Οικισμοί
Κάθε άτομο, νοικοκυριό ή περιουσία συσχετίζεται στην πηγή με μια ένα οικισμό (συνοικία, χωριό, πόλη, κτλ.), συνήθως τον τόπο κατοικίας του ατόμου/νοικοκυριού. Στην πιo κάτω λίστα μπορείτε να βρείτε τους οικισμούς αυτούς με τη σύγχρονή τους ονομασία, την ονομασία που καταγράφεται στην απογραφή και άλλες εναλλακτικές μορφές του τοπωνυμίου.
Χρώματα που αποδόθηκαν στα είδη περιουσιών
Στην τελευταία στήλη τα διαφορετικά χρώματα υποδηλώνουν και διαφορετικά είδη περιουσιών όπως παρακάτω::
Γαίες
Δέντρα
Κτίρια
Ζώα
Φιλτράρισμα αποτελεσμάτων

  • 3 εγγραφές βρέθηκαν
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία (όπως εμφανίζεται στην απογραφή) Εναλλακτικές ονομασίες Κατηγορία Οθωμανικό νομικό καθεστώς Άτομα (αριθμός) Αξία (σε γρόσια)
001 İsveç Konsolosu Kostantin Peristyani'nin Çiftliği İsveç Konsolosu Kostantin Peristyani'nin Çiftliği τσιφλίκι προστατευόμενος ευρωπαϊκών κρατών (müstemin) 0
10.700
002 Prusya Konsolosu Yakumeto Madei'nin Çiftliği Prusya Konsolosu Yakumeto Madei'nin Çiftliği τσιφλίκι προστατευόμενος ευρωπαϊκών κρατών (müstemin) 1
21.120
003 Τσιφλίκι Φούντζι Fuci Çiftliği Τσιφλίκι Φούντζι
Foundji estate (çiftlik)
Φούνκι, το
Founki
Phounji Chiftlik
τσιφλίκι προστατευόμενος ευρωπαϊκών κρατών (müstemin) 0
27.225
Τρέχουσα αναζήτηση Κύπρος Ποσοστό
Άτομα (αριθμός εγγραφών): 3 24.940 0,01%
Άτομα (αριθμός)*: 3 25.232 0,01%
Νοικοκυριά: 1 20.053 0,00%
Αξία περιουσιών: 59.045,00 23.300.128,68 0,25%
Μέσος όρος αξίας: 19.681,67 28.730,12
Τυπική απόκλιση αξίας: 6.822,54 43.432,69
Γαίες (αξία): 30.970,00 10.418.410,18 0,30%
Γαίες (εμβαδόν): 1.971,00 580.135,86 0,30%
Δέντρα (αξία): 20.000,00 2.428.941,00 0,82%
Δέντρα (αριθμός): 2.000,00 198.070,00 1,01%
Κτίρια (αξία): 4.300,00 5.966.619,50 0,07%
Κτίρια (αριθμός): 4,00 26.834,00 0,01%
Ζώα (αξία): 3.775,00 4.485.358,00 0,08%
Ζώα (αριθμός): 307,00 212.455,00 0,14%
Οικισμοί: 3 811 0,37%
*Επειδή σε κάποιες περιπτώσεις μία εγγραφή ατόμου μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα άτομα (π.χ. τα αδέλφια του Χ), ο συνολικός αριθμός των ατόμων είναι κατά προσέγγιση
Οι αξίες καταγράφονται σε γρόσια (kuruş). Η έκταση των γαιών καταγράφεται σε οθωμανικά στρέμματα
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Οικισμοί. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObjects/?population_religion=247 στις 24/02/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό