20.488
080 Φότα Hota Φότα
Fota
Photta
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 11
6.461
081 Μελανίσυκον- τό Melanisiko Melanisiko
Μελανίσυκον- τό
Melanisykon
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 10
1.584
082 Labta cami Cami Labta cami
μαχαλάς χωριού μουσουλμάνος (ehl-i islam) 115
159.726
083 Άγιος Γεώργιος Aya Yorgi Ayios Yeorgios
Agios Georgios
Άγιος Γεώργιος
Agios Georgios (Pafou)
Άγιος Γεώργιος (Πάφου)
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 12
8.960
084 Λέμπα Lemba Lemba
Λέμπα
Lempa
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 14
18.023
085 Τσιφλίκι Βασιλικό Vasiliko Çiftliği Vasilikon Chiftlik
Vasilikon
Βασιλικόν, το
Vasiliko estate (çiftlik)
Τσιφλίκι Βασιλικό
τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 3
8.250
086 Φασούλα (Πάφου) Fasulla Phasoula
Fasoula (Pafou)
Φασούλα (Πάφου)
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 24
7.672
087 Πάνω Αρχιμανδρίτα Pano Artimandirida Pano Archimandrita
Πάνω Αρχιμανδρίτα
Pano Arkhimandrita
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 24
9.128
088 Μάρωνας Marona Maronas
Μάρωνας
Marona
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 24
16.095
089 Αξύλου Aksilu Axylou
Αξύλου
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 8
2.750
090 Κάτω Παναγιά, η Kado Panaya Kato Panayia
Κάτω Παναγιά, η
Kato Panagia
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 10
7.985
091 Πιταργού Pitavgu Pitargou
Πιταργού
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 23
13.571
092 Λαπηθιού Lapityu Λαπηθιού
Lapithiou
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 22
15.498
093 Ayios Vrouisis Chiftlik Avtya Çiftliği Ayios Vrouisis Chiftlik
τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
8.760
094 Μωρόν Νερον, το Moronero Moronero
Μωρόν Νερον, το
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 14
3.350
095 Άγιος Τύχων Ayandihona Agios Tychon
Άγιος Τύχων
Ayios Tykhonas
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 4
5.749
096 Ακρούντα Akruda Ακρούντα
Akrounta
Akrounda
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 5
7.867
097 Μουτταγιάκα Mutayaka Mouttagiaka
Μουτταγιάκα
Moutayiaka
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 18
6.615
098 Αρμενοχώρι Armenohor Αρμενοχώρι
Armenokhori
Armenochori
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 4
5.978
099 Kasaba-i Limason Kasaba-i Limason πόλη (κασαμπάς) μουσουλμάνος (ehl-i islam) 215
203.589
100 Γαλάτεια Galatya Γαλάτεια
Galateia
Galatia
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 41
35.975
101 Κορόβεια Korovya Koroveia
Korovia
Κορόβεια
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 26
26.023
102 Όβγορος (το) Arkoroz Ovgoros
Όβγορος (το)
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 7
15.320
103 Άγιος Ανδρόνικος (Τρικώμου) Topcu Ayios Andronikos Topji Κeuy
Agios Andronikos (Trikomou)
Άγιος Ανδρόνικος (Τρικώμου)
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 7
5.327
104 Άγιος Ευστάθιος Ayo Stasi Άγιος Ευστάθιος
Agios Efstathios
Ayios Evstathios Aya Stat
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 8
6.130
105 Κρίδεια Kiridya Kridhia
Krideia
Κρίδεια
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 12
5.530
106 Βασίλι Vasili Βασίλι
Vasili
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 5
9.500
107 Άγιος Συμεών Aya Simyo Ayios Symeon
Άγιος Συμεών
Agios Symeon
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 10
9.844
108 Γαληνόπορνη Kale Burnu Galinoporni
Γαληνόπορνη
Galinoporni Kaleh Bournou
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 31
28.165
109 Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η) Magusa Αμμόχωστος (η)
Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η)
Ammochostos
Famagusta citadel
Famagusta Ammokhostos
κάστρο, καστροπολιτεία μουσουλμάνος (ehl-i islam) 277
322.885
110 Κόκκινα (τα) Koçina Κόκκινα (τα)
Kokkina
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 16
8.095
111 Aya Markudi Aya Markudi χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
1.425
112 Σαραμά Sarama Σαραμά
Sarama
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 26
8.995
113 Άγιος Μερκούριος, ο Ay Mekur Ayios Merkourios
Άγιος Μερκούριος, ο
Agios Merkourios
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
1.420
114 Ανδρολίκου Antroliku Androlikou
Ανδρολίκου
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 38
13.813
115 Τσιφλίκι Πόλης Χρυσοχούς Poli Karyesi Çiftliği Προδρόμι, το
Prodromos
Prodromi
Polis estate (çiftlik)
Τσιφλίκι Πόλης Χρυσοχούς
τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
47.987
116 Μυρμικόφου, η Mirminikov Myrmikoph
Myrmikofou
Μυρμικόφου, η
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 7
3.555
117 Ζαχαριά Zahara Zakharia Zakharga
Zacharia
Ζαχαριά
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 4
3.390
118 Ευρέτου Evretu Ευρέτου
Evretou
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 22
12.168
119 Τριμιθούσα Tirmitusa Trimithousa
Tremythousa
Τριμιθούσα
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 29
9.359
120 Λουκρούνου Lukurinu Loukrounou
Λουκρούνου
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 7
0
121 Κιός (η) İstinco Κιός (η)
Istingo
Kios
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 33
11.280
122 Πελαθούσα Peladusa Πελαθούσα
Pelathousa
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 28
11.360
123 Τέρα Neza Terra
Τέρα
Tera
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 35
19.375
124 Χρυσοχού Hırsofi Khrysokhou
Χρυσοχού
Chrysochou
χωριό (διοικητικό κέντρο) μουσουλμάνος (ehl-i islam) 56
20.799
125 Μακούντα Makunda Magounda
Μακούντα
Makounta
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 32
16.718
126 Καλογενάτα, τα Kaloyenada Kalogenata
Kaloyenata
Καλογενάτα, τα
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 5
2.558
127 Καντού (το) Kandu Kantou
Καντού (το)
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 22
9.924
128 Estroncellan Çiftliği Estroncellan Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
7.990
129 Samacri Çiftliği Samacri Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
5.885
130 El Hac Ömer Çiftliği El Hac Ömer Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
5.490
131 Koroniya Çiftliği Koroniya Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
6.440
132 Mazodo Çiftliği Mazodo Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
3.840
133 Mazoro ve Nısf Estroncellan Çiftliği Mazoro ve Nısf Estroncellan Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
7.830
134 Nısf Alakadi Çiftliği Nısf Alakadi Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
3.000
135 Aya Todos Çiftliği Aya Todos Çiftliği τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
6.580
136 Παραμάλι Paramal Παραμάλι
Paramali
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 27
25.163
137 Γεροβάσα Yerovasa Gerovasa
Γεροβάσα
Yerovasa
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 15
3.343
138 Άγιος Θωμάς Aya Toma Ayios Thomas
Agios Thomas
Άγιος Θωμάς
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 11
6.467
139 Αλέκτορα Alektora Αλέκτορα
Alektora
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 23
10.392
140 Συνοικία Τακτελκαλέ Taht-ı Kale Συνοικία Τακτελκαλέ
Taht-el-kale Quarter
μαχαλάς [πόλης] μουσουλμάνος (ehl-i islam) 0
0
141 Abdi Çavuş Paşa Abdi Çavuş Paşa Medine-i Lefkoşa'da Abdülcaviş Paşa Mahallesi Sakinlerinden Hacı Ömer veled-i Mehmed Çiftliği
μαχαλάς [πόλης] μουσουλμάνος (ehl-i islam) 0
0
142 Kouklia Chiftlik Kukla ve Tevabii Çiftlikatı Kouklia Chiftlik
τσιφλίκι μουσουλμάνος (ehl-i islam) 1
34.447
143 Μαλούντα, η Malunda Malounda
Μαλούντα, η
Malounta
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 25
10.465
144 Κούρδακα Kurdaka Kourdaka
Κούρδακα
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 11
5.428
145 Αγία Βαρβάρα (Πάφου) Aya Varvara Ayia Varvara
Agia Varvara (Pafou)
Αγία Βαρβάρα (Πάφου)
χωριό μουσουλμάνος (ehl-i islam) 5
2.915
Τρέχουσα αναζήτηση Κύπρος Ποσοστό
Άτομα (αριθμός εγγραφών): 1.656 24.940 6,64%
Άτομα (αριθμός)*: 1.670 25.232 6,62%
Νοικοκυριά: 1.441 20.053 7,19%
Αξία περιουσιών: 1.874.287,50 23.300.128,68 8,04%
Μέσος όρος αξίας: 12.926,12 28.730,12
Τυπική απόκλιση αξίας: 16.986,87 43.432,69
Γαίες (αξία): 795.832,50 10.418.410,18 7,64%
Γαίες (εμβαδόν): 61.094,63 580.135,86 7,64%
Δέντρα (αξία): 101.633,00 2.428.941,00 4,18%
Δέντρα (αριθμός): 8.711,00 198.070,00 4,40%
Κτίρια (αξία): 405.607,00 5.966.619,50 6,80%
Κτίρια (αριθμός): 2.147,00 26.834,00 8,00%
Ζώα (αξία): 571.215,00 4.485.358,00 12,74%
Ζώα (αριθμός): 33.069,00 212.455,00 15,57%
Οικισμοί: 145 811 17,88%
*Επειδή σε κάποιες περιπτώσεις μία εγγραφή ατόμου μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα άτομα (π.χ. τα αδέλφια του Χ), ο συνολικός αριθμός των ατόμων είναι κατά προσέγγιση
Οι αξίες καταγράφονται σε γρόσια (kuruş). Η έκταση των γαιών καταγράφεται σε οθωμανικά στρέμματα
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Οικισμοί. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObjects/?population_religion=244 στις 24/02/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό